Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMuNěmecká klasická filozofie - Hegel Stupeň a typ vzdělávánístřední Vzdělávací oblast Vzdělávací oborObčanská nauka 4. ročníky maturitních oborů Tematický okruhfilozofie Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 18 -19 let AnotaceVysvětlit podstatu Hegelova filozofického systému a Feuerbachovu kritiku náboženství. Vybavení, pomůcky- Klíčová slovaTriáda, dialektické zákony, subjektivní, objektivní, absolutní duch, antropologický materialismus Datum5. 12. 2013 NÁZEV

2 GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770 – 1831) „Nic velkého se na světě nezrodí bez nadšení.“

3 významný představitel objektivního idealismu pocházel ze Stuttgartu, studoval na církevním semináři filozofii a teologii po studiích pracoval jako domácí učitel, později působil jako docent na univerzitě v Jeně, kde byl jmenován mimořádným profesorem, po obsazení Jeny Napoleonem přesídlil do Bamberku, kde se věnoval novinařině, pak do Norimberku, kde se stal ředitelem gymnázia byl jmenován řádným profesorem v Heidelbergu, odchází do Berlína na Humboldtovu univerzitu jako její ředitel stal se uznávaným představitelem německého myšlení a státním filozofem Pruska

4 HEGELOVA FILOZOFIE Hegelova filozofie je založena na dialektickém principu podstatou všeho je světový rozum (duch), jehož vývoj je totožný s vývojem světa vývoj probíhá ve třech stupních – triádách výchozím stavem jsou vnitřní rozpory – jednotlivé protikladné stránky se rozvíjejí – nejprve jeden protiklad (ukáže se jako jednostrannost), pak druhý pól, který ho má překonat, ale i ten musí být překonán a oba póly se musí sjednotit a stávají se výchozím stavem dalšího vývoje – teze-antiteze-synteze vývoj podle Hegla probíhá jako sebe rozvíjení ducha: v prvním stádiu, které filozoficky zkoumá logika, je duch sám sebou (existuje ve formě čistého myšlení) tento stav je vývojově popřen druhým stádiem, v němž se duch projevuje jako svůj protiklad (jinobytí ducha)

5 HEGELOVA FILOZOFIE - POKRAČOVÁNÍ vzniká příroda, kterou zkoumá filozofie přírody ve třetím stádiu je jinobytí ducha (příroda) popíráno (negováno) návratem ducha k sobě samému – stádiu vývoje absolutní ideje (ducha) se věnuje filozofie ducha duch, který negací překonal svůj protiklad, se projevuje ve třech stupních: 1.Jako subjektivní duch – individuální vědomí člověka 2.Jako objektivní duch – souvisí se vznikem rodiny, společnosti, státu 3.Jako absolutní duch – projevuje se uměním, náboženstvím, filozofií předpoklady k poznání světa jsou dány vytvořením společnosti – objektivním duchem, postupně se rozvíjejí formy, v nichž si lidstvo uvědomuje, že rozum je základem všeho

6 Hegel formuloval tři zákony dialektiky: 1.zákon jednoty a boje protikladů 2.zákon přechodu kvantity v kvalitu 3.zákon negace negace – dává negaci pozitivní význam, nejde jen o odstraňování starého, ale negace zároveň uskutečňuje něco nového HEGELOVA FILOZOFIE DĚJIN chápe dějiny jako účelné naplňování zákonitého vývoje ducha, který jedná prostřednictvím jedinců, ti se mnohdy domnívají,, že jejich činnost je výsledkem jejich vlastní vůle, ve skutečnosti však naplňují historickou nutnost (lest rozumu) Hegel hodnotí všechno, co historicky existuje, za rozumné, protože jinak by se to nestalo

7 HEGELŮV VÝZNAM Hegelův velký filozofický systém se stal východiskem řady filozofických názorů kritických i souhlasných na marxisty na starohegelovce a mladohegelovce LUDWIG FEUERBACH (1804 – 1872) „Bůh je protekce, kterou si lidé vytvářejí.“ Hegelův žák, který se rozešel s idealismem a vytvořil materialistickou koncepci Jediné reální bytí je příroda

8 L. FEUERBACH - POKRAČOVÁNÍ člověk je jejím nejvyšším výtvorem myšlení není nezávislé na člověku, ale souvisí se změnami (materiálními procesy), které probíhají v lidském organismu – člověk je nositelem rozumu (nikoliv abstraktní já) toto antropologické pojetí přenáší i na kritiku náboženství představa boha je podle Feuerbacha lidský výtvor – je produktem sebeodcizení člověka – chce uspokojit svou touhu po dokonalosti na druhé straně splývá s bohem celá příroda náboženství ústí v rozumu i srdci člověka svými názory ovlivnil výrazně představitele marxismu

9 OTÁZKY KE ZKOUŠENÍ 1.Vysvětlete podstatu německé klasické filozofie 2.Co považuje Kant za apriorní předpoklady poznání? 3.Co jsou „věci pro nás“ a „věci o sobě“? 4.Co je podstatou Kantova kategorického imperativu? 5.Vysvětlete Hegelovy triády. 6.Jaký mají obsah Hegelovy zákony dialektiky? 7.Co je podstatou Hegelovy filozofie dějin? 8.Jaká je podstata Feuerbachovy koncepce světa? 9.Objasněte podstatu Feuerbachovy kritiky náboženství.

10 ZDROJE A PRAMENY https://encrypted- tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXbMRhUTL0PQRMk58JBaRCu mpk7h6aMwAvccEiocwVKmwjt60O http://it-it.abctribe.com/Disegni/Guide/Generiche/Feuerbach%202(2).gif MANNOVÁ, Jitka a Ivana ŠLAPÁKOVÁ. Základy společenských věd: filozofie, sociologie, politologie, etika, estetika : (studijní materiál pro žáky středních škol). Vyd. 1. Brno: PC-DIR, 1995. ISBN 80-858-9506-4. MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Poznámky k dějinám filozofie. 1. vyd. Praha: Bílý slon, 1992. Trychtýř. ISBN 80-900-7947-4. RUFFING, Reiner. Filozofický depozitář: 50 nejdůležitějších filozofických myšlenek. Vyd. 1. Praha: Euromedia Group,k. s. – Knižní klub, 2012. ISBN 978-80-242-3527-1


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.1007 AutorPhDr. Jitka Mannová Název šablonyIII/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google