Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_19 Název materiálu:ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast:Ekonomika, 3. ročník Anotace:Prezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_19 Název materiálu:ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast:Ekonomika, 3. ročník Anotace:Prezentace."— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_19 Název materiálu:ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast:Ekonomika, 3. ročník Anotace:Prezentace vysvětluje žákům podstatu a funkce účetnictví, účetní zásady a účetní soustavy. Očekávaný výstup: Žáci budou schopni definovat pojem účetnictví a jaké činnosti zahrnuje Klíčová slova:Účetnictví, účetní jednotka, účetní soustavy Druh učebního materiálu:PREZENTACE Metodika: Podklad pro výklad učiva Obor:29-54-H/01 Cukrář, 66-51-H/01 Prodavač, 65-51-H/01 Kuchař-číšník Ročník:TŘETÍ Vytvořeno v programu: Microsoft Office PowerPoint 2007 Odkaz: Autor: (jméno, příjmení, titul)ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne:10. 3. 2013 Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

2 PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ Řízení ekonomické činnosti podniku vyžaduje soustavnou znalost stavu majetku, závazků, pohledávek, výsledků hospodaření podniku. Pro tento účel se využívá ÚČETNICTVÍ. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

3 PODSTATA A FUNKCE ÚČETNICTVÍ Účetnictví je uzavřená, vnitřně uspořádaná soustava informací, jejichž pomocí se zjišťuje, měří a hodnotí hospodářská činnost příslušného podnikatele nebo podniku. Z hlediska činnosti účetnictví zahrnuje sběr, záznam, kalkulace, hodnocení a sdělování ekonomických informací. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

4 FUNKCE ÚČETNICTVÍ Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný DOKUMENTAČNÍ DISPOZIČNÍ INFORMAČNÍ KONTROLNÍ

5 FUNKCE ÚČETNICTVÍ Účetnictví obsahuje záznamy o hospodářských jevech, které nastaly. Tím je vytvořen paměťový systém o podnikatelském subjektu a může být i průkazním prostředkem při vedení sporů. Umožňuje získat ze záznamů zainteresovaným osobám a institucím potřebné údaje o dění v podniku. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný DOKUMENTAČNÍ INFORMAČNÍ

6 FUNKCE ÚČETNICTVÍ Poskytuje podklady pro řízení a rozhodování při podnikatelské činnosti. Záznamy v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný DISPOZIČNÍ KONTROLNÍ

7 NORMA ÚČETNICTVÍ Základní normou, která řeší problematiku účetnictví, je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon formuluje účetní jednotku, obecná pravidla účetnictví, vymezuje účetní soustavy, používané účetní doklady a knihy, způsob zpracování účetní závěrky. Povinnost vést účetnictví ukládá obchodní zákoník. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

8 ÚČETNÍ JEDNOTKA Účetní jednotkou jsou fyzické nebo právnické osoby, na které se vztahuje zákon o účetnictví a které provozují podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost a prokazují pro daňové účely své příjmy a výdaje. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

9 ÚČETNÍ ZÁSADY 1.ZÁSADA REÁLNÉHO ZOBRAZENÍ SKUTEČNOSTI 2.ZÁSADA OPATRNOSTI 3.ZÁSADA NEZÁVISLOSTI JEDNOTLIVÝCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ 4.ZÁSADA OBJEKTIVITY ÚČETNICTVÍ 5.ZÁSADA BILANČNÍ KONTINUITY 6.ZÁSADA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU 7.ZÁSADA ZÁKAZU KOMPENZACE Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

10 ÚČETNÍ ZÁSADY 1.Zásada reálného zobrazení skutečnosti: věrný obraz o majetku, hospodářském výsledku a finanční situaci podniku. 2.Zásada opatrnosti: rizika, ztráty či znehodnocení majetku se nesmí přenášet do následujících období. 3.Zásada nezávislosti jednotlivých účetních období: záznam účetních případů do období, s nimiž časově souvisí. Účetním obdobím je kalendářní rok. 4.Zásada objektivity účetnictví: úplnost, správnost a průkaznost všech účetních případů. Za takové vedení účetnictví vždy odpovídá účetní jednotka – podnikatel. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

11 ÚČETNÍ ZÁSADY 5. Zásada bilanční kontinuity: v účetních knihách musí počáteční stavy navazovat na předchozí konečné zůstatky. 6. Zásada oceňování majetku: vychází se ze způsobu, jakým účetní jednotka majetek nabyla. V průběhu účetního období účetní jednotka nesmí měnit způsoby oceňování. 7. Zásada zákazu kompenzace: zákon o účetnictví zakazuje vzájemné vyrovnávání aktiv a pasiv, nákladů a výnosů, příjmů a výdajů. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

12 ÚČETNÍ SOUSTAVY Soustavně zachycuje peněžní příjmy a výdaje, pohledávky a závazky a obchodní majetek tak, aby bylo možné zjistit čisté obchodní jmění a výsledek hospodaření. Soustavně zaznamenává stavy a změny všech složek majetku, závazků, jmění a hospodaření účetní jednotky a poskytuje podklady pro zjištění hospodářského výsledku. Každá změna je zaznamenána na dvou účtech. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný DAŇOVÁ EVIDENCEÚČETNICTVÍ

13 POUŽITÉ ZDROJE 1.Mach, J. Ekonomika pro SOU – 3. díl. Fortuna. 2002. ISBN 80-7168-729-4 2.http://www.google.cz/search?hl=cs&gs_rn=7&gs_ri=psy- ab&cp=9&gs_id=14&xhr=t&q=z%C3%A1kon+o+%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD &rlz=1R2ADSA_csCZ406&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44442042,d.ZWU&biw=1366& bih=590&wrapid=tljp1364758680853016&um=1&ie=UTF- 8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=D5pYUaWVCseh4gTewoGgCg#imgrc=Ps yNTseLpZrQkM%3A%3BGoK_JDXwnlkPDM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww2.boo kfan- static.eu%252Fimages%252Fcover%252Fbook%252F3%252F9%252F8%252F8%2 52F7%252FZakon-o-ucetnictvi-c-563-1991-Sb-Jaroslav-Pestuka---w-243-h- 354.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.bookfan.eu%252Fkniha%252F39887%25 2FZakon-o-ucetnictvi-c-563-1991-Sb-ve-zneni-pozdejsich-predpisu%3B243%3B354 Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_19 Název materiálu:ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast:Ekonomika, 3. ročník Anotace:Prezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google