Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu:PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast:Ekonomika, 2. ročník Anotace:Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu:PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast:Ekonomika, 2. ročník Anotace:Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu:PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast:Ekonomika, 2. ročník Anotace:Prezentace charakterizuje obchodní společnosti Očekávaný výstup: Žáci budou schopni vysvětlit výhody a nevýhody obchodních společností, členění a znaky Klíčová slova:obchodní společnost, a.s., s.r.o., v.o.s., k.s. Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor:29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař-číšník Ročník:DRUHÝ Autor: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne:10. 3. 2013 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V současné době patří obchodní společnosti k nejrozšířenějším formám podnikání. Obchodní společnost je právnickou osobou, ve které podnikají pod společným jménem zpravidla dvě nebo více osob. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

3 VÝHODY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ 1.Možnost podnikat s kapitálem většího rozsahu 2.Snadnější získání úvěru 3.Jednotliví spolupodnikatelé mají omezené riziko při podnikání 4.Pro řízení je možno vytvářet týmy specializovaných odborníků, výkonných manažerů, kteří jsou zainteresováni na zisku 5.Menší psychické a fyzické zatížení Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

4 ČLENĚNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OSOBNÍ 1.VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST 2.KOMANDITNÍ SPOLEČNOST KAPITÁLOVÉ 1.SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM 2.AKCIOVÁ SPOLEČNOST Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

5 ZNAKY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ OSOBNÍ  Ručení společníky i společností za závazky je neomezené a nerozdílné  Na řízení společnosti se podílejí společníci osobně  Zánikem společníka společnost zaniká nebo je nutné změnit společenskou smlouvu  Není stanovena minimální výše ZK KAPITÁLOVÉ  Společnost ručí neomezeně, společníci buď neručí vůbec nebo omezeně  Osobní řízení společnosti je nahrazeno orgány společnosti  Zánik společníka ve společnosti nezpůsobuje zánik společnosti  Stanovena min výše ZK Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

6 OBCHODNÍ SPOLEČNOST Vytvoření obchodní společnosti rozlišuje dvě fáze: 1.Založení společnosti 2.Vznik společnosti Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

7 1. ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Založení obchodní společnosti představuje rozhodnutí společníků o společném podnikání, které musí mít písemnou podobu. Tímto dokumentem je u s.r.o., a.s. zakladatelská smlouva ve formě notářského zápisu. U v.o.s., k.s. stačí společenská smlouva, u které jsou úředně ověřeny podpisy smlouvy. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

8 2. VZNIK SPOLEČNOSTI Obchodní společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Tímto zápisem vzniká společnosti právní samostatnost. Zakladatelská (společenská) smlouva a zápis do obchodního rejstříku musí obsahovat:  Obchodní název firmy a její sídlo  Předmět činnosti a druh společnosti  Jména a adresy společníků a jejich vzájemné vztahy  Další skutečnosti stanovené zákonem pro jednotlivé společnosti Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

9 UKONČENÍ ČINNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Podobně jako vytvoření obchodní společnosti, tak i ukončení její činnosti probíhá ve dvou fázích: 1.Zrušení společnosti 2.Zánik společnosti Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

10 1. ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Ke zrušení obchodní společnosti dochází v zásadě v těchto případech: Z vůle společníků, na základě jejich rozhodnutí o ukončení činnosti společnosti Uplynutím doby nebo účelu, na které byla společnost zřízena Rozhodnutím soudu Prohlášením konkurzu na návrh věřitelů společnosti Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

11 ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Ke zrušení obchodní společnosti může dojít: S likvidací: je nutno vypořádat závazky a pohledávky, zjistit majetkový zůstatek. Jedná se o případy na základě rozhodnutí soudu, při prohlášení konkurzu. Bez likvidace: majetek společnosti přechází na jejího právního zástupce. Jedná se zejména o případy sloučení, splynutí a rozdělení společnosti. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

12 ZRUŠENÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI LIKVIDACÍ Při zrušení společnosti s likvidací jmenuje statutární orgán společnosti fyzickou osobu – likvidátora. Ten vykonává pouze úkony směřující k likvidaci. Ke dni ukončení likvidace sestaví zprávu o průběhu, účetní uzávěrku a návrh na rozdělení majetkového zůstatku. Soud o zrušení společnosti rozhodne v těchto případech:  Po dobu delší než 2 roky neprovozuje žádnou činnost  Ztratí-li oprávnění k podnikatelské činnosti  Zaniknou-li předpoklady vyžadované zákonem pro vznik, založení, sloučení společnosti Konkurz se vyhlašuje na společnosti, které nejsou schopné splácet své závazky vůči věřitelům. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

13 2. ZÁNIK OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI K zániku obchodní společnosti dochází dnem vymazání z obchodního rejstříku. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

14 POUŽITÉ ZDROJE 1. Mach, J. Ekonomika pro SOU – 2. díl. Fortuna. 2005. ISBN 80-7168-802-9 2. http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=5&gs_ri=psy- ab&cp=10&gs_id=9&xhr=t&q=podnikatel&qscrl=1&rlz=1T4ADSA_csCZ406 CZ409&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.Yms&biw=1366&bih=590&i on=1&wrapid=tljp1362910716303014&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=_V08UZj5BKqA4gT24oG4Bg#u m=1&hl=cs&qscrl=1&rlz=1T4ADSA_csCZ406CZ409&tbm=isch&sa=1&q=zr u%C5%A1en%C3%AD+spole%C4%8Dnosti&oq=zru%C5%A1en%C3%AD +spole%C4%8Dnosti&gs_l=img.3..0i24l5.188871.192053.9.192833.19.12.0.7.7.0.100.693.11j1.12.0...0.0...1c.1.5.img.vSPG2iq8uCI&bav=on.2,or.r_qf.& bvm=bv.43287494,d.bGE&fp=dbc61373644c046e&biw=1366&bih=590&im grc=uDuWfzCuntGBOM%3A%3BBGADFw79hqOOKM%3Bhttp%253A%25 2F%252Fwww.akciovespolecnosti.com%252Fwp- content%252Fuploads%252FZ%25C3%25A1nik- a.s..jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.akciovespolecnosti.com%252Fa kciove-spolecnosti-detailni-rozbor%252Fzanik-akciove- spolecnosti%3B225%3B300 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_20 Název materiálu:PODNIKÁNÍ DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Tematická oblast:Ekonomika, 2. ročník Anotace:Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google