Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta architektury ČVUT / Dějiny techniky RANÉ KŘESŤANSTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta architektury ČVUT / Dějiny techniky RANÉ KŘESŤANSTVÍ."— Transkript prezentace:

1 Fakulta architektury ČVUT / Dějiny techniky RANÉ KŘESŤANSTVÍ

2 ČASOVÁ OSA 1. - 6.stol.n.l. s centry v Jeruzalémě, Římě, Alexandrii, Antiochii, Efezu a dalších městech Středomoří od 4. stol.n.l. také Konstantinopolis a Milán od 5. stol.n.l. také Ravenna ostatní oblasti: jižní Francie, Sýrie, Egypt, severní Afrika

3 RANÉ KŘESŤANSTVÍ

4

5 Historické souvislosti -Ve 3.stol. prožívalo římské císařství velikou krizi. V říši se počalo velmi silně šířit křesťanství. Křesťané byli ovšem, zvláště zpočátku, silně pronásledování a to bránilo prvním křesťanům vyznávat víru veřejně a budovat náboženské stavby. -Proto se křesťanská architektura začala objevovat teprve na začátku 4. století, když Konstantin v roce 313 povolil zákonné vyznávání křesťanství. Skupiny věřících se zpočátku shromažďovaly v soukromých domech (např.: Dúra Európos na Eufratu). -První formy křesťanského umění se vyvinuly v katakombách, podzemních pohřebištích s množstvím chodeb, jejichž stěny byly pokryty malbami a v nichž byly uloženy sarkofágy se skulpturální výzdobou. V Římě samém postavili nejstarší katakomby židé. -Křesťané používali těchto pohřebišť jako shromaždiště, a když byl ve 4. století povoleno křesťanství, byly katakomby nahrazeny bazilikami a martyrii. Od té doby se staly poutními místy, ale sloužily jen jako pohřebiště. V katakombách se neobjevuje kříž, který se sám o sobě začal používat od 4. století. -Rozklad západořímské říše se stal významným milníkem lidských dějin, s postupným zánikem otrokářství dochází k radikální reorganizaci společnosti v Evropě.

6 Druhy staveb / Církevní stavby KOSTELY V DOMĚ - Se vzrůstem počtu věřících přestávalo toto řešení dostačovat BAZILIKY -změna římské světské stavby (tržnice) na základní typ křesťanského kostela s podélným půdorysem -orientace v ose západ (vstup) - východ (oltář) -vstup přes nartex (předsíň), někdy před průčelím atrium -třílodní nebo pětilodní, střední loď vyšší a širší a ukončená apsidou -bazilikální osvětlení a obyčejně plochý strop -samostatně stojící zvonice (kampanila) CENTRÁLNÍ STAVBY – baptisteria, martyria, mauzolea

7 KOSTELY V DOMECH Raně křesťanský kostel v obytném domě Dura Europos, Sýrie / 230 n.l.

8 KOSTELY V DOMECH Raně křesťanský kostel v obytném domě Dura Europos, Sýrie / 230 n.l. - srovnání s domem Vettii v Pompejích (vlevo)

9 BAZILIKA postupná proměna ze světské stavby antického Říma (tržnice) / vlevo na základní typ podélné křesťanské stavby / vpravo

10

11 BAZILIKY Bazilika sv.Petra v Římě (dnes Vatikán) -vybudoval císař Konstantin v letech 324 – 335 n.l. -zbořeno 1450 n.l.

12 BAZILIKY Bazilika sv.Petra v Římě

13 BAZILIKY Bazilika sv.Petra v Římě

14 BAZILIKY Bazilika sv.Petra v Římě

15 BAZILIKY Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě / cca 335 n.l.

16 BAZILIKY -San Vitale v ravenně

17 CENTRÁLNÍ STAVBY -půdorys budovy tvoří kruh, čtverec nebo osmiúhelník -zastropení plochým stropem nebo kupolí -většinou baptisteria (křest), martyria (památka mučedníků) a mauzolea (náhrobní stavby) -bohatá umělecká výzdoba – mozaiky, plastiky

18 CENTRÁLNÍ STAVBY Kostel Sta Costanza v Římě -nejstarší a nejlépe zachovalá raně křesťanská náhrobní stavba (mauzoleum), změna na kostel r.1256 -postavil ji císař Konstantin pro svou dceru v ochozu se na valené klenbě a v nikách zachovaly mozaiky ze 4.století

19 CENTRÁLNÍ STAVBY Kostel Sta Costanza v Římě

20 CENTRÁLNÍ STAVBY Kostel S.Lorenzo (Maggiore) v Miláně 355-372 n.l.

21 CENTRÁLNÍ STAVBY Kostel S.Lorenzo (Maggiore) v Miláně 355-372 n.l.

22 CENTRÁLNÍ STAVBY Mauzoleum Gally Placidie v Raveně ( 402-425 n.l.)

23 CENTRÁLNÍ STAVBY Mauzoleum Gally Placidie v Raveně ( 402-425 n.l.) - původně navazovalo na velký nartex (široká pravoúhlá předsíň) - půdorys ve tvaru kříže, jedno z nejvýznačnějších stavebních děl 5.století - slepé oblouky a klenební pásy – první pokus o obohacení stěn architektonickým prvkem

24 STAVEBNÍ MATERIÁLY

25 Dřevo - stropy, krovy, truhlářské výrobky Kámen -svislé nosné konstrukce, hlavice sloupů -umělecká výzdoba Hlína - pálené cihly, keramické tašky, mosaika

26 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

27 Svislé nosné konstrukce - zdivo kamenné, cihelné a smíšené - poměrně tenké, nezatěžované tolik klenbami - pilíře – kamenné nebo cihelné - sloupy – kamenné, s vyšším plintem, štíhlejším dříkem, bez zúžení (entáse)

28 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce KLENBY – málo používané KUPOLE – málo používané, napojení kupole na čtvercový nebo polygonální půdorys pomocí trompů a později pandantivů STROPY PLOCHÉ – nejčastěji dřevěné trámové SEDLOVÉ nebo PULTOVÉ STŘECHY

29 STAVEBNÍ KONSTRUKCE ARCHITRÁVOVÉ a ARCHIVOLTOVÉ ARKÁDY – řada otvorů s rovným nebo půlkruhovým nadpražím


Stáhnout ppt "Fakulta architektury ČVUT / Dějiny techniky RANÉ KŘESŤANSTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google