Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)"— Transkript prezentace:

1 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)

2 Poselství programu SVES: GO * SEE * UNDERSTAND Jeďte se tam podívat, abyste tomu lépe rozuměli

3 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od při Domu zahraničních služeb ředitelka DZS a NAEP: Ing. Iva Tatarková NAEP realizuje nejen nový Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP), ale také programy Erasmus Mundus, Tempus, SCIEX-NMS-Švýcarska, eTwinning, Euroguidance webové stránky:

4 Program celoživotního učení

5 Program celoživotního učení Rozpočet: 6,97 miliardy EUR Zapojené země: - 27 členských států EU - země EFTA – Island, Lichtenštejnsko, Norsko - kandidátské země – Turecko - Chorvatsko - Švýcarsko

6 Typ aktivit Decentralizované (Národní agentura NAEP) Centralizované (Evropská komise a Výkonná agentura ECEA)

7 Program celoživotního učení 4 odvětvové programy COMENIUS zaměřený na předškolní a školní vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání ERASMUS zaměřený na vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni LEONARDO DA VINCI zaměřený na odborné vzdělávání a odbornou přípravu GRUNDTVIG zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní učení Průřezový program se skládá ze čtyř hlavních činností: SVES  spolupráce a inovace politik, podpora studia jazyků, informační a komunikační technologie, šíření a využívání výsledků v oblasti celoživotního učení program Jean Monnet zahrnuje akce Jean Monnet a provozní granty pro evropské instituce

8 Průřezový program – Spolupráce a inovace S tudy V isits for E ducation S pecialist – S V E S – ex„Arion“

9 V roce 2007 došlo k propojení všeobecného a odborného vzdělávání Program ARION / SVES – všeobecné vzdělávání CEDEFOP – odborné vzdělávání a příprava (VET)

10 Co je Cedefop Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle Cedefop – založen v 1975 sídlo – Thessaloniki studijní návštěvy – odborné vzdělávání (VET) do března 2007 pod NVF Praha koordinuje program Studijní návštěvy první spojená výzva pro oba programy – říjen 2007

11 Program Study Visits for Education Specialists (SVES) je zaměřený na podporu evropské spolupráce prostřednictvím studijních návštěv, jejichž cílem je výměna zkušeností, získání nových informací v oblasti vzdělávání a navázání přímých kontaktů SVES je určen především tzv. „decision- makers“, tj. pracovníkům, kteří se přímo podílejí nebo mají vliv na utváření vzdělávací politiky a vzdělávacího systému v České republice

12 Aktivity SVES 1 – Účast na studijní návštěvě SVES 2 – Organizace studijních návštěv v České republice

13 Účast na studijní návštěvě decentralizovaná aktivita tj. administrativa a koordinace NAEP -registrace žádostí -výběrové řízení -odeslání smlouvy -finanční proces (převod zálohy, doplatku) -kontrola vyúčtování……

14 Cílová skupina ředitelé a zástupci MŠ, ZŠ a SŠ všech typů, inspektoři, poradci, úředníci státní správy na místní, regionální a národní úrovni, školitelé, pracovníci pedagogických fakult a další odborníci vzdělávání není určen pro učitele*

15 Cílová skupina cílová skupina se rozšířila o VET sektor – vedoucí pracovníci v oblasti VET, poradenských a akreditačních center vedoucí oddělení, školitelé pedagogičtí poradci zástupci úřadů práce zástupci obchodních komor oblast lidských zdrojů, atd.

16 Postupy pro žadatele výběr studijní návštěvy z Katalogu SVES (www.naep.cz)www.naep.cz katalog je obvykle k dispozici v únoru volba vybrané studijní návštěvy (first priority) + 3 náhradní (NAEP nemá vliv na určení pořadí) řádné vyplnění přihlášky a zaslání v termínu formou on-line a NAEP žadatelé písemně vyrozuměni o rozhodnutí

17 Postupy pro žadatele jednodenní informační seminář pro vybrané účastníky – NAEP po ukončení studijní návštěvy předkládá každý účastník NAEP vyúčtování a závěrečnou zprávu skupina účastníků zpracuje Group Report

18 Finanční podpora maximální výše grantu na jednu studijní návštěvu: 800 – EUR* Oprávněné náklady: doprava ubytování stravování (nedokládá se) další nutné výdaje spojené s pobytem

19 Finanční podpora Přidělený grant je určen jako příspěvek na studijní návštěvu, který vždy nemusí pokrývat skutečné náklady účastníka na studijní návštěvu. Každý účastník si zajišťuje dopravu samostatně ! Ubytování: organizátor Zdravotní pojištění: povinné

20 Požadavky na žadatele znalost jednoho cizího jazyka na komunikativní úrovni – pracovní jazyk studijní návštěvy a KVALITNĚ zpracovaná žádost a CHTÍT !

21 Vývoj účasti v předchozích letech období 2011 – 2012 – cca 80 + účastníků -1. kolo - září 2010 – únor kolo - březen – červen 2011

22 Vývoj účasti v předchozích letech – Socrates - ARION RokPodanéRealizované Celkem

23 Vývoj účasti v předchozích letech – LLP - SVES RokPodanéRealizované Celkem603305

24 Arion + SVES PodanéRealizované ARION SVES

25 SVES 1 a VOŠ 1999, 2003, 2007, 2000 VOŠ a OA Mladá Boleslav (F. Kosina)*** 1999, 2006, 2009 VOŠ a SPŠ Žďár n/Sázavou 2001, 2004 OA a VOŠ ekonomická Zlín 2003, 2006 SZŠ, VZŠ a VOŠ Třebíč*

26 SVES 1 a VOŠ 2004 VOŠ a SPŠE Plzeň VOŠ České Budějovice VOŠ informačních služeb Praha 2005, 2007, 2009 VOŠ hotelnictví a turismu Poděbrady 2006 VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n/Sázavou

27 SVES 1 a VOŠ 2007, 2010 VOŠ zdravotnická Brno *** OA a VOŠ Příbram 2008 SZŠ a VOŠ zdravotnická Č.Budějovice 2009 VOŠ a SOŠ G.Habrmana Česká Třebová VOŠ zdravotnická a SZŠ Praha 16

28 Témata studijních návštěv jsou tvořeny spojením obou programů – 5 kategorií 1. Encourage cooperation between the worlds of education, training and work 2. Support initial and continuous training of teachers, trainers and education and training institutions´ managers

29 3. Promote acquisition of key competences throughout the education and training system 4. Promote social inclusion and gender equality in education and training, including integration of migrants 5. Develop strategies for lifelong learning and mobility

30 Typy studijních návštěv 3 typy se zaměřením na: -všeobecné vzdělávání (general education) -odborné vzdělávání (vocational education) -smíšené (mixed)

31 Studijní návštěva studijní návštěva trvá většinou 5 dní nebo 3-4 dni program se připravuje od pondělí do pátku výjezd v sobotu nebo v neděli před začátkem návrat v sobotu, v neděli... – dle situace skupina se skládá cca z 8 – 15 účastníků skupina zpracuje „Group Report“ během návštěvy probíhají prezentace účastníků, diskuse, přednášky, návštěvy škol, institucí apod.

32 Podávání žádostí podávání žádosti formou on-line na adrese:

33 Katalog studijních návštěv Katalog na adresách: v sekci - Dokumenty a formuláře - nebo http//:studyvisits.cedefop.europa.eu žádosti: na stejných adresách (EN,DE,FR,ES) pouze žádosti podané formou on-line jsou platné a akceptovatelné !

34 Termín pro zaslání přihlášek 1.kolo: kolo: vyhotovení žádosti na adresu NAEP: DZS – NAEP Program SVES Na Poříčí 1035/ Praha 1 (platí razítko pošty)

35 POZOR ! více žádostí z jedné instituce = ano, ALE identické žádosti se zamítají ! u žádostí více osob z jedné instituce musí být evidentní, že se jedná o dvě (a více) na sobě nezávisle zpracované žádosti

36 ?

37 Ohlasy účastníků „Touto studijní návštěvou jsem získal velmi cenné informace nejen o holandském školství. Praktická zkušenost je velmi důležitá pro práci ředitele zvláště v době kurikulárních změn v českém školství. Doporučuji pracovníkům školství na všech úrovních – získání nadhledu, nových znalostí, praktických dovedností v mezinárodním měřítku.....“

38 „...velkým osobním přínosem,kromě výše uvedených zjištění, bylo navázaní nových kontaktů s kolegy z jiných evropských zemí. Díky těmto kontaktům, na jejichž dalším rozvoji jsem již začal pracovat, si mohu do budoucna ověřovat řadu zamýšlených postupů v řídící práci. Zásadní je pro mne zjištění, že i přes někdy rozdílné fungování škol, řešíme všichni

39 velmi podobné problémy. A právě diskuse o takových problémech a vytěžování zkušeností kolegů z jiných zemí je zásadní pro zkvalitňování fungování naší školy....“

40 Organizace studijních návštěv v České republice – SVES 2 mohou se zapojit všechny školy, instituce a organizace organizátor může získat finanční podporu MŠMT do max. výše ,- Kč termín: 10. říjen 2011

41 Vývoj organizace studijních návštěv v předchozích letech od akademického roku 1997/1998 – 2010/2011 podaly české školy a vzdělávací instituce celkem 103 návrhů na organizaci studijních návštěv v ČR Realizace 72 (návštěvy rušeny kvůli nízkému počtu účastníků) počet zahraničních účastníků v ČR přes 500

42 rokpodanérealiz.zrušené Celkem

43 SVES 2 a VOŠ Hotelová škola a VOŠ hotelnictví a turismu a JŠ s právém státní jazykové zkoušky Poděbrady 2006 Technologies as Tools of Quality in Education 7 účastníků (GER, POR, UK, PL, TR, SE, NO 2008 Schools and Communities Against Crime and Misbehaviour 4 účastníci (POL, Malta, RU, UK) )

44 SVES 2 a VOŠ 2009 Schools and Communities 9 účastníků/1 samoplátce (UK, ES, IT, SI, DK, TR) 2010 Key to Treasure 9 účastníků (GR, TR, BE, ES, IT, FR, RO) 2010 CZ Matching Skills with Jobs 8 účastníků (POR, BG, IE, ES, RO, TR 2011 Podáno Organizátorka: PhDr. Eva Svobodová

45 SVES 2 a VOŠ 2007 VOŠ, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová, Světlá nad Sázavou Creating high quality in the field of art and crafts at secondary schools, forming network Organizátor: Mgr. Michal Šimek

46 SVES 2 a VOŠ 2001 Soukromá VOŠ a SŠ ZO a CR Frýdek-Místek Quality in Education Organizátorka: Kamila Slováková

47 Kontaktní informace Mgr. Danuša Pašiaková

48 Děkuji za Vaši pozornost a těším se na setkání s Vámi při podání žádosti do programu SVES 


Stáhnout ppt "Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)"

Podobné prezentace


Reklamy Google