Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modul informační technologie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modul informační technologie"— Transkript prezentace:

1 Modul informační technologie
Průběžné vzdělávání Modul informační technologie Prezentaci najdete na: Petr Pavlinec Vedoucí odboru informatiky

2 Obsah Základy informatiky Technologie – hardware, software, sítě
Teorie tvorby, ukládání a využití dat Internet, komunikace Obecné využití informačních zdrojů Základní ICT nástroje ve veřejné správě Informační zdroje pro veřejnou správu Základní registry a aplikace typického úřadu GIS Typické IS samosprávných orgánů

3 Technologie - hardware
Hardware - fyzicky existující technické vybavení počítače Základní součásti PC (základní deska-motherboard, procesor, paměť ram/rom, chladiče, sběrnice, zdroj, harddisk, DVD) Třídy počítačů (stolní, notebook, server) vs. Terminály (bez úložiště) Klient/server - je architektura, která odděluje klienta (aktivní-posílá požadavek-je obsloužen) a server (pasivní-čeká na požadavek-obsluhuje). Periferie - zajišťují interakci s uživatelem, pro připojení se využívají tzv. porty (USB, LPT, COM..,) Vstupní – klávesnice, myš, scanner Výstupní – tiskárna, monior, reproduktory Vstupně-výstupní - faxová karta, modem

4 Technologie - software
Software (programové vybavení) - je sada všech počítačových programů umístěných v počítači. Software vzniká jeho programováním (programovací jazyky např. jazyk C). Počítačový program - je sekvence instrukcí, které jsou vykonávány procesorem počítače Počítačový software se dělí na dvě základní skupiny: systémový software (operační systém, firmware) aplikační software (aplikace, terminálové aplikace např. Citrix) Firmware - je označení pro software, který je napevno zabudován v hardware např. BIOS počítače v paměti ROM.

5 Základy informatiky Data vs. Informace
Umělé jazyky a systémy kódování dat (číselné a znakové soustavy) Základy ukládání a přenosu dat Příklady moderních metod přenosu dat zdroj dat (vysílač, kóduje) komunikační kanál příjemce dat (přijímač, dekóduje) Interpretace dat informace datová zpráva = signál „ulovili jsme bizona“ -> přerušovaný tenký kouř –> „ulovili bizona“ -> bude bašta „Jméno?“ -> 4A 6D E9 6E 6F 3F -> „Jméno?“ -> mám zadat svoje jméno Kódování ASCI : J=74=4A= (0/1=bite, 4A=byte=8xbite)

6 Znakové sady ASCII tabulka – mezinárodní kódování znaků ve výpočetní technice (American Standard Code for Information Interchange). Znakové sady pro kódování češtiny ISO (ISO Latin 2, podle IBM i CP912) - z roku 1987, použití především pro Unix, ČSN Bratři Kameničtí (KEYBCS2, CP895) kódování IBM, často v tiskárnách KOI-8 ČS2 (KOI8ČS) obsahuje „ch“, zadefinovala norma ČSN Windows-1250 (CP1250, WinCS, WinEE) defacto ISO , ale drobné rozdíly („š“) vytvořil MS (SWS doporučil ISO, ale …) UNICODE

7 Základy informatiky I BIT = je základní a současně nejmenší jednotkou informace – znak malé b, (ano/ne, 1/0) BYTE (bajt) = 8 bitů – znak velké B jednotka množství informace v informatice reprezentuje například celé číslo od 0 do 255 nebo jeden znak nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač (resp. procesor) přímo pracovat

8 Základy informatiky I Hard Disk Uložení dat na CD-ROM Flash Disk

9 Základy informatiky II
Soubor (file) – skládá se „název.přípona“ (ve FAT 8.3) pojmenovaná uspořádaná kolekce dat uložená na nějakém datovém médiu každý soubor má svůj název, délku a případně další atributy požadované operačním systémem (např. typ, vlastník, ochrana…) obsahem souboru mohou být různá data - textová a binární fyzické uspořádaní souborů na datovém médiu zajišťuje souborový systém (filesystem, např. Windows 2000/XP používá NTFS, Win95/98 FAT32) Adresář (folder, složka) organizační jednotka v souborovém systému na disku počítače může obsahovat další adresáře a soubory Správce souborů (souborový manažer, file manager) program pro manipulaci se soubory a adresáři (složkami) pro kopírování, přesun, mazání, spouštění souborů a pro správu disků Např. Total Commander, Průzkmník (Explorer)

10 Souborový manažer (file manager)

11 Operační systém Rozdělení systémových prostředků aplikacím
hardware (operační paměť, disk, periferní zařízení) strojový čas (chod více aplikací najednou) a komunikační toky systémové prostředky nehmotné povahy (fonty) rozhraní pro programátory (např. Windows API) - funkce API jsou programové celky, které programátor používá namísto toho, aby je sám naprogramoval Microsoft Windows (95/98/ME, 2000/XP, Vista) Linux (RedHat, SUSE, UBuntu…)

12 Základní využití PC I Běžná administrativa
Základy práce s operačním systémem Kancelářské nástroje (balík Office) Textový a tabulkový editor Základní grafické programy Tvorba prezentací, základní nástroje pro tvorbu databází Komunikační nástroje (problémy SMTP, SPAM, viry, Outlook, PKI) Internet (browsery) Další komunikační aplikace (chat, ICQ)

13 Základní využití PC II Nástroje osobního managementu
Sledování času - kalendář Události (opakování, úkoly) Události a teamová práce Úkoly Evidence úkolů Přidělování a sledování úkolů Deník Kontakty Veřejné složky

14 Teorie dat Ukládání dat Tvorba dat Využití dat
Databázové systémy (SQL) - databáze Filesystem Document Management Systém (DMS) Tvorba dat Aplikace - manuální, automatický (dávkový vstup) dat Integrita dat - během uložení (přenosu) dat nedošlo k jejich neočekávaným změnám (transakce, synchronizační primitiva) Referenční data - jsou údaje, které jsou o daném objektu v rámci veřejné správy jedinečné. Registry - jednotná datová základna základ úspěchu) Využití dat Jediný vstup (neopakovat zadávání dat) Kombinovat vhodná data Datové sklady (DWH), Data mining (DM), GIS Metadata – data o datech (např. kdo vytvořil soubor, v jakém formátu…)

15 Počítačové sítě Lokální sítě (LAN - Local Area Network)
zvyšování produktivity díky sdílení prostředků vysoké přenosové rychlosti a malý dosah příklady: Novell, Windows, napojení bezdiskových stanic, databázové n. tiskové servery Rozlehlé sítě (MAN, WAN - Wide Area Network) konektivita, komunikace velké vzdálenosti (město, region, kontinent) nižší výkonpříklady: Bitnet, PVTNet, Internet Firewall - slouží jako kontrolní bod, který definuje pravidla pro komunikaci mezi sítěmi, které od sebe odděluje

16

17 Internet - historie Je celosvětová počítačová síť, která spojuje jednotlivé menší sítě pomocí sady protokolů IP. Slouží k přenášení informací a poskytování mnoha služeb, jako jsou elektronická pošta, chat, www stránky, sdílení souborů, on-line hraní her, vyhledávání, katalog a další 1962 – Vzniká projekt počítačového výzkumu agentury DARPA 1969 – Vytvořena experimentální síť ARPANET („zárodek internetu“) 1972 – Vyvinut první ový program 1973 – Zveřejněn TCP 1980 – Experimentální provoz TCP v síti ARPANET 1983 – Rozdělení ARPANET na ARPANET a MILNET, TCP/IP přenesen do komerční sféry 1984 – Vyvinut DNS (Domain name system) 1987 – Vzniká pojem „Internet“, v síti je propojeno počítačů 1989 – Publikace návrhu WWW 1990 – Končí ARPANET, nástup Internetu 1993 – První WWW prohlížeč (Mosaic), autor ho poskytuje zdarma k dispozici 1994 – Internet se komercionalizuje 1996 – 55 milionů uživatelů ( mil., mil., mil.) 2006 – více jak 1 miliarda uživatelů

18 Internet v ČR - historie
první pokus českých vysokých škol připojit se do sítě EARN – byl neúspěšný první úspěšné pokusy připojit se k uzlu v Linci formální připojení ČSFR k internetu (dostupný v Praze na ČVUT) 1992 – budování univerzitní páteřní sítě FESNET (po rozpadu 2 části CESNET a SANET) 1993 – připojeno již 9 měst 1995 – konec monopolu firmy Eurotel na veřejné datové sítě. Rozvoj komerčních ISP (internet service provider) 1996 – vznik sdružení NIX (neutral internet exchange) – řeší pravidla, zastupuje providery u státu. Vzniká sdružení NIC.CZ, který spravuje českou národní doménu CZ

19 Dnešní podoba Internetu
•       Internet je soustavou vzájemně propojených (dílčích) sítí •       jednotlivé dílčí sítě jsou provozovány na komerčním základě –     za účelem poskytování přístupu •       vlastníky dílčích sítí jsou tzv. provideři –     poskytovatelé přístupu (ISP, Internet Service Providers) •       provideři mohou být propojeni hierarchicky –     upstream provider vs. downstream provider •     upstream provider poskytuje tzv. konektivitu svému downstream providerovi Vlastnické vztahy •      Komu patří Internet? –    jako celek: •    nikomu !!!! Dnešní podoba Internetu Internet je soustavou vzájemně propojených (dílčích) sítí jednotlivé dílčí sítě jsou provozovány na komerčním základě za účelem poskytování přístupu vlastníky dílčích sítí jsou tzv. Provideři poskytovatelé přístupu (ISP, Internet Service Providers) Komu patří Internet? jako celek nikomu !!!! své vlastníky mají jednotlivé dílčí sítě - vlastní je provideři Co znamená připojit se k Internetu? najít (vybrat si) vhodného providera a propojit se s jeho dílčí sítí díky propojení dílčí sítě providera se sítěmi ostatních providerů získá uživatel přístup k tomu, co dohromady tvoří Internet Kdo rozhoduje v Internetu? 1. odpověď: nikdo !!!!, přesněji: neexistuje jeden konkrétní subjekt zodpovědný/oprávněný jednat za Internet, Internet nemá svého „ředitele“ v Internetu se rozhoduje na principu konsensu zainteresovaných stran (přestává to fungovat) –   akademickým institucím (CESNET) –   členům určité organizace (CONET) •      od 2H 1995: –    vznikají skutečně komerční provideři •    mohou nabízet své služby komukoli (široké veřejnosti) na základě licence –   exkluzivní licence Eurotelu skončila, mohly být udělovány další neexkluzivní licence •    v roce 1998: více jak 150 ISP –    dochází k výraznému růstu českého Internetu •    roste počet komerčních uživatelů •    roste nabídka služeb na Internetu

20 Internet, standardy Rozdíl mezi LAN a internetem (DMZ)
Intranet, Extranet, Internet Aplikace nad internetem Standardy, protokoly (3.200 RFC - URL, HTTP, SMTP, FTP, TELNET, DHCP, DNS) URL - RFC 1738 (ftp, http, gopher, mailto, ...) HTTP - RFC 1945 (HT - WWW – HTTP - browser) WWW - RFC 1630 (servery Apache, IIS) HTML - RFC 1866 (verze, aplikace) DNS - RFC 1101 (DNS infrastrukura = MX záznamy, zranitelnost Inetu) SMTP - RFC 876 (předcházelo DNS )

21 (KrÚ)

22 Základní služby (protokoly)
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol, elektronická pošta, FTP - File Transfer Protocol, přenos vzdálených souborů Telnet - Virtuální terminál, vzdálený přístup DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol, dynamická konfigurace síťové stanice SNMP - Simple Network Management Protocol, jednoduchý protokol pro správu sítě HTTP - Hypertext Transfer Protocol, World Wide Web DNS - Domain Name System, překlad doménových jmen

23 Internet, komunikace Problémy Specifikace veřejné správy
Bezpečnost, viry, osobní údaje vs. anonymita, dostupnost (identita, el. podpis) Specifikace veřejné správy KIVS (komunikační infrastruktura VS) -by měla primárně sloužit ke garantované, bezpečné a auditovatelné výměně informací mezi jednotlivými ústredními orgány státní správy VPN – virtual private network - prostředek pro propojení několika počítačů na různých místech internetu do jediné virtuální počítačové sítě

24 Zákon o el. podpisu El. certikát - kódovaná struktura podepsaná certifikační autoritou, která musí obsahovat: Identifikační údaje klienta (držitele certifikátu) Veřejný klíč klienta Identifikaci vydavatele Číslo certifikátu Platnost certifikátu (obvykle 6 až 12 měsíců) Údaje o použití certifikátu El. podpis – el. zpráva podepsaná certifikovaným elektronickým podpisem je pro útočníka dostupná, čitelná i upravitelná, ale příjemce podle certifikátu určí jestli je zpráva autentická El. šifrování – el. zašifrovaná zpráva je odesílatelem zašifrovaná veřejným klíčem z dvojice klíčů příjemce. Příjemce po doručení zprávu dešifruje svým privátním klíčem. Pro útočníka je takto zašifrovaná zpráva dostupná, ale nečitelná i neupravitelná. (útočník nemá k dispozici privátní klíč příjemce) Certifikační autorita Působí jako vydavatel certifikátů Řeší správu, distribuci a uchování klíčů Ověřuje žadatele o certifikát (2 doklady) Časové razítko - zajišťuje důkaz o existenci dokumentu v daném čase. Vydává autorita pro vydávání časových razítek. El. značka - odlišnost el. značky a el. podpisu má především právní charakter. El. podpis vytváří fyzická osoba (stejně jako vlastnoruční), el. značkou může datové zprávy označovat i právnická osoba nebo organizační složka státu.

25

26 Informační systémy Nejde jen po automatizované systémy Typy IS
Databáze, rejstříky, kartotéky … Typy IS EIS – manažerské aplikace – Executive Information Systém – analytické a plánovací aplikace pro manažery ERP – podnikové informační systémy CRM – customer relationship management - systémy podporující řízení vztahů se zákazníky (péče o zákazníky/občany) Výstavba IS Životní cyklus (analýza,návrh,programování,testování,školení,ostrý provoz) Speciální úprava IS v prostředí veřejné správy Standardy ISVS, MIČR, atestace Garanti - MVČR Národní registry, IS resortní, krajský a městské (obecní)

27 www.portal.gov.cz Portál veřejné správy ČR

28 www.epusa.cz Elektronický portál územních samospráv

29 Základní registry a aplikace
Co je to registr - seznam právně důležitých skutečností, kde by měly být zachyceny všechny případy Stávající registry veřejné správy Územní identifikace – UIR (MPSV, MMR) Státní mapové dílo, registr nemovitostí – ČÚZK RES, Centrální číselníky – ČSÚ (ARES na MFCR) Registr obyvatel, dopravní evidence – MVČR Živnostenský registr – MPO Obchodní rejstřík – MSČR Rejstřík trestů – MVČR Plánovaný zákon o základních registrech - ZRUIN

30 http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Informace z KN: Parcela Budova Jednotka
Informace o řízení na KN Informace z katastrálních map

31 Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál www
Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Redukce přílišné byrokracie ve vztahu k občanům Ulehčení komunikace se státem Úřady, Hospodářská komora, Česká pošta Pod patronací MVČR K vydáno výpisů! Poskytuje: Výpis z Katastru nemovitostí Výpis z Obchodního rejstříku Výpis z Živnostenského rejstříku Výpis z Rejstříku trestů nově bodový systém

32 GIS a další speciální IS
Geodata Vektor, rastr, popisná data Vrstvy Referenční mapová díla Nutnost existence použitelných dat Základní aplikační vybavení Prohlížeče, editory (ArcExplorer, ArcView, ArcInfo) ArcGIS, Integraf (Bentley), CAD Tenký klient – mapový server, mapová služba, JAVA WMS = mapové služby Metadata

33

34 Kontakt Ing. Petr Pavlinec vedoucí odboru informatiky
Prezentaci najdete na:


Stáhnout ppt "Modul informační technologie"

Podobné prezentace


Reklamy Google