Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kolín Historie tvrdí, že slovo Kolín je odvozeno od slova „kolonie“ či od Kolína nad Rýnem odkud snad němečtí kolonisté přišli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kolín Historie tvrdí, že slovo Kolín je odvozeno od slova „kolonie“ či od Kolína nad Rýnem odkud snad němečtí kolonisté přišli."— Transkript prezentace:

1 Kolín Historie tvrdí, že slovo Kolín je odvozeno od slova „kolonie“ či od Kolína nad Rýnem odkud snad němečtí kolonisté přišli.

2 Historie Královské město Kolín, ležící nad ohybem řeky Labe, v úrodné rovině Polabí, bylo založeno pravděpodobně z příkazu krále Přemysla Otakara II.před rokem Doba největší bídy a ponížení nastala v době 30leté války. 18. června roku 1757 se v blízkosti města odehrála jedna z nejkrvavějších bitev sedmileté války mezi Pruskem a Rakouskem „bitva u Kolína“. Velkého rozkvětu dosáhl Kolín za vlády císaře Josefa II. Skutečný rozkvět města po r nastává zřízením železné dráhy. Rozvoj města přerušily i obě světové války. Za 2. světové války byl Kolín 4x bombardován.

3 Je odvozen z pečeti, která se užívala od 2. pol. 13. století.
Znak města Je odvozen z pečeti, která se užívala od 2. pol. 13. století.

4 Chrám sv. Bartoloměje výstavba chrámu spadá do doby založení města – počátek 13 stol. rok 1349 – velký požár ve městě, shořel i kostel Karel IV. pověřuje stavitele Petra Parléře přestavbou chrámu Stavba posvěcena r. 1378 Stavba gotická

5

6 Socha sv. Jana Nepomuckého
stojí u kostela sv. Bartoloměje zhotoven z červeného pískovce roku 1750 původně byla určena pro Plaňany, kde také stávala před rychtou až do jejího zboření

7

8 Hlavní oltář chrámu pochází z konce 17.stol. sloupový typ
obsahuje velký obraz na plátně Uctívání sv. Bartoloměje

9

10 Křtitelnice v kostele sv. Bartoloměje
umístěna do Sladovnické kaple cínová, ohněm silně poškozená 0,94 m vysoká stojí na třech lvích nohách má tři držadla – podoby zvířecích hlav

11 Zvonice postavena roku 1504 třípatrová stavba čtvercový půdorys
každá strana měří 9m zdi v přízemí 2m silné

12 Kostnice roku 1733 je dal postavit kolínský rodák, děkan Antonín Formandl vnitřní výzdoba je z lidských kostí, které pocházejí z okolního hřbitova

13 vlevo od vchodu je zazděna deska z doby moru roku 1680 se jmény mnichů, kteří se ve službě nemocným nakazili morem a zemřeli

14 Budova arciděkanství 1796 zapálil 13letý chlapec střelbou po ptácích město. Vyhořel i kostel, shořely zde cenné obrazy i oltáře, sochy, celková oprava znovu poškozen, těžká bomba zničila gotické budovy děkanství.

15

16 Muzeum a galerie Jedním ze čtyř nejstarších kolínských domů
V druhé pol.14.st.sloužila jako dílna kameníků pracujících na přestavbě chrámu Petrem Parléřem V 80 letech zřízena galerie a muzeum

17

18 Farní škola písemná zpráva o ní je z roku 1343
do této školy chodili někteří význační žáci, například: Husův přítel a jeho předchůdce na kazatele kaple Betlémské – mistr Štěpán z Kolína dnes je v budově umístěna pracovna a knihovna básníka J. S. Machara ( )

19

20 Městské hradby Táhly se velkým obloukem Zbudovány byly ze svoru a ruly
Měřily 12 m do výšky Síla 1,8-2 m Měly 12 bašt

21 Nová škola Stojí v ulici Brandlově
Koncem 19. století sloužila jako obydlí místních učitelů a profesorů V roce 1915 zřízeno městské muzeum

22 Židovská obec Roku 1379 první zmínka o kolínských židech
Přervána husitskými válkami Židovské ghetto tvořily ulice: Na hradbách a Karolíny Světlé

23

24 Synagoga Ukryta před zraky kolemjdoucích na dvoře za židovskou školou
Ranně barokní, památkově velmi cenná stavba V roce 2000 byla opravená synagoga slavnostně otevřena a zpřístupněna veřejnosti

25

26 Starý židovský hřbitov
Vznik - podle nejstaršího nalezeného náhrobku, udává rok 1418 po židovském hřbitově v Praze to je 2. nejcennější židovský hřbitov má 2747 náhrobků roku 1887 se zde přestalo pohřbívat mezi nejzajímavější náhrobky kolínských rabínů je náhrobek Becalela, syna pražského rabína Lőwiho, tvůrce Golema většina náhrobků je nápisy a reliéfy obrácena k východu, ke Svaté zemi – Palestýně jen náhrobky židů zemřelých v dobách moru jsou obráceny k západu

27

28 Zámek původně tady stával klášter dominikánský
roku 1421 zničen husity – zahynulo 6 mnichů na troskách kláštera postaven r.1437 hrad zvaný -Kámen útočiště od roku 1459 majitelem český král Jiří z Poděbrad pivovar byl při zámku zřízen r. 1517

29 Karlovo náměstí

30 Kašna Barokní, pochází z konce 18. století.
Dlouhou dobu byla zdrojem pitné a užitkové vody. Do kašny byla přiváděna voda z Labe. Roku 1904 byl vydán zákaz používání vody z kašny.

31 Karlovo náměstí – morový sloup
Morový sloup z roku 1682 na památku 826 obětem moru roku 1680 Původně bez soch světců Po ukončení sedmileté války přibyly ke sloupu s P. Marií 4 sochy ochránců města:

32 Radnice Sestává se ze dvou budov, tzv. Staré a Nové radnice.

33 Radnice – Stará (levá část)
původně gotická stavba novorenesanční přestavba poslední patro ozdobeno freskami „Obrazy z dějin Kolína“

34

35 Nádvoří radnice Severní průčelí hlavní budovy ponecháno neomítnuto, vyskytuje se zde část gotického portálu a gotická okna

36 Radnice Podstavec věže – sochy Síly a Moudrosti

37 Radnice (Nová část) vystavěna 1750, stojí na místě bývalých kasáren
novorenesanční přestavba první patro – obřadní síň na štítě bronzová socha rytíře symbolicky připomínajícího Přemysla Otakara II. u balkonu socha Spravedlnosti

38

39 Dům „U tří korun“ Pozdně gotický
V tomto domě měli kapli a bydleli zde první kapucíni než v roce 1667 přešli do svého kláštera

40 Klášter Kapucínů s kostelem Nejsvětější Trojice
Pohled z Komenského parku, který byl v 50 letech upraven z klášterní zahrady

41 Kostel Nejsvětější Trojice
Stavba započala 1666 a byla dokončena 1671 Do kláštera kašny před kostelem byla v roce 1672 přiváděna voda dřevěným potrubím, které sloužilo stovky let

42

43 Interiér kostela Nejsvětější Trojice
Malíř Jan Urban vyzdobil lunety kresbami českých patronů Nad oltářem visí obraz Nejsvětější Trojice Nalevo socha Nejsvětějšího srdce Páně Napravo socha neposkvrněného srdce Panny Marie

44

45 Sousoší kostela Nejsvětější Trojice
vlevo sv. Jan Nepomucký vpravo sv. Barbora dole na podstavci sv. Václav

46 Kostel sv. Jana Křtitele
bývalý špitální kostel z konce 13. století okolo kostela býval hřbitov, dnes je propůjčen pravoslavné církvi

47 Socha Mistra Jana Husa sochař - František Bílek
původně stávala na Karlově náměstí za německé okupace musela být z náměstí odstraněna po 2. sv. válce postavena na Vinařickém náměstí, dnešním Husovo

48

49 Zálabí Nynější městská čtvrť zvaná Zálabí vznikla spojením dvou vsí – Mnichovice a Brankovice Zálabí s Kolínem spojuje Masarykův most

50 Masarykův most Otevřen v roce 1927, generální oprava ( )

51 Pravá strana mostu nový most provoz zahájen v roce 1993
přístaviště nákladních lodí

52 Elektrárna komín 120 m vysoký Postavený ve 30. letech 20. století

53 Levá strana mostu Na protějším břehu Labe nás upoutá skála dříve se starými domky (dnes paneláky) a věží z lomového kamene z roku 1437 Věž byla součástí opevnění, chránícího hrad a zároveň dřevěný most přes Labe V době Josefa II. byla skladištěm střelného prachu, od té doby je nazývána PRÁCHOVNOU V pozadí nová lávka přes Labe (rok 2005)

54

55 Kostel sv. Víta dominuje Jiráskovu náměstí
jeho nejstarší část je sakristie (původně kaple) barokní úpravy roku přistavěna ke kostelu mohutná zvonice kolem kostela je zdevastovaný hřbitov

56

57 Památky moderní architektury v Kolíně
DIVADLO Reprezentativní budova městského divadla byla postavena v letech dle projektu Jindřicha Freiwalda.

58 Kostel církve Československé husitské
postaven v letech na tehdejším Vinařickém dnes náměstí Mistra Jana Husa moderní architektura

59 Česká spořitelna Vybudována v letech

60 Elektrárna V letech podle projektu Jaroslava Frágnera

61 Okresní úřad Budova bývalé Spořitelny

62 Městské domy byly postaveny v letech 1921 až 1923 podle architekta J. Fraiwalda ulice Na Hradbách

63 Zpět na rozcestí


Stáhnout ppt "Kolín Historie tvrdí, že slovo Kolín je odvozeno od slova „kolonie“ či od Kolína nad Rýnem odkud snad němečtí kolonisté přišli."

Podobné prezentace


Reklamy Google