Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL Ing. Martin Molhanec, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL Ing. Martin Molhanec, CSc."— Transkript prezentace:

1 METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL Ing. Martin Molhanec, CSc.

2 Úvod Metodologie pro tvorbu webových sídel jsou specifickou podmnožinou softwarového inženýrství. Navazují na metodologie pro tvorbu hypermediálních/hypertextových aplikací. Jejich znalost není všeobecně rozšířená! Poskytují cestu pro automatizovanou tvorbu webových aplikací.

3 RMM – Relationship Management Methodology Isakowitz, Stohr, Balasubramanian (1995) Hlavní kroky matodologie – 1. Entity-Relational Design –2. Slice Design –3. Navigational Design –4. User Interface Design –5. Protocol Conversion Design –6. Run-Time Behaviour –7. Construction and Testing

4 RMM – Relationship Management Methodology Základem je RMDM (Relationship Management Data Model), podobný ER modelům. Slice Design, který definuje jakési pohledy na RMDM. Navigační návrh – definuje pohyb uživatele po aplikaci. –Index, Guided Tour, Indexed Guided Tour, Grouping, Link. RMCase – pro podporu analýzy a návrhu

5 RMM – Relationship Management Methodology

6

7

8

9 RMDM – Relational Management data Model

10 RMM – Relationship Management Methodology

11 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Rossi a Schwabe (1996, 1998) Nahradila starší HDM metodologii, je ale ve skutečnosti úplně novou metodologií. Byla podrobněji prezentována na této konferenci a na konferenci Objekty. Kroky metodologie: –Konceptuální modelování –Návrh navigace –Návrh abstraktního rozhraní –Implementace

12 OOHDM vztahy mezi jeho částmi

13 Konceptuální diagram

14 Schéma navigačních tříd

15 Typy kontextů Simple class based – splňují objekty, které jsou téže třídy C a jsou vybrány prostřednictvím atributu P, který splňuje danou podmínku. Například „all Stories“ pokud je P vždy pravdivé. Class based group – je množina kontextů, které jsou typu Simple class based. Například „Stories by type“ je skupina kontextů, kde každý jednotlivý kontext je Story určitého typu.

16 Typy kontextů Link based – objekty v tomto kontextu jsou stejné třídy a jsou vybrány prostřednictvím vztahu 1:M. Například „all Stories by Bob Woodward“. Link based group – je množina kontextů, kde každý z nich je Link based. Například „Stories by Author“. Enumarated – v tomto případě jsou jednotlivé elementy kontextu jmenovitě vyjmenovány.

17 OOHDM – Object Oriented Hypermedia Design Method Diagram navigačního kontextu

18 Návrh abstraktního rozhraní Zabývá se aspekty uživatelského rozhraní Je oddělena od navigace, čili jedna navigace může mít několik rozhraní! V praxi jsme často omezeni určitým vývojovým prostředím

19 Návrh abstraktního rozhraní ADV (Abstract Data View) jsou objekty popisující uživatelské rozhraní, popisují svůj stav a rozhraní, nikoliv svoji implementaci! ADV mohou obsahovat jiné ADV Je také možné využívat hierarchie

20 ADV diagramy

21 Vztah ADV diagramu a skutečné stránky

22 OOHDM-Web nástroj pro podporu OOHDM analýza CGILua – skriptovací nástroj pro vytváření dynamických stránek Lua – jazyk skriptů Nevýhoda: dokumentace je jenom v portugalštině 

23 WebML – Web Modeling Language Politechnika v Miláně Rozsáhlý projekt se zřejmým komerčním záměrem Základem jsou následující modely: –Strukturální model (Structural Model) –Hypertextový model (Hypertext Model) –Prezentační model (Presentational Model) –Uživatelský model (Personalization Model)

24

25 Strukturální model Jedná se ve skutečnosti o obvyklé datové modelování. Lze použit libovolný ER nebo OO konceptuální datový model. Pro podporu dotazování do databáze se využívá dotazovací jazyk WebML-OQL, který vychází z jazyka OQL (Object Query Language).

26 Strukturální model

27 Hypertextový model Skládá se ze dvou modelů, které se kreslí do jednoho diagramu –Kompoziční model, který popisuje z jakých prvků se stránka skládá: data, multi-data, index, filter, scroller a direct unit –Navigační model, který zobrazuje navigaci mezi jednotlivými stránkami pomocí odkazů, které jsou: kontextové nebo bezkontextové.

28 Tento prvek slouží pro publikování (zobrazení) jednoho objektu (řádky) dané třídy (entity, tabulky). Například údaje o jednom konkrétním zpěvákovi z databáze zpěváků. Způsob zobrazení může být libovolný, toto není věc hypertextového modelu, ale modelu presentačního. Tento prvek slouží pro publikování několika objektů v rámci jedné stránky. Například přehled zboží z databáze skladu. Způsob zobrazení může být libovolný, toto není věc hypertextového modelu, ale modelu presentačního. Nejčastěji se jedná o prvky typu grid, browser, atp. Index představuje publikování několika objektů entity jako seznamu. Například seznam zboží. Po kliknutí na položku indexu se uskuteční akce navigace, například přechod na stránku s detailními informacemi o vybraném zboží.

29 Varianta Indexu, kdy je každý prvek seznamu spojen se zaklikávacím boxem. Tento prvek obsahuje dále tlačítko pro odeslání. Při odeslání se uskuteční akce navigace na jinou webovou stránku. Při této navigaci se informace o zaškrtnutých prvcích tohoto prvku přenáší jako parametry navigace do další stránky.. Prvek, který umožňuje krokovat (procházet se) mezi objekty dané entity. Obsahuje obvyklé možnosti vpřed a vzad, případně na začátek a na konec. Prvek, který představuje vstupní formulář. Slouží pro zadávání údajů. Po odeslání následuje akce navigace na další stránku. Vložené údaje se přenášejí jako parametry navigace a jsou zpracovány následující stránkou.

30 Ukážeme si postupně!

31 Toto je vlastní diagram!

32 Toto je jednoduché grafické znázornění případných stránek.

33 Stránka zobrazující seznam zpěváků.

34 Stránka zobrazující informace o jednom zpěvákovi a přetáčecí prvek.

35 Odkaz mezi dvěma stránkami.

36 Odkaz v rámci jedné stránky.

37 Složitější příklad. Ukážeme si po jednotlivých částech!

38 Stránka zobrazuje seznam všech zpěváků.

39 Stránka zobrazuje údaje o jednom zpěvákovi.

40 Odkaz mezi dvěma stránkami.

41 Tento prvek zobrazuje stručné údaje o jednom zpěvákovi.

42 Tento element zobrazuje seznam alb jednoho zpěváka.

43 Odkaz v rámci jedné stránky.

44 Stránka, která zobrazuje údaje o jednom albu.

45 Element, který zobrazuje údaje o jednom albu.

46 Element zobrazuje seznam hudebníků.

47 Element zobrazuje seznam skladeb na albu.

48 Element zobrazuje stručná data o zpěvákovi.

49 Odkaz v rámci jedné stránky. Odkazy v rámci jedné stránky.

50 Jak se Vám to líbilo ? Zdá se Vám notace WebML užitečná?

51 Uživatelský model Modeluje uživatele, kteří s webovým sídlem pracují. Modeluje práva uživatelů k jednotlivým informacím, které jsou webovým sídlem poskytovány. Využívá objektovou modelovací techniku s notací UML.

52 Uživatelský model Objektový model uživatelů systému (webového sídla).

53 Prezentační model Modeluje vzhled a chování jednotlivých prvků webových stránek nezávisle na výstupním zařízení (HTML 3.2, HTML 4, WAP, … ). Využívá technologie XSLT. Pro její využití je nutné vývojové prostředí, které podporuje tento model. Toto prostředí poskytuje například produkt firmy WebRatio.

54

55

56 Development process Site Designer –Umožňuje vytvořit strukturální, hypertextový a uživatelský model. Presentational Designer –Umožňuje navrhovat vzhled a polohu prvků na webové stránce. Site manager –Nástroj, který umí sídlo instalovat a spravovat.

57 Development process

58 Závěr přednášky Aktuální problematika – návrh webových sídel. Teoreticky propracovaná – stále se rozvíjí. Zahrnuje moderní prvky – například XML. Staví na standardech – UML.

59 Závěr přednášky Aktuální problematika – návrh webových sídel. Teoreticky propracovaná – stále se rozvíjí. Zahrnuje moderní prvky – například XML. Staví na standardech – UML. Metodologie podobného druhu jsou nesmírně důležité!

60 Závěr přednášky Aktuální problematika – návrh webových sídel. Teoreticky propracovaná – stále se rozvíjí. Zahrnuje moderní prvky – například XML. Staví na standardech – UML. Jinak je návrh webových sídel amatérský a nikoliv inženýrský!

61 Závěr přednášky Falešné ikony –Grafika – čím úžasnější, tím lepší, vždyť webové sídlo je přeci umění! –Technologie – je lepší ASP, PHP,.NET, Perl, Apache, IIS nebo JSP? –Business – udělej si webové sídlo a vydělávej, vyrábět nic nemusíš, jenom obchoduj! Bohužel, činnosti jako analýza, projektové řízení, kvalita, údržba a testování, které jsou pro skutečný a trvalý úspěch daleko potřebnější přicházejí vniveč.

62 Závěr přednášky Svět metodologií pro návrh webových sídel je velice bohatý. Jejich nepoužívání je odpovědí na otázku proč tolik webových sídel je špatně navrženo!

63


Stáhnout ppt "METODOLOGIE ORIENTOVANÉ NA TVORBU WEBOVÝCH SÍDEL Ing. Martin Molhanec, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google