Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výstražná letecká meteorologická služba

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výstražná letecká meteorologická služba"— Transkript prezentace:

1 Výstražná letecká meteorologická služba

2 Výstražná letecká meteorologická služba
Výstražná letecká meteorologická služba je poskytována orgánům řízení letového provozu, posádkám letadel a dalším oprávněným uživatelům ve formě leteckých a letištních meteorologických výstrah na očekávaný a pozorovaný výskyt nebezpečných nebo limitních meteorologických prvků, jevů a podmínek, které mohou svými účinky omezit letový provoz, letecký výcvik a ohrozit jeho bezpečnost, omezit činnost pozemního personálu, provoz techniky a zařízení na letištích.

3 Výstražná letecká meteorologická služba
V rámci poskytování výstražné letecké meteorologické služby jsou vydávány výstrahy na následující nebezpečné meteorologické prvky, jevy a podmínky: přechod výrazné atmosférické fronty, provázený náhlým a výrazným zhoršením meteorologických podmínek; bouřky a atmosférické výboje; oblačnost druhu CB a TCU; snížení výšky spodní základny oblačnosti pod stanovené limity; oblačnost zakrývající vrcholky hor a kopců; tuhé, mrznoucí, smíšené a dlouhotrvající srážky, kroupy, ledovka, náledí a námraza; zhoršení dohlednosti pod stanovené limity; charakteristiky přízemního a výškového větru překračující stanovené limity; atmosférická turbulence; pokles tlaku vzduchu pod stanovené limity; teplota vzduchu překračující stanovené limity; ostatní meteorologické prvky, jevy a podmínky vyžadované oprávněnými uživateli.

4 Výstražná letecká meteorologická služba
LMV pro letovou informační oblast Praha Výstrahy pro letovou informační oblast obsahují stručné a výstižné informace v otevřené řeči o meteorologických podmínkách, které mohou nepříznivě ovlivnit letový provoz v letové informační oblasti (FIR). Výstrahy pro letovou informační oblast vydává letecká meteorologická služba Praha na tyto jevy: pokles tlaku QNH na nebo pod hodnotu 993 hPa, rychlost výškového větru v hladinách 850 hPa a 700 hPa 50 KT (25 m/s) a více, v hladinách nad 500 hPa 80 KT (40 m/s) a více, přechod výrazné fronty, provázené náhlým a výrazným zhoršením meteorologických podmínek. Ostatní jevy jsou zahrnuty do informace SIGMET !!!

5 Výstražná letecká meteorologická služba
LMV pro letovou informační oblast Praha (OLM) Příklad leteckých výstrah: Letecká meteorologická výstraha pro letovou oblast Praha VYSTRAHA C. 2 PRO LKAA PLATNOST / RYCHLOST VYSKOVEHO PROUDENI PRESAHUJE V ZAPADNI POLOVINE LKAA MEZI FL320-FL370 80KT, SMER NNW. BUDE ZESLABOVAT. VE VYCHODNI POLOVINE LKAA PRESAHUJE RYCHLOST VYSKOVEHO PROUDENI 80KT KOLEM FL340, SMER NNW=

6 Výstražná letecká meteorologická služba
LMV pro oblast Čechy a Morava (OHMZ) Pro vojenské letectví vydává leteckou meteorologickou výstrahu pro oblast Čechy a Morava Odbor hydrometeorologického zabezpečení Praha) na tyto jevy: přechod atmosférické fronty; mírná a silná turbulence, horská vlna (MOD TURB, SEV TURB, MTW); námraza, tuhé a mrznoucí srážky (ICE, FZRA); zakrytí hor oblačností (MT OBSC); bouřka, vertikálně vyvinutá oblačnost typu Cb, a TCU, kroupy (TS, CB, GR) Vítr rychlost výškového větru do FL 180 je 90 km/h (25 m/s, 50 kt) nebo více a nad FL 180 je 144 km/h (40 m/s, 80 kt) nebo více s uvedením příslušného směru větru, rychlost přízemního větru je 54 km/h (15 m/s, 30 kt) a více, v nárazech 72 km/h (20 m/s, 40 kt) a více s uvedením příslušného směru větru; rozsáhlé oblasti s dohledností pod 3000m (SFC VIS); rozsáhlé oblasti, kde výška spodní základny oblačnosti 5/8 a více je pod výškou 1000 ft (300 m) nad úrovní země (AGL) (BKN/OVC CLD); pokles tlaku vzduchu na nebo pod hodnotu 993,2 hPa (745 torr).

7 Výstražná letecká meteorologická služba
LMV pro oblast Čechy a Morava (OHMZ) Příklad letecké výstrahy: WOCZ63 OKLA LETECKÁ METEOROLOGICKÁ VÝSTRAHA č. 04 Vydáno: dne v UTC Platnost: od , UTC do UTC Pro území : ČR V západním proudění bude přecházet výrazná studená fronta s výskytem těchto NHMJ: -   snížená spodní základna oblačnosti v okolí kopců a hor pod 010 AGL, zakrytí hor oblačností, -     dohlednost pod 3000 m,  -     námraza od GND do 110 AMSL Vydalo: OHMZ AČR / NOV

8 Výstražná letecká meteorologická služba
Letištní meteorologická výstraha AD WRNG Výstraha pro letiště musí obsahovat: Směrovací značku letiště; LKPR identifikaci a pořadové číslo zprávy; Ad WRNG 5 datum-čas vyjadřující období platnosti v UTC; VALID /221600 popis jevu, na který se výstraha pro letiště vydává; TC ANDREW; HVY SN 25CM; SFC WSPD 40KT MAX60 identifikace, zda je uvedený jev pozorován a jeho výskyt je nadále očekáván nebo zda je výskyt jevu předpovídán; OBS AT 1200Z očekávaná změna intenzity; INTSF; WKN; NC

9 Výstražná letecká meteorologická služba
Letištní meteorologická výstraha AD WRNG

10 Výstražná letecká meteorologická služba
Letištní meteorologická výstraha AD WRNG Příklad AD WRNG WOCZ60 LKPR LKPR AD WRNG 5 VALID /021400 ICE DUE TO HVY FZRA FCST AT LKPR INTST NC= Výstraha č.5 pro letiště LKPR s platností pro 2.den měsíce od do UTC. Na letišti Praha očekáváme ledovku způsobenou silným namrzajícím deštěm. Intenzita beze změn.

11 Výstražná letecká meteorologická služba
Letištní meteorologická výstraha AD WRNG Příklad AD WRNG WOCZ60 LKPR LKPR AD WRNG 1 VALID /021030 TS FCST AT LKPR NC= WOCZ60 LKPR (záhlaví zpráv při výměně informací v síti) Výstraha č.1 pro letiště Praha s platností pro 2.den měsíce od do UTC. Na letišti Praha očekáváme bouřku, které intenzita se nebude měnit.

12 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace AIRMET Jestliže některé nebezpečné meteorologické jevy nebyly uvedeny v oblastní předpovědi pro lety v nízkých hladinách (v předpovědi GAMET), vydává civilní letecká meteorologická služba informace AIRMET, která podává stručný a výstižný popis výskytu anebo očekávaného výskytu specifikovaných meteorologických jevů na trati. V této informaci jsou uvedeny pouze jevy (včetně popisu jejich očekávaného vývoje), které mohou ovlivnit bezpečnost letů v nízkých hladinách (jedná se v podstatě o druh výstrahy).

13 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace AIRMET Informace AIRMET musí obsahovat podle potřeby následující údaje v uvedeném pořadí: Směrovací značku stanoviště LPS, které poskytuje letové provozní služby v letové informační oblasti nebo v řízené oblasti, jíž se informace AIRMET týká; LKAA identifikaci a pořadové číslo zprávy; AIRMET 5 skupiny datum-čas vyjadřující období platnosti v UTC; VALID /221600 směrovací značku meteorologické výstražné služby, která informaci AIRMET vydává, s pomlčkou oddělující záhlaví od textu; LKPR – název FIR nebo TMA, pro kterou je informace AIRMET vydávána; PRAHA FIR jev a popis jevu, na který se informace AIRMET vydává, vybraný ze seznamu výše uvedených jevů; MOD MTW údaj, jde-li o pozorovaný a nadále očekávaný výskyt - OBS (s případným udáním času v UTC), nebo jde-li o předpovídaný výskyt; FCST polohu (vzhledem k zeměpisné šířce a délce, pokud je to možné, anebo vzhledem k mezinárodně známým místům nebo zeměpisným oblastem) a letovou hladinu; OBS 48 DEG N 10 DEG E AT FL080 změny intenzity za použití zkratek INTSF, WKN, NC, tak jak je to vhodné.

14 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace AIRMET

15 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace AIRMET Příklad informace AIRMET: LKAA AIRMET 2 VALID / LKPR - PRAHA FIR MOD MTW OBS AT DEG N 15 DEG E AT FL080 STNR NC= Význam: Od 0001 UTC druhá informace AIRMET vydaná meteorologickou výstražnou službou na letišti Praha/Ruzyně (LKPR) pro letovou informační oblast Praha (LKAA); informace je platná od 1215 UTC do 1600 UTC pro 22.den daného měsíce; mírná horská vlna byla pozorována ve 1205 UTC na 50 stupni s.š. a 15 stupni v.d. v letové hladině 080; očekává se, že horská vlna bude stacionární a nedojde ke změně její intenzity.

16 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace SIGMET Obsahem informací SIGMET je stručný a výstižný popis výskytu anebo očekávaného výskytu specifikovaných meteorologických jevů na trati, které mohou ovlivnit bezpečnost letů a popis očekávaného vývoje těchto jevů v prostoru a čase. Informace SIGMET se vydávají ve zkrácené otevřené řeči. Informace SIGMET vydávané na očekávaný výskyt meteorologických jevů, s výjimkou oblaku tvořeného vulkanickým popelem a tropické cyklóny, nesmí být vydávány více než 6 hodin a přednostně ne více než 4 hodiny před očekávaným časem výskytu jevu. Informace SIGMET určené pro podzvuková letadla se označují „SIGMET“. Informace SIGMET určené pro nadzvuková letadla během transsonické fáze letu nebo nadzvukové fáze letu se označují „SIGMET SST“. Pořadové číslo informace SIGMET musí odpovídat počtu informací SIGMET vydaných pro danou letovou informační oblast od 0001 UTC příslušného dne. Pro informace „SIGMET SST“ se používá samostatná řada pořadových čísel.

17 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace SIGMET – pro hladiny s podzvukovým provozem

18 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace SIGMET – pro hladiny s nadzvukovým provozem

19 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace SIGMET Informace SIGMET musí obsahovat následující údaje v uvedeném pořadí: směrovací značku stanoviště LPS, které poskytuje letové provozní služby v letové informační oblasti nebo v řízené oblasti, jíž se informace SIGMET týká; LKAA identifikaci a pořadové číslo zprávy; SIGMET 5  skupiny datum-čas vyjadřující období platnosti v UTC; VALID /221600 směrovací značku meteorologické výstražné služby, která informaci SIGMET vydává, s pomlčkou oddělující záhlaví od textu; LKPR – (nový řádek) název letové informační oblasti nebo řízené oblasti, pro kterou je SIGMET vydáván; LKPR PRAHA FIR jev a popis jevu, na který se SIGMET vydává; FRQ TS údaj, jde-li o pozorovaný a nadále očekávaný výskyt (OBS a případně udání času pozorování v UTC), nebo jde-li o předpovídaný výskyt (FCST) polohu (vzhledem k zeměpisné šířce a délce, pokud je to možné, nebo vzhledem k mezinárodně známým místům nebo oblastem a hladinu; FCST TOP FL390 S OF 54 DEG N pohyb nebo očekávaný pohyb vzhledem k jednomu z osmi stupňů kompasu v km/hod nebo uzlech nebo stacionární; MOV E 40KMH změny intenzity za použití zkratek INTSF, WKN, NC, tak jak je to vhodné na další řádce vyhlídku poskytující informace o trajektorii oblaku vulkanického popele a o poloze středu tropické cyklony po skončení období platnosti; OTLK TC CENTRE N 74.5W N 76.0W

20 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace SIGMET Příklad informace SIGMET: LKAA SIGMET 7 VALID / LKPW- LKAA PRAHA FIR SEV ICE MAINLY S AND E PART FCST BTN FL030/FL150 MOV N-NW NC=  SIGMET s pořadovým číslem 7, platný od do UTC, vydaný 20. dne v měsíci výstražnou službou Praha pro letovou informační oblast Praha. Předpovídá se silná námraza převážně v jižní a východní části oblasti mezi letovými hladinami 030 až Pohyb k severu až severozápadu, beze změn.

21 Výstražná letecká meteorologická služba
Informace SIGMET Příklad informace SIGMET: WSCZ31 LKPW LKAA SIGMET 2 VALID / LKPW- LKAA PRAHA FIR ISOL EMBD TS OBS AND FCST TOP CB FL330 FM W-SW MOV TO E-SE WKN.= SIGMET s pořadovým číslem 2, platný od do UTC, vydaný 12.den v měsíci výstražnou službou Praha pro letovou informační oblast Praha. Předpovídá se a pozoruje izolovaná prorůstající bouřka s horní hranicí v FL330, pohybující se od západu až jihozápadu k východu až jihovýchodu a bude slábnout.

22 Výstražná letecká meteorologická služba
Výstraha na střih větru Výstrahy na střih větru jsou připravovány příslušnou meteorologickou služebnou a podávají stručnou informaci o pozorovaném nebo očekávaném střihu větru, který by mohl nepříznivě ovlivnit letadla na dráze přiblížení nebo na dráze vzletu nebo během přiblížení okruhem, v prostoru mezi úrovní dráhy a ft (500 m) nad touto úrovní a letadla na dráze během dojezdu nebo rozjezdu. Dochází-li vlivem místní orografie k výskytu význačných střihů větru ve výškách nad ft (500 m) nad úrovní dráhy, není pro vydávání výstrah na střih větru výška ft (500 m) omezující.

23 Výstražná letecká meteorologická služba
Výstraha na střih větru Výstraha na střih větru obsahuje podle potřeby následující údaje: směrovací značka letiště; LKPR identifikace typu zprávy, pořadové číslo zprávy; WS WRNG 01 datum a čas vydání a kde je to vhodné doba platnosti v UTC; VALID /221315 určení jevu a jeho poloha; WS APCH RWY12; MOD WS RWY34 pozorovaný, hlášený nebo předpovídaný jev; REP AT 1510 B747; OBS AT 1205; FCST popis jevu, na který je výstraha na střih větru vydána (není povinný, záleží na meteorologických podmínkách); SFC WIND: 320/10 KT 200FT–WIND: 360/25KT

24 Výstražná letecká meteorologická služba
Výstraha na střih větru Příklad výstrahy na střih větru: LKPR WS WRNG VALID /221315 MOD WS RWY34 REP AT 1150 B747 Výstraha na střih větru č.1, vydaná leteckou meteorologickou službou letiště Praha 22. dne v měsíci ve UTC s platností od do UTC. Letounem B747 hlášen v 11.50 na dráze 34 mírný střih větru.

25 Výstražná letecká meteorologická služba
Příklady leteckých meteorologických výstrah: LKAA SIGMET 4 VALID / LKPW- LKAA PRAHA FIR OBSC TS OBS AND FCST CENTRAL AND S MORAVIA TOP FL340 MOV NW NC=

26 Výstražná letecká meteorologická služba
Příklady leteckých meteorologických výstrah: LKAA SIGMET 1 VALID / LKPW-LKAA PRAHA FIR ISOL EMBD TS FCST S-SE PART TOP FL250 MOV E NC=

27 Výstražná letecká meteorologická služba
Příklady leteckých meteorologických výstrah: LKAA SIGMET 5 VALID / LKPW- PRAHA FIR SEV TURB OBS AT 1210 LKTB FL250 MOV E 40KMH WKN=

28 Výstražná letecká meteorologická služba
Příklady leteckých meteorologických výstrah: LKPR WS WRNG VALID 221200/ MOD WS RWY34 REP AT 1150 B747=

29 Výstražná letecká meteorologická služba
Příklady leteckých meteorologických výstrah: LKKV AD WRNG 6 VALID /021400 SFC WSPD MAX OVR 42KT FCST NC=


Stáhnout ppt "Výstražná letecká meteorologická služba"

Podobné prezentace


Reklamy Google