Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social EUROBAROMETR 69 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Jaro 2008 ZVEŘEJNĚNÍ NÁRODNÍ ZPRÁVY HLAVNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social EUROBAROMETR 69 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Jaro 2008 ZVEŘEJNĚNÍ NÁRODNÍ ZPRÁVY HLAVNÍ."— Transkript prezentace:

1 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social EUROBAROMETR 69 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Jaro 2008 ZVEŘEJNĚNÍ NÁRODNÍ ZPRÁVY HLAVNÍ VÝSLEDKY ČESKÁ REPUBLIKA 14. 7. 2008 Standard Eurobarometer Zastoupení Evropské komise v České republice

2 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Eurobarometr – Jaro 2008  Eurobarometr průběžně shromažďuje názory o národních i evropských záležitostech v členských a kandidátských zemích Evropské unie a dvakrát ročně je zveřejňuje formou národních zpráv.  Sběr dat v České republice probíhal od 2. do 17. dubna 2008. Na otázky Eurobarometru odpovědělo v ČR 1014 respondentů.  Názory české veřejnosti jsou v této prezentaci porovnávány s výsledky posledního Eurobarometru z podzimu 2007,některými dřívějšími výsledky a také s průměrnými hodnotami ve 27 členských státech EU, „starých“ členských zemích EU15 a „nových“ členských státech NČZ12.

3 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Spokojenost se životem  Většina lidí v ČR je se svým životem celkově spokojena (82%).  Ve vyjadřování intenzity pocitu spokojenosti jsou Češi ve srovnání s evropským průměrem zdrženlivější („velmi spokojených“ jen 13%).

4 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Očekávání do budoucnosti  Ve výhledu na následujících 12 měsíců jsou Češi mírnými optimisty.  Zlepšení očekávají zejména pokud jde o život obecně (26% : 19%), zhoršení u finanční situace vlastní domácnosti (17% : 28%).  V průměru EU27 došlo obecně k nárůstu negativních očekávání, v Česku naopak pesimistů ubylo.

5 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Mezinárodní srovnání situace v EU  Situaci České republiky ve srovnání s ostatními členskými státy EU řadí Češi k průměru.  V Evropské unii obecně převládají negativní hodnocení nad pozitivními.  Obyvatelé ČR hodnotí nejhůře životní náklady v zemi (za horší než v ostatních zemích EU je označuje 81%, za lepší 12%), nejlépe zaměstnanost (42% pro variantu „lepší“, 52% pro „horší“). Situaci národní ekonomiky a kvalitu života je považuje za lepší třetina lidí.  V názorech občanů existují velké mezinárodní rozdíly. Obyvatelé starých členských států hodnotí situaci vlastní země obecně lépe, obyvatelé nových členských států hůře.  Ve srovnání s ostatními novými členskými zeměmi jsou Češi v hodnocení poměrně sebevědomí.

6 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Problémy, kterým čelí Česká republika  Dvěma největšími problémy zůstávají pro českou veřejnost stejně jako na podzim 2007 zdravotnictví a rostoucí ceny.  Rostoucí ceny jsou problémem celoevropským, zdravotnictví českým.

7 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Hodnocení členství v EU  Trend zhoršujícího se hodnocení českého členství v EU se zastavil.  Lidé hodnotí členství ČR v EU převážně pozitivně (za dobrou věc je považuje 48%, za špatnou věc 11%).  Pravicoví voliči hodnotí členství naší země v EU výrazně lépe (64%) než příznivci levice (39%).

8 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Výhody a nevýhody členství v EU  O prospěšnosti a výhodách členství ČR v EU jsou přesvědčeny dvě třetiny českých občanů (64%).  Za hlavní výhodu členství v EU Češi označují přínos nových pracovních příležitostí (uváděno ve 45% případů, kdy lidé označili členství za výhodné.  Za hlavní nevýhodu členství považují občané ČR malý vliv lidí na rozhodnutí přijímaná na úrovni EU. (uváděno ve 47% případů, kdy lidé označili členství za nevýhodné).

9 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Atributy, které popisují EU  Česká i evropská veřejnost si EU spojuje nejčastěji se svobodou cestování, studia i práce (v ČR 58%, v EU27 49%).  Druhou nejčetnější asociací je společná měna euro (v ČR 28%, v EU27 35%).  Společnou měnu si s EU častěji spojují obyvatelé zemí eurozóny (42 %) než těch, které ji zatím nepoužívají (22 %).  Slovensko se podle výsledků řadí rovněž k zemím eurozóny (43%).

10 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Poměry v EU  Češi jsou velmi skeptičtí, pokud jde o vnímání vlivu své země na záležitosti EU.  Pociťují rovněž slabý vliv svého hlasu v EU i v ČR. Výsledky jsou jedny z nejnižších v celé Evropské unii.

11 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Rozhodování v EU  Nejvíce lidí by do kompetence EU svěřilo rozhodování v boji proti terorismu (85% v ČR, 79% v EU).  V České republice tak téměř tři čtvriny populace (72%) smýšlí i o obraně a zahraniční politice a vědeckém výzkumu.  Oblastmi, ve kterých by občané nejčastěji rádi zachovali rozhodování na národní úrovni, jsou daně, důchody a sociální péče (pro společné rozhodování v EU v těchto oblastech je jen necelá třetina obyvatel ČR).  Pravicově orientovaní lidé upřednostňují společné rozhodování na úrovni EU častěji než lidé levicově orientovaní.

12 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Podpora jednotné evropské měny  Evropská měnová unie s jednotnou měnou euro má v České republice podporu 53% populace. Proti je 42%.  Češi jsou poměrně vlažní příznivci, v průměru EU je poměr příznivější – 60% : 33%.  Pro euro jsou častěji především mladší a vzdělaní lidé.  Souhlas vyjadřují častěji pravicově orientovaní lidé (67%), než levicově orientovaní (42%).  Větší podporu má euro také u samostatně výdělečně činných osob, manažerů a jiných povolání označovaných jako „bílé límečky“.

13 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Důvěra v instituce  Češi mají dlouhodobě velmi nízkou důvěru k politickým institucím ČR.  Vládě důvěřuje jen 21% lidí, parlamentu 16% a politickým stranám pouhých 11%.  Nízká důvěra je však typická pro většinu nových členských států EU.

14 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Důvěra v instituce  Důvěra Evropské unii je v ČR i nových členských zemích EU na znatelně vyšší úrovni (v České republice jí důvěřuje 61%, v nových členských zemích 59% a ve zemích staré patnáctky 47% populace).  Z institucí obecně se největší důvěře těší armáda ČR (66%).

15 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Důvěra v instituce EU  Jednotlivým institucím Evropské unie důvěřuje přibližně polovina evropských občanů, nedůvěryhodné jsou pro čtvrtinu.  Největší důvěru má Evropský parlament (52 %) před Centrální bankou (50 %), Evropskou komisí (47 %)a Radou Evropské unie (43 %).  V České republice je důvěra ještě o 5-7% vyšší.

16 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Důvěra vůči médiím  Důvěra vůči médiím je v České republice na vysoké úrovni, internetu věří Češi dokonce nejvíce z celé EU.  Nejdůvěryhodnějším médiem je rozhlas (73%), před televizí (70%).  V důvěře k internetu existují velké rozdíly podle věku a vzdělání. Výrazně častěji mu důvěřují lidé mladší a vzdělaní, starší a méně vzdělaní občané uvádějí častěji odpověď „nevím“. Důvěra vůči médiím

17 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Podpora rozšiřování EU  S rozšiřováním Evropské unie o další země v příštích letech souhlasí necelá polovina Evropských občanů (47%).  Výrazně silnější podporu má rozšiřování v nových členských zemích (69%) a také v ČR (63%).  Jak v České republice, tak i v Evropské unii jako celku podpora rozšiřování klesá se zvyšujícím se věkem občanů a mírně roste s jejich vzděláním.  V České republice s rozšiřováním souhlasí častěji příznivci pravice (69%) než lidé levicově orientovaní (53%).  Souhlas se výrazně liší podle toho, o které státy se jedná.

18 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Podpora rozšiřování EU  Občané EU nejčastěji souhlasí s případným přijetím Norska (78%), Švýcarska (77%), a Islandu (71%).  Ze zemí na jih a východ od hranic EU má největší podporu vstupu Chorvatsko, nejméně evropských občanů si přejí rozšíření Unie o Turecko. Podíly občanů s kladným názorem na vstup níže uvedených zemí do EU

19 Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social Standard Eurobarometer EUROBAROMETR 69/ JARO 2008 / HLAVNÍ VÝSLEDKY: ČESKÁ REPUBLIKA  Dotazy k národní zprávě Eurobarometru 69  V případě dotazů ohledně národní zprávy se prosím obracejte na Zastoupení Evropské komise v České republice na adrese comm-rep-cz@ec.europa.eu. comm-rep-cz@ec.europa.eu


Stáhnout ppt "Standard Eurobarometer 69 / Spring 2008 – TNS Opinion & Social EUROBAROMETR 69 VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ V EVROPSKÉ UNII Jaro 2008 ZVEŘEJNĚNÍ NÁRODNÍ ZPRÁVY HLAVNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google