Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dej 2 Husitství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dej 2 Husitství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Dej 2 Husitství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Husitství 1419-1434 (1437) Husité, Jenský kodex z poč. 16. stol.
Papež mezi nevěstkami protipapežská agitace

3 Doba vlády Václava IV. narozen 1361 v Norimberku
zemřel v Kunraticích vládl 1378–1419 prvorozený syn Karla IV. ze třetího manželství s Annou Svídnickou nejvyšší titul: římský král otcem rozmazlován, korunován českým králem ve 2 letech, připravován na vládu osobní vlastnosti: pověst opilce, láska k lovu (hrady Žebrák a Točník), prchlivost zůstal ve stínu otce Karla IV. 2x ženat

4 manželství 1. manželka Johana Bavorská sňatek v 9 letech
předčasně zemřela ve 25 letech na Karlštejně, Václav byl prý tak smutný, že se ani neúčastnil pohřbu bezdětné manželství 2. manželka Žofie Bavorská neteř 1. ženy velmi krásná a zbožná (navštěvovala Husova kázání v kapli Betlémské) přežila Václava o 6 let bezdětné manželství

5 Složitá situace 2. vnitropolitická
1. mezinárodní papežské schizma = v čele církve stojí 2 (až 3) papežové, kteří se hádají o moc problematiku řešil koncil v Kostnici sesazen z říšského trůnu r.1400 2. vnitropolitická spor se šlechtou tzv. panskou jednotou (zajat a vězněn) spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna – smrt Johánka z Pomuku (Jana Nepomuckého) počátky reformace církve

6 Reformace snaha o nápravu (očistu) církve
kazatelé v kostelích kážou o nesprávném životě papeže, kněží a nepořádcích v církvi = kritika církve, snaha o návrat k Bibli a životu 1. křesťanů tzv. předchůdci Husovi a Jan Hus

7 Jan Hus narozen v Husinci u Prachatic
Karlova univerzita, rektorem, (pravopis, r Kutnohorský dekret) Betlémská kaple nesouhlas s prodejem odpustků dán papežem do klatby  vyhlášen interdikt nad Prahou  odchod do J Čech (Kozí Hrádek a Krakovec, kázání pod širým nebem) pozvání na církevní koncil v Kostnici, ochranný glejt císaře Zikmunda Hus neodvolal své učení upálen o rok později upálen i Jeroným Pražský

8 Životní krédo (heslo) Husa: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdu a braň pravdu až do smrti…“

9 Události po Husově smrti
protestní list české šlechty koncilu lidové poutě na hory a přijímání všech věřících z kalichu útoky na bohaté fary a kláštery 1. pražská defenestrace

10 1. pražská defenestrace = násilné vyhození z okna
, z kostela Panny Marie Sněžné průvod nespokojených v čele kazatel Jan Želivský, mezi přítomnými možná Jan Žižka, cílem Novoměstská radnice protihusitští konšelé vyhozeni z okna na nastražená kopí = počátek husitských válek důsledek: smrt Václava IV.

11 Husité = stoupenci J. Husa, též kališníci
znak husitů kalich = symbol přijímání pod obojí víno (symbolizuje Krev Páně) hostie (symbolizuje Tělo Páně) rovnost všech před Bohem projev rovnosti: založení Tábora

12 Tábor Občané – táborité, odhodláni vytvořit nové společenství, řídící se pouze zákonem Božím, zpočátku zde byly realizovány ideály křesťanského komunismu, tj. dobrovolného společenství majetku (nově příchozí odevzdávali všechen svůj majetek do kádí na náměstí, ten byl rozdělován mezi členy obce podle jejich potřeb), teoreticky si byli všichni rovni, žili prostým životem bez přepychu, na pořádek dohlíželi čtyři zvolení hejtmané

13 Husitský program 4 artikuly pražské svoboda kázání přijímání pod obojí
odejmutí majetku církve trestání zjevných hříchů vyhlášen r na sněmu v Čáslavi jako zemský zákon

14 Hlavní husitské směry  umírnění: především šlechta, mistři university, pražané cíl: dosáhnout zabavení církevního majetku, uzavřít dohodu s církví tak, aby tolerovala husitské zásady hlavně v Čechách, uznávali rovnost všech křesťanů, ale pouze při bohoslužbách radikálové: především chudina 3 hlavní skupiny: táborité – jižní Čechy – založení města Tábor, když nedošlo k čekanému konci světa v únoru 1420 orebité – východní Čechy (podle Orebu u Třebechovic) patřil sem Žižka, po jeho smrti 1424 se nazývali sirotci severočeští husité – okolí Žatce a Loun cíl: boží zákon jako jediný zákon pro lidi, zhroucení feudální společnosti - rovnost

15 Válčící strany X katolíci kališníci umírnění pražané
radikální sirotci a táborité

16 Významné husitské bitvy
1420 1421 1422 1424 1426 1427 1431 1434 Sudoměř Vítkov a Vyšehrad  hrad Rábí  Kutná Hora, Německý Brod  Malešov: bratr X bratr Přibyslav: smrt Žižky Ústí n. Labem  Prokop Holý Tachov  (dunění) Domažlice  (zpěv) Lipany = definitivní porážka Původní zápis husitské hymny Ktož jsú boží bojovníci v Jistebnickém kancionálu = zpěvníku

17 Husitské válečnictví zbraně = upravené zemědělské nářadí
kázeň (Žižkův vojenský řád) v čele zkušení vojevůdci = hejtmani (Jan Žižka, Prokop Holý) znalost a využití terénu vozová hradba děla lest vědomí boje za pravdu a spravedlnost

18 Osádka bojového vozu

19 Husitské zbraně 1. halapartna 2. kopí 3. sudlice 4. sekyra 5. sudlice
6. šídlo 7. meč 8. cep 9. kropáč 10. řemdih 11. sudlice (ušatá)

20 Husitské zbraně samostříly a první ruční palné zbraně – píšťaly, hákovnice poprvé použita první děla – tarasnice a houfnice praky kuše

21 Vojenská taktika výborná disciplína
byli vždy v menšině proti přesile středověké rytířské jízdy využívali terén (nevhodný pro jízdu, strmý vršek, rybníky, měkký terén, úzké cesty)

22 Nejslavnější vojevůdci Jan Žižka a Prokop Holý

23

24 Husitské výpravy spanilé jízdy - rejsy spížovací výpravy
= šíření myšlenek mimo Čechy, nejčastějšími cíli vedlejší země Koruny české (Morava, Slezsko, Lužice), německé části Říše (Rakousy, Bavorsko, Sasko) a také Horní Uhry spížovací výpravy = získání zásob ve Slezsku, Lužici, Polsku… Čechové u Baltu

25 Basilejská jednání husitské poselstvo v čele s Prokopem Holým pozváno na koncil do Basileje r. 1431 jednání o 4 artikulách výsledkem kompromis Basilejská kompaktáta (povolení přijímání pod obojí) důsledek: rozkol mezi husity bitva u Lipan r. 1434

26 Lipany r. 1434 X panská jednota + pražané 2x více mužů i vozů
v čele Diviš Bořek z Miletína sirotci + táborité 10 000, 360 vozů v čele Prokop Holý X

27 Jan Roháč z Dubé se zbylými věrnými se postavil do čela odboje proti Zikmundovi, jeho hrádek nesoucí biblické jméno Sion obléhán, r dobyt vojskem Hynka Ptáčka z Pirkštejna, J R z D zajat a pověšen rekonstrukce hradu Sion poslední husitský hejtman Jan Roháč z Dubé

28 Výsledky husitských válek
Zikmund českým králem (1436-7) povoleno přijímání pod obojí církev ztrácí majetek, získala ho šlechta a města roste význam měst (zasedají na sněmu, volí krále) rozšíření češtiny jako úředního a literárního jazyka (x latině) 2 církve: katolická a kališnická (utrakvisté)

29 Úkoly Proč měli husité na štítě zvaném pavéza Davida a Goliáše?
Kdo je práče?

30 Seřaď chronologicky g) založení Univerzity Karlovy 1348
d) smrt Husa c) defenestrace b) smrt Václava IV e) smrt Žižky a) bitva u Domažlic f) bitva u Lipan h) Zikmund českým králem bitva u Domažlic smrt Václava IV. defenestrace smrt Husa smrt Žižky bitva u Lipan založení Univerzity Karlovy Zikmund českým králem

31 Doba polipanská a poděbradská
Jiří z Kunštátu a Poděbrad poslední husitský král království dvojího lidu (kališníci + katolíci) nejprve zemský správce za nezletilého Ladislava Pohrobka (vnuk Zikmunda) r zvolen v Praze na Staroměstské radnici králem 1. český král z nekrálovského rodu, zvolen šlechtou

32 Vláda 1458-1471 klid a pořádek v zemi
boj s papežem (křížová výprava x Čechám v čele Matyáš Korvín) pokus o založení mírového spolku evropských panovníků na obranu proti Turkům nemanželské dítě (matka neznámá) ve 14 letech se zúčastnil bitvy u Lipan na straně vítězů dobrý diplomat, schopný kompromisu 2x ženatý, obě ženy katoličky 1. žena Kunhuta ze Šternberka – 7 dětí 2. žena Johana z Rožmitálu – 3 děti bydlel na Starém Městě v Královském dvoře na místě dnešního Obecního domu (ne na Pražském hradě) zdravotní potíže s nadváhou po smrti Jiřího v r usedá na český trůn Vladislav z rodu Jagellonců

33 Z Čech až na konec světa projekt mírové organizace křesťanských panovníků na zásadách nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem - obdoba dnešní OSN či EU plán sjednotit Evropu v boji proti Turkům a vyhnat je z bývalých křesťanských zemí ve spolku měly mít státy, uspořádané do větších celků (Galie, Germánie, Itálie, Hispánie…) po jednom hlasu, s vůdčí rolí Francie, papeži návrh přiznával jen malé pravomoce

34 Ohlas autor „Smlouvy o nastolení míru v celém křesťanstvu“ Antonio Marini z Grenoblu vyslán k tajné misi po evropských dvorech – během 2 let opakovaně navštívil: Francii, Burgundsko, Polsko, Uhersko, Braniborsko a Sasko u německých knížat, polského a francouzského krále našel plán příznivý ohlas Benátčané odmítli něco dělat bez papeže uherský král Matyáš Korvín stál na straně papeže Burgundsko kvůli nepřátelství s Francií chladné Ludvík XI. souhlasil pouze s dvoustrannou smlouvou o přátelství převratná a svou dobu předbíhající myšlenka vytvoření středověkého „společenství národů“ nakonec nenašla pochopení

35 Ohlas aby čelil špatné pověsti Čechů rozhodl se Jiří z Poděbrad vyslat na cestu po Evropě další výpravu - veřejně, s patřičnou slávou a nemalým finančním zabezpečením, oficiálně neměla žádný zvláštní úkol ani charakter státního poselstva, nýbrž rytířské cesty králova švagra Zdeňka Lva z Rožmitálu cestu popsal ve svém deníku Václav Šašek z Bířkova tato práce inspirovala Aloise Jiráska k napsání díla Z Čech až na konec světa vybraným rytířským chováním (cesty se účastnili i známí bojovníci Jan Žehrovský z Kolovrat a Burian ze Švamberka), smíšeným národnostním (Češi a Němci) i konfesním (kališníci i katolíci) původem a nákladnými dary pro panovníky měla výprava v zahraničí příznivě zapůsobit, 26. listopadu 1465 vyrazilo 40členné poselstvo s 52 koňmi a 1 zásobovacím vozem z Prahy

36 Zjisti, kdo byl a jaké myšlenky hlásal Petr Chelčický a co je Jednota bratrská

37 Dej 2 Husitství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity materiály, obrázky z www stránek: Klučina,P.: Jak válčili husité, Naše Vojsko, Praha 1987 Sochrová, Marie: Dějepis I v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997 husitstvi.cz cs.wikipedia.org


Stáhnout ppt "Dej 2 Husitství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google