Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešení správy dokumentů a workflow pro veřejnou správu na platformě IBM software.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešení správy dokumentů a workflow pro veřejnou správu na platformě IBM software."— Transkript prezentace:

1 Řešení správy dokumentů a workflow pro veřejnou správu na platformě IBM software

2 VUMS Legend  Kdo jsme Přední dodavatel integrovaných e-business řešení založených na technologiích IBM, na trhu IT působíme od roku 1994 Jsme IBM Premier Business Partner  Co nabízíme Integraci těch nejlepších prvků softwaru a technologií pro vytvoření zákazníkovi přizpůsobenému řešení v multiplatformním prostředí Zefektivnění obchodních (správních) komunikačních procesů Zaměření na zvýšení profitabilty našeho zákazníka  Znalosti a certifikace Vlastní technologie a aplikace certifikované pro provoz na sw platformách IBM. Atest elektronické podatelny E@desk Certifikace zaměstnanců pro platformu LN a Informix Obchodní certifikace SSM, WebSphera, StartNow Prověření zaměstnanců NBÚ

3 VUMS Legend  Kdo jsme Softwarový dům Na trhu IT od roku 1994  Zaměření společnosti - produkty Groupware a dokument management na platformě LN Řízená dokumentace PointsRD, spisová služba KASYS, workflow aplikace, messaging Integrace systémů Integrace ERP systému, Integrace LN a WebSphera Web a wireless aplikace Intranet internet řešení Notes Portal, Wireless Vision pro poskytování služeb LN na mobilní a PDA zařízení, WAP aplikace. Elektronická podatelna. Systémy na relačních databázích Aplikace na platformě Informix, řešení pro integraci Informix a LN, modul EasySynchronizer pro výměnu dat mezi RD a DD

4 VUMS Legend  Znalosti a certifikace Jsme IBM Premier Business Partner Vlastní technologie a aplikace certifikované pro provoz na sw platformách IBM. Atest elektronické podatelny E@desk Certifikace zaměstnanců pro platformu LN a Informix Obchodní certifikace SSM, WebSphera, StartNow Prověření zaměstnanců NBÚ

5 Současné projekty  Správa Ministerstvo spravedlnosti – Informační systém pro vrchní a krajské soudy Ministerstvo vnitra – projekt EKIS II Zdravotní pojišťovna MVČR – spisová služba, workflow smluv, řízená dokumentace  Komerční sektor Chemopetrol Litvínov - Integrace LN a SAP R/3, Obchodní systém pronájmů, Workflow smluv, Řízená dokumentace VČE – integrace ARIS a dokument managementu

6 Reference  Komerční sektor Východočeská energetika Severočeská energetika Chemopetrol Litvínov BorsodChem MCHZ Rubena Motorpal Jihlava TNT Expres APK Olma Olomouc Zdravotní pojišťovna MVČR  Správa Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti ČSNI ČIA Obvodní úřad Praha 1 a Praha 6 IMI

7 Krajské úřady, pověřené obce  Kritický problém Potřeba zvýšení vnitřní komunikace a týmové spolupráce úplným sdílením informací formou kolaboračních řešení Potřeba zvýšení a zefektivnění vnější komunikace s klientem (občanem) při zajištění vysoké míry bezpečnosti při výměně informací.  Důvod Umožnit výměnu a šíření konzistentních informací mezi všemi pracovníky úřadu, kteří tak mohou zvýšit znalostní základnu organizace. Postavit a zavést bezpečné a spolehlivé týmové procesy (workflow), které umožní organizaci poskytovat rychle kvalitní služby občanům Nabídnout občanovi možnost stát se aktivním účastníkem procesů  Potřebné schopnosti Zajistit rychlý a bezpečný přístup k informacím a dokumentům (10 až 100 tisíce dokumentů) Zajistit zabezpečenou výměnu informací pro týmovou spolupráci Zajistit úplný a bezpečný přístup občanů k výstupním informacím i přístup do procesu zpracování

8 Očekávaný výsledek řešení  Snížení nákladů Tisk dokumentů Šíření a správu papírových dokumentů Na e-mail komunikaci (Infrastruktura,bezpečnost, čas) Školení a doškolování pracovníků Při poskytování informací občanům  Zvýšení znalostí a schopností organizace  Zvýšení rychlosti a kvality poskytovaných výstupů  Zvýšení důvěryhodnosti a bezpečnosti poskytovaných výstupů  Zprůhlednění procesů = důvěra občana

9 Agenda  Problematika týmové spolupráce - Collaboration  Aris – procesní modelování  Aplikace pro řešení týmové spolupráce E@desk - elektronická podatelna KASYS – spisová služba DMS – dokument management systém, PointsRD Wordatt – integrace na MS Office, sw 602  Bezpečnost  Další kroky

10 Co je e-business collaboration?  Týmová spolupráce – Teamwork  Komunikace  Tvorba rozhodnutí  Kritické procesy: Sledování (trasování) požadavků, Ustavení a rozvoj kontraktů s občanem, Vyjednávání – uvnitř i vně organizace, Dotazování, Sestavení komunit a týmů, Společné řešení problémů…. Customer Relationship Management Procesy Supply Chain Management občané dodavatelé

11 Collaboration řešení  Sjednocený e-mail, Web přístup a kolaborativní workflow  On-line distribuce informací a trasování workflow  Nástroje umožňující týmovou spolupráci v různých jazykových prostředí (EU, fondy)  Osobní nebo sdílené pracovní prostředí vybavené nástroji pro týmovou spolupráci: Diskusní databáze Knihovny dokumentů Skupinové kalendáře Úkolovníky  Intuitivní nástroje umožňující členům týmu sdílet nápady, informace a úkoly  Aplikace pro komunikaci v reálném čase, avíza, sdílené vývěsky a znalostní databáze

12 Aplikační server  C/S systém Domino server, Notes klient,  Základem serveru je objektová dokumentová databáze  Replikační technologie, podpora on-line i off-line práce  Podpora internet standardů, nativní podpora SMTP, MIME, S/MIME, POP3, IMAP4  Databáze přístupné z Internetu – dynamický překlad do HTML  Podpora mnoha WH platforem, clustering, virtuální servery, škálování  Vysoký stupeň zabezpečení, certifikace, šifrování – Asymetrická, Symetrická šifra, elektronický podpis  Řízení přístupu ACL – Access Control List  Otevřené vývojové prostředí, podpora programátorských standardů Lotus Script, LSX, CGI, Java, JavaScript, XML - jazykDXL, Servlety,

13 Co pro Vás můžeme udělat? 1 2 3 4 5 Vyhodnotit Vaše potřeby Upravit modelová řešení podle Vašich potřeb Minimalizace rizik implementace řešení Dodat a instalovat řešení Vyškolit správce a uživatele aplikací Rychle k občanovi za nízké náklady

14 Aris – procesní přístup Odborný koncept pl. stavu Koncept rozložený na standard. SW Implementace Analýza současného stavu Identifikovat procesy Popsat procesy Analyzovat procesy Slabá místa Návrh alternativních procesů Stanovení požadavků na podporu zpracování dat Srovnání požadavků a standard. SW funkcionality struktury dat org. struktury Customizing Dodatečný vývoj Testování Uvedení do provozu Rychle k občanovi za nízké náklady

15 Aris – úroveň poznání procesu Přiznání patentů OPP Udržování patentů Advokátní praxe Přiznání patentů Ochranné známky Udržování patentů Obchodní právo patent přiznán "derivované"kauzy Osnova Záměr Koncepční materiál Studie proveditelnosti

16 Aris – úroveň poznání procesu Controlling Spisová služba Skupina FINANČNÍ ČINNOSTI Prezentace APK Skupina NOSNÉ ČINNOSTI Kniha pošty Evidence kauz APK Adresáře a katalogy Dokumenty Přijetí příkazu Evidence a správa kauz Sledování termínů Prodlužování lhůt Tvorba dokumentů kauzy Evidence externích dokumentů Vyhledávání dokumentů Zpracování příkazů kauz Evidence kauz APK Evidence dokumentů Evidence kauz APK Dokumenty Evidence dokumentů Archivace kauz Skartace kauz Obnovení kauz Evidence kauz APK Evidence kauz APK Archiv kauz APK Zpracování a kontrola korespondence Uzavření kauzy Evidence kauz APK Globální návrh rozvoje IS

17 Aris – úroveň poznání procesu Přiznávání patentů Přiznávání OPP Právní postup Patenty údržba OPP údržba Přiznávání domén Požadavek klienta Patent udělen Užitný vzor registrován Ukončení kauzy Příjem kauzy OPP registrována Centrální evidence Doména registrována Domény údržba Založena kauza Dílčí požadavek klienta (právní) Jednání s klentem Termín Zpracování požadavku Právní aktivity Ukončení postupu Detailní analýza IS Kauza Přiznávání práva Udržba patentů Udržba OPP Záznam o dokumentu Předchozí subjekt Právní postup Evidenční záznam dokumentu Dokument Účastník APK Cirkulační dopis APK Evidence kauz Dokumenty Evidence dokumentů Interní adresář Externí adresář Číselné řady Konfigurace Datový slovník Cirkulační dokumenty Země Katalog zemí 0 Společenství zemí Firma -organizace Zástupce firmy (osoba) Osoba (samostatná) Útvar APK Funkce v APK Uživatelská role Firma APK Palmární arch Palmární arch Položka palmárního archu

18 ARIS – integrace s LN LN - nsf

19 Přehled modelových aplikací  DMS Evidence písemností Spisová služba Elektronická podatelna PointsRD Interní audit Evidence měřidel Referátník Registr smluv Správa majetku Územní generel Povolení prací Workflow smluv  Další aplikace Evidence faktur, Faktury Knihovna dokumentů Hromadná korespondence Akce a nepřítomnost Databáze přístrojů Správa pohledávek Porady vedení Evidence majetku Úkolovník  Integrace Požadavky na objednávku Peněžní deník Sklady Řízení pracovníků Integrace na smlouvy IXOS Zakázky údržby

20 Architektura řešení Platforma Lotus Notes - Lotus Domino Application Server R5 Platforma Lotus Notes - Lotus Domino Application Server R5 Nativní klient - Notes Desktop Nativní klient - Notes Desktop Web klient -MS Internet Explorer -Netcsape Navigator… Web klient -MS Internet Explorer -Netcsape Navigator… Mobile -PDA -WAP telefon Mobile -PDA -WAP telefon Jádro systému Externí adresář Interní adresář Datový slovník Číselné řady Rozdělo-vník Konektory … Konektory … SAPPER WordAtt APLIKACE Workflow smluv CES Archiv CES PointsRD Aplikační vrstva Aplikační middleware Aplikační server Prezentační vrstva SAP R/3 MS Office

21 Jádro systému – workflow na funkční místa Personální systém HR Seznam pracovníků Organizační struktura Interní Adresář RDPlatforma Domino/Notes Workflow aplikace Kontrola a editace pracovníky organizace

22 Elektronická podatelna – E@desk  Atestace udělena 20.1.2003  Shoda se standardy: Standard ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému Standard ISVS pro náležitosti procesu a metodiky atestace jakosti produktu Standard ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu

23 E@desk - charakteristika  Pracoviště pro příjem a odesílání datových zpráv  Kontrolování čitelnosti zprávy  Předávání ověřeného podání k dalšímu řízení  Prostředí – klient Lotus Notes  Možnost integrace se Spisovou službou

24 Úloha elektronické podatelny  Pro občana: Nabízet tradiční formuláře v el. podobě Realizace elektronického podání Elektronické podepsání Získání informací o aktuálním stavu podání  Pro organizaci Ověření el. podpisu občana Import podání od IS úřadu Odeslání elektronicky podepsaného potvrzení o přijetí podání Odeslání identifikátoru pro sledování aktuálního stavu podání Poskytovat informace o aktuálním stavu podání Možnost archivace podání

25 Hlavní přínosy elektronické podatelny  Dostupnost bez ohledu na úřední hodiny  Přístup k systému pro všechny osoby  Aktuální informace o stavu vyřizování podání občanů  Možnost kombinace všech forem komunikace občanů s úřady (pošta, email,…)

26 KASYS – spisová služba  Úloha spisové služby Evidence a přidělení došlé pošty Evidence elektronické pošty Vyřízení došlé pošty, kontrola vyřízení došlé pošty Zařazení do spisu Tvorba a odesílání pošty Zadávání a příjem úkolů – úkolový lístek Výkazy práce Neevidovaná interní komunikace – koncepty Evidovaná interní komunikace – Interní sdělení

27 KASYS – oblasti působnosti  Podpora práce s dokumenty  Podpora práce organizace  Sdílení databází, přehledů a předpisů  Podpora vnitřní komunikace  Podpora vnější komunikace

28 KASYS – evidence a oběh došlé pošty  Evidence (přidělení čísla jednacího) a přidělení útvaru na podatelně (možnost vložení naskenovaného plného textu)  Převzetí na útvaru (možnost vrácení)  Přidělení dalším útvarům či pracovníkům (různé typy přidělení, možnost tvorby úkolu)  Vyřízení (vazba na další vnitřní či externí dokumenty - odeslaná pošta)  Možnost zařazení do spisu (přidělení skartačních znaků)  Podpora lhůtování (nastavení lhůty, sledování lhůt)  Rejstřík cizích čísel jednacích (sledování došlých písemností podle odesílatele)  Vedení knihy pošty útvaru (tisk podacího deníku)

29 KASYS – odeslaná pošta  Tvorba jako odpověď na došlou nebo samostatně  Hromadná korespondence - možnost hromadného adresování  Schvalovací proces  Tisk dopisu na různých formulářích, tisk adres  Možnost zařazení do spisu  Expedice a výprava odesílané pošty v papírové a elektronické podobě

30 Dokument management - PointsRD  PointsRD podporuje následující procesy Tvorba a evidování Zpracování a připomínkování Přezkoumání a ověření Schvalování Vydání a zveřejňování Seznamování Prověřování Archivace

31 PointsRD – funkce a přístupy  Procesní funkce Správce Gestor Zpracovatel Ověřovatel Schvalovatel Prověřovatel  Viditelnost a přístup k dokumentům Přístupová práva Viditelnosti Avíza Historie workflow

32 PointsRD - Související dokumenty  Připomínka Uživatelům Vedoucím útvarům  Prověrka Potvrdit platnost Přepracovat Nahradit Ukončit platnost  Podnět Přepracovat Ukončit platnost Zamítnout

33 Náhled a tisk dokumentů  Typy tiskovin Originál k podpisu Evidovaný výtisk Neevidovaný výtisk  Jak zobrazit nebo vytisknout řízený dokument? Interní v LN Externí – v MS Word, MS Excel

34 PointsRD - DMS v praxi  Systém jakosti Požadavky na systém jakosti podle ISO 9000:2000  Služební předpisy Příkazy, rozhodnutí, směrnice, pokyny,…  Vnitřní řídící akta Předpisy, zápisy, rozbory, studie,…  Záznamová dokumentace  Řídící akty vnější Sbírka zákonů, externí předpisy,…  Řízená dokumentace  Interní audity  Referátník  Registr smluv  Workflow smluv  Povolení prací  Obchodní případ  Evidence měřidel

35 DMS řešení na platformě PointsRD  Řízená dokumentace  Interní audity  Referátník  Registr smluv  Workflow smluv  Povolení prací  Obchodní případ  Evidence měřidel

36 WordAtt  Charakteristika technologie pro integraci na MS Office, sw602 Vícenásobné připojení příloh MS Word/Excel Zobrazení příloh v režimu R/O Otevření příloh v režimu W Sledování změn a uložení Emulace Notes/FX (překopírování obsahu polí v LN do záložek a polí v přílohách) Kopie přílohy do Rich Text v LN Tisk s parametry nebo kompletního obsahu přílohy Odstranění přílohy z dokumentu Možnost čtení z MSIE

37 WordAtt – schéma Databáze v LN Sklad dokumentů MS Office Sklad šablon MS Office Rn Uživatel Externí Adresář

38 Příklad použití WordAtt

39 Bezpečnost  Důvěrnost ochrana dat před čtením neoprávněnými uživateli  Integrita ochrana dat před modifikací či destrukcí nežádoucími uživateli  Dostupnost ochrana poskytovaných služeb před degradací funkcí nebo jejich znepřístupněním oprávněným uživatelům

40 Bezpečnost - zabezpečení dat  Systém Notes byl původně vyvíjen pro potřeby amerického ministerstva obrany, čemuž odpovídá i vysoký stupeň bezpečnosti (C2).  Bezpečnostní prvky Certifikace Autentizace Enkrypce Elektronický podpis Veřejný-privátní klíč

41 Bezpečnost - Přístupová práva

42 Rodina e-business řešení IBM Content Management Solutions Manage and distribute business critical content e-Commerce Solutions Buy and sell over the Internet Infrastructure Management Solutions Manage and secure infrastructure assets Wireless Solutions Connect employees to information they need, anytime, anywhere Build and deploy the foundation for e-business Infrastructure Solutions Business Intelligence Solutions Analyze and understand business data for better decision-making Collaboration Solutions Extend and enhance e-business with human interaction

43 Jaký je další krok?  Navštivte naše stránky pro podrobnější informace o aplikacích www.legend.cz  Podívejte se na stránky IBM kde najdete informace o platformách a technologiích nad kterými jsou naše řešení postavena www.ibm.com/software  Využijte možnosti zápůjčky technologií nebo aplikací na 30 až 90 dnů  Domluvme se na osobníme setkání kde můžeme podrobně prodiskutovat modelové projekty, podmínky licencování, cenu a pracnost konkrétního řešení Vašich potřeb Tomáš Budka, tbudka@legend.cz, 255 725 252


Stáhnout ppt "Řešení správy dokumentů a workflow pro veřejnou správu na platformě IBM software."

Podobné prezentace


Reklamy Google