Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."— Transkript prezentace:

1 Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Raně křesťanské a byzantské umění Románské umění

3 o jedno z nejstarších křesťanských vyobrazení, 2. st. o Priscilliny katakomby v Římě

4 o římské katakomby - první křesťanská shromaždiště o nástěnné malby – fresky, 4. st. o pohanské a křesťanské náměty

5 o nejstarší raně křesťanská hrobní stavba o císař Konstantin zde umístil hrobku své dcery o dvojice sloupů obklopují prostor zakrytý kupolí o valená klenba

6 o monumentální římská raně křesťanská mozaika na místě pobytu Petra Pavla o Kristus žehná apoštolům – světice Pudenciana a Praxeda korunují Petra a Pavla

7 o mozaika v bazilice S. Apollinare Nuovo v Ravenně o mozaiky s výjevy ze života Kristova

8 o chrám z 5. st. o křížový půdorys o přechod mezi římským bazilikálním a byzantským centrálním typem

9 o centrální kupolový chrám – minarety přistavěny později Turky o interiér – mohutná kupole, čtyřicet oken – „nebeská klenba“

10

11 o Ravenna, Itálie – v 6. století nejdůležitější středisko byzantského umění na Západě o přechodný stupeň mezi starokřesťanským a byzantským uměním o zobrazuje průvod světců – na protější straně – průvod světic

12 o jedna z nejkrásnějších ravennských bazilik s půvabnou krajinou v okolí kostela a bohatou vnitřní mozaikovou výzdobou

13 o jedna ze čtyř ilustrací o zobrazuje Davida při skládání žalmů o doprovází ho personifikace Moudrosti a Proroctví o připomíná gotickou malbu

14 o výrazné dvě věže po obou stranách sloupové předsíně o významné mozaiky z 12. st. – postava Krista v apsidě a čtyři serafíni se šesti křídly posetými očima na klenbě chóru

15

16 o konec 10. st. o deska je zhotovena ze zlata a vykládaná drahokamy a antickými kamejemi o uprostřed je reliéf z byzantské slonoviny na námět Zesnutí Bohorodičky o Kristus drží její duši, u jejích nohou stojí sv. Pavel

17 o burgundská románská škola o 12. století o protáhlá loď s křížovými klenbami, soustava opěrných oblouků – princip pozdější gotické architektury

18 o detail barevného okna v bazilice Saint-Denis o barevná okna vznikla ve 12. století na objednávku opata, který tak zde shromáždil „práce mistrů z různých krajů“

19 o mistrovské dílo španělského románského sochařství o celý portál je pokryt motivy květin, světců, zvířat, ryb, ptáků a mnoha dalšími

20 o katalánská románská architektura o tři lodě zakončené apsidami o kontrastní vertikální zvonice

21 o typické pásy sloupových galerií o mramorové mozaiky v tympanonech

22 o německá románská architektura o umístěna na kopci na břehu jezera

23 zdroje PIJOAN, José. Dějiny umění / 3. Praha: Odeon, 1977. ISBN 09/03. 01-502-88. PROKOP, Vladimír. Kapitoly z dějin výtvarného umění pro výuku na středních školách. Sokolov: O.K.-Soft, 2000.


Stáhnout ppt "Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google