Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_18  Název materiálu: Deformace.  Tematická oblast:Fyzika 1.ročník  Anotace: Prezentace slouží k výuce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_18  Název materiálu: Deformace.  Tematická oblast:Fyzika 1.ročník  Anotace: Prezentace slouží k výuce."— Transkript prezentace:

1  Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_18  Název materiálu: Deformace.  Tematická oblast:Fyzika 1.ročník  Anotace: Prezentace slouží k výuce vazeb v látkách, druhů deformací v pevných látkách a teplotní roztažnosti látek.  Očekávaný výstup: Dokáže popsat vazby v pevných látkách, popíše rozdíl mezi pružnou a trvalou deformací pevných těles. Znázorní 5 jednoduchých deformací s popisem silových působení. Popíše teplotní délkovou a objemovou roztažnost.  Klíčová slova: Deformace, pružná, trvalá, stav napjatosti, normálové napětí, teplotní roztažnost látek, teplotní délková a objemová roztažnost.  Metodika: Zpracovaný materiál slouží jako podpora výkladu, příp. k opakování probraného učiva kinetická teorie látek – deformace a teplotní roztažnost látek. Prezentaci lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky použít ve výuce.  Obor:Automechanik, Zámečník, Instalatér, Truhlář  Ročník: 1.  Autor: Ing. Ivan Števula  Zpracováno dne: 28. 4. 2013  Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 DEFORMACE Zpracoval: ing. Ivan Števula

3 Vazby v pevných látkách  Iontová tvrdé, vysoká teplota tání, křehké, štěpné …  Vodíková nízká tepelná vodivost, křehký, plave na vodě.  Kovová elektr. a tepelná vodivost, lesk, kujnost a tažnost …

4 Deformace pevného tělesa  Změna rozměrů a objemu – změna tvaru  Účinkem vnějších sil Deformace  Pružná (elastická)  Trvalá (tvárná, plastická)

5 Deformace pevného tělesa 5 jednoduchých deformací:  Tahem  Tlakem  Ohybem  Smykem  Kroucením V deformovaném pevném tělese vznikají síly pružnosti „ F p “.

6 Deformace pevného tělesa  Tahem  Tlakem - FF F

7 Deformace pevného tělesa  Ohybem  Smykem  Kroucením F1F1 F2F2 F - F F +F -F

8 Normálové napětí

9 Teplotní roztažnost látek  Změna teploty – změna rozměrů Pevné těleso  Teplotní délková roztažnost (jeden z rozměrů)  Teplotní objemová roztažnost (změna objemu)

10 Teplotní délková roztažnost Teplotní roztažností rozumíme změnu rozměrů pevného tělesa při změně jeho teploty.  Při teplotě t 1 je délka tyče l 1  Při teplotě t je délka tyče l l1l1 t1t1 l t

11 Teplotní délková roztažnost Základní vztahy: ……. Výpočet změny délky: … je přímo úměrná její počáteční délce l 1 a přírůstku její teploty  t. (  - součinitel teplotní délkové roztažnosti)

12 Teplotní objemová roztažnost objem V 1 objem V t 1 t

13 Teplotní objemová roztažnost Základní vztahy: ……. Výpočet změny délky: (  - součinitel teplotní objemové roztažnosti)

14 Použitý zdroj  Hlavní zdroj informací: PhDr. Miloš Řešátko, FYZIKA B pro SOU, 2. vydání, vydalo Státní pedagogické nakladatelství, n.p. v Praze roku 1986, 219 s., Učebnice pro střední školy. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. a kolektiv, Přehled středoškolské fyziky, 2. přepracované vydání, Prometheus 1966  Snímek 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. a 13.: Obrázky sady MS Office.


Stáhnout ppt " Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA1_18  Název materiálu: Deformace.  Tematická oblast:Fyzika 1.ročník  Anotace: Prezentace slouží k výuce."

Podobné prezentace


Reklamy Google