Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání Uživatelů systému T Series Ústřední knihovna UTB ve Zlíně 14. - 15. června 2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání Uživatelů systému T Series Ústřední knihovna UTB ve Zlíně 14. - 15. června 2005."— Transkript prezentace:

1 Setkání Uživatelů systému T Series Ústřední knihovna UTB ve Zlíně 14. - 15. června 2005

2 T Series v310 Mgr. Martin Kybal Univerzita Karlova v Praze, Ústav výpočetní techniky

3 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Novinky Rezervace Prodlužování dokumentů Export, import a tisk záznamů Konverze záznamů Úpravy v akvizici (dodavatelé, objednávky) Zvláštní status u čtenáře Svázané seriály Větší parametrizace systému Opravy chyb v309

4 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Zobrazení způsobu rezervace (MOW) Nová nabídka Dokumenty k vyzvednutí podle data Automatické rušení prošlých rezervací Automatické generování rezervačních dopisů (v závislosti na nastavení) Opravy chyb (změna názvu dokumentu, rezervace pro speciálního čtenáře, chyby v ukládání rezervací) Rezervace

5 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Kontrola platnosti průkazu (v závislosti na nastavení) Kontrola statusu čtenáře Ošetření opakovaného prodloužení v rámci 1 dne Upozornění na dokumenty z jiných poboček Upozornění na rezervované dokumenty Zobrazení dlouhých seznamů výpůjček Úhrada nadlimitní dlužné částky Statistika počtu prodloužených dokumentů a seznam dokumentů, které nebylo možné prodloužit Prodlužování dokumentů

6 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Import v režimu REJECT - odmítnuté záznamy se zapisují do souboru (*.rjt) Úprava statistik importu (počet odmítnutých záznamů) Sjednoceno chování systému při zadání chybného jména souboru (tiskárny) Ošetřeno zpracování read-only souborů Nastavení automatického přepisování (přidávání do) již existujícího souboru Úpravy textů sdělení Export, import a tisk

7 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Doplněn převod konspektu (615) Doplněn převod typu dokumentu (608) Opravy chyb (indikátory) Při importu test na typ záznamu (monografie, autorita) Nastavení kódování češtiny na výstupu (PC Latin2, Win, ISO Latin2) Při importu možnost nastavení převodu údajů věcného popisu (sběrné pole) Úprava řídících tabulek pro konverze Konverze

8 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Zrušena nepotřebná pole (Telefon, Telex, Běžná dodací lhůta, Lhůta pro zrušení, Slevy) Doplněna nová pole (IBAN, mobil, URL, DIČ) Nastavení jazyka komunikace Ošetřena změna názvu dodavatele Doplněny kontroly při ukládání a výmazu záznamu Sjednocena editace v rámci akvizice a správy seriálů Opravy chyb Dodavatelé

9 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Zrušena nepotřebná pole (Dodat, nastavení pro objednávky) Doplněna nová pole (IBAN, DIČ) Ošetřena změna názvu Doplněny kontroly při ukládání a výmazu záznamu Sjednocena editace v rámci akvizice a správy seriálů Adresy dodání a fakturace

10 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Zjednodušena editační maska Doplněny kontroly při ukládání Nastavení zobrazení všech textů na objednávce Přehledné zobrazení údajů o položkách Komunikace v libovolném jazyce Zjednodušen tisk objednávek (tiskárna ORDERPRINTER) Odesílání objednávek e-mailem Úprava zobrazení detailů v menu Status objednávek Objednávky

11 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Nové validované pole v registraci čtenáře Možnost definice libovolného statusu (ztráta, přerušené studium, ukončené studium, nový čtenář) Možnost zápisu pomocí importu Různé varianty chování systému při výpůjčce: Systém na status upozorní a neumožní pokračovat Systém na status upozorní a umožní pokračovat Systém na status upozorní a automaticky ho zruší Zvláštní status u čtenáře

12 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Nový set 152 (klíčové pole Název seriálu; rozsah svazků) Možnost přidělení přírůstkových čísel Půjčování, vracení, prodlužování (včetně on-line prodlužování), odeslání upomínek atd. Rezervace (včetně on-line rezervace a zadání požadavku z OPACu) Přehled všech svázaných čísel od určitého seriálu Další sestavy (přírůstkový seznam) Svázané seriály

13 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Do textu všech automaticky generovaných e-mailů doplněno číslo a jméno čtenáře Možnost zaslání kopie (Cc:) Možnost zaslání skryté kopie (Bcc:) - pouze UNIX Odeslání zkušebního e-mailu Odesílání e-mailů

14 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Další volitelné kontroly při ukládání záznamů dokumentů: Kontrola na přesnou shodu zapsaného údaje s výrazem ve validačním okně Kontrola na vložení výrazu Platí pro autory, nakladatele, předmětové skupiny, předmětové kategorie, výrazy tezauru, geografická jména, klasifikační znaky a skupiny konspektu Kontroly lze povolit v řídící tabulce modulu Katalog Kontrola obsahu polí

15 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Typy dokumentů - možnost zadání preferované a nepreferované formy a poznámky o rozsahu Zobrazení vazeb mezi dokumenty Možnost potlačení zobrazení některých polí v editačních maskách (Předmětová skupina, Předmětová kategorie, Výraz tezauru v editačních maskách pro dokumenty) Úpravy v katalogu

16 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Volitelná možnost zadání ID čtenáře (s kontrolou na duplicitu) Vracení dokumentů Sjednocena editace dokumentů v rámci VP (výdej dokumentů a stručná registrace) Stručný přehled výpůjček - možnost nastavení zobrazení údajů Indikace rezervace a poznámky o výjimce Indikace defaultního (chybějícího) hesla čtenáře při půjčování Úpravy ve výpůjčním protokolu

17 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Nastavení umístění adresy na dopisech Defaultní lokace Zjednodušený download unimarcovských záznamů (klávesy a ) Tisk záznamů z Win klienta - dialogové okno s výběrem tiskárny Úpravy vzhledu aktuálních množin, podrobností záznamů atd. Další…

18 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Chyby v rezervacích Chyba v exportu (tisku) z OPACu z menu Všechny dokumenty Chybné zobrazení údajů o čtenáři v Data Integrity (čtenáři s větším počtem výpůjček) Vyhledávání geografických jmen podle masky Úhrada čtenářských poplatků (tisk stvrzenek) Tisk dlouhých záznamů (prázdné řádky) Opravy chyb v309

19 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Úpravy v automatickém půjčování a vracení (zvukový signál při vracení rezervovaného výtisku, poznámka o výjimce při vracení) Import, export a tisk záznamů Možnost návratu do editoru (duplikát záznamu) Upozornění na další validační seznamy Kontextový help Opravy chyb Úpravy tásků

20 Setkání uživatelů systému T Series 2005 Červen - dokončení všech plánovaných rysů, testování Červenec - rozeslání upgrade Vlastní upgrade Remaky dat Instalace klientů Instalace

21 Setkání uživatelů systému T Series 2005 http://tseries.cuni.cz/cz Sekce Novinky Demoverze

22 Děkuji za pozornost. Mgr. Martin Kybal kybalm@cuni.cz


Stáhnout ppt "Setkání Uživatelů systému T Series Ústřední knihovna UTB ve Zlíně 14. - 15. června 2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google