Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Adresy odesilatele v obchodní korespondenci Obchodní adresy píšeme vždy do záhlaví listu (lišta nástrojů – zobrazit záhlaví zápatí). Pořadí adresy : název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Adresy odesilatele v obchodní korespondenci Obchodní adresy píšeme vždy do záhlaví listu (lišta nástrojů – zobrazit záhlaví zápatí). Pořadí adresy : název."— Transkript prezentace:

1

2 Adresy odesilatele v obchodní korespondenci Obchodní adresy píšeme vždy do záhlaví listu (lišta nástrojů – zobrazit záhlaví zápatí). Pořadí adresy : název firmy, místo sídla firmy, ulice, PSČ a město. Umístění odesilatele: střed (CTRL+E), nebo vlevo (CTRL+L). Odesílatel firemní: je psán vždy jednořádkově nebo dvouřádkově v určeném pořadí. Adresu nezvýrazňujeme ani nepodtrháváme. Adresa musí být přesná a výstižná. Doporučené písmo - Times New Roman, Courier, vel. písma 12. Adresy adresáta, vždy max. 6 řádků bez předtisku psány zleva jednořádkově, pod sebou. Ostatní doplňující údaje o firmě jsou uvedeny v zápatí listu, nebo v odvolacích údajích

3 Z á h l a v í d o p i s u Označení odesílatele s adresou a poštovním směrovacím číslem Z á p a t í d o p i s u BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ TELEFON Záhlaví: Ukázka: 1) jednořádková vlevo 2) jednořádková střed 3) dvouřádková vlevo 4) dvouřádková střed 1.)Dřevona, a. s., Na Výsluní 126, 602 58 TRUTNOV 2) Dřevona, a. s., Na Výsluní 126, 602 58 TRUTNOV 3) Dřevona, a. s., Na Výsluní 126 602 58 TRUTNOV 4) Dřevona, a. s., Na Výsluní 126 602 58 TRUTNOV Adresa adresáta – psány z leva písemnosti ITAS, k. s. Ing, Lukáš Procházka, účtárna Na Výsluní 1587 415 00 TEPLICE

4 Zadání opakování Test psaní adres: správná vždy jednu správnou odpověď 1. ADRESA MŮŽE MÍT NEJVÝŠE A) 5 ŘÁDKŮ B) 6 ŘÁDKŮ C) 8 ŘÁDKŮ 2. ADRESA ODESÍLATELE SE UMISŤUJE A) V LEVÉM DOLNÍM ROHU ADRESNÍ STRANY OBÁLKY B) V PRAVÉM HORNÍM ROHU ADRESNÍ STRANY OBÁLKY C) V LEVÉM HORNÍM ROHU ADRESNÍ STRANY OBÁLKY 3. ADRESOVAT POŠTOVNÍ ZÁSILKU "POSTE RESTANTE" JE MOŽNÉ A) FYZICKÝM OSOBÁM B) INSTITUCÍM 4. PŘI PSANÍ ADRESY SE POUŽÍVÁ A) JEDNODUCHÉ ŘÁDKOVÁNÍ B) ŘÁDKOVÁNÍ 1 1/2 C) DVOJITÉ ŘÁDKOVÁNÍ 5. PSČ A) SE NIKDY NEPŘEDSAZUJE B) PŘEDSAZUJE SE PŘI PSANÍ ADRES RUČNĚ C) PSČ JE MOŽNÉ PSÁT PŘEDSAZENĚ I NEPŘEDSAZENĚ

5 Zadání úlohy Sestavte ve správném pořadí adresy odesilatele a adresáta: 1) Odesilatel: u křížku, 15, družstevní jatka, společnost ručením omezeným, 7 opava, 745 12 Adresát: akciová společnost, ing novotný, maso a uzeniny, 100 10, oddělení odbytu, praha, u lávky 10 2) Odesilatel: expedice, společnost s ručením omezeným, 468 15, kožešnictví, u kostela 452, česká lípa Adresát: noiger, vedoucí, mgr. Kubelková, bratislava, akciová společnost, 782 janáčkova, 695 12

6 Vyhodnocení zadání: Správné odpovědi test: 1b; 2c; 3a; 4a; 5a Vypracování adres: 1) Družstevní jatka, spol. r. o., U Křížku 15, 745 12 OPAVA 7 Maso a uzeniny, a. s. odd. odbytu, ing Novotný U Lávky 10 100 10 PRAHA 2) Kožešnictí, spol. s r. o., expedice U Kostela 452, 468 15 Česká Lípa Noiger, a. s. Mgr. Kubelková, vedoucí Janáčkova782 695 12 BRATISLAVA

7 Literatura: [1]FLEISCHMANNOVÁ, E.; JONÁŠ, I.; KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN 80-7168-924-6. [2]SLAVÍČKOVÁ, M.; VALEŠOVÁ, I. a kol. Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky + sbírka úloh. 2. vydání. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání – oddělení Státní těsnopisný ústav, 2008, 27 s. ISBN 80-85118- 87-4. [3]ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 2. Uzavírání a plnění kupních smluv. 8. vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 119 s. [4]ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 1. Normalizovaná úprava písemností v MS WORD. 3. Vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 146 s. [5]ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Český normalizační institut, duben 2007. [6]http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustavhttp://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav


Stáhnout ppt "Adresy odesilatele v obchodní korespondenci Obchodní adresy píšeme vždy do záhlaví listu (lišta nástrojů – zobrazit záhlaví zápatí). Pořadí adresy : název."

Podobné prezentace


Reklamy Google