Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Internet a DNS 10.4.20151 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Internet a DNS 10.4.20151 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Internet a DNS 10.4.20151 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Úvod Internet zná každý, nejčastěji používanými službami jsou: ● Zdroj informací (www) ● Výměna pošty ● a další služby Internet

3 Hardware Internetu Ve skutečnosti je Internet: ● Velké množství počítačů ● Navzájem propojených aktivními prvky ● Veškeré informace jsou uloženy na jednotlivých PC ● Komunikace probíhá podle předem stanovených pravidel, kterým se říká protokol. Pro Internet byla vyvinuta soustava protokolů TCP/IP. Pro ni je typické, že každý počítač musí mít originální číselnou adresu. Internet 128.212.168.25 187.212.48.125 189.132.18.45 128.112.168.15 187.122.68.156 189.152.161.19

4 Proč DNS ? Základní podmínkou pro správnou funkci protokolů TCP/IP je originální adresa každého internetového uzlu (počítače). V celém Internetu neexistují dva počítače se stejnou adresou! Jednotné adresy, používané v TCP/IP sítích na úrovni síťové vrstvy (IP adresy) postačují pro jednoznačnou identifikaci kteréhokoliv internetového počítače. Nevýhodou IP adres je jejich číselný charakter, který vyhovuje potřebám programů, ale pro člověka je nepraktický. Kdo si zapamatuje něco jako 193.84.252.190, 194.50.17.139 apod.? Lidé si mnohem snáze pamatují symbolické zápisy typu nebo seznam.cz, katastralniurad.cz apod. Další nevýhodou číselných IP adres je skutečnost, že neříkají vůbec nic ani o fyzickém umístění uzlu, ani o jeho případném začlenění do určité organizační hierarchie. Poznáte, kde se nachází počítač s IP adresou 194.50.17.139? V Evropě, v Americe, či jinde? A komu vlastně patří, jaké organizaci, instituci či firmě? IP adresa vám v tomto ohledu neřekne nic. Symbolický zápis typu ceskatrebova.cz už je sdílnější. Vidíme, že adresy symbolického charakteru jsou pro člověka mnohem srozumitelnější a snáze zapamatovatelné. A to je hlavní důvod, proč se používají.

5 Převodní mechanismus DNS Internet 128.212.168.25 187.212.48.125 189.132.18.45 128.112.168.15 187.122.68.156 189.152.161.19 czdesk ● Úkolem DNS je převod mezi oběma druhy adres (číselná –> symbolická, symbolická -> číselná). ● Základním kamenem DNS je doména. V podstatě jde o skupinu internetových počítačů. ● Domény jsou vytvářeny národně, na obrázku vidíme domény pro ČR (cz), Německo (de) a Slovensko (sk)

6 Hierarchický systém domén ● Doména není jen skupinou počítačů, ale vždy jde o organizační subjekt. ● Ten je většinou oprávněný přidělovat nová symbolická jména a vytvářet "dceřiné" domény (subdomény) a delegovat jim část své pravomoci. ● Vše ukazuje příklad: ● V doméně.cz je vytvořena další doména firma. Počítač, na němž budou uložena firemní data zveřejňovaná v Internetu se bude jmenovat firma.cz. (tento počítač bude mít samozřejmě svoji IP adresu, o její převod na adresu symbolickou se postará DNS) ● Jestliže se správce domény rozhodne, že ve své subdoméně vytvoří další internetové objekty (subsubdomény), např. obchod a reklama, musí jim přidělit IP adresy, kterým budou odpovídat symbolická jména obchod.firma.cz a reklama.firma.cz 189.152.161.19 cz Symbolické jméno firma.cz 189.152.161.20 189.152.161.21 Symbolické jméno obchod.firma.cz Symbolické jméno reklama.firma.cz

7 Ještě o doménách ● Název domény je tedy složen z názvů jednotlivých subdomén. ● Nejvyšší doména je doménou 1.úrovně, v ní zřízená doména je doménou 2. úrovně atd. obchod.firma.cz doména 1.úrovně doména 2.úrovně doména 3.úrovně ● Z předešlého výkladu je patrné, že doménu musí někdo „řídit“ - každá doména má svého správce (zřizuje subdomény, deleguje svá práva na další správce domén, eviduje IP adresy a jejich symbolická jména atd.).. Organizačně je tak zajištěna nezávislost jednotlivých částí (= domén) Internetu. Jednotlivé celky používají stejná pravidla (protokol TCP/IP, DNS atd.) a navzájem se tak domluví. – Doména první úrovně má svého správce, pro českou doménu to je NIC (http://www.nic.cz/)http://www.nic.cz/ – Pro správce dalších domén se vžil název provider. Provider domény nabízí a spravuje. Jde o službu placenou zákazníkem (tím koho provider připojuje). Tím je zajištěno financování Internetu.

8 Geografické a organizační členění domén ● V době, kdy systém DNS (a celý Internet) teprve vznikal, se nepočítalo s tím, že by se Internet rozšířil mimo USA. Proto první domény nejvyšší úrovně, které kdy vznikly, odpovídaly organizačnímu členění organizací přistupujících k internetu v USA: – doména.edu pro akademické a vzdělávací instituce, – doména.gov pro vládní instituce – doména.mil pro instituce vojenské – doména.com pro vědeckovýzkumné části komerčních organizací, které měly možnost přístupu k Internetu – doména.net pro instituce, starající se o provoz Internetu – doména.org pro ostatní organizace, které nebylo možné zařadit pod jiné domény ● Dnes tedy existují národní domény nejvyšší úrovně (včetně národní domény Spojených států -.us). Nadále se však používají i negeografické domény, především pro subjekty z USA. ● Specifické postavení má doména.com, která se stala prestižní pro komerční firmy z celého světa.

9 DNS technicky Představme si, že v každé doméně existuje name server. Je to služba, která zná symbolická jména všech uzlů v doméně a jim odpovídající číselné IP adresy. Name server (server jmen) je tedy oprávněn odpovídat na dotazy typu "jakou IP adresu má uzel“. Pokud je dotázán na číselnou adresu uzlu z jiné domény, musí se obrátit na jiný name server, který by mu měl být schopen pomoci. name server domény.cz Kořenový name server domény.us name server domény firma.cz Jaká je IP adresa uzlu www.obchod.firma.cz? IP adresa obchod.firma.cz: Příklad: ptáme se na IP adresu uzlu obchod.firma.cz: cz 1. Tazatel se nejprve obrátí na kořenový name server vlastní domény a ten se pak obrátí s dotazem na name server domény cz. 2.Kořenový name server domény cz se pak obrátí s dotazem na name server firma.cz. firma.cz obchod.firma.cz 3.Name server domény firma.cz již tazateli pošle IP adresu uzlu obchod.firma.cz 1 1 2 3 Tazatel (v doméně.us)

10 DNS a operační systém ● Svému operačním systému musíme vždy sdělit adresu alespoň jednoho serveru DNS!!! ● Pokud to neuděláme nebude DNS fungovat ● Kontrola DNS je jednoduchá: – Jestliže prohlížeč nenachází internetové servery zadáme číselnou IP adresu – Pokud se její stránky zobrazí => máme špatně zadaný server DNS – nebo server DNS momentálně nefunguje, proto se téměř vždy zapisují 2 adresy DNS serverů

11 Name servery ve skutečnosti ● Ve skutečnosti neodpovídá uspořádání serverů hierarchii domén. Name server je především služba, kterou zajišťuje určitý počítač. Je možné, aby jeden a tentýž počítač fungoval jako name server pro více různých domén. Posloupnost name serverů je mnohem více plochá, tak aby při zodpovídání konkrétních dotazů bylo co nejméně postupných kroků. Také jediný kořenový name server, který jsme si v naší zjednodušené představě zavedli, ve skutečnosti neexistuje. Jeho roli plní hned několik kořenových name serverů, které jsou vzájemně zastupitelné, a zčásti i přebírají některé funkce konkrétních name serverů nejvyšší úrovně. ● Dále platí, že pro každou doménu musejí existovat minimálně 2 name servery (aby se mohli zastoupit). ● Name servery proto fungují tak, že si po určitou dobu pamatují odpovědi na dotazy, které jim byly položeny. Je totiž pravděpodobné, že je budou moci využít pro zodpovídání dotazů v blízké budoucnosti.

12 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Internet a DNS 10.4.20151 Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google