Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické aspekty v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Seminář 29. května 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické aspekty v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Seminář 29. května 2014."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické aspekty v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Seminář 29. května 2014

2 Mezinárodní cestovní ruch Mezinárodní CR je v současné době o bezpečnosti, ceně, kvalitě a inovacích. V řadě cílových i zdrojových destinacích jsou ekonomické a bezpečnostní problémy

3 CR v zemích arabského světa Arabské státy se podílí na světových dovolených 5 %. Z ČR vyjíždí téměř jedna třetina obyvatelstva na zahraniční dovolenou do zemí arabského světa.

4 Mezinárodní cestovní ruch Znovunastartování pozitivního vývoje v roce 2010 Pokračování pozitivního vývoje v roce 2011 Přenesení trendu do roku 2012 V roce 2012 vyšší tempo růstu v rozvojových ekonomikách Růst téměř ve všech subregionech, kromě Středního východu v roce 2012 Růst počtu přijíždějících turistů z rozvíjejících se trhů v roce 2013

5 Mezinárodní cestovní ruch Zdroj: UNWTO, ČSÚ REGION ROČNÍ ZMĚNA V MEZINÁRODNÍCH PŘÍJEZDECH TURISTŮ (v %) 2010/092011/102012/112013/12 SVĚT 6,94,63,85,0 EVROPA 2,96,23,35,4 ASIE A PACIFIK 12,46,16,86,2 AMERIKA 6,54,23,73,2 AFRIKA 6,70,96,35,4 STŘEDNÍ VÝCHOD 15,1-8,4-4,9-0,2 STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA 3,38,18,06,5 ČR - hosté HUZ 58,85,81,6

6 Mezinárodní cestovní ruch REGION Roční změna v MEZINÁRODNÍCH PŘÍJMECH (stálé ceny v místních měnách, v %) 2011/ / /2012 SVĚT + 4,5+ 4,2+ 5,3 EVROPA + 4,9+ 1,9+ 3,8 ASIE A PACIFIK + 8,3+ 6,7+ 8,2 AMERIKA + 5,1+ 5,7+ 6,4 AFRIKA + 1,7+ 7,3+ 0,0 STŘEDNÍ VÝCHOD - 17,2+ 2,2- 0,2 STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPA + 6,8+ 4,0+ 3,4 Zdroj: UNWTO

7 UNWTO Mezinárodní příjezdy v loňském roce přesáhly historickou hranici 1,1 mld. příjezdů. 4 – 5% růst počtu mezinárodních příjezdů v roce 2014, mírné zpomalení růstu.

8 Cestovní ruch v EU POČET MEZINÁRODNÍCH PŘÍJEZDŮ DO ZEMÍ EU (v tis.) /09 (v %) /10 (v %) 2012* 2012*/11 (v %) EU 27372,0+2,6390,9+5,1400,1+2,3 Polsko12,5+4,913,4+7,114,8+11,0 Německo26,9+10,928,4+5,530,3+7,0 Rakousko22,0+3,023,0+4,624,2+5,0 Portugalsko6,8+5,47,4+8,87,7+4,0 Španělsko52,7+1,056,7+7,658,4+3,0 Řecko15,0+0,616,4+9,515,4-6,0 Pro srovnání: Chorvatsko9,1+4,89,9+9,010,3+4,0 * předběžná data Zdroj: UNWTO

9 Shrnutí Došlo k přeskupování na mapě CR. Sílí boj států, regionů o každého turistu. Pokračování růstu počtu příjezdů, a to i přesto, že v některých regionech docházelo k nepokojům (Egypt, Thajsko) Vstup Chorvatska do EU přineslo nárůst počtu příjezdů do EU o dalších cca 10 milionů příjezdů.

10 I. čtvrtletí 2014 v Evropě v Německu přenocovalo téměř 10 mil. hostů z Evropy (+3,4 %) - nadprůměrný růst přenocování: Velká Británie +4,5 % (nárůst 928 tis. přenocování) - nárůst přenocování: Itálie +6,4 %, Rakousko +4,0 %, Francie +2,9 % - nárůst přenocování: Amerika +3,0 %, Čína 22,7 %, Indie +10,3 % - nárůst přenocování: celkově asijské státy +13,0 %, arabské státy +27,6 %,

11 Makroekonomika ČR Jednotka HDPmld. Kč, b. c.3 848,43 759,03 790,93 823,43 845,93 883,8 Reálná změna HDP%3,1-4,52,51,8-1,0-0,9 Míra inflace%6,31,01,5 1,93,31,4 Výdaje domácností na konečnou spotřebu v %, reálná meziroční změna30,210,5-2,20,1 Zdroj: ČSÚ

12 CR v ČR a světě v letech 2009 až 2013  RŮST MEZINÁRODNÍCH PŘÍJEZDŮ VE SVĚTĚ (UNWTO) pokles o cca -3,9 % na 883 mil růst o +6,4 % na 940 mil nárůst +4,4 % navýšení - cca 983 mil – nárůst +3,8 % na mil ) – nárůst +5,0 % na mil.  RŮST PŘÍJEZDŮ NEREZIDENTŮ V ČR (ČSÚ) pokles o cca -9,1 % na 6,0 mil meziročně o +5,0 % na 6,3 mil nárůst +6 % na 6,7 mil ) – nárůst +6,7 % na 7,7 mil ) – nárůst +0,2 % na 7,9 mil. Zdroj: UNWTO, ČSÚ 1) předběžná data 2) revidovaná data

13 CR v ČR v letech 2012 a 2013 změna metodiky ČSÚ, revidovaná data pro rok 2012 a Počet přenocování –Celkem +13,2 % –Nerezidenti +12,2 % –Rezidenti +14,2 % Počet příjezdů –Celkem +17,1 % –Nerezidenti +13,9 % –Rezidenti +20,5 % 2013 Počet přenocování –Celkem +0,1 % –Nerezidenti +1,6 % –Rezidenti -1,5 % Počet příjezdů –Celkem +2,1 % –Nerezidenti +2,7 % –Rezidenti +1,4 % Zdroj: ČSÚ

14 CR v ČR - dlouhodobý vývoj Počet hostů HUZ rokΣrezidentinerezidenti (podíl na Σ ) tis tis tis. (51,8 %) tis tis tis. (50,3 %) tis tis tis. (51,9 %) tis tis tis. (52,1 %) 2012* tis tis tis. (50,6 %) 2013* tis tis tis. (51,0 %) * Změna metodiky ČSÚ, revidovaná data Zdroj: ČSÚ

15 Národní CR rok Σ Do ČR Do zahraničí z toho s CK/CA tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis tis. 2012* tis tis tis tis. 2013* tis tis tis tis. * Změna metodiky ČSÚ, revidovaná data Zdroj: ČSÚ

16 Shrnutí Růst počtu přenocování u zahraničních turistů, pokles u rezidentů v HUZ Vyšší růst příjezdů zahraničních turistů než rezidentů v HUZ Stagnace průměrné délky přenocování u nerezidentů, pokles u domácích turistů Stagnace počtu zájezdů rezidentů do zahraničí v loňské letní sezóně

17 Ekonomická stránka CR Zdroj: ČNB Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2013 (v mil. Kč) příjmy ze ZCR , , , , , , ,0 výdaje na ZCR72 219, , , , , , ,9 bilance ZCR67 609, , , , , , ,1

18 Ekonomická stránka CR Za stagnací příjmů ze zahraničního cestovního ruchu lze spatřovat: oslabení české koruny, pokles průměrného počtu přenocování. Za růstem výdajů na výjezdový cestovní ruch stojí zejména: větší ochota rezidentů utrácet za zahraniční dovolenou, poptávka po last i first minute zájezdech, rostoucí obliba nákupního turismu.

19 CR v makroekonomice ČR Podíl CR na HDP a HPH dlouhodobě klesá díky rychlejšímu růstu ostatních odvětví. I přes mírný nárůst v roce 2009 bude podíl (význam) CR v národním hospodářství i nadále klesat. Rok Podíl CR na HDP (v %) 3,53,63,33,12,92,82,9 Podíl CR na HPH ( v %) 3,43,33,02,92,6 2,7 Daně CR (v mil.) Zdroj: ČSÚ – Satelitní účet CR Rok podíl CR na HDP (v %) 2,92,82,92,7 podíl CR na HPH (v %) 2,6 2,72,6

20 Jak se ekonomika CR podílí na tvorbě HDP ve vybraných zemích  Řecko16,3 %19,1 %  Španělsko15,7 % 15,9 %  Itálie10,3 % 11,3 %  Egypt12,6 % 12,2 %  Tunisko15,2 % 13,6 %  Maroko18,7 % 20,9 % Zdroj: WTTC

21 Ekonomika ubytování, pohostinství a stravování v ČR Zdroj: ČSÚ UkazatelJednotka Rozdíl 2013/12 Průměrný evidenční počet zaměstnanců (ve fyz.os.)osoby Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance (fyz. os.)Kč Tržby celkemmil. Kč Roční tržby na 1 zaměstnancetis. Kč Výkony vč. obchodní maržemil. Kč Výkonová spotřebamil. Kč Přidaná hodnotamil. Kč

22 Ekonomika ubytování, pohostinství a stravování v ČR Zdroj: ČSÚ UkazatelJednotka Rozdíl 2012/11 Ubytování Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyz. os.osoby Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance (fyz. os.)Kč Tržby celkemmil. Kč Roční tržby na 1 zaměstnancetis. Kč Stravování a pohostinství Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyz. os.osoby Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance (fyz. os.)Kč Tržby celkemmil. Kč Roční tržby na 1 zaměstnancetis. Kč

23 DPH z ubytování, stravování a pohostinství Sazba DPH v %Výše zdanitelného plnění v tis. KčNárok na odpočet daně v tis. Kč Přiznaná daň celkem v tis. Kč Počet podaných daňových přiznání rok Snížená sazba DPH Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Základní sazba DPH Snížená sazba DPH Základní sazba DPH %19% %19% %19% %19% %19% %20% %20% %20% Zdroj: MF a GFŘ

24 Shrnutí Celková přiznaná DPH –Přiznaná hodnota DPH se mezi rokem 2005 a 2012 zvýšila téměř o 100 % –Rok po zvýšení sazeb došlo vždy k poklesu hodnoty –V roce 2012 činila 3,83 mld. Kč

25 Daň z příjmu právnických osob v ubytování, stravování a pohostinství Celková daňová povinnost (v tis. Kč) Počet podaných daňových přiznání Výsledek hospodaření (v tis. Kč) Základ daně (v tis. Kč) Vykázaná daňová ztráta do dalších let (v tis. Kč) Výše DPPO (v %) Zdroj: MF a GFŘ Celková daňová povinnost = základ daně * sazba DPPO – sleva na dani z PPO

26 Shrnutí Celková daňová povinnost –V roce 2012 činila 386 mil. Kč –Pokles oproti roku 2011 o 7,9 % –Výsledky hospodaření od roku 2008 vykazují podniky v součtu záporný výsledek hospodaření Od roku 2008 do 2012 celkem -10,5 mld. Kč

27 Ekonomika CK a CA v ČR UkazatelJednotka Rozdíl 2012/11 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyz.os.osoby Průměrná hrubá měsíční mzda na 1 zaměstnance (fyz.os.)Kč Tržby celkemmil. Kč Výkony vč. obchodní maržemil. Kč Výkonová spotřebamil. Kč Účetní přidaná hodnotamil. Kč Zdroj: ČSÚ

28

29 Hosté v HUZ V roce 2013 meziročně nárůst počtu hostů v HUZ o 2,1 % (nerezidenti +2,7 %). Nárůst počtu nerezidentů ubytovaných v chatových osadách a ubytovnách v roce 2013 o 12,4 %. –Počet hostů nerezidentů v 2* hotelech + 7,8 %.

30 Rezidenti zůstávají v ČR Roste zájem rezidentů o tuzemské turistické regiony –v roce 2013 nárůst počtu domácích hostů HUZ: v Olomouckém (+8,9 %), Jihomoravském (+6,5 %) a Zlínském kraji (+4,1 %)

31 SRÚ v roce 2013 Domácnostem meziročně klesly výdaje (za měsíc na osobu) na rekreaci a kulturu celkově o 0,4 % (-4 Kč) –Zaměstnancům s dětmi: +1,2 % (+10 Kč) –Zaměstnancům bez dětí: -0,6 % (-8 Kč) Výdaje domácností na: –Domácí rekreaci: +4,8 % (+15 Kč) –Zahraniční rekreaci: +2,0 % (+25 Kč)

32 Země BRIC-naděje CR v ČR? Brazílie, Rusko, Indie a Čína - čím dál více udávají tempo ve světové ekonomice Zdroj: ČSÚ Počet hostů v HUZ ze zemí BRIC *2013* Brazílie Rusko Indie Čína Celkem Meziroční index 130,584,1127,1133,7136,4110,4 * Změna metodiky ČSÚ, revidovaná data

33 Může se CR spoléhat na nějakou podanou ruku? Ano, můžeme se spoléhat na státy RUKA! ( Rusko, Ukrajina, Kazachstán a Ázerbájdžán) Podaná RUKA

34 Cestovní ruch ruských občanů RokVýjezdy do světaPříjezdy do ČR Podíl příjezdů do ČR na celkových výjezdech ruských občanů v % , , ,3 2012* ,5 2013* ,5 * Změna metodiky ČSÚ, revidovaná data Zdroj: ČSÚ, ROSSTAT

35 Destinace,ve kterých se očekává nárůst ruských turistů v roce 2014 Stát Očekávaný počet ruských turistů v mil. Meziroční nárůst 2014/2013 v % Turecko3,39,2 Španělsko1,922,8 Itálie1,316,6 Řecko1,26,0 Zdroj: EUROMONITOR

36 Cestovní ruch ukrajinských občanů RokVýjezdy do světaPříjezdy do ČR Podíl příjezdů do ČR na celkových výjezdech ukrajinských občanů v % , , ,6 2012* ,6 2013* ,6 * Změna metodiky ČSÚ, revidovaná data Zdroj: ČSÚ, UKRSTAT

37 Počet vydaných schengenských víz Státní příslušnost Arménie Ázerbajdžán Bělorusko Kazachstán Kyrgystán Moldavsko Ruská federace Tádžikistán Turkmenistán Ukrajina Uzbekistán Celkem Zdroj: MZV

38 Míra zamítnutí podaných žádostí o schengenské vízum v % Státní příslušnost Průměr Arménie 3,94,711,714,512,717,76,78,5 Ázerbajdžán 1,20,81,04,36,95,45,72,9 Bělorusko 0,81,71,61,00,90,3 0,9 Kazachstán 0,80,70,43,93,51,01,21,7 Kyrgystán 12,618,28,010,918,517,25,613,4 Moldavsko 22,817,514,621,919,37,55,313,9 Ruská federace 0,30,90,61,2 0,50,40,6 Tádžikistán 1,65,19,08,96,72,01,44,4 Turkmenistán 7,12,926,32,17,55,62,56,8 Ukrajina 4,55,63,84,43,02,01,54,0 Uzbekistán 4,22,516,67,28,67,66,87,8 Zdroj: MZV

39 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Ekonomické aspekty v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Seminář 29. května 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google