Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_11 Název materiálu:FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast:Ekonomika, 3. ročník Anotace:Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_11 Název materiálu:FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast:Ekonomika, 3. ročník Anotace:Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_11 Název materiálu:FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast:Ekonomika, 3. ročník Anotace:Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku Očekávaný výstup: Žáci budou schopni rozdělit finanční strukturu podniku na vlastní majetek a jeho zdroje krytí. Klíčová slova:Vlastní kapitál, cizí kapitál Druh učebního materiálu:PREZENTACE Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor:29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař-číšník Ročník:TŘETÍ Vytvořeno v programu: Microsoft Office PowerPoint 2007 Odkaz: Autor: (jméno, příjmení, titul)ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne:4. 12. 2012 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 FINANCOVÁNÍ PODNIKU V tržní ekonomice je veškerá hospodářská činnost podniku, od jeho vzniku až po zánik, spojena s penězi, tedy s jeho financováním. Financování podniku představuje takové činnosti, při kterých dochází k získávání, rozdělování a užití finančních prostředků za účelem dosažení hospodářských cílů podniku…hlavním cílem je vždy ZISK. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

3 FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU FINANČNÍ STRUKTUROU PODNIKU rozumíme původ nebo zdroj krytí, ze kterého vznikl majetek podniku. FINAČNÍ STRUKTURU tvoří: 1.VLASTNÍ KAPITÁL 2.CIZÍ KAPITÁL Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

4 FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU VLASTNÍ KAPITÁL Základní kapitál: peněžní i nepeněžní vklady podnikatele nebo jednotlivců Rezervní fond: určen na krytí nepříznivých výkyvů v hospodaření Nerozdělený zisk z minulého období a vložený zpět do podnikání CIZÍ KAPITÁL Jedná se o dluh podniku, který musí podnikatel v určité době svému věřiteli zaplatit. Bankovní úvěry, půjčky, leasing… Nezaplacené dodávky dodavatelům Nevyplacené mzdy zaměstnancům Nezaplacené daně Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

5 FINANCOVÁNÍ PODNIKU Z VLASTNÍCH ZDROJŮ 1.SAMOFINANCOVÁNÍ: Firma ponechá vytvořený zisk v podniku buď ve formě nerozděleného zisku, nebo jím dotuje rezervní fond. Dalším zdrojem samofinancování jsou odpisy. 2. FINANCOVÁNÍ FORMOU KAPITÁLOVÝCH VKLADŮ: Vlastník či jeho společníci vkládají do podniku další finanční prostředky, čímž zvyšují vlastní jmění podniku. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

6 VLASTNÍ KAPITÁL Vlastní kapitál je majetkem podniku a rozumí se jím souhrn všech hmotných, nehmotných a finančních hodnot, které jsou ocenitelné penězi a slouží v podniku k podnikání. Pro zopakování….. Majetek dělíme z hlediska: 1.Skladby a funkce (dlouhodobý, oběžný) 2.Zdrojů krytí neboli financování (vlastní, cizí) Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

7 1. MAJETEK Z HLEDISKA SKLADBY A FUNKCE DLOUHODOBÝ MAJETEK Doba používání je delší než 1 rok Dlouhodobý hmotný majetek (věci movité a nemovité) Dlouhodobý nehmotný majetek (ocenitelná práva, SW…) Dlouhodobý finanční majetek (vklady) OBĚŽNÝ MAJETEK Doba používání je kratší než 1 rok Zásoby (materiál, suroviny, výrobky, zboží...) Peněžní prostředky a ceniny (hotovostní a bezhotovostní peníze, poštovní známky, stravenky…) Pohledávky Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

8 2. MAJETEK Z HLEDISKA ZDROJŮ KRYTÍ …tvoří finanční strukturu podniku. Jednoduše se jedná o to, z čeho dlouhodobý a oběžný majetek hradíme. Jedná-li se o peníze VLASTNÍ nebo půjčené tzv. CIZÍ. Součet hodnoty dlouhodobého a oběžného majetku by se měl vždy rovnat součtu peněz vlastních či cizích, z nichž jsme majetek nakupovali. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

9 CIZÍ KAPITÁL …neboli dluhy podniku dělíme dle doby splatnosti na dva základní druhy: Krátkodobý: splatnost je do 1 roku Dlouhodobý: splatnost je delší než 1 rok Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

10 PRACOVNÍ ČÁST Zkuste vymyslet několik příkladů krátkodobého a dlouhodobého cizího kapitálu. Využijte přitom vlastních zkušeností. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

11 POUŽITÉ ZDROJE 1.Mach, J. Ekonomika pro SOU – 3. díl. Fortuna. 2002. ISBN 80-7168-729-4 2.http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=7&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=8&xhr=t&q=majetek+podniku&qscrl=1&rlz=1T4ADSA_csCZ406CZ4 09&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44342787,d.Yms&biw=1366&bih=590&ion=1&wrapid =tljp1364475135430012&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=AD1UUfO6JavZ4QSDnYDwCA#um=1&hl =cs&qscrl=1&rlz=1T4ADSA_csCZ406CZ409&tbm=isch&sa=1&q=majetek&oq=majet ek&gs_l=img.3..0l2j0i24l8.24724.25886.0.26607.8.8.0.0.0.0.120.759.6j2.8.0...0.0...1c.1.7.img.WUNyjzwQdi8&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44342787,d.bGE&fp=e1087f90a 8236c01&biw=1366&bih=590&imgrc=315TNRWf15lPbM%3A%3Bvr9eeua_UNZXrM %3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pojistimajetek.cz%252Fres%252F42%252F179% 252F0x0%252Facp- 146.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.pojistimajetek.cz%252F10-otazek-k- pojisteni-majetku%3B800%3B567 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_11 Název materiálu:FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast:Ekonomika, 3. ročník Anotace:Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google