Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEDOVCE TAJÍ REKORDNÍM TEMPEM ICEBERGS ARE MELTING AT A RECORD RATE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEDOVCE TAJÍ REKORDNÍM TEMPEM ICEBERGS ARE MELTING AT A RECORD RATE."— Transkript prezentace:

1 LEDOVCE TAJÍ REKORDNÍM TEMPEM ICEBERGS ARE MELTING AT A RECORD RATE

2 CO?.....JAK?....PROČ??!! Masivní klimatické změny Masivní klimatické změny Kritická hranice už byla překročena Kritická hranice už byla překročena V blízké budoucnosti se rozpustí všechny ledovce v tropickém podnebném pásu V blízké budoucnosti se rozpustí všechny ledovce v tropickém podnebném pásu Zalidněné oblasti přijdou o zásoby pitné vody Zalidněné oblasti přijdou o zásoby pitné vody

3 WHAT?.....HOW?....WHY??!! Massive climatic changes Massive climatic changes Critical line has already been crossed Critical line has already been crossed In the near future all icebergs in tropic climatic zone are going to dissolve In the near future all icebergs in tropic climatic zone are going to dissolve Populated areas will lose drinking water supplies Populated areas will lose drinking water supplies

4 Arktida bude kvůli oteplování brzy bez ledu Oblast severního pólu může být do roku 2040 zcela bez ledu, pokud bude lidstvo vypouštět do atmosféry stejné množství skleníkových plynů jako dosud Oblast severního pólu může být do roku 2040 zcela bez ledu, pokud bude lidstvo vypouštět do atmosféry stejné množství skleníkových plynů jako dosud V posledních dekádách ledovců ubývalo kolem 7 procent, v období 2004 - 5 to bylo 14 procent V posledních dekádách ledovců ubývalo kolem 7 procent, v období 2004 - 5 to bylo 14 procent Zmizelo 730 tisíc čtverečních kilometrů ledu severně od Eurasie, zatímco na americké straně nepatrně přibylo Zmizelo 730 tisíc čtverečních kilometrů ledu severně od Eurasie, zatímco na americké straně nepatrně přibylo

5 Arctic will be soon without ice due to global warming The area of the north pole could be totally without ice by 2040, as long as mankind releases the same quantity of greenhouse gas to the atmosphere as till now The area of the north pole could be totally without ice by 2040, as long as mankind releases the same quantity of greenhouse gas to the atmosphere as till now In the last decades the icebergs were decreasing by 7 per cent, between 2004-5 it was 14 per cent In the last decades the icebergs were decreasing by 7 per cent, between 2004-5 it was 14 per cent 730 thousand square kilometres of ice have disappeared north of Euroasia, while its quantity on American side has slightly increased 730 thousand square kilometres of ice have disappeared north of Euroasia, while its quantity on American side has slightly increased

6 Proces tání se zrychluje Stále větší, relativně tmavé plochy mořské vody, odkrývané ustupujícím bílým ledovcem, silněji přijímají teplo slunečních paprsků, víc zahřívají okolní vodní plochy a tedy zrychlují tání dalších ledních ker Stále větší, relativně tmavé plochy mořské vody, odkrývané ustupujícím bílým ledovcem, silněji přijímají teplo slunečních paprsků, víc zahřívají okolní vodní plochy a tedy zrychlují tání dalších ledních ker Arktické ledy mohou zcela zmizet do roku 2050 Od roku 1979 ubývá z této ledové masy devět procent ledu za jednu dekádu, tedy téměř jedno procento za rok Od roku 1979 ubývá z této ledové masy devět procent ledu za jednu dekádu, tedy téměř jedno procento za rok

7 Melting process is getting faster Constantly bigger, relatively dark areas of sea water, revealed by retreating white iceberg accept the sunray warmth more intensely, heat up surrounding water surface more, and this way speed up the melting of other icebergs Constantly bigger, relatively dark areas of sea water, revealed by retreating white iceberg accept the sunray warmth more intensely, heat up surrounding water surface more, and this way speed up the melting of other icebergs Arctic icebergs can vanish completely by 2050 Since 1979 nine per cent of ice have been vanishing from this ice mass in one decade. It means nearly one per cent a year Since 1979 nine per cent of ice have been vanishing from this ice mass in one decade. It means nearly one per cent a year

8 Příčina Nejméně polovina oteplování, které vzniklo Nejméně polovina oteplování, které vzniklo od roku 1979, má původ ve zplodinách, které vytvořil člověk a v následném skleníkovém efektu od roku 1979, má původ ve zplodinách, které vytvořil člověk a v následném skleníkovém efektu

9 The Reason At least half of warming, arised since 1979, comes from exhaust fumes made by a human being and from the consequent greenhouse effect At least half of warming, arised since 1979, comes from exhaust fumes made by a human being and from the consequent greenhouse effect

10 Strach či jen fobie? Opravdu by roztál polární led?? Opravdu by roztál polární led?? Co ale pak? Co ale pak? Lidé se bojí zvýšení vodní hladiny Lidé se bojí zvýšení vodní hladiny Jak je to ale doopravdy Jak je to ale doopravdy Archimédův zákon neboli samoregulační efekt Hmotnost ledu vcelku a po jeho rozpuštění je stejná Hmotnost ledu vcelku a po jeho rozpuštění je stejná Odtávající voda z ledovce zaujímá stejný objem jako jeho ponořená část Odtávající voda z ledovce zaujímá stejný objem jako jeho ponořená část Tudíž hladina oceánu zůstává v rovnováze Tudíž hladina oceánu zůstává v rovnováze

11 Fear or only Phobia? Self-regulation effect Is it real that the arctic ice would melt?? Is it real that the arctic ice would melt?? What then? What then? People are afraid of water level rising People are afraid of water level rising What is the reality like? What is the reality like? Weight of ice on a whole and after its dissolving is the same Weight of ice on a whole and after its dissolving is the same The melting water from iceberg takes the same capacity as its sunk part The melting water from iceberg takes the same capacity as its sunk part The ocean water level remains thus in balance The ocean water level remains thus in balance


Stáhnout ppt "LEDOVCE TAJÍ REKORDNÍM TEMPEM ICEBERGS ARE MELTING AT A RECORD RATE."

Podobné prezentace


Reklamy Google