Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva METAR METAR (SPECI) Literatura: S-1705/2 Holub, J.: Meteorologické kódy 2. část (Letecké), UO, Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva METAR METAR (SPECI) Literatura: S-1705/2 Holub, J.: Meteorologické kódy 2. část (Letecké), UO, Brno."— Transkript prezentace:

1

2 Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva METAR METAR (SPECI) Literatura: S-1705/2 Holub, J.: Meteorologické kódy 2. část (Letecké), UO, Brno 2007

3 Všeobecná pravidla sestavování Základem pro přípravu leteckých meteorologických zpráv rozšiřovaných mimo rámec letiště původu jsou meteorologická pozorování

4 Pravidelná pozorování se provádějí na letištích nepřetržitě. Tato pozorování se provádějí v jednohodinových intervalech vždy k celé hodině. Oblastní postupy ICAO mohou stanovit pozorování v půlhodinových intervalech. Na leteckých meteorologických stanicích umístěných mimo letiště se pozorování provádějí tak, jak určí příslušný meteorologický úřad (v AČR plní úlohu meteorologického úřadu OVL MO) na základě dohody se stanovišti letových provozních služeb a s provozovateli. Mimořádná pozorování se provádějí podle kritérií, která stanoví meteorologický úřad po konzultacích s odpovědným orgánem letových provozních služeb, provozovateli a provozovatelem letiště.

5 Z pravidelných pozorování se sestavují: Pravidelné meteorologické zprávy METAR, které se rozšiřují mimo rámec letiště původu podle oblastních postupů ICAO a podle postupů meteorologického úřadu; v AČR se výjimky od těchto postupů stanovují vzhledem k potřebám a zvláštnostem vojenského letectva v odborných nařízeních. Z mimořádných pozorování se sestavují: Zvláštní meteorologické zprávy SPECI, které se vydávají, jestliže mimořádná pozorování indikují změny meteorologických podmínek podle stanovených kritérií.

6 Pravidla pro vydávání zvláštní meteorologické zprávy SPECI  jestliže se současně jeden meteorologický prvek zhoršuje a jiný zlepšuje, vydává se pouze jedna zvláštní meteorologická zpráva a s touto zprávou se zachází jako se zprávou reprezentující zhoršení a vydávají se ihned po pozorování; ihned  zvláštní letecké meteorologické zprávy reprezentující zhoršení meteorologických podmínek se vydávají ihned po pozorování; 10 minut  zvláštní letecké meteorologické zprávy reprezentující zlepšení meteorologických podmínek se vydávají teprve tehdy, trvá-li zlepšení 10 minut; tyto zprávy se před vysláním upravují tak, aby indikovaly podmínky převládající na konci tohoto 10- minutového období;  zvláštní meteorologické zprávy se zařazují do národní výměny podle postupů stanovených meteorologickým úřadem a do mezinárodní výměny podle oblastních postupů ICAO.

7 Kritéria pro mimořádné pozorování (zkráceno)

8 Tvar kódu pravidelné (zvláštní) letecké meteorologické zprávy METAR (SPECI) ŘÍKLADY KÓDOVÁNÍ MPS METAR (COR) CCCC YYGGggZ (AUTO) dddffGf m f m KT d n d n d n Vd x d x d x SPECI KMH METAR LKNA 221600Z AUTO 03004KT 220V280 SPECI COR 27008G16MPS VVVV V n V n V n V n D V RD R D R /V R V R V R V R i VVVVNDV nebo ( ) CAVOK RD R D R /V R V R V R V R VV R V R V R V R i 0150 5000 1400SW R28/1000D 6000NDV R12/0800V1200U CAVOK

9 N S N S N S h S h S h S (cc) nebo w’w’ VVh S h S h S T ’ T ’ / T’ d T’ d QP H P H P H P H nebo nebo (CAVOK) NSC n NCD n (CAVOK) DZ FG FEW020TCU OVC100 11/03 Q0990 BR SCT010 BKN017CB 02/02 Q0998 TSGRRA VV002 01/M05 Q1012 NSC M01/M12 Q1022 WS RWYD R D R (WT S T S /SS‘) ( RR R R R /E R C R e R e R B R B R ) REw’w’ nebo nebo WS ALL RWY (SNOCLO) RERA WS RWY04 W25/S3 R13/10490591 WS ALL RWY

10 RMK ( FVV F V F V F V F /D V D V ) CCC FFF TTTTT F‘F‘F‘ RMK FV3000/27 BLU+ WHT BECMG YLO= BLU GRN TEMPO AMB=

11 Význam jednotlivých kódů

12 METAR (SPECI) METAR je název kódu pro pravidelnou meteorologickou zprávu. SPECI je název kódu pro zvláštní meteorologickou zprávu. Název kódu METAR (SPECI) se zařazuje povinně jako úvodní slovo u každé zprávy. I v případě meteorologického souboru (bulletinu), který může sestávat z jedné nebo více než jedné zprávy METAR, se název kódu METAR uvádí u každé zprávy!

13 METEOROLOGICKÝ SOUBOR (BULLETIN) SACZ OKPR 040800 METAR LKPR 040800Z 23009KT 1500 R16/1200U BR SCT017TCU SCT032 16/13 Q1015 NOSIG= METAR LKTB 040800Z 27010KT 230V320 1500 R02/P1300N -RA BR SCT024 BKN042 13/08 Q0995 NOSIG= METAR LKKV 040800Z 26017G28KT 0800 R18/0400V0900D FG SCT015 08/07 Q1013 NOSIG= METAR LKMT 040800Z VRB03KT CAVOK 20/16 Q1023 NOSIG= METAR LKKU 040800Z 00000KT 3000 HZ SKC 15/08 Q1006 NOSIG= SACZ OKLA 040800 METAR LKPO 040800Z 20005KT 0300 FZDZ FG OVC003 M04/M04 Q1005 NOSIG= METAR LKKB 040800Z 20006KT 1200 +SHRA FEW011 SCT015TCU BKN042 12/09 Q0997 NOSIG= METAR LKCV 040800Z 31014KT 270V340 9999 FEW018 SCT025 10/06 Q1013 NOSIG= METAR LKNA 040800Z 27013G25KT 240V330 4000 SN SCT040 OVC070 00/M03 Q1010 NOSIG= METAR LKPD 040800Z 32014KT 290V360 1300 BR FEW010 SCT020 08/02 Q1011 NOSIG= METAR LKCS 040800Z VRB02KT 2000 1200N -RA FEW006 SCT025 BKN040 07/06 Q1006 NOSIG= Hlavička souboru Zprávy METAR

14 Význam hlavičky souboru meteorologických zpráv

15 CCCC Čtyřpísmenný ICAO indikativ letecké meteorologické stanice, která zprávu vydává. Příklad: LKTB, LZIB LK, LZ............ ICAO indikativ oblasti TB, IB............. ICAO indikativ LMSt.

16 Stanice SYNOP kód ICAO kód Zem.šířka (N) Zem.délka (E) Nadm. výška  m  Poznámka 723LKTB49 09 Holešov774LKHO49 1917 34224C, L, 50 46399 Mariánské Lázně418 LKMR 49 5512 43541C, L Náměšť n/Osl.692LKNA49 1016 08478V, L Ostrava-Mošnov782LKMT49 4118 07256C, L, LMSL Pardubice652LKPD50 0115 44230V, L Plzeň-Líně448LKLN49 4013 16365V,, L Praha-Kbely567LKKB50 0714 32287V, L Praha-Ruzyně518LKPR50 0614 17369C, L, LMSL Přerov748LKPO49 2617 24211V, L Použité zkratky: C - civilní stanice; V - vojenská stanice, L - letecká meteorologická stanice; LMSL - letecká meteorologická služebna letiště; RSS - radiosondážní stanice. Výběr leteckých meteorologických stanic v ČR Brno-Tuřany16 42 246 C, L, LMSL Čáslav624LKCV49 5615 23 239V, L Karlovy Vary414LKKV50 1212 54604C, L, LMSL Liberec603LKLB15 01C, L,

17 YYGGggZ YY… den v měsíci ve kterém byla zpráva vydaná; GG…čas pozorování v hodinách a gg… v minutách UTC následovaný bez mezery písmenným Z … indikátorem (označení světového času). Zařazuje se povinně do každé zprávy METAR (SPECI).

18 (AUTO) plně automatizované Nezávazná skupina (AUTO) se zařazuje před skupinou větru a znamená hlášení obsahující plně automatizované pozorování bez vstupu člověka. Jestliže není možné některý prvek automaticky pozorovat, je příslušná skupina nahrazena skupinou lomítek. Toto ustanovení se týká skupin meteorologické dohlednosti, stavu počasí a oblačnosti.

19 MPS nebo dddffGf m f m KMH nebo KT V této skupině se hlásí průměrný směr ddd ze kterého vítr vane (ve stupních, zaokrouhlený na nejbližší desítku stupňů), průměrná rychlost větru ff a nárazy větru Gf m f m v desetiminutovém období předcházejícím bezprostředně pozorování. Pozn.: (Maximální rychlost  o 10 kt než průměrná = náraz větru) Při rychlostech větru 100 jednotek nebo více skupinám ff a f m f m bude předcházet indikátor P. Za skupinou následuje bez mezery jedna ze zkratek MPS, KMH nebo KT, které specifikují používané jednotky rychlosti větru: - MPS......... v metrech za sekundu; - KMH........ v kilometrech za hodinu; - KT............ v uzlech (v ČR). Příklad:1) 29008KT  průměrný směr 290°, průměrná rychlost 8 uzlů. Příklad:2) 290P05KT  průměrný směr 290°, průměrná rychlost 105 uzlů. Příklad:3) 29018G30KT  prům. směr 290°, prům. rychl. 18, nárazy 30 uzlů.

20 V případě proměnlivého směru větru se kóduje ddd jako VRB když je průměrná rychlost větru 1MPS (2KT, 4KMH) nebo méně. Při vyšších rychlostech se může VRB hlásit jenom v případech, kdy vítr kolísá o 180° nebo více, nebo když směr větru není možné určit. Příklady: VRB02KT, VRB08KT Bezvětří se kóduje jako 00000 (pět nul) a tato skupina je následována bez mezery jednou ze zkratek MPS, KT nebo KMH, které specifikují používané jednotky. Příklad: 00000KT Jestliže během desetiminutového období, které předchází bezprostředně pozorování, přesahuje maximální náraz větru průměrnou rychlost o 5MPS (10KT, 20KMH) nebo více, hlásí se toto maximum rychlosti jako Gf m f m, ihned za skupinou dddff. Za Gf m f m následuje bez mezery jedna ze zkratek MPS, KT, nebo KMH. Jinak se prvek Gf m f m nezařazuje. Příklad: 26020G34KT

21 d n d n d n Vd x d x d x Jestliže je během desetiminutového období, které předchází bezprostředně pozorování, celkové rozpětí kolísání směru větru 60° nebo více, ale méně než 180° a průměrná rychlost větru je větší než 1MPS (2KT, 4KMH), ve skupině d n d n d n Vd x d x d x se hlásí dva pozorované extrémní směry, v pořadí ve směru pohybu hodinových ručiček, mezi kterými vítr kolísal. Jinak se tato skupina nezařazuje. Příklad: skupina 180V250 znamená, že v době měření přízemního větru byly pozorovány hodnoty směru větru kolísající v rozmezí 180° až 250°.

22 VVVV Definice dohlednosti (VIS) Největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na světlém pozadí černý předmět vhodných rozměrů, umístěný u země nebo největší vzdálenost, na kterou je možno spolehlivě vidět a rozeznat na neosvětleném pozadí světla o svítivosti přibližně 1000 cd.

23 VVVV Převládající (přízemní horizontální) dohlednost se uvádí jako VVVV Poznámka:PREVIS (prevailing visibility) je taková, které je dosaženo nebo překročeno nejméně na polovině kruhového horizontu nebo nejméně na polovině letištní plochy. (Nemusí to být spojitý sektor). Pokud bude bude dohlednost vykazovat výrazné fluktuace, kdy PREVIS nebude možno určit, kóduje se jako VVVV pouze minimální dohlednost bez udání směru.

24 VVVV Dohlednost se hlásí v následujících krocích: -Od 0 m do 800 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 50 m -Od 800 m do 5000 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 100 m -Od 5000 m do 9999 m zaokrouhlena dolů na nejbližších 1000 m 0000 znamená dohlednost pod 50 m 9999 znamená dohlednost 10 km a větší

25 VVVVNDV NDV Automatická stanice s jedním senzorem pro dohlednost (No Double Visibility)

26 V n V n V n V n D v Minimální dohlednost V n V n V n V n D v, (používá se spolu se skupinou VVVV). (MINVIS) se zařazuje v případě, že minimální dohlednost bude v některém směru nižší než 1500 metrů, nebo bude-li od převládající dohlednosti nižší o více než 50 % hodnoty převládající dohlednosti včetně směru D V v osmidílné stupnici. Pozoruje-li se MINVIS ve více, než jednom směru, kóduje se provozně nejvýznamnější směr D V vzhledem k poloze letiště. Jinak se tato skupina nezařazuje.

27 V n V n V n V n D v D v sestává z jednoho nebo dvou písmen a udává směr nejmenší hlášené dohlednosti vzhledem k poloze letecké meteorologické stanice. (Viz. výše). K určení směru se používá osmidílná stupnice kompasu v anglických zkratkách světových stran. Jestliže je nejmenší dohlednost pozorována ve více než jednom směru, pak D v reprezentuje provozně nejvýznamnější směr.

28 Osmidílná stupnice kompasu v anglických zkratkách světových stran

29 RD R D R /V R V R V R V R i nebo RD R D R /V R V R V R V R VV R V R V R V R V R i Jedna nebo více uvedených skupin se zařazuje do zprávy v období kdy je buď vodorovná dohlednost nebo dráhová dohlednost alespoň na jedné nebo více vzletových a přistávacích drahách (VPD), které jsou v provozu, menší než 1500 metrů. Písmenný indikátor R následovaný ihned bez mezery označením vzletové a přistávací dráhy D R D R předchází vždy hlášení RVR (Runway Visual Range - dráhová dohlednost (viditelnost) ). Příklad: Je-li pozorována dráhová dohlednost na dráze č.27 menší než 1 500 m, pak kód skupiny RD R D R /V R V R V R V R i bude mít tvar: R27/ V R V R V R V R i Tyto skupiny se mohou opakovat a obsahují hodnoty dráhových dohledností pro každou vzletovou a přistávací dráhu v provozu pro přistání, pro kterou je dráhová dohlednost měřena, maximálně však čtyř drah.

30 RD R D R /V R V R V R V R i nebo RD R D R /V R V R V R V R VV R V R V R V R V R i Pokud bude předchozí podmínka (vodorovná dohlednost a/nebo dráhová dohlednost je menší než 1500 metrů) splněna, bude horní hranice uvedení RVR 2000 m s krokem 100 m. Hodnoty RVR > 2000 m budou indikovány jako P2000. Příklad : … 25003KT 1200 R24/P2000 BR …

31

32 Skupina V R V R V R V R obsahuje průměrnou hodnotu dráhové dohlednosti v desetiminutovém období předcházejícím bezprostředně pozorování. Poznámka: Dráhová dohlednost je vzdálenost, na kterou pilot letadla na ose VPD vidí povrchové značení VPD, nebo osová světelná návěstidla VPD. Pomocí indikátoru i je indikována zřetelná vzestupná nebo klesající tendence následovně:  pro vzestupnou tendenci i = U  pro sestupnou tendenci i = D  jestliže není pozorována žádná zřetelná změna i = N  není-li možné tendenci určit indikátor i se vynechává.

33 Popis kolísání RVR Jestliže na některé VPD význačně kolísá RVR a jestliže se během desetiminutového období, které předchází stanovený čas pozorování, vyhodnocené extrémní hodnoty jednominutových průměrů liší od průměrné hodnoty o více než 50 metrů nebo o více než je 20% průměrné hodnoty, podle toho která hodnota je větší, udává se místo desetiminutového průměru minimum jednominutových průměrů a maximum jednominutových průměrů (v tomto pořadí) ve tvaru: RD R D R /V R V R V R V R V V R V R V R V R i. Příklad: Na VPD číslo 09 kolísá dráhová dohlednost tak, že při průměrné hodnotě 700 metrů dosáhlo minimum jednominutových průměrů 600 metrů, maximum jednominutových průměrů 850 metrů a nebyla pozorována žádná zřetelná změna v tendenci kolísání dráhové dohlednosti. Potom šifra skupiny bude mít tvar: R09/0600V0800.

34 Když jsou skutečné hodnoty dráhové dohlednosti mimo rozsah používaného měřícího systému, zachovává se následující postup: a) Je-li dráhová dohlednost, která má být v souladu s Technickými pravidly hlášena, větší než maximální hodnota která může být používaným systémem změřena, před skupinu V R V R V R V R se vkládá písmenný indikátor P a v této skupině je V R V R V R V R největší měřitelná hodnota. Příklad: Jestliže je naměřená hodnota RVR na dráze č.28 1000 m, což je maximální hodnota která může být použitým systémem naměřena, ale skutečná hodnota RVR je vyšší, bude RD R D R /V R V R V R V R hlášena jako R28/ P1000. b) Je-li dráhová dohlednost pod minimem, které může být používaným systémem změřeno, před skupinu V R V R V R V R se vkládá písmenný indikátor M a v této skupině je V R V R V R V R nejnižší měřitelná hodnota. Příklad: jestliže je naměřená hodnota RVR na dráze č.28 100 m, což je minimální hodnota kterou může naměřit používaný systém měření RVR a skutečná hodnota RVR je nižší, bude RD R D R /V R V R V R V R hlášena jako R28/M0100.

35 w’w’ K hlášení všech jevů současného počasí, pozorovaných na letišti nebo v jeho blízkosti a význačných pro letecký provoz, se používá jedna nebo více skupin w’w’, nejvíce však tři. K hlášení jevů současného počasí se používají dvoumístné až devítimístné skupiny, které se sestavují z vhodných indikátorů intenzity a písmenných zkratek pro jednotlivé druhy počasí. Příklad: SHRA ; VCBLDU Slabá intenzita jevu hlášeného ve skupině w’w’ se vyjadřuje znakem - (mínus), silná intenzita jevu znakem + (plus). Indikátor intenzity jevu se do skupiny nezařazuje je-li intenzita hlášeného jevu mírná nebo není uvedení intenzity podstatné. Příklad: -TS; +SHSN

36 Používané zkratky pro hlášení jevů význačných pro letectví Mrholení (Drizzle) DZ Déšť (Rain)RA Sníh (Snow)SN Sněhová zrna (Snow grains) SG Zmrzlý déšť (Ice pellets)PL Ledové jehličky (Ice crystals dust) IC Kroupy (Hail)GR Malé kroupy a/nebo sněhové nebo námrazové krupky GS Mlha (Fog)FG Kouřmo (Mist)BR Písek (Sand)SA Prach (rozsáhlý) (Dust (widespread))DU Zákal (Haze)HZ Kouř (Smoke)FU Vulkanický popel (Volcanic ash)VA Prachové/písečné víry (Dust/sand whirls (dust devils))PO Húlava (Squall)SQ Nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) (Funnel cloud (tornado or waterspout))FC Prachová vichřice (Duststorm)DS Písečná vichřice (Sandstorm)SS Bouřka (Thunderstorm)TS Přeháňka (Shower)SH Namrzající (Freezing)FZ Zvířený (Blowing)BL Nízko zvířený (Low drifting)DR Přízemní (Shallow)MI Chuchvalce (Patches)BC Částečné (Partial)PR Blízkost (Vicinity)VC

37

38 N S N S N S h S h S h S (cc) nebo VV h S h S h S nebo NSC nebo NCD Množství oblačnosti N S N S N S se hlásí pomocí třípísmenných zkratek: FEW skoro jasno ……………………. 1 - 2/8 SCT (SCATTERED) polojasno………3 - 4/8 BKN (BROKEN) oblačno až skoro zataženo5 - 7/8 OVC (OVERCAST) zataženo…………8/8 za kterými následuje bez mezery výška základny oblačné vrstvy h S h S h S. NSC (NO SIGNIFICANT CLOUDS) bez význačné oblačnosti NCD (NO CLOUDS DETECTED) (automatická stanice) Poznámka: Zkratka NSC se použije jestliže je jasno a není zhoršena vertikální dohlednost. Poznámka ČHMÚ: NSC se použije i pro oblačnost vyšší než 1500 m (5 000 ft) pokud se nejedná o CB nebo TCU

39 Skupina oblačnosti se opakuje pro hlášení různých oblačných vrstev nebo oblaků. Počet skupin nepřevyšuje tři; výjimku tvoří význačné konvektivní oblaky které, jsou-li pozorovány, musí být vždy hlášeny. Poznámka: Význačnými konvektivními oblaky, které jsou vždy hlášeny, jsou: a) Cumulonimbus (CB) b) Cumulus congestus s velkým vertikálním rozsahem (TCU). Zkratka TCU vznikla z termínu „towering cumulus“ ( věžovitý cumulus) jako zkratka ICAO používaná v letecké meteorologii k popisu tohoto oblaku. Druh oblačnosti se identifikuje jen když je pozorován ve vzdálenosti do 16 km Cumulonimbus a/nebo věžovitý cumulus (Cumulus congestus). V tomto případě se druh oblačnosti uvádí jako CB a/nebo TCU. Jestliže je některá vrstva oblačnosti tvořena cumulonimby a věžovitými cumuly se společnou základnou, hlásí se druh oblačnosti jako cumulonimbus (CB) coby součet pokrytí oblačností CB a TCU. Příklad: a) FEW018 SCT020TCU BKN070 b) SCT020 SCT025 SCT028CB BKN080

40 Určování výšky základny oblačnosti Výška základny oblačné vrstvy (oblaků) h S h S h S se hlásí po 30-ti m (100 ft) v krocích po 30 m ( 100 ft) do výšky 3000 m (10 000 ft). a v krocích po 300 m (1 000 ft) nad tuto výšku. Příklad: výška ve tvaru h S h S h S 011 znamená výšku 330 m/1100 ft 056 1680 m/5600 ft 100 3000 m/10000 ft Poznámka: 120 3600 m/12000 ft Výška základny oblačnosti se za normálních okolností vztahuje k nadmořské výšce letiště. (V případě, kdy je nadmořská výška prahu používané VPD pro přesné přiblížení o 15 m nebo více nižší než nadmořská výška letiště, má být výška oblačnosti v hlášeních pro přistání vztažena k nadmořské výšce prahu VPD). Jakákoli pozorovaná hodnota, která přesně neodpovídá některému kroku stupnice používané pro hlášení výšky základny oblačnosti, je zaokrouhlena dolů na nejbližší krok této stupnice.

41 Když je oblačnost na horských stanicích pod hladinou stanice, má skupina oblačnosti tvar N S N S N S / / /. Příklad: 8/8 Sc, základna oblačnosti je pod úrovní horské stanice. ŠIFRA OBLAČNOSTI: OVC/ / / Když nelze rozeznat oblohu a je dostupná informace o vertikální dohlednosti, zařazuje se skupina ve tvaru VVh S h S h S, kde h S h S h S je vertikální dohlednost v jednotkách po 30 m (100 ft). Jestliže informace o vertikální dohlednosti není dostupná, zařazuje se tato skupina ve tvaru VV/ / /.

42 Zařazování kódového slova CAVOK Kódové slovo CAVOK nahrazuje informace o dohlednosti, dráhové dohlednosti, současném počasí a množství, druhu a výšce základny oblačnosti vyskytují-li se v čase pozorování současně následující podmínky: a) dohlednost 10 km nebo více; b) není oblaků pod výškou 1500 m nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou, podle toho která hodnota je vyšší, a nevyskytují se cumulonimby; c) nevyskytuje se počasí význačné pro letectví tak, jak je uvedeno v seznamu zkratek používaných pro hlášení jevů význačných pro letectví. Příklad: … LKTB 051800Z 06008KT CAVOK 18/10 Q1025 = VVVV w’w’ N S N S N S h S h S h S

43 T’ T’/ T’ d T’ d Ve skupině T’ T’/ T’ d T’ d se uvádí měřená teplota vzduchu a teplota rosného bodu, zaokrouhlené na nejbližší celý stupeň Celsia. Hodnoty zahrnující 5 desetin °C se zaokrouhlují nahoru. Před hodnoty teploty a teploty rosného bodu, zaokrouhlené na celý stupeň, od -9 °C do +9 °C se vkládá 0 (nula). Teploty nižší než 0 °C se označují písmenem M (t.j.minus). Příklad: T = 12,5 °C šifra T’ T’ má tvar 13 T = -3,5 °C šifra T’ T’ má tvar M03

44 QP H P H P H P H Ve skupině QP H P H P H P H se hlásí hodnoty tlaku QNH, zaokrouhlené dolů na nejbližší celý hektopascal (hPa). Před hodnoty QNH menší než 1000 hPa se vkládá 0 (nula). Příklad: Vypočtený tlak QNH = 1013,8 hPa, potom šifra bude mít tvar: Q1013 Vypočtený tlak QNH = 996,3 hPa, potom šifra bude mít tvar: Q0996

45 Následují skupiny s tzv. doplňujícími informacemi

46 REw’w’ Informace o minulém počasí se uvádí maximálně 3. skupinami a písmenným indikátorem RE, který je následován bez mezery příslušnými zkratkami. Uvádí se je-li na letišti pozorován během období od poslední vydané pravidelné zprávy, nebo během poslední hodiny, podle toho které období je kratší, ale ne v čase pozorování, kterýkoli z určených jevů provozního významu nebo jejich kombinace. Příklad: V době od 18.10 do 18.40 byla pozorována na letišti bouřka se silným deštěm, potom šifra minulého počasí bude mít tvar: RETSRA.

47 REw’w’ Jevy, na které se vydává tato doplňková informace. (např.:) Namrzající srážky REFZFG REFZDZ REFZRA Mírné nebo silné srážky (včetně přeháněk) REDZ RESHRA Mírný nebo silný zvířený sníh (vč. sněhové vichřice) REBLSN Prachová vichřice nebo písečná vichřice REDS RESS Bouřka RETS Nálevkovitý oblak (tornádo nebo vodní smršť) REFC Vulkanický popel REVA

48 WS RWY D R D R nebo WS ALL RWY WS RWY D R D R nebo WS ALL RWY Informace o střihu větru (WS - wind share) podél vzletového a přistávacího pásu mezi úrovní VPD (RWY) a 500 m (1600 ft), která je významná pro letový provoz, se hlásí kdykoli je dostupná a existující místní podmínky tak opravňují použití jedné nebo druhé, nebo obou těchto skupin. D R D R je označení každé VPD, pro kterou se střih větru (WS) hlásí. Příklad: WS RWY 28..... informace o výskytu střihu větru na VPD č. 28 WS ALL RWY.... informace o výskytu střihu větru na všech VPD.

49 WT S T S /SS’ Skupina popisuje teplotu hladiny moře a stav moře. Podléhá oblastním předpisům ICAO. Na území ČR se nepoužívá

50 R R R R R / E R C´ R e R e R B R B R Skupina popisuje stav dráhy. R indikátor dráhy (runway) R R R R označení dráhy/zeměpisný směr dráhy (runway designator / runway direction) (zde jen 0° až 180°) / lomítko E R nános na dráze/stav dráhy (runway deposit / runway state) C‘ R rozsah znečištění dráhy (extent of runway contamination) e R e R tloušťka nánosu (depth of the deposit) B R B R koeficient tření nebo brzdící účinek (friction coefficient or braking action

51 R D R D R / E R C´ R e R e R B R B R Příklad: METAR LKTB 081030Z 23010KT 9999 BKN020 OVC044 02/M01 Q1006 R10/29//95 NOSIG RMK REG QNH 0998= Dekódování: 10 – dráha 10-28 2 – mokrá nebo mokré pásy 9 – 51-100 % znečištěno / pokryto // – tloušťka nánosu provozně nevýznamná nebo neměřitelná 95 – dobrý brzdící účinek

52 RMK Indikátor RMK označuje sekci obsahující informace včetně národních odchylek, které se však nebudou vyměňovat mezinárodně. Je-li součástí zprávy METAR přistávací předpověď TREND, umisťuje RMK až za předpověď TREND ve tvaru: RMK FVV F V F V F V F /D V D V CCC FFF TTTTT F’F’F’

53 FVV F V F V F V F /D V D V FVV F V F V F V F /D V D V V případě získání věrohodné informace o šikmé letové dohlednosti kóduje se tato v sekci RMK. Není-li údaj o šikmé letové dohlednosti opakovaně potvrzen (upřesněn) k dalšímu termínu vydání zprávy METAR nebo SPECI, tak tato dohlednost se již do následujících zpráv nezařazuje (pozbývá platnost). „Šikmá letová dohlednost je šikmá vzdálenost z letícího letadla k nejdále viditelnému bodu na zemi.“ Pozn.: Šikmá letová dohlednost je pouze doplňujícím údajem ke zprávě METAR/SPECI a nesmí být samostatně použita k řízení, zabezpečení a přípravě létání. FV indikátor skupiny letové dohlednosti (Flight Visibility) V F V F V F V F hodnota šikmé letové dohlednosti v metrech D V D V směr, ve kterém je zjištěna šikmá letová dohlednost Příklad: VF3000/27

54 CCC FFF TTTTT F’F’F’ CCC FFF TTTTT F’F’F’ CCC je aktuální barevný kód vyjadřující stav počasí v čase vydání zprávy, zařazuje se vždy do zprávy METAR a SPECI. FFF je předpověď barevného kódu vyjadřující předpokládaný stav počasí během následujících 2 hodin od času vydání zprávy, zařazuje se vždy do zprávy METAR TTTT - indikátor změny, zařazuje se v případě potřeby a indikuje změny ve shodě s pravidly zařazování těchto indikátorů v předpovědi TAF. F’F’F’ je předpověď barevného kódu, vyjadřující očekávanou změnu předpokládaného stavu počasí během následujících dvou hodin od času vydání zprávy. Příklad: RMK BLU WHT TEMPO AMB

55 BAREVNÉ KÓDY METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK Barevná klasifikace meteorologických podmínek dohlednost km spodní základna oblačnosti mhft MODRÝ +blue +BLU + ≥ 8  6 100  200 MODRÝblueBLU ≥ 8≥ 750≥ 025 BÍLÝwhiteWHT ≥ 5≥ 450≥ 015 ZELENÝgreenGRN≥ 3,7≥ 210≥ 007 ŽLUTÝyellowYLO≥ 1,6≥ 90≥ 003 ORANŽOVÝamberAMB≥ 0,8≥ 60≥ 002 ČERVENÝredRED  0,8  60  002 ČERNÝblack BLACK neletové z jiných důvodů PoznámkaKritérium spodní základna oblačnosti platí pro množství 5/8 a více

56 A to je konec zprávy METAR (pokud není připojena přistávací předpověď TREND).

57 (Přistávací předpověď) (Landing forecast) Literatura: S-1705/2 Holub, J.: Meteorologické kódy 2. část (Letecké), UO, Brno 2007

58 Přistávací předpověď typu TREND sestává z pravidelné letecké meteorologické zprávy METAR, ke které je připojeno stručné a výstižné vyjádření očekávaného vývoje meteorologických podmínek na letišti („vlastní“ zpráva TREND). Období platnosti přistávací předpovědi typu TREND je 2 hodiny od času vydání pravidelné letecké meteorologické zprávy, ke které je přistávací předpověď připojena. Přistávací předpověď typu TREND musí indikovat význačné změny (podle stanovených kriterií) jednoho nebo více z následujících meteorologických prvků:  přízemní vítr  dohlednost (PREVIS)  počasí  oblačnost

59 Tvar kódu předpovědi pro přistání TREND KMH nebo TTTTT TTGGgg dddffGf m f m KT nebo VVVV nebo MPS CAVOK BECMG AT1430 310016G36KT 9999 TEMPO FM1430 TL1530 VAR02KT 0200 NOSIG= w’w’ neboN S N S N S h S h S h S (cc) nebo NSW nebo VV h S h S h S nebo CAVOK NSC nebo CAVOK TSRA BKN030CB= CAVOK VV001=

60 TTTTT indikátor změny Tato skupina vyjadřuje tzv. indikátor změny, který uvádí očekávanou změnu alespoň jednoho z následujících meteorologických prvků: přízemního větru;  přízemního větru;  dohlednosti, (PREVIS);  počasí;  oblačnosti. Indikátor změny může mít tři varianty: BECMG  BECMG (becoming) TEMPO  TEMPO (temporary) NOSIG  NOSIG (no significant change) přičemž v předpovědi používáme jenom jednu z nich podle dále uvedených charakteristik.

61 Charakteristika indikátorů změn Indikátor změny BECMG se používá k popisu předpovídaných trvalých změn, které budou mít pravidelný nebo nepravidelný průběh a při kterých se očekává, že meteorologické podmínky dosáhnou nebo překročí stanovená kritéria. Pro použití indikátoru změny BECMG platí zásada, že hodnoty předpovídaných meteorologických podmínek na počátku období platnosti přistávací předpovědi budou jiné, než na konci období platnosti přistávací předpovědi. v každém jednotlivém případě trvají méně než 1 hodinu úhrnem pokrývají méně než polovinu časového období Indikátor změny TEMPO se používá k popisu předpovídaných přechodných nepravidelných změn meteorologických podmínek, které dosahují nebo překračují stanovená kritéria, v každém jednotlivém případě trvají méně než 1 hodinu a úhrnem pokrývají méně než polovinu časového období, během kterého jsou předpovídány. Neočekává-li se změna žádného z prvků význačných pro letectví, připojuje se za pravidelnou leteckou meteorologickou zprávu termín NOSIG (no significant change). Používá se v případech, kdy se předpokládá, že meteorologické podmínky v následujících dvou hodinách nedosáhnou nebo nepřekročí stanovená kritéria a zůstanou v podstatě stejné jak jsou popsány ve zprávě METAR.

62 jen ty prvky Za indikátorem změny (TEMPO, BECMG) se uvádí jen ty prvky, u kterých se význačná změna očekává: oblačnost všechny skupiny oblačnosti  oblačnost - v případě význačných změn oblačnosti se uvádí všechny skupiny oblačnosti, včetně vrstev nebo oblaků u kterých se změna neočekává; dohlednost (PREVIS) takéjev  dohlednost (PREVIS) - jde-li o význačnou změnu dohlednosti, uvádí se také jev, který způsobí snížení dohlednosti. přízemní vítr  přízemní vítr  počasí Neočekává-li se změna žádného z uvedených prvků, připojuje se za pravidelnou leteckou meteorologickou zprávu METAR termín NOSIG.

63 TTGGgg období čas Skupina TTGGgg vyjadřuje období, během kterého, nebo čas, ve kterém je výskyt změny předpovídán. TT se indikuje pomocí zkratek : FM FM (from = od (časově)), nebo/a TL TL (untill = do (časově)), nebo AT AT (at = v (časově)). Písmena GG vyjadřují čas indikované změny v hodinách a gg v minutách UTC. Poznámka 1: Pokud k předpovídané změně má dojít o půlnoci, použijeme časovou skupinu 0000 ve spojení se zkratkami "FM“,“ AT" a skupinu 2400 ve spojení se zkratkou "TL"

64 KMH nebo dddffGf m f m KT nebo MPS KMH nebo dddffGf m f m KT nebo MPS přízemního větru Tato skupina v předpovědi typu TREND indikuje změny přízemního větru podle stanovených kritérií. Příklad: Očekává se změna přízemního větru ze 190° 5m/s na 260° 8m/s s nárazy 15m/s v období platnosti přistávací předpovědi od 12.00 do 14.00 hod v časovém období mezi 13.30 až 14.00 hod. Indikace této změny pak bude mít tvar: BECMG FM1330 26016G30KT.

65 VVVV dohlednosti (PREVIS) Tato skupina v předpovědi typu TREND indikuje změny dohlednosti (PREVIS) podle stanovených kritérií. Příklad: 1. Očekává se přechodná změna dohlednosti ze 4 km na 2 km v období platnosti přistávací předpovědi od 12.00 do 14.00 hod v časovém období mezi 12.30 až 13.30 hod. Indikace této změny pak bude mít tvar: TEMPO FM1230 TL1330 2000. 2. Očekává se změna dohlednosti ze 2 km na 10 km v období platnosti přistávací předpovědi od 12.00 do 14.00 hod v časovém období mezi 13.00 až 14.00 hod (za předpokladu, že oblačnost a meteorologické jevy budou vyhovovat podmínkám pro použití kódového slova CAVOK). Indikace této změny pak bude mít tvar: BECMG FM1300 CAVOK.

66 w’w’ nebo NSW V této skupině předpovědi typu TREND se indikuje začátek, konec, změna intensity, nebo kombinace jevů význačných pro letový provoz uvedených v předpisu L3 METEOROLOGIE. Očekávaný konec těchto jevů se indikuje pomocí zkratky NSW (no significant weather).

67 Příklady: 1. Očekává se občasný mírný mrznoucí déšť v období platnosti přistávací předpovědi od 12.00 do 14.00 hod v časovém období mezi 12.30 až 13.30 hod. Indikace této změny pak bude mít tvar: TEMPO FM1230 TL1330 FZRA. 2. V době sestavování zprávy METAR a přistávací předpovědi TREND s platností od 14.00 do 16.00 hod se vyskytuje na LMSt bouřka. Její ukončení se očekává ve 14.30 hod a nepředpokládá se výskyt žádného z jevů význačných pro letový provoz. Indikace v předpovědi bude mít tvar: BECMG AT1430 NSW.

68 N S N S N S h S h S h S (cc) nebo VV h S h S h S nebo NSC N S N S N S h S h S h S (cc) nebo VV h S h S h S nebo NSC změnu výšky základny oblačnosti množství oblačnosti Tato skupina indikuje změnu výšky základny oblačnosti nebo množství oblačnosti podle stanovených kritérií. Jestliže není předpovídána oblačnost typu cumulonimbus a není oblaků pod výškou 1500 m (5000 ft) nebo pod nejvyšší minimální sektorovou výškou, a nelze použít kódového slova CAVOK, používá se zkratka NSC (no significant clouds). Jestliže se očekává, že setrvá nebo nastane stav, kdy oblohu nelze rozeznat a jsou-li na letišti dostupné informace o vertikální dohlednosti, indikují se změny vertikální dohlednosti na nebo přes stanovené hodnoty s použitím skupiny VV h S h S h S.

69 http://euro.wx.propilots.net/

70 Příklady zpráv METAR/SPECI METAR LKTB 211230Z 25003KT 9999 BKN019 OVC130 05/03 Q1005 R28/29//95 TEMPO BKN015

71 Příklady zpráv METAR/SPECI METAR LKPR 280830Z 35005KT 4000 BR OVC004 M01/M02 Q1016 R24/29//68 R31/790113 NOSIG=

72 Příklady zpráv METAR/SPECI SPECI LKPR 030014Z 34017KT 5000 -RASN OVC003 M00/M00 Q1019 06590326 13690438 RMK REG QNH 1013=

73 Příklady zpráv METAR/SPECI METAR LKCV 310600Z 28005G15KT 9999 SCT034 BKN047 11/09 Q1015 NOSIG RMK BLU BLU=


Stáhnout ppt "Pravidelná (zvláštní) letecká meteorologická zpráva METAR METAR (SPECI) Literatura: S-1705/2 Holub, J.: Meteorologické kódy 2. část (Letecké), UO, Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google