Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slova ohebná Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slova ohebná Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci."— Transkript prezentace:

1 Slova ohebná Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Pamatuj! Slova jako: 1)maminka, budova, strom 2)českých, milým, vzácnému 3)nimi, nás, já 4)několik, tisíc, dvacet 5)sedělo, byl, skáče ohebná mohou mít různé tvary, mohou se ohýbat, a proto jim říkáme slova ohebná

3 Opakujeme: 1) Které slovní druhy se skloňují? 2) Pořadí? 3) Co vyjadřují přídavná jména? 4) U kterého slovního druhu určujeme rod, číslo, pád a vzor? 5) Slovesa se skloňují nebo časují?

4 Opakujeme: 6) Který slovní druh má vzor jarní? 7) Zájmena se skloňují nebo časují? 8) U kterého slovního druhu určujeme čas a způsob? 9) Který slovní druh zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména nebo osoby, zvířata, věci? 10) Můžeme u podstatných jmen utvořit rozkazovací způsob?

5 Uvedená slova rozdělte na názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Napište jako samostatnou práci do školního sešitu. slečna, čmelák, klepání, žirafa, strýc, ještěrka, smrk, zub, chytrost, hbitost, letec, lenost, troubení, kakao, běh

6 Uvedená slova rozdělte na názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Napište jako samostatnou práci do školního sešitu. Řešení názvy osob zvířatvěcívlastnostídějů slečnažirafasmrkchytrostklepání strýcještěrkakakaohbitostběh letecčmelákZublenosttroubení

7 Tvořte podstatná jména (názvy dějů) z těchto sloves: nést hrát bruslit troubit létat zvonit

8 Tvořte podstatná jména (názvy dějů) z těchto sloves: Řešení nést hrát bruslit troubit létat zvonit Nošení Hraní Bruslení Troubení Létání zvonění

9 Vymýšlejte po dobu jedné minuty podstatná jména podle zadání. názvy osob vyjadřující jejich povolání názvy špatných lidských vlastností názvy věcí, které nepatří do lesa

10 Vymýšlejte po dobu jedné minuty podstatná jména podle zadání. Řešení názvy osob vyjadřující jejich povolání učitel, pedikérka, kadeřnice, lékař, traktorista, správce, letec, malíř, zedník… názvy špatných lidských vlastností závist, lenost, neupřímnost, nenávist, lakota, zlomyslnost, mstivost, neochota… názvy věcí, které nepatří do lesa igelit, cigarety, odpadky, papírky, sklo, cement, barvy, plechovky, zápalky

11 Vyberte do věty vhodné přídavné jméno. To byl ale (dobrý, dobrácký) oběd! Moje sestra si koupila (šicí, šitý) stroj. Máš také rád (trvanlivý, trvalý) salám Vysočina? Klárka se již několikrát zúčastnila (běžících, běžeckých) závodů. Vystřihneme si šablonu z (barevného, barvicího) papíru. Naše babička má (starobylou, starobní) truhlu. Michal je (bystrý, bystrozraký) žák. Konečně zavál (chladivý, chladný) vítr! (Viklají, Vykají) se mu zuby.

12 Vyberte do věty vhodné přídavné jméno. Řešení To byl ale (dobrý, dobrácký) oběd! Moje sestra si koupila (šicí, šitý) stroj. Máš také rád (trvanlivý, trvalý) salám Vysočina? Klárka se již několikrát zúčastnila (běžících, běžeckých) závodů. Vystřihneme si šablonu z (barevného, barvicího) papíru. Naše babička má (starobylou, starobní) truhlu. Michal je (bystrý, bystrozraký) žák. Konečně zavál (chladivý, chladný) vítr! (Viklají, Vykají) se mu zuby.

13 Říkejte, čí je věc na obrázku. my+auto vy+stůl ona+panenky on+brusle ono+hračka oni+kniha my+dům ty+kolo já+kaktus on+tužka

14 Říkejte, čí je věc na obrázku. Řešení: naše auto váš stůl její panenka jeho brusle jeho hračka jejich kniha náš dům tvoje kolo můj kaktus jeho tužka

15 ??Který slovní druh jsme procvičovali?? ZÁJMENA

16 Spojte vhodné dvojice slov. Tvořte věty s těmito dvojicemi. málo, troje, sto, peněz, vítězka, června domů, dvojnásobná, dvacátý, ponožky žák, pátého

17 Spojte vhodné dvojice slov. Tvořte věty s těmito dvojicemi. Řešení málo peněz troje ponožky sto domů dvacátý žák pátého června dvojnásobná vítězka

18 ??Jaký slovní druh jsme procvičili?? ČÍSLOVKY

19 Vymýšlejte slova protikladná k těmto slovesům. mluvitX státX truchlitX smát seX ptát seX ležetX spátX spěchatX nakupovatX umíratX

20 Vymýšlejte slova protikladná k těmto slovesům. Řešení mluvitX státX truchlitX smát seX ptát seX ležetX spátX spěchatX nakupovatX umíratX být zticha ležet smát se plakat odpovídat chodit bdít jít pomalu prodávat žít

21 Doplňte koncovku přísudku. V pohádkách vždy vystupoval_ nadpřirozené bytosti. Rodiče mi koupil_ nové brusle. Všechna mláďata se radoval_ z jarního sluníčka. V nedalekém potoce se proháněl_ mrštné ryby. Některé budovy v našem městě dostal_ nový kabát. Kdy se vrátil_ stěhovaví ptáci? V sadu už rozkvetl_ všechny stromy. Děti si hrál_ s míčem. Loutky okouzlil_ ve filmu všechny diváky. Mach a Šebestová učil_ Jonatána a Micku chovat se zdvořile. V Himalájích pomáhal_ horolezcům šerpové. Babička a vnoučata si vyjel_ na výlet. Po dešti nás obtěžoval_ mouchy. Dětem ředkvičky velmi chutnal_.

22 Doplňte koncovku přísudku. Řešení V pohádkách vždy vystupovaly nadpřirozené bytosti. Rodiče mi koupili nové brusle. Všechna mláďata se radovala z jarního sluníčka. V nedalekém potoce se proháněly mrštné ryby. Některé budovy v našem městě dostaly nový kabát. Kdy se vrátili stěhovaví ptáci? V sadu už rozkvetly všechny stromy. Děti si hrály s míčem. Loutky okouzlily ve filmu všechny diváky. Mach a Šebestová učili Jonatána a Micku chovat se zdvořile. V Himalájích pomáhali horolezcům šerpové. Babička a vnoučata si vyjela na výlet. Po dešti nás obtěžovaly mouchy. Dětem ředkvičky velmi chutnaly.

23 Doplňte do vět takový podmět, aby odpovídal koncovce v přísudku. Po silnici se míhaly ………. Na mýtině vyrostly ………. ……… se vypravili na nedělní výlet. ……… vesele pobíhala okolo ohrady. V hodinářské dílně se ozývaly ………. V naší zahradě se usídlili ………. Na večerní obloze se objevily ………. ……… uzavřeli obchodní smlouvu. ……… nám obětavě pomohli. Ze školy se vyhrnuly ………. V lese se náhle před námi objevili ……….

24 Zápis do školního sešitu! ohebná. Podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa mohou mít různé tvary, mohou se ohýbat (časovat nebo skloňovat), a proto jim říkáme slova ohebná.

25 Slova ohebná 5. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional Internet obrázky z internetu Autor: Mgr. Květa Jeníčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Slova ohebná Český jazyk 5. ročník ZŠ Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci."

Podobné prezentace


Reklamy Google