Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Planety zemského typu (terestrické – kamenné) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Planety zemského typu (terestrické – kamenné) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským."— Transkript prezentace:

1 Planety zemského typu (terestrické – kamenné) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Co mají kamenné planety společného? menší (rozměry v tisících km) vysoká hustota pevný povrch ne příliš hustá nebo žádná atmosféra vysoký obsah těžších prvků pomalá ROTACE kolem Slunce obíhají ve vnitřních oblastech sluneční soustavy hmotnost, chemické složení a snad i vnitřní stavba přibližně podobná naší Zemi Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Které planety jsou kamenné? MERKUR ZEMĚ VENUŠE MARS Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 MERKUR nejblíže Slunci (46 – 70 mil. km od Slunce) od Země vzdálen 78 – 218 mil. km nejmenší planeta zem.typu (průměr 4 880 km = 0,38 zemského, tj. něco mezi Marsem a Měsícem, planeta je dokonce menší než Jupiterův Ganymed a Saturnův Titan) den na Merkuru trvá cca 59 dní pozemských bez atmosféry teploty na denní straně v rozmezí od cca 360 °C do 500 °C teploty na noční straně od –180 °C do –140 °C výjimečně velké jádro ze železa (představuje 2/3 objemu a ¾ hmotnosti planety) hmotnost Merkuru je asi 18x menší než je hmotnost naší Země Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Povrch MERKURU povrch Merkuru je velmi podobný povrchu našeho Měsíce (veliké množství kráterů různých velikostí, hory, pohoří, údolí, brázdy) povrch je stejně tak, jako u Měsíce pokryt rozdrceným materiálem, zvaným REGOLIT chybějí zde ale planiny tvořené vychladlou lávou – na Měsíci nazývané moře Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Pozorujeme MERKUR na pozemské obloze vzhledem k jeho oběhu po vnitřní dráze sluneční soustavy, tj. uvnitř dráhy Země (proto je pozemský pozorovatel uvidí vždy jen blízko Slunce), nazýváme také Merkur Jitřenkou nebo Večernicí blízkost u Slunce Merkuru nedovoluje, aby se od něj vzdálil na více než 28,5 °C nejpříznivější podmínky pro pozorování jsou v období maxim. tzv. ELONGACÍ (uhlová vzdálenost) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Pozorujeme Merkur na pozemské obloze II Jako Jitřenku lze Merkur pozorovat při západní elongaci (za svítání nad východním obzorem) Jako Večernici pozorujeme Merkur při večerním soumraku nad západním obzorem v případě východní elongace Merkur je vzhledem k jeho dráze možné pozorovat ve fázích, jaké známe u Měsíce, stejně tak jako Venuši Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 VENUŠE druhá planeta nejblíže ke Slunci je díky poloze a velikosti nazývána sestrou Země Průměr planety je 12 103 km a tvar se ze všech planet nejvíce podobá kouli po Měsíci je to nejjasnější těleso na pozemské obloze hmotnost Venuše je asi tak 1,23x menší než hmotnost naší Země Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Zajímavosti planety VENUŠE Venuše se otáčí kolem své osy v obráceném směru než obíhá kolem Slunce a osa rotace kolem své osy je skoro kolmá k rovině její dráhy okolo Slunce, proto nedochází ke změnám ročních období a počasí je na každé rovnoběžce stejné vzdálenost od Slunce 108 210 000 km kdybychom stáli na povrchu Venuše, Slunce by vycházelo na západě den – jedna otočka kolem vlastní osy (243 pozemských dní) je na Venuši delší než rok (224,7 pozemských dní) doba mezi východem a západem Slunce trvá na Venuši 117 dní Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Zajímavá, ale drsná ATMOSFÉRA Atmosféra Venuše se skládá z :  OXIDU UHLIČITÉHO (97 %) díky vulkanické činnosti  DUSÍKU +příměsí HELIA, NEONU, ARGONU, OXIDU SIŘIČITÉHO (1 – 3 %)  MOLEKULÁRNÍHO KYSLÍKU (0,006 %) Vítr u povrchu není silný, cca 4 km/h (chůze), nad 40 km je vítr silný, až 200 km/h U povrchu dohlednost cca 3 km, osvětlení jako při silně zatažené obloze na Zemi atmosféra je VELICE HUSTÁ, cca 100x hustější než atmosféra Země, atmosferický tlak je tedy 90x – 100x větší než na Zemi  oxid uhličitý zůstává v atmosféře a způsobuje zde velmi výrazný skleníkový efekt, jehož příčinou jsou teploty kolem 500 °C U č ební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo č tem Č eské republiky.

11 Oblačnost Venuše nepozorujeme povrch, ale hustou oblačnost je rozdělena do 3 na sebe navazujících vrstev nejvyšší vrstva, kolem 80 km složena z jemné mlhy (vodní páry) a ledových krystalků (obdoba pozemské oblačnosti CIRRUS) vrstva spodní,do výšky cca 50 km je nejhustší, stálá teplota 100 °C ve dne i v noci ve vrstvách oblaků jsou kapičky síry a kyseliny sírové (cirkulace – změny skupenství) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12

13 VENUŠE v dalekohledu ze Země pozorujeme pouze oblačnost a tmavší oblasti atmosféry (skvrny) pozorujeme fáze od úzkého srpku až po úplněk a nov Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 ZEMĚ třetí planeta od Slunce svou velikostí i hmotností je mezi planetami na 5.místě průměr 12 756 km svou hustotou 5 515 kg/m 3 je mezi planetami na prvním místě průměr.vzdálenost od Slunce = 1 AU 1 Měsíc 71 % povrchu pokrývá voda 66 % energie přicházející ze Slunce se podílí na procesech na Zemi a v její atmosféře DESKOVÁ TEKTONIKA je specialitou Země, u jiných planet není známa Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Atmosféra Země  hmotnost = 0,000001 hmotnosti planety (76 % dusík, 23 % kyslík, 1 % vzácné plyny – argon, hélium, neon, krypton, xenon a další plyny jako např. oxid uhličitý, metan, vodík, oxid dusný, oxid siřičitý, ozon, vodní páry apod.)  zadržuje nebezpečné druhy záření  zabraňuje vzniku velkých tepelných rozdílů  široké spektrum jevů v atmosféře  vertikální rozdělení atmosféry do 5ti základních vrstev (TROPOSFÉRA, STRATOSFÉRA, MEZOSFÉRA, TERMOSFÉRA, EXOSFÉRA) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 MARS třetí nejmenší těleso naší sluneční soustavy (hned po Merkuru a Plutu kolem Slunce obíhá čtvrtý má zhruba poloviční průměr Země (6 794 km) otáčí se poněkud pomaleji než Země, proto i den na Marsu, zvaný SOL trvá déle (24 h 39 min 35 s) charakteristická červenavá je způsobena výskytem oxidů železa na povrchu půda i obloha mají hnědočervené až okrové zabarvení polární čepičky tvořeny pevným oxidem uhličitým a z menší části vodním ledem Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 POLÁRNÍ ČEPIČKY OBLAČNOST TYPICKÉ HNĚDOČERVENÉ AŽ OKROVÉ ZBARVENÍ Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 To ale ještě není všechno.... vzdálenost od Slunce je 228 000 000 km kolem Slunce oběhne za 687 dnů hmotnost Marsu je cca 9,35x menší než „M“ Země má 2 měsíce : PHOBOS DEIMOS Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Zajímavostí je na Marsu skutečně mnoho.. „Rok na Marsu“ sklon rotační osy Marsu je téměř shodný jako sklon osy Země střídání ročních období díky dlouhé oběžné době a eliptické dráze kolem Slunce netrvají jednotlivá roční období na Marsu stejně dlouho a jsou poněkud delší Jaro vždy na polokouli, která je právě nakloněna ke Slunci na severní polokouli trvá 198,5 pozemských dní Léto vždy na polokouli, která je právě nakloněna ke Slunci trvá 183,6 pozemských dní Podzim trvá jen 146,7 pozemských dní Zima trvá 158 pozemských dní Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Atmosféra Marsu složena zejména z oxidu uhličitého (95,32 %) a ostatních plynů (dusík – 2,7 %, argon – 1,6 %, kyslík – 0,14 %, oxid uhelnatý – 0,07 % objemu, ale i stopy vodních par a dalších plynů v porovnání se Zemí obsahuje jen 0,001 vody (kondenzace a vznik oblačnosti vysoko v atmosféře nebo v okolí svahů vysokých sopek) v údolích se v časných ranních hodinách tvoří místa s mlhou kolem sond Viking se každou zimu objevila tenká vrstva zmrzlé vody Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Oblačnost bývá tvořena kondenzací vodních par. Díky větrnému proudění je v atmosféře Marsu taktéž oblačnost tvořena zvířeným prachem. Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 Atmosféra Marsu nad krajinou Marsu bývá obvykle jasno občas jemná bílá nebo šedá oblačnost nebo oblačnost prachová na jižní polokouli častější prachové bouře (obzvláště, je-li přísluní) teploty od –140 °C do +20 °C, zaznamen. průměr je –63 °C Větrné proudění poměrně značné (až cca 450 km/h, ale vzhledem k hustotě atmosféry je účinek podstatně menší než mají pozemská tornáda) v místech přistání sond Viking byl obvykle přízemní vánek nepřevyšující 25 km/h v létě a 35 km/h na podzim, v prachových bouřích se ale rychlost proudění zvýšila na 60 – 110 km/h Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

23 vzhledově značně podobný měsíční krajině tvořen hornatým terénem, plošinami s četnými krátery, pánvemi horskými hřebeny (zejména jižní polokoule) většina kráterů je impaktního původu a pochází z dob vzniku sluneční soustavy POVRCH MARSU Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

24 Na Marsu najdeme také rovinaté oblasti s rozsáhlými plošinami a hladkými nížinami (zejména severní polokoule). Charakteristická barva je způsobena výskytem oxidů železa. Odhady průměrného složení půdy: 50 % kyslík 15 – 25 % křemík 15 % železo 5 % hliník do 2 % titan relativně hojný výskyt SÍRY a CHLORU Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

25 ZAJÍMAVOSTI NA POVRCHU MARSU NEJVĚTŠÍ SOPKA v naší sluneční soustavě OLYMPUS MONS průměr základny 550 km výška 23 km průměr kráteru na vrcholku 72 km Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26 OLYMPUS MONS Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

27 VALLE MARINERIS obrovský systém kaňonů pokrývající přes 4 500 km šířka od 100 km do 600 km hloubka 5 – 6 km, místy až 7 km Pro srovnání: Známé údolí GRAND CANYON v Coloradu : délka 800 km šířka 30 km hloubka 1,6 km Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

28

29 Valle Marineris vs. Grand Canyon Valle Marineris MARSGrand Canyon,Arizona,USA Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

30 POLÁRNÍ ČEPIČKY usazeniny vodního ledu a oxidu uhličitého v pevném skupenství mění se podle ročních období (s příchodem marsovského jara se plocha zmenšuje, s přicházejícím podzimem a v zimě se zvětšuje) led obou čepiček by na povrchu celé planety vytvořil vrstvu o tloušťce 20 metrů SEVERNÍ polární čepička tloušťka 2,5 km povrch rozbrázděný hlubokými koryty množství vodního ledu je 1,2 mil. km 3 (1/2 grónského ledovce a 0,1 objemu vody z dob oceánu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

31 JIŽNÍ polární čepička zejména oxid uhličitý vrstva až 3 km celkový objem zhruba 200 000 km 3 zdá se až 4x menší než severní, ale je větší zmrzlé usazeniny jsou z velké části zakryty vrstvami navátého prachu Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

32 Mars v dalekohledu pozorujeme jako okrový kotouček s několika temnými a jasnými skvrnami Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

33 POROVNÁNÍ VELIKOSTÍ TERESTRICKÝCH PLANET Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

34 Zdroje Úvodní snímek http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise.jpg Volně šiřitelné Snímek č.3 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercury.jpg Volně šiřitelné http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venuspioneeruv.jpg Volně šiřitelné http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg Volně šiřitelné http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_Hubble.jpg Volně šiřitelné Snímek č.5 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MESSENGER_-_CN0162744010M_RA_3_web.png Volně šiřitelné Snímek č.7 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mercury-real_color.jpg "Image processing by R. Nunes" and a link to http://www.astrosurf.com/nunes is provided. Snímek č.8 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_as_captured_by_Mariner_10.jpg Volně šiřitelné Snímek č.11 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venuspioneeruv.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

35 Snímek č.12 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_atmosphere_cs.svg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Snímek č. 13 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phases_of_Venus_cs.png GNU Free Documentation License, Version 1.2 Snímek č.15 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_%26_Mir_(STS-71).jpg?uselang=cs Volně šiřitelné Snímek č. 17 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_Hubble.jpg Volně šiřitelné Snímek č. 18 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phobos_deimos_diff_rotated.jpg Volně šiřitelné Snímek 21 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Avalanche_on_Mars_February_19th_2008_01.jpg Volně šiřitelné http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elysium_Vulkanos.jpg Volně šiřitelné Snímek 23 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_Viking_11h016.png Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

36 Snímek 24 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spirit%27s_First_Color_Photograph_Mars.jpg Volně šiřitelné Snímek 26 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympus_Mons_alt.jpg Volně šiřitelné http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Olympus_Mons_map-fr.svg Volně šiřitelné Snímek 28 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:3D_Valles_Marineris.jpg Volně šiřitelné Snímek 29 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Celestia_Valles_Marineris.png GNU Free Documentation License, Version 1.2 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grand_Canyon_NP-Arizona-USA.jpg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Snímek 32 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars-19-09-2003.jpeg GNU Free Documentation License, Version 1.2 Snímek 33 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Terrestrial_planet_size_comparisons.jpg Volně šiřitelné Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "Planety zemského typu (terestrické – kamenné) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským."

Podobné prezentace


Reklamy Google