Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Odborné vzdělávání Vzdělávací obor Architektura Tematický okruh Architektura 20.století Téma Architektura 20.století Tematická oblast Architektura 20.století Název Umělecké směry v evropské architektuře dvacátých let I., secese, kubismus, novoklasicismus, expresionismus AutorIng. arch. Jiří Šobáň Vytvořeno, pro obor, ročníkříjen 2013, stavebnictví, 3. ročník Anotacesoudobá architektura – Umělecké směry v evropské architektuře dvacátých let I. Přínos/cílové kompetenceseznámit žáky s architekturou 20. století VY_32_INOVACE_39_07

2  CÍLE KAPITOLY  je to moderní architektonický styl.  k hlavním tvůrcům patří Le Corbusier,  architekt tím reagoval na přílišnou jednotvárnost funkcionalistických staveb.

3  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  Charakterizuje ji zodpovědnost vůči okolnímu prostředí a snaha o adaptaci lidským potřebám; navrhování od půdorysu, od funkce, z níž se odvodí vnější vzhled.

4  ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU  na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny.  KLÍČOVÁ SLOVA  Secese,

5  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  Charakterizuje ji zodpovědnost vůči okolnímu prostředí a snaha o adaptaci lidským potřebám; navrhování od půdorysu, od funkce, z níž se odvodí vnější vzhled.

6  Konstruktivismus vznikl jako architektonické a umělecké hnutí v Rusku na sklonku první světové války kolem roku 1917. K jeho zakladatelům patřil především ruský avantgardní umělec Vladimir Tatlin – socha zvaná: „Věž třetí internacionály“. Spoluzakladatelem byl sovětský konstruktivista a fotograf Alexandr Ročenko. Konstruktivismusavantgardní

7  Hlavní znaky: Byl to styl, který přeceňoval konstrukce na úkor ostatních složek. Zdůrazňoval technickou dokonalost a krásu hmoty a účelnost stavby. Prolínal se s raným funkcionalismem. Na rozdíl od něj však kladl větší důraz na dynamismus (vertikalitu konstrukcí, diagonály).funkcionalismemdynamismusdiagonály  Architektura a technika: Styl měl blízko k architektuře a k světu strojů. Jeho základem byla geometrie přímek, ploch, kružnic, hranolů a křivek v prostoru. Významným ruským konstruktivistickým architektem byl Konstantin Melnikov.Konstantin Melnikov

8  České sochařství: V Čechách měl konstruktivismus ohlas zejména v architektuře. Do sochařství pronikal v tvorbě Zdeňka Pešánka, který se zabýval tvorbou světelných objektů. Roku 1930 vytvořil pohyblivý (kinetický) světelný "pomník"- pro transformační stanici v Praze. Po roce 1960 konstruktivistické postupy uplatnilo již více sochařů: architekt El Lisický, bratři Naum Gabo(vlastním jménem Nahum Pevsner) a Anton Pevsner. Oba po Říjnové revoluci pracovali v Moskvě a později v Paříži.konstruktivismusZdeňka PešánkaNaum Gabo

9

10  Architektonický purismus (z latinského purs = čistý) byl jako úsilí o stylovou čistotu uplatňován v historizující architektuře a v obnově historických památek v 19. století. Další pojem PURISMUS se používá ve 20. století v architektuře - v české architektuře představitelé puristické čtyřky ve DVACÁTÝCH A TŘICÁTÝCH LETECH - JAROSLAV FRAGNER, KAREL LINDHART, KAREL HONZÍK, VÍT OBRTEL.purismus

11  Hlavní znaky: Purismus byl reprezentován dvěma směry. Bylo pro něj v 19. století charakteristické přísné lpění na tzv. čistém slohu, které se projevovalo odstraňováním veškerých pozdějších úprav. Proti takovémuto přístupu pak vystupovali zastánci analytické památkové péče Alois Riégl a Max Dvořák. Tyto zásahy na jedné straně doslova fyzicky zachránily rekonstruované stavby před rozpadem a v přeměnu ve zříceniny (Karlštejn).Purismuspamátkové péčeMax DvořákKarlštejn

12  Na druhé straně však také znamenaly velice výrazné poškození historické podoby stavby. Při čemž velmi často spíše než o návrat k původní podobě stavby šlo o realizaci romantických představ a de facto i o falšování historické podoby obnovovaných budov. V Čechách byl významným neogotickým restaurátorem vpuristickém duchu např. Josef Mocker, který rekonstruoval řadu středověkých památek.romantických představrestaurátorempuristickém duchuJosef Mocker

13  Purismus (z latinského purus čistý) je úsilí o stylovou čistotu v tvorbě. Architektonický purismus je reprezentován dvěma směry:latinského  Historický (romantický) purismus[editovat | editovat zdroj]editovateditovat zdroj  Uplatňoval se v historizující architektuře a v obnově historických památek v 19. století. Je pro něj charakteristické přísné lpění na tzv. čistém slohu, které se projevovalo odstraňováním veškerých pozdějších úprav. Proti takovémuto přístupu vystupovali zastánci analytické památkové péče (Alois Riegel, Max Dvořák).19. stoletíslohuanalyticképamátkové péčeAlois RiegelMax Dvořák  V Čechách byl významným neogotickým restaurátorem v puristickém duchu např. Josef Mocker, který rekonstruoval řadu středověkých památek.neogotickýmJosef Mockerrekonstruoval

14  Tyto zásahy často doslova fyzicky zachránily rekonstruované stavby před rozpadem a přeměnou ve zříceninu (Karlštejn). Na druhé straně znamenaly také velice výrazné poškození historické podoby stavby, přičemž velmi často spíše než o návrat k původní podobě šlo o realizaci romantických představ a de facto o falšování historické podoby obnovovaných budov..Karlštejnromantických

15  Na druhé straně však také znamenaly velice výrazné poškození historické podoby stavby. Při čemž velmi často spíše než o návrat k původní podobě stavby šlo o realizaci romantických představ a de facto i o falšování historické podoby obnovovaných budov. V Čechách byl významným neogotickým restaurátorem vpuristickém duchu např. Josef Mocker, který rekonstruoval řadu středověkých památek.romantických představrestaurátorempuristickém duchuJosef Mocker

16  Purismus (z latinského purus čistý) je úsilí o stylovou čistotu v tvorbě. Architektonický purismus je reprezentován dvěma směry:latinského  Historický (romantický) purismus[editovat | editovat zdroj]editovateditovat zdroj  Uplatňoval se v historizující architektuře a v obnově historických památek v 19. století. Je pro něj charakteristické přísné lpění na tzv. čistém slohu, které se projevovalo odstraňováním veškerých pozdějších úprav. Proti takovémuto přístupu vystupovali zastánci analytické památkové péče (Alois Riegel, Max Dvořák).19. stoletíslohuanalyticképamátkové péčeAlois RiegelMax Dvořák

17  V Čechách byl významným neogotickým restaurátorem v puristickém duchu např. Josef Mocker, který rekonstruoval řadu středověkých památek.neogotickýmJosef Mockerrekonstruoval  Tyto zásahy často doslova fyzicky zachránily rekonstruované stavby před rozpadem a přeměnou ve zříceninu (Karlštejn). Na druhé straně znamenaly také velice výrazné poškození historické podoby stavby, přičemž velmi často spíše než o návrat k původní podobě šlo o realizaci romantických představ a de facto o falšování historické podoby obnovovaných budov.Karlštejnromantických

18  Moderní purismus  Umělecký směr první poloviny 20. století, který se neomezoval pouze na architekturu, ale také na další oblasti výtvarného umění (malba, kresba – Amédée Ozenfant). V podstatě jde o snahu maximálně oprostit stavbu od dekoru a uplatnit především samotnou konstrukci, barvu a strukturu stavebního materiálu atp. Jinými slovy výsledného účinku architektonického díla má být dosaženo co nejmenšími prostředky.20. stoletíarchitekturumalbakresbaAmédée Ozenfantdekorukonstrukci .

19  Tato tendence se objevuje v pozdní geometrické secesi (vídeňský architekt Otto Wagner). Výrazným představitelem tohoto směru je také významný architekt Adolf Loos. Z mladších architektů pak také Čech Bedřich Feuerstein. Jako puristická lze charakterizovat také raná díla francouzského architekta Le Corbusiera. Ten spolu s Ozenfantem sepsal manifest purismu (Aprés le cubisme) a proto bývá tato dvojice mylně označována jako „tvůrci“ purismu.secesiOtto WagnerAdolf LoosBedřich FeuersteinLe Corbusiera  Ten ovšem později purismus syntetizoval do podoby daleko významnějšího funkcionalismu, jehož je také hlavním představitelem. Dalším stavebním stylem, který se z purismu vyvinul v prostředí revolučního Ruska je konstruktivismus.funkcionalismuRuskakonstruktivismus

20  Hlavní znaky: Dadaisté popírali vše, co bylo vytvořeno v uměleckých ateliérech, vytvářeli si vlastní vztah k hmotě a k materiálům i předmětům, které je obklopovaly. Netvořili sochy, ale montovali objekty. Využívali náhod, překvapení a hry bez pravidel, které vedly k souvislostem vymykajícím se racionálnímu chápání. Objevili nové tvůrčí metody - koláže, ready-made (předem zhotovené).Dadaistékoláže

21  Výtvarná umění: Kurt Schwitters se proslavil reliéfními objekty z odpadového materiálu (dřeva, papíru apod.), kterým dal název Merz. Marcel Duchamp byl vyhraněným odpůrcem všeho "klasického". Obesílal výstavy jen běžně nalezenými předměty. Bez jakékoli úpravy je prohlásil za hotová výtvarná díla a dal jim jméno ready-made. Dadaismus v Čechách: V českém umění zapůsobil dadaismus převážně na básníky. Ohlas mezi výtvarníky našel až teprve ve spojení se surrealismem.Kurt Schwittersreliéfními objektyMarcel Duchamp"klasického"dadaismussurrealismem

22

23  Futurismus (latinsky Futurus=budoucí), umělecký směr stojící na počátku avantgardy, vznikl v Itálii roku 1909 jako dílo italských umělců(Filippo Tommaso Marinetti zveřejňuje Manifest futurismu v pařížském Le Figaru) Futurismusavantgardy  Hlavní znaky: Ústředními tématy futurismu byly pohyb, rychlost, síla a destrukce. Futuristé oslavovali sílu a rychlost strojů. Viděli krásu v technické civilizaci, obdivovali automobily, letadla i zámořské parníky. Zachycovali pohyb tím, že ho rozložili do jednotlivých, postupných fází. Neprojevovali však jen obdiv k technické civilizaci, ale i radikální odpor ke způsobu života předindustriální společnosti a k mocenskému postavení katolické církve.futurismuFuturistépředindustriální společnosti

24  Sochařství a výtvarná umění: Nejvýznamnějším futuristickým sochařem byl Umberto Boccioni. Podobně jako Picasso zrušil celistvý objem plastiky, rozčlenil ji na jednotlivé části, které pak opět sestavil v celek.futuristickýmUmberto BoccioniPicasso  Futuristé v Čechách: Futurismus vzbudil zájem mladých umělců v Itálii, v Rusku, i v řadě dalších zemí. Měl své stoupence i v Čechách. Svou studii o něm napsal i malíř Josef Čapek. Okouzlení technikou přejali čeští futuristé mezinárodně uznávaný směr avantgardy poetismus.FuturismusJosef Čapekpoetismus

25

26

27

28

29

30

31  RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY  Charakterizuje ji zodpovědnost vůči okolnímu prostředí a snaha o adaptaci lidským potřebám; navrhování od půdorysu, od funkce, z níž se odvodí vnější vzhled.

32 SAMOSTATNÝ ÚKOL vyjmenujte nejvýznamnější tvůrce kubismu vyjmenujte nejvýznamnější tvůrce secese co víte o expresionismu u každého architekta napište alespoň jedno jeho dílo

33  SHRNUTÍ KAPITOLY  zodpovědnost vůči okolnímu prostředí a snaha o adaptaci lidským potřebám;  navrhování od půdorysu, od funkce, z níž se odvodí vnější vzhled.  velké mostní stavby se přizpůsobily přírodním liniím  hor.  plasticismus spojovala s brutalismem materiálová věrnost, nicméně architektonické pojetí bylo zcela protichůdné.  na fantazijní až sochařskou architekturu z univerzálně tvarovaného stavebního materiálu, jakým je surový beton, navazoval plasticizmus

34  KRESBY A FOTOGRAFIE:  HAAS, Felix. Architektura 20. století. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1980. ISBN 14-706-80. S. 315.  GÖSSEL, Peter; LEUTHÄUSER, Gabriele. Architektura 20. století. Praha : Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2568-9.ISBN 3-8228-2568-9  KRIER, Léon. James Stirling: Buildings and projects 1950-1974. [s.l.] : Verlag Gerd Hatje, 1975.  GIROUARD, Mark. Big Jim - The Life and Work of James Stirling. London : Verlag Gerd Hatje, 1998.


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google