Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný"— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_18 Název materiálu: Deformace. Tematická oblast: Fyzika 1.ročník Anotace: Prezentace slouží k výuce vazeb v látkách, druhů deformací v pevných látkách a teplotní roztažnosti látek. Očekávaný výstup: Dokáže popsat vazby v pevných látkách, popíše rozdíl mezi pružnou a trvalou deformací pevných těles. Znázorní 5 jednoduchých deformací s popisem silových působení. Popíše teplotní délkovou a objemovou roztažnost. Klíčová slova: Deformace, pružná, trvalá, stav napjatosti, normálové napětí, teplotní roztažnost látek, teplotní délková a objemová roztažnost. Metodika: Zpracovaný materiál slouží jako podpora výkladu, příp. k opakování probraného učiva kinetická teorie látek – deformace a teplotní roztažnost látek. Prezentaci lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky použít ve výuce. Obor: Automechanik, Zámečník, Instalatér, Truhlář Ročník: 1. Autor: Ing. Ivan Števula Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 Zpracoval: ing. Ivan Števula
Deformace Zpracoval: ing. Ivan Števula

3 Vazby v pevných látkách
Iontová tvrdé, vysoká teplota tání, křehké, štěpné … Vodíková nízká tepelná vodivost, křehký, plave na vodě. Kovová elektr. a tepelná vodivost, lesk, kujnost a tažnost …

4 Deformace pevného tělesa
Změna rozměrů a objemu – změna tvaru Účinkem vnějších sil Deformace Pružná (elastická) Trvalá (tvárná, plastická)

5 Deformace pevného tělesa
5 jednoduchých deformací: Tahem Tlakem Ohybem Smykem Kroucením V deformovaném pevném tělese vznikají síly pružnosti „ Fp “.

6 Deformace pevného tělesa
Tahem Tlakem - F F - F F

7 Deformace pevného tělesa
Ohybem Smykem Kroucením F1 F2 F - F F -F +F +F -F

8 Normálové napětí Fp - síla pružnosti kolmá na S - plochu příčného řezu
V deformovaném tělese vzniká „stav napjatosti“. Normálové napětí 𝝈 𝒏 = 𝑭 𝒑 𝑺 Fp - síla pružnosti kolmá na S - plochu příčného řezu

9 Teplotní roztažnost látek
Změna teploty – změna rozměrů Pevné těleso Teplotní délková roztažnost (jeden z rozměrů) Teplotní objemová roztažnost (změna objemu)

10 Teplotní délková roztažnost
Teplotní roztažností rozumíme změnu rozměrů pevného tělesa při změně jeho teploty. Při teplotě t1 je délka tyče l1 Při teplotě t je délka tyče l l1 t1 l t

11 Teplotní délková roztažnost
Základní vztahy: ……. Výpočet změny délky: … je přímo úměrná její počáteční délce l1 a přírůstku její teploty Dt. ( - součinitel teplotní délkové roztažnosti)

12 Teplotní objemová roztažnost
objem V1 objem V t1 t

13 Teplotní objemová roztažnost
Základní vztahy: ……. Výpočet změny délky: ( - součinitel teplotní objemové roztažnosti)

14 Použitý zdroj Hlavní zdroj informací:
PhDr. Miloš Řešátko, FYZIKA B pro SOU, 2. vydání, vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n.p. v Praze roku 1986, 219 s., Učebnice pro střední školy. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. a kolektiv, Přehled středoškolské fyziky, 2. přepracované vydání, Prometheus 1966 Snímek 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13.: Obrázky sady MS Office.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný"

Podobné prezentace


Reklamy Google