Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

matematika, geometrie, astronomie 354 později 365 dnů rok, týden, den má 24 hodin, hodina 60 minut 7 planet sluneční soustavy, výpočet zatmění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "matematika, geometrie, astronomie 354 později 365 dnů rok, týden, den má 24 hodin, hodina 60 minut 7 planet sluneční soustavy, výpočet zatmění."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5

6 matematika, geometrie, astronomie
354 později 365 dnů rok, týden, den má 24 hodin, hodina 60 minut 7 planet sluneční soustavy, výpočet zatmění Slunce kruh 360 stupňů klenba; stavba z cihel

7 539 př.n.l. dobyta a ovládnuta perským králem Kýrosem II.

8 Egypt území podél řeky Nilu - tři části
1) údolí Nilu ( zde pracovali zemědělci, údolí bylo široké asi km) 2) delta Nilu ( zde se prováděly meliorační práce - odvodňování) 3) oázy (např. Fajjúm) jinak Egypt tvořily pouště, skály, a hory pravidelné záplavy – červen – září

9

10

11 zdroj surovin (zlato, kámen, kovy)
příznivé podmínky pro zemědělství (pěstování obilí, ovoce, zeleniny), chov dobytka řemeslná výroba výměnný obchod lodní doprava po Nilu

12 osídlen již v paleolitu
první vesnice vznikaly v pátém tisíciletí před naším letopočtem (např. osada Fajjúm) Egypt byl v této etapě svého historického vývoje rozdělen na Horní (jižní) a Dolní (severní) Egypt

13 Sociální rozvrstvení státu
1) král = faraón ( neomezená vláda, uctíván jako bůh, má administrativní, soudcovskou, vojenskou a náboženskou moc) 2) královští úředníci - vezír (správce státní pokladny); Nomarchové - správci krajů (Egypt rozdělen asi na 40 krajů - nómy); nižší úředníci byli písaři, kteří měli na starost správu sýpek - byli vzděláni v tzv. „domech života“, byli učeni matematice, psaní a geometrii 3) kněží (opora krále, vzdělanost); často mocnější než faraón 4) vojenští hodnostáři (obrana)

14 5) lékaři – zubní, oční, chirurgie; mumifikace
6) řemeslníci a zemědělci (osobně svobodní) - rolníci obhospodařovali faraónovu půdu a část zisku odváděli do státních sýpek či formou peněz do státní pokladny ( datle, fíky, zelenina, obilí, luštěniny, chov zvířat;. V dobách záplav měli povinnost účastnit se staveb pyramid, paláců či chrámů; řemeslníci – tkaní látek, hrnčířství, výroba skla, nábytku, stavba lodí 7) otroci (nesvobodní, bezprávní) - Všichni patřili králi; zpočátku se jednalo především o válečné zajatce (nepříliš početná skupina); společně s pozdějšími výboji jejich počet vzrostl

15 Písmo Písmo - hieroglyfy - kombinace piktogramů a fonetického písma
Základní typy egyptského písma a) obrázkové (tzv. hieroglyfické, od konce 4. tis. př. n. l.) b) kurzívní obrázkové ( tzv. hieratické, od počátku 3. tis. př. n. l.) c) zjednodušené lidové ( tzv. démotické, od 8. stol. př. n. l.) psáno na papyrus - rostlina šáchor papyrus - psací látka vyráběná z dřeně jejích stonků

16 Jean Francois Champolion (1790 – 1832) – při tažení Napoleona do Egypta ( 1799) objevena tzv. Rossetská deska - neúplně zachovaná bazaltová deska (114 × 72 cm), v přístavu ar-Rašíd (francouzsky Rosette) řeckým a dvojím egyptským písmem ( hieratickým a démotickým) obsahuje kněžský dekret na počest Ptolemaia V. ( 196 př. n. l.) v současnosti se nachází v Britském muzeu v Londýně

17 ...v minulosti, v první fázi, Země zrodila Měsíc; v minulosti, v druhé fázi, na modré planetě spojila se pevnina; v minulosti, ve třetí fázi, Afrika našla život, v Africe rostlinstvo vyrostlo...

18 V horní řadě je popsán vývoj sluneční soustavy
V horní řadě je popsán vývoj sluneční soustavy. V prostřední řadě se píše o prvcích podílejících se na vzniku života na Zemi, o vývoji života od jednobuněčných k vyšším organismům, rostlinám a živočichům až po opočlověka. ...v mozku opa zraje rozum ...jako obilné zrnko v úrodné zemi, v hlavě ozářené opice rozum vyklíčíl .. když opět na Zemi sluneční světlo ujalo se vlády, do těla duše vešla ... v Africe člověk moudrý povstal ...

19 Pyramidy Mastaba - původní podoba hrobů kvádrovitého tvaru
Džóserova pyramida – nejstarší, v Sakkáře; stupňovitá, přes 60 metrů vysoká stavba složenou ze šesti mastab postavených na sobě Stavbu Džosérovy pyramidy v Sakkáře navrhl ministr, stavitel, spisovatel a lékař Imhotep

20

21 Chufev ( řec. Cheops ) - největší pyramida v Gíze ( někde se udává 149 m, jinde 146,59 m; čtvercová základna 230 m ) V sousedství stojí pyramidy jeho nástupců Racheva a Menkawré ( řec. Mykerinos ) Sfinga má zřejmě podobu Racheva

22

23

24 Náboženství víra v posmrtný život důležitá složka každonního života
faraón = bůh uctíváno na 2500 Bohů nebe a světla Hor; Slunce Re; mrtvých Usíre; stvořitelé – Amon, Ptah, Chnum; zla Suteh; písařů Thovt Fénix ( Posvátná volavka, která se zrodila ze sebe sama. Symbol života obnovujícího se smrtí) posvátná zvířata – krokodýl, kočka, skarab, sokol, kobra atd.

25 Politické dějiny podle vládnoucích dynastií ( 31)
1) V tzv. předdynastickém období ( 5500 – 3000 př.n.l.) na severu Dolní Egypt s převahou zemědělství a pomalejším vývojem a na středním toku Horní Egypt s převahou kočovného pastevectví a lovu 3100 př.n.l - legendární vládce Meni - sjednotil Egypt pod vládu jednoho faraóna

26 První dynastie ( 3100 - 2700 př.n.l.) - Archaická doba
vláda 1. a 2. dynastie - počátek historického rozmachu egyptské říše definitivní sjednocení Horního a Dolního Egypta; založeno nové hlavní město - Mennofer (Memphis); první kontakty s Asií a Fénici objevuje se písmo, dochází k rozvoji věd - astronomie, matematika, geometrie stavělo se z cihel ze sušeného bahna a rákosu, chrámy z kamene

27 Stará říše ( př.n.l. ) vláda 3. – 6. dynastie; období velkých pyramid – Džóser, Chufev; stavba sfingy sociální rozvrstvení společnosti zánik – vzrůstající moc správců krajů a rolnická povstání

28 Střední říše ( 2040 - 1786 př.n.l) 11. – 13. Dynastie
znovu sjednocení vésetskými králi 11. Dynastie sídelním městem se stává Véset ( řec. Théby) v Horním Egyptě obnovena prosperita kult boha Amona Bronz, obchod, výboje - Núbie a Sýrie

29

30 vpád Hyksósů ( pastevecké pohyblivé kmeny z oblasti Sýrie )
lehké dvoukolové vozy tažené koňmi, luky, bronzové meče, bronzové pancíře

31

32 Nová říše ( 1543 - 1080 př.n.l. ) vláda 18. – 20 dynastie
největší rozmach Egypta výboje - Thutmose I.- Núbie a krátkodobě ovládl oblast Sýrie; Thutmose III. - silná armáda, největší dobyvatel, rozšiřuje Egypt znovu do Sýrie a Núbie; za Eufrat

33

34

35

36 Amenhotep IV.( Achnaton )
kolem roku př.n.l. manželka Nefertiti Snaha omezit moc kněžích boha Amona Kult boha Atona opustil Véset – Achetaton odpor kněží - oslabení země Po jeho smrti se vše vrátilo do původního stavu – jeho syn Tutanchamón se vrátil k Amonovi

37

38 Ramesse II. 1298 - 1230 př.n.l. označován za největšího dobyvatele
vojáků do Sýrie proti Chetitům - bitva u Kadeše ( 1274 př.n.l. ) podpis první dochované mírové smlouvy ( Ramese II. *** Chatuššiliš III.)

39

40

41 na konci 13. stol. a v průběhu 12. stol
na konci 13. stol. a v průběhu 12. stol. - mořské národy ( Frýgové, Thrákové a další ) ekonomický úpadek postupně klesá i moc faraóna na úkor kněží boha Amona ( ti vlastnili 1/5 veškeré půdy ) Rolnická povstání

42 Pozdní doba ( př.n.l) v armádě Libyjci - v průběhu 10 . stol. př.n.l. - vláda Libyjské dynastie Šešonk - vyplenil Šalamounův chrám v Jeruzalémě v 8.stol. př.n.l. Nubijci - Nubijská dynastie 666 př.n.l. Egypt dobyt asyrským králem Aššurbanipalem

43 Psammetik I. Poslední rozkvět Egypta Libyjec, vyhnal Asyřany
obnovil nezávislost Egypta obnovení a restaurace starých chrámů, vrací se k umění staré a střední říše vybudoval silnou armádu, která se opírala o řecké žoldnéře ( delta Nilu)

44

45

46

47 525 př.n.l. dobyli Egypt Peršané – král Kymbyssos
Perská nadvláda - mírná, nechali opravit chrámy, uctívali jejich bohy Přesto různá povstání Konec znamenalo dobytí Egypta Alexandrem Makedonským roku 332 př.n.l Od té doby tam vládnou Ptolemaiovci až do roku 30 př.n.l. ( Kleopatra) Římská provincie – Arabové - Turci


Stáhnout ppt "matematika, geometrie, astronomie 354 později 365 dnů rok, týden, den má 24 hodin, hodina 60 minut 7 planet sluneční soustavy, výpočet zatmění."

Podobné prezentace


Reklamy Google