Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Korekturní značky 1. - úvod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Korekturní značky 1. - úvod"— Transkript prezentace:

1 Korekturní značky 1. - úvod
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Provedení korektur pro sazbu
Korekturní znaménka slouží k vyznačení oprav a úprav textu určených pro sazbu nebo reprodukci. Tato znaménka jsou grafické značky označující chybu v textu a způsob její opravy. Přehled těchto znamének, která je vhodné využít i při úpravách konceptů dopisů a dalších dokumentů, obsahuje norma ČSN 88 0410. Korekturní znaménka pro sazbu – Pravidla používání. Nejsou však mezi nimi laiky velmi často používané hvězdičky. Stanovený postup provádění zápisu korektur je jednoduchý a především velmi přehledný. Chybná část textu se označí znaménkem v textu, znaménko se s opravou opakuje na pravém okraji dokumentu, pokud možno souběžně s řádkem, kde je chyba. Při větším počtu oprav nebo při korektuře textu tištěného ve více sloupcích lze opravy vyznačit i na levém okraji textu. Z důvodu jednoznačnosti se stejné chyby na různých místech v rozsahu pěti řádků označují odlišnými znaménky v pořadí, v jakém se vyskytují v textu.

3 Korektury se vyznačují čitelně, jasně a barevně (kuličkovým perem, linerem nebo rollerem). Používání obyčejné tužky není dovoleno. Zpracovává-li korekturu více osob, každá používá odlišnou barvu. Jejich rozdělení se uvede na prvním listu korektury. Norma nedoporučuje používat červenou barvu. Každý korekturní otisk musí být podepsán a opatřen datem provedení korektury. V případě textu zvláštního významu se parafuje každý jednotlivý list. Technické poznámky pro sazbu nebo jinou úpravu textu musí být zřetelně odlišeny od vlastních korektur (například, jak uvádí norma, vložením do „bublinkového“ rámečku). V předmětu Písemná elektronická komunikace se budeme zabývat opravami textů zpracovaných na psacích strojích a na počítačích, kde se pro vyznačování chyb, změn a technických nedostatků používají korekturní znaménka. Dnes korekturní značky používáme zejména při soutěžích v autorské korektuře.

4 Pravidla pro používání korekturních znamének:
Každou chybu vyznačujeme příslušným korekturním znaménkem, které na pravém okraji opakujeme spolu s provedenou opravou, a to souběžně s řádkem, v němž se chyba vyskytla. Stejné chyby v jednom řádku vyznačujeme odlišnými korekturními znaménky, která na okraji opakujeme ve stejném pořadí jako v řádku. Při větším počtu oprav na jednom řádku můžeme vyznačit opravu i na levém okraji. Korektury vyznačujeme čitelně a jasně. Značení obyčejnou tužkou není dovoleno.

5 Korekturní znaménka se dělí podle významu na:
Korekturní znaménka se dělí podle významu na: Znaménka pro výměnu, vsunutí a vypuštění Znaménka pro změny v sazbě Znaménka pro zaražení odstavce, nový řádek, změnu písma Zrušení nesprávně označené korektury

6 Znaménka pro výměnu, vsunutí a vypuštění
Vyměnit nebo vsunout písmeno, číslici, znak Vyměnit text v rozsahu několika řádek Vsunout slovo nebo několik slov Vypustit chybná písmena, slova, řádky, apod.

7 Znaménka pro změny v sazbě
Změnit pořadí sousedních písmen, slov nebo skupiny slov Změnit pořadí slov Přesunout část slova, slovo nebo několik slov z jednoho řádku do druhého Přesunout sazbu k poznačené zarážce Zvětšit mezeru mezi slovy Zmenšit mezeru mezi slovy Vytvořit mezeru mezi dvěma slovy Zrušit mezeru mezi dvěma slovy nebo řádky

8 Znaménka pro zaražení odstavce, nový řádek, změnu písma
Vytvořit odstavec Vysadit bez odstavce Posunout řádek na střed Vysadit z jiného druhu písma Vysadit tučně, kurzívou nebo podtrhnout Zrušení nesprávně označené korektury

9 Korekturní značky 1. - úvod
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Levová, J. – Slavíčková, M. – Valešová, I., Praha, NÚOV – STÚ 2005 Osvaldová, Halada Šalda Wijnekus „cs.wikipedia.org“ vydavatelství.vscht.cz


Stáhnout ppt "Korekturní značky 1. - úvod"

Podobné prezentace


Reklamy Google