Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva"— Transkript prezentace:

1 Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva
METAR (SPECI) Literatura: S-1705/2 Holub, J.: Meteorologické kódy 2. část (Letecké), UO, Brno 2007

2 Všeobecná pravidla sestavování
 Základem pro přípravu leteckých meteorologických zpráv rozšiřovaných mimo rámec letiště původu jsou meteorologická pozorování 

3 Pravidelná pozorování se provádějí na letištích nepřetržitě
Pravidelná pozorování se provádějí na letištích nepřetržitě. Tato pozorování se provádějí v jednohodinových intervalech vždy k celé hodině. Oblastní postupy ICAO mohou stanovit pozorování v půlhodinových intervalech. Na leteckých meteorologických stanicích umístěných mimo letiště se pozorování provádějí tak, jak určí příslušný meteorologický úřad (v AČR plní úlohu meteorologického úřadu OVL MO) na základě dohody se stanovišti letových provozních služeb a s provozovateli. Mimořádná pozorování se provádějí podle kritérií, která stanoví meteorologický úřad po konzultacích s odpovědným orgánem letových provozních služeb, provozovateli a provozovatelem letiště.

4 Z pravidelných pozorování se sestavují:
  Pravidelné meteorologické zprávy METAR, které se rozšiřují mimo rámec letiště původu podle oblastních postupů ICAO a podle postupů meteorologického úřadu; v AČR se výjimky od těchto postupů stanovují vzhledem k potřebám a zvláštnostem vojenského letectva v odborných nařízeních. Z mimořádných pozorování se sestavují: Zvláštní meteorologické zprávy SPECI, které se vydávají, jestliže mimořádná pozorování indikují změny meteorologických podmínek podle stanovených kritérií.

5 Pravidla pro vydávání zvláštní meteorologické zprávy SPECI
 Ø jestliže se současně jeden meteorologický prvek zhoršuje a jiný zlepšuje, vydává se pouze jedna zvláštní meteorologická zpráva a s touto zprávou se zachází jako se zprávou reprezentující zhoršení a vydávají se ihned po pozorování; Ø zvláštní letecké meteorologické zprávy reprezentující zhoršení meteorologických podmínek se vydávají ihned po pozorování; Ø zvláštní letecké meteorologické zprávy reprezentující zlepšení meteorologických podmínek se vydávají teprve tehdy, trvá-li zlepšení 10 minut; tyto zprávy se před vysláním upravují tak, aby indikovaly podmínky převládající na konci tohoto 10- minutového období; Ø zvláštní meteorologické zprávy se zařazují do národní výměny podle postupů stanovených meteorologickým úřadem a do mezinárodní výměny podle oblastních postupů ICAO.

6 Kritéria pro mimořádné pozorování (zkráceno)

7 Tvar kódu pravidelné (zvláštní) letecké meteorologické zprávy METAR (SPECI)
ŘÍKLADY KÓDOVÁNÍ MPS METAR (COR) CCCC YYGGggZ (AUTO) dddffGfmfmKT dndndnVdxdxdx SPECI KMH METAR LKNA Z AUTO KT V280 SPECI COR G16MPS VVVV VnVnVnVn DV RDR DR /VRVRVRVRi VVVVNDV nebo ( ) CAVOK RDR DR /VRVRVRVRVVRVRVRVR i 0150 SW R28/1000D 6000NDV R12/0800V1200U CAVOK

8 NS NS NS hS hS hS (cc) nebo w’w’ VVhShShS T ’ T ’ / T’dT’d QPHPH P HPH nebo nebo (CAVOK) NSC n NCD n (CAVOK)   DZ FG FEW020TCU OVC / Q0990 BR SCT010 BKN017CB / Q0998 TSGRRA VV /M Q1012 NSC M01/M Q1022 WS RWYDRDR (WTSTS/SS‘) ( RRRRR/ERCReReRBRBR ) REw’w’ nebo nebo WS ALL RWY (SNOCLO)   RERA WS RWY W25/S R13/ WS ALL RWY

9 ! RMK ( FVVFVFVFVF/DVDV ) CCC FFF TTTTT F‘F‘F‘
RMK FV3000/ BLU WHT BECMG YLO= BLU GRN TEMPO AMB= !

10 Význam jednotlivých kódů

11 METAR (SPECI) METAR je název kódu pro pravidelnou meteorologickou zprávu. SPECI je název kódu pro zvláštní meteorologickou zprávu. Název kódu METAR (SPECI) se zařazuje povinně jako úvodní slovo u každé zprávy. I v případě meteorologického souboru (bulletinu), který může sestávat z jedné nebo více než jedné zprávy METAR, se název kódu METAR uvádí u každé zprávy!

12 METEOROLOGICKÝ SOUBOR (BULLETIN)
SACZ OKPR METAR LKPR Z 23009KT R16/1200U BR SCT017TCU SCT /13 Q1015 NOSIG= METAR LKTB Z KT 230V R02/P1300N -RA BR SCT024 BKN /08 Q0995 NOSIG= METAR LKKV Z G28KT 0800 R18/0400V0900D FG SCT /07 Q1013 NOSIG= METAR LKMT Z VRB03KT CAVOK 20/16 Q1023 NOSIG= METAR LKKU Z KT 3000 HZ SKC 15/08 Q1006 NOSIG= SACZ OKLA METAR LKPO Z KT FZDZ FG OVC003 M04/M04 Q1005 NOSIG= METAR LKKB Z KT SHRA FEW011 SCT015TCU BKN /09 Q0997 NOSIG= METAR LKCV Z KT 270V FEW018 SCT /06 Q1013 NOSIG= METAR LKNA Z G25KT 240V SN SCT040 OVC /M03 Q1010 NOSIG= METAR LKPD Z KT 290V BR FEW010 SCT /02 Q1011 NOSIG= METAR LKCS Z VRB02KT N -RA FEW006 SCT025 BKN /06 Q1006 NOSIG= Hlavička souboru Zprávy METAR

13 Význam hlavičky souboru meteorologických zpráv

14 CCCC Příklad: LKTB, LZIB LK, LZ ............ ICAO indikativ oblasti
Čtyřpísmenný ICAO indikativ letecké meteorologické stanice, která zprávu vydává. Příklad: LKTB, LZIB LK, LZ ICAO indikativ oblasti TB, IB ICAO indikativ LMSt.

15 Výběr leteckých meteorologických stanic v ČR
Stanice SYNOP kód ICAO Zem.šířka (N) Zem.délka (E) Nadm. výška m Poznámka 723 LKTB 49 09 Holešov 774 LKHO 49 19 17 34 224 C, L, 50 46 399 Mariánské Lázně 418 LKMR 49 55 12 43 541 C, L Náměšť n/Osl. 692 LKNA 49 10 16 08 478 V, L Ostrava-Mošnov 782 LKMT 49 41 18 07 256 C, L, LMSL Pardubice 652 LKPD 50 01 15 44 230 Plzeň-Líně 448 LKLN 49 40 13 16 365 V, , L Praha-Kbely 567 LKKB 50 07 14 32 287 Praha-Ruzyně 518 LKPR 50 06 14 17 369 Přerov 748 LKPO 49 26 17 24 211 Použité zkratky: C - civilní stanice; V - vojenská stanice, L - letecká meteorologická stanice; LMSL - letecká meteorologická služebna letiště; RSS - radiosondážní stanice. Brno-Tuřany 16 42 246 C, L, LMSL Čáslav 624 LKCV 49 56 15 23 239 V, L Karlovy Vary 414 LKKV 50 12 12 54 604 C, L, LMSL Liberec 603 LKLB 15 01 C, L,

16 YYGGggZ YY… den v měsíci ve kterém byla zpráva vydaná;
YY… den v měsíci ve kterém byla zpráva vydaná; GG…čas pozorování v hodinách a gg… v minutách UTC následovaný bez mezery písmenným Z … indikátorem (označení světového času). Zařazuje se povinně do každé zprávy METAR (SPECI).

17 (AUTO)  Nezávazná skupina (AUTO) se zařazuje před skupinou větru a znamená hlášení obsahující plně automatizované pozorování bez vstupu člověka. Jestliže není možné některý prvek automaticky pozorovat, je příslušná skupina nahrazena skupinou lomítek. Toto ustanovení se týká skupin meteorologické dohlednosti, stavu počasí a oblačnosti.

18 MPS nebo dddffGfm fm KMH nebo KT
 V této skupině se hlásí průměrný směr ddd ze kterého vítr vane (ve stupních, zaokrouhlený na nejbližší desítku stupňů), průměrná rychlost větru ff a nárazy větru Gfmfm v desetiminutovém období předcházejícím bezprostředně pozorování Pozn.: (Maximální rychlost  o 10 kt než průměrná = náraz větru) Při rychlostech větru 100 jednotek nebo více skupinám ff a fmfm bude předcházet indikátor P. Za skupinou následuje bez mezery jedna ze zkratek MPS, KMH nebo KT, které specifikují používané jednotky rychlosti větru: - MPS v metrech za sekundu; - KMH v kilometrech za hodinu; - KT v uzlech (v ČR). Příklad:1) 29008KT  průměrný směr 290°, průměrná rychlost 8 uzlů .   Příklad:2) 290P05KT  průměrný směr 290°, průměrná rychlost 105 uzlů .   Příklad:3) 29018G30KT  prům. směr 290°, prům. rychl. 18, nárazy 30 uzlů .  

19 V případě proměnlivého směru větru se kóduje ddd jako VRB když je průměrná rychlost větru 1MPS (2KT, 4KMH) nebo méně. Při vyšších rychlostech se může VRB hlásit jenom v případech, kdy vítr kolísá o 180° nebo více, nebo když směr větru není možné určit. Příklady: VRB02KT, VRB08KT Bezvětří se kóduje jako (pět nul) a tato skupina je následována bez mezery jednou ze zkratek MPS, KT nebo KMH, které specifikují používané jednotky. Příklad: 00000KT   Jestliže během desetiminutového období, které předchází bezprostředně pozorování, přesahuje maximální náraz větru průměrnou rychlost o 5MPS (10KT, 20KMH) nebo více, hlásí se toto maximum rychlosti jako Gfmfm , ihned za skupinou dddff. Za Gfmfm následuje bez mezery jedna ze zkratek MPS, KT, nebo KMH. Jinak se prvek Gfmfm nezařazuje. Příklad: 26020G34KT

20 dndndnVdxdxdx Jestliže je během desetiminutového období, které předchází bezprostředně pozorování, celkové rozpětí kolísání směru větru 60° nebo více, ale méně než 180° a průměrná rychlost větru je větší než 1MPS (2KT, 4KMH), ve skupině dndndnVdxdxdx se hlásí dva pozorované extrémní směry, v pořadí ve směru pohybu hodinových ručiček, mezi kterými vítr kolísal. Jinak se tato skupina nezařazuje. Příklad: skupina 180V250 znamená, že v době měření přízemního větru byly pozorovány hodnoty směru větru kolísající v rozmezí 180° až 250° .

21 VVVV Definice dohlednosti (VIS)
Definice dohlednosti (VIS) Největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země nebo největší vzdálenost , na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1000 cd.

22 VVVV Převládající (přízemní horizontální) dohlednost se uvádí jako VVVV Poznámka:PREVIS (prevailing visibility) je taková, které je dosaženo nebo překročeno nejméně na polovině kruhového horizontu nebo nejméně na polovině letištní plochy. (Nemusí to být spojitý sektor). Pokud bude bude dohlednost vykazovat výrazné fluktuace, kdy PREVIS nebude možno určit, kóduje se jako VVVV pouze minimální dohlednost bez udání směru.

23 VVVV Dohlednost se hlásí v následujících krocích:
Dohlednost se hlásí v následujících krocích: Od m do m zaokrouhlena dolů na nejbližších m Od m do 5000 m zaokrouhlena dolů na nejbližších m Od 5000 m do 9999 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 1000 m 0000 znamená dohlednost pod 50 m 9999 znamená dohlednost 10 km a větší

24 VVVVNDV NDV Automatická stanice s jedním senzorem pro
NDV Automatická stanice s jedním senzorem pro dohlednost (No Double Visibility)

25 VnVnVnVnDv Minimální dohlednost VnVnVnVnDv, (používá se spolu se skupinou VVVV). (MINVIS) se zařazuje v případě, že minimální dohlednost bude v některém směru nižší než 1500 metrů, nebo bude-li od převládající dohlednosti nižší o více než 50 % hodnoty převládající dohlednosti včetně směru DV v osmidílné stupnici. Pozoruje-li se MINVIS ve více, než jednom směru, kóduje se provozně nejvýznamnější směr DV vzhledem k poloze letiště. Jinak se tato skupina nezařazuje.

26 VnVnVnVnDv Dv sestává z jednoho nebo dvou písmen a udává směr nejmenší hlášené dohlednosti vzhledem k poloze letecké meteorologické stanice. (Viz. výše). K určení směru se používá osmidílná stupnice kompasu v anglických zkratkách světových stran. Jestliže je nejmenší dohlednost pozorována ve více než jednom směru, pak Dv reprezentuje provozně nejvýznamnější směr.

27 Osmidílná stupnice kompasu v anglických zkratkách světových stran

28 RDRDR/VRVRVRVR i nebo RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRVRi Jedna nebo více uvedených skupin se zařazuje do zprávy v období kdy je buď vodorovná dohlednost nebo dráhová dohlednost alespoň na jedné nebo více vzletových a přistávacích drahách (VPD), které jsou v provozu, menší než 1500 metrů. Písmenný indikátor R následovaný ihned bez mezery označením vzletové a přistávací dráhy DRDR předchází vždy hlášení RVR (Runway Visual Range - dráhová dohlednost (viditelnost) ).   Příklad: Je-li pozorována dráhová dohlednost na dráze č.27 menší než m, pak kód skupiny RDRDR/VRVRVRVR i bude mít tvar: R27/ VRVRVRVR i   Tyto skupiny se mohou opakovat a obsahují hodnoty dráhových dohledností pro každou vzletovou a přistávací dráhu v provozu pro přistání, pro kterou je dráhová dohlednost měřena, maximálně však čtyř drah.

29 RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRVRi
RDRDR/VRVRVRVR i nebo RDRDR/VRVRVRVRVVRVRVRVRVRi Pokud bude předchozí podmínka (vodorovná dohlednost a/nebo dráhová dohlednost je menší než 1500 metrů) splněna, bude horní hranice uvedení RVR m s krokem 100 m. Hodnoty RVR > 2000 m budou indikovány jako P2000. Příklad : … KT R24/P2000 BR …

30

31 Skupina VRVRVRVR obsahuje průměrnou hodnotu dráhové dohlednosti v desetiminutovém období předcházejícím bezprostředně pozorování.   Poznámka: Dráhová dohlednost je vzdálenost, na kterou pilot letadla na ose VPD vidí povrchové značení VPD, nebo osová světelná návěstidla VPD.  Pomocí indikátoru i je indikována zřetelná vzestupná nebo klesající tendence následovně: Þ  pro vzestupnou tendenci i = U Þ  pro sestupnou tendenci i = D Þ  jestliže není pozorována žádná zřetelná změna i = N Þ  není-li možné tendenci určit indikátor i se vynechává.

32 Popis kolísání RVR Jestliže na některé VPD význačně kolísá RVR a jestliže se během desetiminutového období, které předchází stanovený čas pozorování, vyhodnocené extrémní hodnoty jednominutových průměrů liší od průměrné hodnoty o více než 50 metrů nebo o více než je 20% průměrné hodnoty, podle toho která hodnota je větší, udává se místo desetiminutového průměru minimum jednominutových průměrů a maximum jednominutových průměrů (v tomto pořadí) ve tvaru: RDRDR/VRVRVRVRV VRVRVRVR i.   Příklad: Na VPD číslo 09 kolísá dráhová dohlednost tak, že při průměrné hodnotě 700 metrů dosáhlo minimum jednominutových průměrů 600 metrů, maximum jednominutových průměrů 850 metrů a nebyla pozorována žádná zřetelná změna v tendenci kolísání dráhové dohlednosti. Potom šifra skupiny bude mít tvar: R09/0600V0800.

33 Když jsou skutečné hodnoty dráhové dohlednosti mimo rozsah používaného měřícího systému, zachovává se následující postup:   a)  Je-li dráhová dohlednost, která má být v souladu s Technickými pravidly hlášena, větší než maximální hodnota která může být používaným systémem změřena, před skupinu VRVRVRVR se vkládá písmenný indikátor P a v této skupině je VRVRVRVR největší měřitelná hodnota. Příklad: Jestliže je naměřená hodnota RVR na dráze č m, což je maximální hodnota která může být použitým systémem naměřena, ale skutečná hodnota RVR je vyšší, bude RDRDR /VRVR VRVR hlášena jako R28/ P1000. b) Je-li dráhová dohlednost pod minimem, které může být používaným systémem změřeno, před skupinu VRVRVRVR se vkládá písmenný indikátor M a v této skupině je VRVRVRVR nejnižší měřitelná hodnota. Příklad: jestliže je naměřená hodnota RVR na dráze č m, což je minimální hodnota kterou může naměřit používaný systém měření RVR a skutečná hodnota RVR je nižší, bude RDRDR /VRVR VRVR hlášena jako R28/M0100.

34 w’w’ K hlášení všech jevů současného počasí, pozorovaných na letišti nebo v jeho blízkosti a význačných pro letecký provoz, se používá jedna nebo více skupin w’w’, nejvíce však tři. K hlášení jevů současného počasí se používají dvoumístné až devítimístné skupiny, které se sestavují z vhodných indikátorů intenzity a písmenných zkratek pro jednotlivé druhy počasí. Příklad: SHRA ; VCBLDU Slabá intenzita jevu hlášeného ve skupině w’w’ se vyjadřuje znakem - (mínus), silná intenzita jevu znakem + (plus). Indikátor intenzity jevu se do skupiny nezařazuje je-li intenzita hlášeného jevu mírná nebo není uvedení intenzity podstatné. Příklad: TS; +SHSN

35 Používané zkratky pro hlášení jevů význačných pro letectví
Prachové/písečné víry (Dust/sand whirls (dust devils)) PO Húlava (Squall) SQ Nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) (Funnel cloud (tornado or waterspout)) FC Prachová vichřice (Duststorm) DS Písečná vichřice (Sandstorm) SS Bouřka (Thunderstorm) TS Přeháňka (Shower) SH Namrzající (Freezing) FZ Zvířený (Blowing) BL Nízko zvířený (Low drifting) DR Přízemní (Shallow) MI Chuchvalce (Patches) BC Částečné (Partial) PR Blízkost (Vicinity) VC Mrholení (Drizzle) DZ   Déšť (Rain) RA Sníh (Snow) SN Sněhová zrna (Snow grains) SG   Zmrzlý déšť (Ice pellets) PL   Ledové jehličky (Ice crystals dust) IC Kroupy (Hail) GR Malé kroupy a/nebo sněhové nebo námrazové krupky GS Mlha (Fog) FG Kouřmo (Mist) BR Písek (Sand) SA   Prach (rozsáhlý) (Dust (widespread)) DU   Zákal (Haze) HZ   Kouř (Smoke) FU   Vulkanický popel (Volcanic ash) VA

36

37 FEW skoro jasno ……………………. 1 - 2/8 SCT (SCATTERED) polojasno……… 3 - 4/8
NS NS NS hS hS hS(cc) nebo VV hS hS hS nebo NSC nebo NCD Množství oblačnosti NS NS NS se hlásí pomocí třípísmenných zkratek: FEW skoro jasno …………………… /8 SCT (SCATTERED) polojasno……… /8 BKN (BROKEN) oblačno až skoro zataženo /8 OVC (OVERCAST) zataženo………… 8/8   za kterými následuje bez mezery výška základny oblačné vrstvy hS hS hS.   NSC (NO SIGNIFICANT CLOUDS) bez význačné oblačnosti NCD (NO CLOUDS DETECTED) (automatická stanice) Poznámka: Zkratka NSC se použije jestliže je jasno a není zhoršena vertikální dohlednost. Poznámka ČHMÚ: NSC se použije i pro oblačnost vyšší než 1500 m (5 000 ft) pokud se nejedná o CB nebo TCU

38 Skupina oblačnosti se opakuje pro hlášení různých oblačných vrstev nebo oblaků. Počet skupin nepřevyšuje tři; výjimku tvoří význačné konvektivní oblaky které, jsou-li pozorovány, musí být vždy hlášeny. Poznámka: Význačnými konvektivními oblaky, které jsou vždy hlášeny, jsou: a) Cumulonimbus (CB) b) Cumulus congestus s velkým vertikálním rozsahem (TCU). Zkratka TCU vznikla z termínu „towering cumulus“ ( věžovitý cumulus) jako zkratka ICAO používaná v letecké meteorologii k popisu tohoto oblaku. Druh oblačnosti se identifikuje jen když je pozorován ve vzdálenosti do 16 km Cumulonimbus a/nebo věžovitý cumulus (Cumulus congestus). V tomto případě se druh oblačnosti uvádí jako CB a/nebo TCU. Jestliže je některá vrstva oblačnosti tvořena cumulonimby a věžovitými cumuly se společnou základnou, hlásí se druh oblačnosti jako cumulonimbus (CB) coby součet pokrytí oblačností CB a TCU. Příklad: a) FEW018 SCT020TCU BKN070 b) SCT020 SCT025 SCT028CB BKN080

39 Určování výšky základny oblačnosti
Výška základny oblačné vrstvy (oblaků) hS hS hS se hlásí po 30-ti m (100 ft) v krocích po 30 m ( 100 ft) do výšky 3000 m ( ft) a v krocích po 300 m (1 000 ft) nad tuto výšku. Příklad: výška ve tvaru hS hS hS znamená výšku m/1100 ft m/5600 ft m/10000 ft Poznámka: m/12000 ft Výška základny oblačnosti se za normálních okolností vztahuje k nadmořské výšce letiště. (V případě, kdy je nadmořská výška prahu používané VPD pro přesné přiblížení o 15 m nebo více nižší než nadmořská výška letiště, má být výška oblačnosti v hlášeních pro přistání vztažena k nadmořské výšce prahu VPD). Jakákoli pozorovaná hodnota, která přesně neodpovídá některému kroku stupnice používané pro hlášení výšky základny oblačnosti, je zaokrouhlena dolů na nejbližší krok této stupnice.

40     Když je oblačnost na horských stanicích pod hladinou stanice, má skupina oblačnosti tvar NS NS NS / / / . Příklad: 8/8 Sc, základna oblačnosti je pod úrovní horské stanice. ŠIFRA OBLAČNOSTI: OVC/ / / Když nelze rozeznat oblohu a je dostupná informace o vertikální dohlednosti, zařazuje se skupina ve tvaru VVhS hS hS , kde hS hS hS je vertikální dohlednost v jednotkách po 30 m (100 ft). Jestliže informace o vertikální dohlednosti není dostupná, zařazuje se tato skupina ve tvaru VV/ / / .

41 Zařazování kódového slova CAVOK
Kódové slovo CAVOK nahrazuje informace o dohlednosti, dráhové dohlednosti, současném počasí a množství, druhu a výšce základny oblačnosti vyskytují-li se v čase pozorování současně následující podmínky: a)  dohlednost 10 km nebo více;  b) není oblaků pod výškou 1500 m nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou, podle toho která hodnota je vyšší, a nevyskytují se cumulonimby; c) nevyskytuje se počasí význačné pro letectví tak, jak je uvedeno v seznamu zkratek používaných pro hlášení jevů význačných pro letectví. Příklad: … LKTB Z KT CAVOK 18/10 Q1025 = VVVV w’w’ NS NS NS hS hS hS

42 T’ T’/ T’dT’d Ve skupině T’ T’/ T’dT’d se uvádí měřená teplota vzduchu a teplota rosného bodu, zaokrouhlené na nejbližší celý stupeň Celsia. Hodnoty zahrnující 5 desetin °C se zaokrouhlují nahoru. Před hodnoty teploty a teploty rosného bodu, zaokrouhlené na celý stupeň, od -9 °C do +9 °C se vkládá 0 (nula). Teploty nižší než 0 °C se označují písmenem M (t.j.minus). Příklad: T = 12,5 °C šifra T’ T’ má tvar 13 T = -3,5 °C šifra T’ T’ má tvar M03

43 QPHPHPHPH Ve skupině QPHPHPHPH se hlásí hodnoty tlaku QNH, zaokrouhlené dolů na nejbližší celý hektopascal (hPa). Před hodnoty QNH menší než 1000 hPa se vkládá 0 (nula). Příklad: Vypočtený tlak QNH = 1013,8 hPa, potom šifra bude mít tvar: Q1013 Vypočtený tlak QNH = 996,3 hPa, potom šifra bude mít tvar: Q0996

44 Následují skupiny s tzv. doplňujícími informacemi

45 REw’w’ Informace o minulém počasí se uvádí maximálně 3. skupinami a písmenným indikátorem RE, který je následován bez mezery příslušnými zkratkami. Uvádí se je-li na letišti pozorován během období od poslední vydané pravidelné zprávy, nebo během poslední hodiny, podle toho které období je kratší, ale ne v čase pozorování, kterýkoli z určených jevů provozního významu nebo jejich kombinace. Příklad: V době od do byla pozorována na letišti bouřka se silným deštěm, potom šifra minulého počasí bude mít tvar: RETSRA.

46 REw’w’ Jevy, na které se vydává tato doplňková informace. (např.:)
Namrzající srážky REFZFG REFZDZ REFZRA Mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk) REDZ RESHRA Mírný nebo silný zvířený sníh (vč. sněhové vichřice) REBLSN Prachová vichřice nebo písečná vichřice REDS RESS Bouřka RETS Nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) REFC Vulkanický popel REVA

47 WS RWY DRDR nebo WS ALL RWY Informace o střihu větru (WS - wind share) podél vzletového a přistávacího pásu mezi úrovní VPD (RWY) a 500 m (1600 ft), která je významná pro letový provoz, se hlásí kdykoli je dostupná a existující místní podmínky tak opravňují použití jedné nebo druhé, nebo obou těchto skupin. DRDR je označení každé VPD, pro kterou se střih větru (WS) hlásí. Příklad: WS RWY informace o výskytu střihu větru na VPD č. 28 WS ALL RWY.... informace o výskytu střihu větru na všech VPD .

48 WTSTS/SS’ Skupina popisuje teplotu hladiny moře a stav moře.
Podléhá oblastním předpisům ICAO. Na území ČR se nepoužívá

49 R RR RR/ ER C´R eR eR BR BR Skupina popisuje stav dráhy.
R indikátor dráhy (runway) RRRR označení dráhy/zeměpisný směr dráhy (runway designator / runway direction) (zde jen 0° až 180°) / lomítko ER nános na dráze/stav dráhy (runway deposit / runway state) C‘R rozsah znečištění dráhy (extent of runway contamination) eReR tloušťka nánosu (depth of the deposit) BRBR koeficient tření nebo brzdící účinek (friction coefficient or braking action

50 R DR DR / ER C´R eR eR BR BR Příklad: METAR LKTB
081030Z KT BKN020 OVC /M01 Q R10/29//95 NOSIG RMK REG QNH 0998= Dekódování: – dráha 10-28 2 – mokrá nebo mokré pásy 9 – % znečištěno / pokryto // – tloušťka nánosu provozně nevýznamná nebo neměřitelná 95 – dobrý brzdící účinek

51 RMK FVVFVFVFVF/DVDV CCC FFF TTTTT F’F’F’
Indikátor RMK označuje sekci obsahující informace včetně národních odchylek, které se však nebudou vyměňovat mezinárodně. Je-li součástí zprávy METAR přistávací předpověď TREND, umisťuje RMK až za předpověď TREND ve tvaru: RMK FVVFVFVFVF/DVDV CCC FFF TTTTT F’F’F’

52 FVVFVFVFVF/DVDV V případě získání věrohodné informace o šikmé letové dohlednosti kóduje se tato v sekci RMK. Není-li údaj o šikmé letové dohlednosti opakovaně potvrzen (upřesněn) k dalšímu termínu vydání zprávy METAR nebo SPECI, tak tato dohlednost se již do následujících zpráv nezařazuje (pozbývá platnost). „Šikmá letová dohlednost je šikmá vzdálenost z letícího letadla k nejdále viditelnému bodu na zemi.“ Pozn.: Šikmá letová dohlednost je pouze doplňujícím údajem ke zprávě METAR/SPECI a nesmí být samostatně použita k řízení, zabezpečení a přípravě létání. FV indikátor skupiny letové dohlednosti (Flight Visibility) VFVFVFVF hodnota šikmé letové dohlednosti v metrech DVDV směr, ve kterém je zjištěna šikmá letová dohlednost Příklad: VF3000/27

53 CCC FFF TTTTT F’F’F’ CCC je aktuální barevný kód vyjadřující stav počasí v čase vydání zprávy, zařazuje se vždy do zprávy METAR a SPECI. FFF je předpověď barevného kódu vyjadřující předpokládaný stav počasí během následujících 2 hodin od času vydání zprávy, zařazuje se vždy do zprávy METAR TTTT - indikátor změny, zařazuje se v případě potřeby a indikuje změny ve shodě s pravidly zařazování těchto indikátorů v předpovědi TAF. F’F’F’ je předpověď barevného kódu, vyjadřující očekávanou změnu předpokládaného stavu počasí během následujících dvou hodin od času vydání zprávy. Příklad: RMK BLU WHT TEMPO AMB

54 BAREVNÉ KÓDY METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK
Barevná klasifikace meteorologických podmínek dohlednost km spodní základna oblačnosti m hft MODRÝ + blue + BLU + ≥ 8  200 MODRÝ blue BLU ≥ 750 ≥ 025 BÍLÝ white WHT ≥ 5 ≥ 450 ≥ 015 ZELENÝ green GRN ≥ 3,7 ≥ 210 ≥ 007 ŽLUTÝ yellow YLO ≥ 1,6 ≥ 90 ≥ 003 ORANŽOVÝ amber AMB ≥ 0,8 ≥ 60 ≥ 002 ČERVENÝ red RED  0,8  60  002 ČERNÝ black BLACK neletové z jiných důvodů Poznámka Kritérium spodní základna oblačnosti platí pro množství 5/8 a více

55 A to je konec zprávy METAR
(pokud není připojena přistávací předpověď TREND).

56 Předpověď pro přistání (Přistávací předpověď) (Landing forecast)
TREND (Přistávací předpověď) (Landing forecast) Literatura: S-1705/2 Holub, J.: Meteorologické kódy 2. část (Letecké), UO, Brno 2007

57 Období platnosti přistávací předpovědi typu TREND je 2 hodiny
Přistávací předpověď typu TREND sestává z pravidelné letecké meteorologické zprávy METAR, ke které je připojeno stručné a výstižné vyjádření očekávaného vývoje meteorologických podmínek na letišti („vlastní“ zpráva TREND). Období platnosti přistávací předpovědi typu TREND je 2 hodiny od času vydání pravidelné letecké meteorologické zprávy, ke které je přistávací předpověď připojena.  Přistávací předpověď typu TREND musí indikovat význačné změny (podle stanovených kriterií) jednoho nebo více z následujících meteorologických prvků: · přízemní vítr · dohlednost (PREVIS) · počasí · oblačnost

58 Tvar kódu předpovědi pro přistání TREND
  KMH nebo TTTTT TTGGgg dddffGfmfmKT nebo VVVV nebo MPS CAVOK BECMG AT G36KT TEMPO FM1430 TL VAR02KT NOSIG= w’w’ nebo NS NS NS hS hS hS (cc) nebo NSW nebo VV hS hS hS nebo CAVOK NSC   nebo CAVOK TSRA BKN030CB= CAVOK VV001= !

59 TTTTT Tato skupina vyjadřuje tzv. indikátor změny, který uvádí očekávanou změnu alespoň jednoho z následujících meteorologických prvků: · přízemního větru; · dohlednosti, (PREVIS); · počasí; oblačnosti. Indikátor změny může mít tři varianty: BECMG (becoming) TEMPO (temporary) NOSIG (no significant change) přičemž v předpovědi používáme jenom jednu z nich podle dále uvedených charakteristik.

60 Charakteristika indikátorů změn
Indikátor změny BECMG se používá k popisu předpovídaných trvalých změn, které budou mít pravidelný nebo nepravidelný průběh a při kterých se očekává, že meteorologické podmínky dosáhnou nebo překročí stanovená kritéria. Pro použití indikátoru změny BECMG platí zásada, že hodnoty předpovídaných meteorologických podmínek na počátku období platnosti přistávací předpovědi budou jiné, než na konci období platnosti přistávací předpovědi.   Indikátor změny TEMPO se používá k popisu předpovídaných přechodných nepravidelných změn meteorologických podmínek, které dosahují nebo překračují stanovená kritéria, v každém jednotlivém případě trvají méně než 1 hodinu a úhrnem pokrývají méně než polovinu časového období, během kterého jsou předpovídány. Neočekává-li se změna žádného z prvků význačných pro letectví, připojuje se za pravidelnou leteckou meteorologickou zprávu termín NOSIG (no significant change). Používá se v případech, kdy se předpokládá, že meteorologické podmínky v následujících dvou hodinách nedosáhnou nebo nepřekročí stanovená kritéria a zůstanou v podstatě stejné jak jsou popsány ve zprávě METAR.

61 Za indikátorem změny (TEMPO, BECMG) se uvádí jen ty prvky, u kterých se význačná změna očekává:
·  oblačnost - v případě význačných změn oblačnosti se uvádí všechny skupiny oblačnosti, včetně vrstev nebo oblaků u kterých se změna neočekává; · dohlednost (PREVIS) - jde-li o význačnou změnu dohlednosti, uvádí se také jev, který způsobí snížení dohlednosti. ·  přízemní vítr ·   počasí Neočekává-li se změna žádného z uvedených prvků, připojuje se za pravidelnou leteckou meteorologickou zprávu METAR termín NOSIG.

62 TTGGgg Skupina TTGGgg vyjadřuje období, během kterého, nebo čas, ve kterém je výskyt změny předpovídán. TT se indikuje pomocí zkratek : FM (from = od (časově)), nebo/a TL (untill = do (časově)), nebo AT (at = v (časově)). Písmena GG vyjadřují čas indikované změny v hodinách a gg v minutách UTC.  Poznámka 1: Pokud k předpovídané změně má dojít o půlnoci, použijeme časovou skupinu 0000 ve spojení se zkratkami "FM“,“ AT" a skupinu 2400 ve spojení se zkratkou "TL"

63 KMH nebo dddffGfmfmKT nebo MPS
Tato skupina v předpovědi typu TREND indikuje změny přízemního větru podle stanovených kritérií. Příklad: Očekává se změna přízemního větru ze 190° 5m/s na 260° 8m/s s nárazy 15m/s v období platnosti přistávací předpovědi od do hod v časovém období mezi až hod. Indikace této změny pak bude mít tvar: BECMG FM G30KT.

64 VVVV Tato skupina v předpovědi typu TREND indikuje změny dohlednosti (PREVIS) podle stanovených kritérií.  Příklad: 1. Očekává se přechodná změna dohlednosti ze 4 km na 2 km v období platnosti přistávací předpovědi od do hod v časovém období mezi až hod. Indikace této změny pak bude mít tvar: TEMPO FM1230 TL 2. Očekává se změna dohlednosti ze 2 km na 10 km v období platnosti přistávací předpovědi od do hod v časovém období mezi až hod (za předpokladu, že oblačnost a meteorologické jevy budou vyhovovat podmínkám pro použití kódového slova CAVOK). Indikace této změny pak bude mít tvar: BECMG FM1300 CAVOK .

65 význačných pro letový provoz uvedených v předpisu L3 METEOROLOGIE.
w’w’ nebo NSW V této skupině předpovědi typu TREND se indikuje začátek, konec, změna intensity, nebo kombinace jevů význačných pro letový provoz uvedených v předpisu L3 METEOROLOGIE. Očekávaný konec těchto jevů se indikuje pomocí zkratky NSW (no significant weather).

66 Příklady: 1. Očekává se občasný mírný mrznoucí déšť v období platnosti přistávací předpovědi od do hod v časovém období mezi až hod. Indikace této změny pak bude mít tvar: TEMPO FM1230 TL1330 FZRA. 2. V době sestavování zprávy METAR a přistávací předpovědi TREND s platností od do hod se vyskytuje na LMSt bouřka. Její ukončení se očekává ve hod a nepředpokládá se výskyt žádného z jevů význačných pro letový provoz. Indikace v předpovědi bude mít tvar: BECMG AT1430 NSW.

67 NS NS NS hS hS hS(cc) nebo VV hS hS hS nebo NSC
Tato skupina indikuje změnu výšky základny oblačnosti nebo množství oblačnosti podle stanovených kritérií.   Jestliže není předpovídána oblačnost typu cumulonimbus a není oblaků pod výškou 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou, a nelze použít kódového slova CAVOK , používá se zkratka NSC (no significant clouds).   Jestliže se očekává, že setrvá nebo nastane stav, kdy oblohu nelze rozeznat a jsou-li na letišti dostupné informace o vertikální dohlednosti, indikují se změny vertikální dohlednosti na nebo přes stanovené hodnoty s použitím skupiny VV hS hS hS .

68

69 Příklady zpráv METAR/SPECI
METAR LKTB Z 25003KT 9999 BKN019 OVC130 05/03 Q1005 R28/29//95 TEMPO BKN015

70 Příklady zpráv METAR/SPECI
METAR LKPR Z 35005KT 4000 BR OVC004 M01/M02 Q1016 R24/29//68 R31/ NOSIG=

71 Příklady zpráv METAR/SPECI
SPECI LKPR Z 34017KT RASN OVC003 M00/M00 Q RMK REG QNH 1013=

72 Příklady zpráv METAR/SPECI
METAR LKCV Z 28005G15KT 9999 SCT034 BKN047 11/09 Q NOSIG RMK BLU BLU=


Stáhnout ppt "Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva"

Podobné prezentace


Reklamy Google