Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 08Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 08Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 08Číslo DUM 07 Předmět Český jazyk a literatura Tematický okruh Literatura v 1. polovině 20. století Název materiáluNěmecky psaná literatura v Čechách Autor Mgr. Petra Karfíková Datum tvorby 15. 02. 2013Ročník 3. ročník Anotace Prezentace tématu německy psaná literatura v Čechách v 1. polovině 20. století. R ozbor ukázek F. Kafky (Proces, Proměna) a R. M. Rilkeho (Básník). Metodický pokyn Pomocí projektoru studenti sledují výklad učitele dle prezentace a rozebírají texty autorů. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Karfíková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Německy psaná literatura v Čechách Autoři se v Čechách narodili, žili, ale za Čechy nikdy nebyli považováni -důvody – židovská národnost - příslušnost k německé menšině

3 FRANZ KAFKA (1883 – 1924) - narozen v Praze v židovské rodině - otec byl obchodníkem a nutil syna, aby v jeho podnikání pokračoval – ten odmítal a trpěl pocitem méněcennosti a ztrátou sebedůvěry - studoval práva a pracoval v pojišťovně - byl 3x zasnouben, ale nikdy se neoženil - umírá na tuberkulózu

4 Dílo - většinu díla vydal po Kafkově smrti Max Brod, organizátor kulturního života v Praze - často využívá fantazii - nerespektují časovou posloupnost - ironizuje byrokracii (sám byl prý pečlivým úředníkem) - většině postav chybí příjmení

5 Román – PROCES – v den svých 30. narozenin byl Josef K. obviněn neznámým soudem z neznámého prohřešku. Rok je Josef K. vyslýchán a pak je popraven z neznámých důvodů Román ZÁMEK – marná snaha zeměměřiče K. překonat byrokracii a dosáhnout přijetí do zámeckých služeb Román AMERIKA (původní název Nezvěstný) – šestnáctiletý chlapec je za trest poslán do Ameriky, kde se má sám o sebe postarat Povídka PROMĚNA – úředník Řehoř Samsa se jednoho dne vzbudí a jeho tělo je proměněno v brouka- popsán psychický boj, nakonec dobrovolně umírá

6 Proces „V předvečer jeho jedenatřicátých narozenin – bylo asi 9 hodin večer, doba, kdy ulice ztichly – přišli ke K. do bytu dva páni. V šosatých kabátech, bledí a otylí, s cylindry, jež by byly jako přirostlé k hlavě. U dveří bytu chvíli obřadně rokovali o tom, který z nich má vejít první, a ještě obřadněji si počínali přede dveřmi pokoje. Ačkoli návštěva nebyla předem hlášena, seděl K., rovněž v černém, na židli poblíž dveří, seděl, jako když očekáváme hosty, a pomalu si natahoval nové rukavice, které mu těsně obepínaly prsty. Ihned vstal a zadíval se zvědavě na pány. „Vás tedy určili pro mne?“ ptal se. Pánové přikývli.

7 Otázky k textu: 1.Jak se jmenuje hlavní hrdina? 2.Jak byl oblečen? 3.Kdo asi byli ti dva pánové? 4.Jaká atmosféra na vás z ukázky dýchá? 5.Jak charakterizujete jazyk použitý v ukázce?

8 Proměna „Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř, a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak tak, že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objevu žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima. Co se mu to stalo? Pomyslel si. Nebyl to sen.“

9 Otázky k textu: 1.Co se stalo Řehoři Samsovi? 2.Popište jeho zevnějšek. 3.Dokážete si ho představit? Zkuste ho namalovat na tabuli. 4.Jak byste se cítili vy, kdyby se vám něco podobného stalo?

10 RAINER MARIA RILKE (1875 – 1926) - pražský rodák, po vojenské škole studoval práva, filozofii, dějiny umění a literaturu - díky matčině přecitlivělosti měl plachou a samotářskou povahu - začal cestovat po Evropě, nakonec zůstal ve Švýcarsku - jeho básně propojují citlivé vidění světa a víru v Boha Dílo – básnické sbírky KNIHA HODINEK (1905) – meditace a rozhovory s Bohem SONETY ORFEOVI (1923)

11 Rainer Maria Rilke Básník Odlétáš, hodino básníkova, tvým krutým křídlem jsem zasažen. Ale co zmohou mé zpěvy? Slova? Mé rty a ústa? Má noc a den? Bez lásky toulám se po kraji. Nevlastním ani dům, ani díl země. Věci, jimž vzdávám se, naleznou ve mně bohatství, které zas rozdají.

12 Otázky k textu: 1.Jaké jsou básníkovy pocity? 2.Kolik má báseň slok, veršů? 3.Rýmují se verše v básni – o jaké druhy rýmů se jedná? 4.Vyskytují se v básni básnické výrazy? 5.Najdi příklad pro kontrast, personifikaci.

13 FRANZ WERFEL (1890 – 1945) - narozen v Praze jako syn továrníka - nechtěl převzít obchod po otci, proto se vyhýbal studiu a vedl bohémský život - ve 27 letech se odstěhoval do Vídně, v roce 1938 emigroval do USA Dílo: ČTYŘICET DNŮ (1933) - příběh z 1. světové války – pokus turecké armády vyhladit arménský národ HVĚZDA NENAROZENÝCH – sci-fi předpovídající degeneraci lidstva, které přišlo o morálku, lásku a víru v Boha

14 EGON ERWIN KISCH (1885 – 1948) - pocházel z rodiny zámožného židovského obchodníka s textilním zbožím - byl novinářem – psal pro německy píšící Prager Tagblatt - žil v Praze,, Berlíně, Paříži, USA, zemřel v Praze - byl nazýván „zuřivým reportérem“ – jeho heslem bylo „být při tom“ - znal vlivné lidi i spodinu – v jeho reportážích se objevuje výborná hovorová čeština Dílo: soubory próza a reportáží – PRAŽSKÁ DOBRODRUŽSTVÍ (1920), ZUŘIVÝ REPORTÉR (1924), PRAŽSKÝ PITAVAL (1931)

15 Citace: MARTINKOVÁ, Věra. Čítanka pro 3. ročník středních škol. 3. vyd. Praha: Trizonia, 1995, s. 28, 100. ISBN 80-855-7315-6.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 08Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google