Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKY JAZYK_15

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKY JAZYK_15"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKY JAZYK_15
Název materiálu: Předpony s, z, vz Tematická oblast: Český jazyk, 2. ročník Anotace: Zpracovaná prezentace slouží k upevnění základních pravidel pro psaní předpon s, z, vz, doplňovací cvičení slouží k procvičení učiva. Očekávaný výstup: Žáci dokážou použít základní pravidla pro psaní předpon s, z, vz Klíčová slova: psaní předpon s, z, vz Metodika: Materiál slouží k výkladu a prvotní procvičení dané látky. Prezentaci lze žákům rozeslat elektronicky nebo elektronicky prezentovat při výuce. Poslední část prezentace lze také využít pro písemnou práci. Obor: tříleté učební obory Ročník: 2. Autor: Mgr. Monika Rubešová Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Předpony s, z, vz

3 Předpona S směr dohromady směr shora dolů
sbírat, shromažďovat, sbalit, stlačit, shrnout, skamarádit, srůst směr shora dolů spadnout, sletět, shodit, sklopit, sklouznout

4 směr z povrchu pryč ustálené případy smýt, spláchnout, smazat, stékat
splatit, spotřebovat, schovat, strávit /čas, potravu/, skončit, shořet, slevit, shnít

5 Předpona Z změna stavu zblednout, ztvrdnout, zobrazit, zkrátit, zhudebnit, zrudnout dokončení děje zpozorovat, zorganizovat, zlomit, zfilmovat, zničit, ztratit,ztichnout

6 ustálené případy zkazit, zkouška, zpěv, zkoumat, způsobit, ztratit, ztroskotat, zhroutit se, zpotit se, zúčastnit se, zpozdit se, zpívat, zkoušet

7 Předpona VZ směr vzhůru vzletět, vzpažit, vzplanout, vztyčit, vzklíčit
ustálené případy vzbouřit se, vzkvétat, vzpírat se, vzdychat, vzpomínat, vzdát se, vzkazovat

8 Dvojice slov s předponami s/z lišící se podle významu
správa X zpráva /silnic, lesní, celní/ x /nová informace/ stěžovat si X ztěžovat /žalovat/ x /dělat něco těžší/ sbít X zbít /něco dohromady/ x /někoho/ svolat X zvolat /shromáždit se/x /vykřiknout/

9 Doplňte cvičení -hodit ze stolu, těžká –kouška, sms -práva, -pívat píseň, obilí -klíčilo, děti –tichly, oheň –plál, podat -tížnost, -tratit peníze, padl dolů, -bledla,lesní –práva, pozoroval duhu, -přátelit se, mazat tabuli, -pozdil se

10 Správné řešení shodit ze stolu, těžká zkouška, sms zpráva, zpívat píseň, obilí vzklíčilo, děti ztichly, oheň vzplál, podat stížnost, ztratit peníze, spadl dolů, zbledla, lesní správa, zpozoroval duhu, spřátelit se, smazat tabuli, zpozdil se


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_CESKY JAZYK_15"

Podobné prezentace


Reklamy Google