Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.05 Vytvořeno:12. 03. 2013 Ověřeno: 14. 03. 2013Třída:NS2

2 DM – oceňování, technické zhodnocení, odpisování Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:pořizovací cena, úplatné pořízení, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace, odpisování, zvýšený odpis Anotace: Materiál je určen k seznámení se způsoby oceňování dlouhodobého majetku. Přibližuje pojem technické zhodnocení a podrobně se věnuje odpisování dlouhodobého majetku.

3 1.pořizovací cena  při úplatném pořízení (nákup)  skládá se: cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady

4  mezi vedlejší pořizovací náklady patří: doprava, montáž, clo průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, které tvoří součást stavebních objektů náklady související s uvedením předmětu do užívání (úpravy a opravy před zařazením do užívání, kolaudační poplatky …) příprava a zabezpečení pořizovaného majetku (zprostředkování, správní poplatky…) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby úroky z úvěru: záleží na rozhodnutí ÚJ, zda se stanou součástí PC nebo je zahrne rovnou do nákladů

5  do pořizovací ceny se nezahrnují: výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zřízení výdaje na vybavení pořizované investice zásobami výdaje na opravy a udržování DHM kurzové rozdíly

6 2.vlastní náklady  u DM pořízeného vlastní činností  jsou to veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením DM, popř. nepřímé náklady správního charakteru

7 3.reprodukční pořizovací cena  u DM nabytého darováním  a nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného DM (např. inventarizační přebytek)  u DM vloženého do obchodní společnosti, družstva  cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje  stačí odborný odhad

8 Zásady pro oceňování:  pořizovací cena se: 1.snižuje o přijatou dotaci poskytnutou na pořízení tohoto majetku 2.zvyšuje o výdaje na technické zhodnocení

9  výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy  rekonstrukce a modernizace majetku => pokud převýší u jednotlivého hmotného majetku 40 000,- Kč za zdaň. období

10  modernizace = rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku  rekonstrukce = zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo jeho technických parametrů  oprava = odstranění fyzického opotřebení nebo poškození  udržování = zpomalení fyzického opotřebení, předchází se následkům, odstraňují se drobnější závady

11 1.provedené na vlastním majetku  zvýší pořizovací cenu dlouhodobého majetku, na němž je technické zhodnocení prováděno 2.provedené nájemcem na pronajatém majetku  technické zhodnocení tvoří samostatnou položku  využije se obdobných syntetických účtů, na nich by byl zaúčtován majetek, který je zhodnocován

12 Možnost zvýšeného odpisu v prvním roce  zvýšený odpis v 1. roce odpisování o 10, 15 nebo 20 % vstupní ceny  možné u rovnoměrného i zrychleného odpisování  1. – 3. odpisová skupina  poplatník je 1. vlastník  u rovnoměrného odpisování se použije sazba podle tabulky  u zrychleného odpisování navýšíme v 1. roce odpis o 10 (15, 20) % vstupní ceny

13 Odpisy ze zvýšené vstupní ceny  použijí se případě, kdy došlo na DM k technickému zhodnocení (tzn. že došlo k navýšení vstupní ceny majetku)  zároveň se mění výše sazby, resp. koeficientu  při rovnoměrném odpisování: odpis se stanoví ze zvýšené vstupní ceny použije se procentní sazba platná pro tuto cenu

14  při zrychleném odpisování: je nutné upravit zůstatkovou cenu, tzn. k zůstatkové ceně z předchozího období přičíst hodnotu technického zhodnocení výpočet v roce technického zhodnocení: výpočet v dalších zdaňovacích obdobích: v důsledku technického zhodnocení se často prodlouží doba odpisování 2 x zvýšená zůstatková cena koeficient pro zvýšenou zůstatkovou cenu 2 x zůstatková cena koeficient pro zvýšenou ZC – počet let odpisování ze zvýšené ZC

15  uvádějí se s přesností na měsíce  doba odpisování je závislá na délce práva užívání – tj. na dobu určitou nebo neurčitou  doba určitá:  jednotka odpisuje po sjednanou dobu užívání  roční odpis = podíl vstupní ceny a doby sjednané kupní smlouvou

16  doba neurčitá:  rovnoměrné odpisování po dobu, která je závislá na typu majetku  audiovizuální díla 18 měsíců, software 36 měsíců  začátek odpisování je od prvního dne následujícího měsíce po zařazení do dlouhodobého majetku

17 1.V jakých cenách se oceňuje dlouhodobý majetek?  pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena 2.Co je technické zhodnocení?  výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy  rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýší u jednotlivého hmotného majetku 40 000,- Kč za zdaň. období 3.Kdy můžeme využít zvýšeného odpisu v 1. roce?  poplatník je 1. vlastníkem majetku  majetek je zařazen do 1. – 3. odpisové skupiny

18 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google