Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Možnosti využití finančních služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Možnosti využití finančních služeb."— Transkript prezentace:

1 © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Možnosti využití finančních služeb Hewlett-Packard ve veřejné správě Konference ISSS/LORIS 2006, Hradec Králové 3 dubna 2006 Ing Vítězslav Barčák Hewlett-Packard Financial Services

2 2  Představení HP a HPFS  Portfolio řešení HPFS  Software financování  Case study CSSZ  Výhody financování Obsah

3 3 Obecná fakta o HP Založena: 1939 Sídlo: Palo Alto, Kalifornie, USA Předseda správní rady a vrchní výkonný ředitel: Mark Hurd HP má více než miliardu zákazníků ve více než 170 zemích světa Celkový výnos HP dosáhl přibližně 79,9 mld USD za fiskální rok 2004 Celosvětově má HP asi 141 000 zaměstnanců V České republice má HP 800 zaměstnanců Ve finančním roce 2004 činil objem objednávek společnosti více než 10 mld. Kč

4 4 Proč financovat prostřednictvím HPFS Sdílení know how, zkušenosti, reference, konkurenceschopná cena, volitelná měna financování (Kč,EURO) Přímá působnost v ČR od r.1992 – smlouva je uzavírána s HP ČR = (stejné IČO i DIČ) Produkty šité na míru zákazníkům Řešení životního cyklu od pořízení přes provoz a údržbu až po likvidaci –produkty, logistika, financování i služby Poradenství přirozenou součástí dodávaného řešení Schopnost financovat jiné značky HPFS je jedna z největších finančních institucí v IT (43 státu světa) cca $8b majetku v knihách, 100% vlastněná HP

5 5 ISO 9001: 2000 ISO 14 001 (Enviromental Management System) Národní cena České republiky za jakost 2003 Systémový integrátor roku - 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004 CISCO Gold Certified Partner HP je nejvíce obdivovaná společnost v oboru informačních technologií a systémů (Czech Top 100 – březen 2003) První cena za firemní image v kategorii výpočetní techniky (Rhodos) – 2001 a 2003 Microsoft Certified Technical Education Centre Microsoft Software Audit Microsoft Gold Certified Partner for Support Services Microsoft Certified Solution Provider Partner Microsoft Direct Large Account Resseler Hlavní ocenění a certifikace HP CZ

6 6 Kde působíme Asia Pacific Australia Hong Kong India Indonesia Japan Korea Malaysia New Zealand People’s Republic of China Philippines Singapore Taiwan Thailand Austria Belgium Czech Republic Denmark Finland France Germany Ireland Italy Luxembourg The Netherlands Norway Poland Portugal Russia Slovakia Spain Sweden Switzerland South Africa United Kingdom Latin America Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela Europe, Middle East and Africa North America Canada United States

7 © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Portfolio řešení od HPFS HP Financial Services

8 8 HP Financial Services – základní produkty Operativní pronájemFinanční leasingSplátkový prodej Vlastnictví k zařízení zůstává u HP - Klient neplatí zůstatkovou cenu zařízení) Převod vlastnictví po skončení pronájmu na Nájemce za symbolickou cenu Převod vlastnictví Ihned (Nebo výhrada vlastnictví) Období 12 – 48 měsícůObdobí min. 36 měsícůObdobí 12 – 36 měsíců Splátka = daňově uznatelný náklad vždy Splátka = daňově uznatelný náklad při splnění podmínek Splátka = cash výdaj, náklad = odpisy Možnosti po ukončení nájmu: - Vrácení, - Prodloužení o12 měsíců - popř. Odkoupení Nutno zavést do majetku, kupní cena min.100 Kč Vstup pro odpisy ze sumy splátek

9 9 Ostatní produkty a programy Operativní pronájem s možností obměny IAS 17 operativní pronájem PPU pro tiskárny Outsourcing Pojištění

10 10 Operativní pronájem s možností obměny Technika v dnešní dob ě rychle ztrácí svou u ž itnou hodnotu pro organizaci oproti hodnot ě ú č etní. D ů vodem nechuti p ř echázet k vysp ě lejším, produktivn ě jším za ř ízením jsou často neukon č ené odpisy. Zbývající odpisy Odpisový plán Programy obnovy technologie firmy HP umožňují technický upgrade a/nebo výměnu zařízení v okamžiku, kdy výpočetní technika ztrácí pro organizaci svou užitnou hodnotu - namísto výměny ve chvíli, kdy ztrácí svou hodnotu účetní. Délka pronájmu 12 až 60 měsíců Možnost obměny pronajatého zařízení - získáte výhodu garantované zbytkové hodnoty, a to kdykoli během doby nájmu.

11 11 Operativní pronájem s možností obměny Konec smlouvy Hodnota v % Čas 100 Hodnota předmětu úrok Nesplacená Zůstatková hodnota Ukončení splácení Okamžik výměny Charakteristika: Opce na výměnu (i částečnou) První obměna po 12 měsících Poslední obměna 6 měsíců před koncem Náklad výměny závisí na datu začátku kontraktu Výhody: Možnost obnovy zařízení Nízké náklady obnovy Maximální flexibilita

12 12 IAS 17 Operativní pronájem - vlastnosti Vlastnictví zůstává u Pronajímatele Splátka je vždy daňově uznatelný náklad Po skončení pronájmu jsou možnosti:  Vrátit zařízení  Nebo pronájem prodloužit  Odkup je možný- DZP! ČUS Není důležitý právní aspekt - vlastnictví, pojmenování smlouvy Důležité - v jaké míře přechází ekonomické užitky a rizika na nájemce Určující jsou pravidla pro finanční leasing (vylučování) Vrácení a RV je významná Interní úroková míra u Nájemce (COF) Doba nájmu je max.75% Ekonomické doba životnosti zařízení (audit) IAS 17 Operativní pronájem je z pohledu Nájemce mimobilanční – provozní prostředky

13 13 Pay-per-Use pro tiskárny Spotřební materiál Hardware + SW Servis zákazník získá přístup k HP Premium Support včetně souvisejících výhod plus HP Printmonitoring + HP Online Service fakturace jako level-pay nebo cost-per-page + + Veškeré služby týkající se tiskového řešení Zahrnují:

14 14 HP Outsourcing - principy Jasný popis služeb, procesů a zodpovědností Mobilní tým pro řešení zásahů v kterémkoliv místě na území ČR Použití špičkových nástrojů HP Open View Řízení SLA a kvality dle HP ITSM Metodologie Cenová flexibilita

15 15 Portfolio služeb HP Managed Services Správa koncových zařízení Desktop/LAN Management řízení životního cyklu koncových zařízení Helpdesk Správa a provoz aplikací provoz ERP systémů (SAP, Baan) bankovní aplikace (Profile, M24/7) provoz CRM aplikací (Clarify, HP OV SD) e-Aplikace (B2B, B2C – RePa, Business Bus) Správa distribuovaného prostředí správa, monitorování a provoz serverů, storage systémů a sítí řízení bezpečnosti, helpdesk, správa základních prostředků Strategický provozování IT převzetí celého IT nebo významné části IT a jeho provozování včetně dalšího rozvoje

16 16 HP Outsourcing - Zákazníci

17 17 HPFS pojištění Pojistné krytí se vztahuje na majetek od okamžiku převzetí do okamžiku ukončení smlouvy. Krytý majetek je veškeré elektronické zařízení (včetně operačních systémů a aplikačního SW instalovaného na zařízení s výjimkou dat) a přídavná zařízení, která jsou součástí finančního kontraktu HPFS. Geografické pokrytí: celosvětově pro kapesní zařízení a laptopy Krytí pro ostatní zařízení je na tom místě, kde je dané zařízení umístěno dle leasingové smlouvy. Spoluúčast je 10% původní ceny zařízení (min. 500 EURO max. 2500 EURO). Poskytujeme pojištění na základě globální spolupráce s pojišťovnou Allianz. Vhodné pro větší dodávky

18 © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Software financování HP Financial Services

19 19 SOFTWARE A PROBLEMATIKA JEHO FINANCOVÁNÍ Součást Finančního nebo Operativního leasingu  operační systémy, krabicový SW Splátkový prodej samostatně  aplikační SW Speciální produkt HPFS„pronájem SW“ jen pro bonitní zákazníky  podrobnosti dále SW je v HPFS financován jako součást dodávek HP HW a služeb. Výjimečně je možné financovat SW samostatně a to jen pro klienty, kterí již mají od HP financování nějakého hmotného majetku a kteří mají vysokou kredibilitu Způsoby financování SW

20 20 SOFTWARE A PROBLEMATIKA JEHO FINANCOVÁNÍ Charakteristika Součást finančního nebo operativního leasingu Splácení SW je realizováno oddělenou fakturací v termínech shodných s režimem splácení HW části: Realizuje se pro objem SW do 30% ceny dodávek Většinou není možné vystavit splátkový kalendář jako u HW vychází ze Zákona o DPH

21 21 SPLÁTKOVÝ PRODEJ SOFTWARE Charakteristika Splátkový prodej softwaru a služeb samostatný kontrakt: Splátkový prodej SW - majetek přejde do vlastnictví klienta ihned po předání - není možné leasingově financovat (Zákon a dani z příjmu) - vázáno Autorským zákonem - umožní rozložit splácení v čase (splátky jsou cash záležitost) - odepisuje klient Splátkový prodej služeb - majetek přejde do vlastnictví klienta ihned po předání - jen upfront služby

22 22 PRONÁJEM SOFTWARE Pronájem software v podobě poskytnutí práv k užívání na jednotlivé licenční období (měsíc, kvartál) dle požadavku Nájemce Kontrakt vždy na dobu určitou 12 až 36 měsíců. Odměna ve formě poplatků zahrnuje licenční odměnu za užívání SW a za poskytované služby Charakteristika Kontrakt umožňuje aby nájemce uplatňoval jím zaplacené poplatky jako přímý náklad a Pronajímatel má ve svém účetnictví licence které odepisuje jako vlastní majetek. Po ukončení doby kontraktu Nájemce licence vrací nebo získá právo užívání na dobu neurčitou za symbolický poplatek např. 1000Kč.

23 23 PRONÁJEM SOFTWARE Platby dle Rozpisu plateb Rozpis plateb není daňovým dokladem Je to souhrnný přehled plateb odměny pro jednotlivá licenční období Daňový doklad v souladu s § 21/4b zákona o dani z přidané hodnoty vystavován vždy po začátku příslušného licenčního období. Kontrakt umožňuje aby nájemce uplatňoval jím zaplacené poplatky jako přímý náklad a Pronajímatel má ve svém účetnictví licence které odepisuje jako vlastní majetek. Po ukončení doby kontraktu Nájemce licence vrací nebo získá právo užívání na dobu neurčitou za symbolický poplatek např. 1000Kč.

24 24 Případová studie Česká správa sociálního zabezpečení Úvodní stav Klíč k úspěchu Přínosy

25 25 Pronájem osobních počítačů aneb jak flexibilně řešit a optimalizovat náklady na IT Úvodní stav…. Nepravidelné nákupy: => rozdílné stáří a výkon => komplikace s novými aplikacemi => častá výb. řízení čas a administrativa Kam s ním – odprodej nebo likvidace Problém změn počtu pracovních míst Problém s upgrady – neodepisují Komplikovaný výpočet skut. nákladů a jejich plánování do budoucna

26 26 Pronájem osobních počítačů – co chceme Klíč k úspěchu…. Dobře vypsaná veřejná zakázka – co opravdu potřebují, jak si vybrat nejlepší nabídku Vše je součástí (údržba, čištění,opravy vad,upgrady) => vysoká flexibilita - změna míst užívání => náročné podmínky pro poskytovatele Jasně definovaná cena na 5 let Denní nájemné-kontrola nákladů na pracovní místo Žádná změna pro uživatele Variatní řešení po 5ti letech-prodloužit,vrátit => žádné náklady na likvidaci => odpadá nutnost řešit odprodej nepotřebného majetku => svobodná volba nového zařízení i poskytovatele služeb

27 27 Pronájem osobních počítačů – co jsme dosáhli přínosy…. 5500 spokojených uživatelů beze změny – stále funkční zařízení s rychlou opravou vad do druhého dne po nahlášení Placení dle skutečného užívání – přizpůsobení nákladů => vysoká flexibilita - změna míst užívání => náročné podmínky pro poskytovatele Změna nákladů z investičních na provozní I instalační a logistické náklady jsou součástí pronájmu 3 měsíční doba na rozhodnutí jak po skončení pronájmu Odpadla nutnost inventarizace mnohamilionového majetku po dlouhou dobu bez ohledu na jeho skutečnou hodnotu Odstraněno zastarávání majetku Ekologická likvidace starost pronajímatele

28 28 Pronájem osobních počítačů – závěr „Obměna pracovních stanic formou pronájmu se nám jeví jako efektivní cesta k zajištění potřeb koncových uživatelů v návaznosti na provozované aplikace“ Bc. Libor Šmíd Ředitel odboru systémové, komunikační a technické podpory ČSSZ

29 © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Výhody financování HP Financial Services

30 30 HP jako partner proč ? Proč je výhodné financovat IT Technologické výhody Finanční výhody pro veřejnou správu

31 31 Technologické výhody  Vyvarování se technologického zastarávání  Vylepšení poměru cena/užití  Zlepšení flexibility v investičním rozhodování  Komplexnost řešení HW+SW+služby  Flexibilita dokonce i na konci obchodu

32 32 Finanční výhody pro veřejnou správu  možnost nerovnoměrných splátek = přizpůsobení čerpání rozpočtových prostředků  Vylepšení finančního plánování pomocí fixních splátek  jasně dané celkové náklady na dlouhou dobu dopředu  žádné zálohové platby  snížení administrativní náročnosti –opakovaná výběrová řízení, odprodej nepotřebného majetku apod.

33 33 HP jako partner  HP reference ve veřejné správě na 5 500 kusů desktopů v pronájmu + dalších 5 300 v procesu realizace  Praktická zkušenost s realizacemi „rozsáhlého“ pronájmu  Reference na financování SW projektů ve veřejné správě (cca USD 2 mil./případ) s velkou flexibilitou

34 34 Děkuji za pozornost Dotazy ?


Stáhnout ppt "© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Možnosti využití finančních služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google