Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravěké umění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravěké umění."— Transkript prezentace:

1 Pravěké umění

2 Už odjakživa existovalo umění a život bez něj
si už většina z nás nedokáže představit. Pravěké umění se většinou věnují realitě a málokdy se zatoulá do fantazie. V pravěku samozřejmě neexistovala literatura, vždyť se zde teprve stěží vyvíjely první zvuky, natož artikulovaná slova a jejich psaná podoba. Z těchto důvodů "relativní zaostalosti", která je způsobena poměrně malou mozkovnou pravěkého člověka, se zde nejvíce rozvíjí malba na stěny. Tyto malby byly jednoduché, jejich náměty byly vesměs z lovu a někdy souvisely s nadpřirozenými úkazy.

3 Historie Pravěké umění je známé asi 165 let.
Je tedy poměrně novodobým objevem. Prvním nalezeným uměním byly řezby do kostí laní sobů a do paroží. Naprostá většina z nálezů pravěkého umění byla učiněna v jeskyních jako je Altamira, Lascaux, Niaux, Porto Badisco atd. s jeskynními malbami a rytinami. Dále také máme nálezy v podobě sošek, obrazů, ornamentů a na keramice.

4 Ukázka pravěkého umění -malba

5 Hospodářský převrat V osmém století se odehrál velký hospodářský převrat – člověk začal využívat rostliny více než lovená zvířata, rozvíjely se technologie výroby nástrojů a také pastevectví a zemědělství - jehož důsledkem byl i základ nového umění. Symbolem se stalo hrnčířství. Také došlo k výměně materiálů a kámen se využíval pouze pro všední účely. Ovšem obyvatelé na vyšší úrovni si oblíbili měď, bronz a později také železo.

6 První nástroj-pěstní klín
Pod umění spadají také nástroje a z tohoto období je to pěstní klín - oboustranně opracovaný kus pazourku délky cm, se špičatým koncem. Byl vhodný pro různé účely. Existovala spousta nástrojů podobných pěstnímu klínu, některé se blížily k uměleckým výtvorům. Tato forma umění je často opomíjená.

7 Pravěký předmět

8 Nejstarší kresby světa
První umělecký "předmět" vytvořil už neandrtálský člověk v jeskyni Toiranu, kde najdeme otisky nohou a značky načrtnuté prsty a vrypy - tyto kresby patří k nejstarším na světě i když po nich bylo objeveno i mnoho dalších.

9 Pravěké předměty Díky těmto kresbám vznikla nová etapa
ve vývoji myšlení lidstva. Z počátku náhodného uměleckého výtvoru se stal výtvor záměrný – např. sošky a obrysy vyřezané v mamutovině z Dolních Věstonic a Willendorfu. Kresby, rytiny a plastické sochy mají vysokou hodnotu, kdežto postavy lidí jsou neumělé a nejisté.

10 Hrnčířské umění Od mladší doby kamenné, kdy pravděpodobně vzniklo hrnčířské umění, svět viděl rozličné tvary keramických nádob.Avšak ani vedle těch nejdůmyslnějších nijak nezaostávají právě ty, které se objevily v etapě samotného zrodu hrnčířství. Jedná se o tvary, k nimž někteří badatelé z oboru historie umění vzhlíželi s jakýmsi podezřením. Pravěcí tvůrci prý tyto nádoby hnětli s pocitem, že tvoří zázrak. Mělo zde jít o jakési živé, či spíše oživené nádoby.

11 První umělecká díla První schopnost vytvářet umělecká díla se objevuje
u lidského druhu Homo habilis (člověk zručný). Vyráběl první kamenné nástroje opracováním valounů – úštěpy, sekáče... S dokonaleji opracovanými valouny se setkáváme u druhu Homo erectus (člověk vzpřímený) – pěstní klíny, vrtáky, rydla, čepelovité nože... Homo sapiens neanderthalensis (neandrtálec) – nože, rydla, škrabáky, vrtáky, kamenné sekery... Otisky nohou, značky načrtnuté prsty.

12 Datace Doba kamenná př. n. l tisíciletí př. n. l Doba bronzová do 750 př. n. l. Doba železná 750 př. n. l. - 0

13 Malířství Jeskynní malby. Nejčastěji zoomorfní náměty.
Motivace - lov. Barva z drcených nerostů smíchaných s tuky nebo vodou. Nanášení prsty, nebo štětci ze srsti zvířat. Jeskyně Altamira – (Špa.) objevena Barvy – bílá, okrová, červená, černá, hnědá, žlutá. Zvířata v běhu, skoku... Lascaux, Niaux – (Francie) zvířata zasažena šípy. Chauvet, - (Fr.) přes 300 maleb. Les trois Fréres – lovec v kůži zvířete. Rouffignac - (Fr.) jeskyně „sta mamutů

14 Jeskynní malby


Stáhnout ppt "Pravěké umění."

Podobné prezentace


Reklamy Google