Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček"— Transkript prezentace:

1 7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček
2011/2012

2 termín gotika se vztahuje ke Gótům
Vznik: polovina 12. století ve Francii odtud se šířila po Evropě u nás největší rozmach za Karla IV. termín gotika se vztahuje ke Gótům západní průčelí baziliky Saint Denis – označována jako první gotická stavba Karel IV. - císař

3 zámek Albrechtsburg v Míšni
Architektura: katedrály, kláštery, hrady, radnice, domy radnice v Lovani zámek Albrechtsburg v Míšni západní průčelí katedrály Notre-Dame v Paříži gotický hrad Kost gotický dům

4 znaky: štíhlé vysoké stavby lomený oblouk připomínající sepjaté ruce
vnější opěrné pilíře žebrová klenba rozeta portály (zdobené vchody) hvězdicová klenba rozeta

5 lomený oblouk na katedrále ve Strasbourgu
Znaky gotiky žebrová klenba lomený oblouk na katedrále ve Strasbourgu

6 naši významní stavitelé:
Petr Parléř Matyáš z Arrasu Petr Parléř Matyáš z Arrasu

7 stavby: chrám sv. Víta Karlův most Karlštejn Nové Město pražské,…

8 Mistr Vyšebrodského oltáře
Gotické malířství a sochařství: nástěnné a deskové obrazy madony a piety (lítost) Mistr Theodorik Mistr vyšebrodského oltáře Petr Parléř: sochař a architekt chrám sv. Víta Mistr Vyšebrodského oltáře Mistr Theodorik

9 Malířství Mistr Thedorik - autoportrét
obraz Svatý Jeroným vytvořený Mistrem Theodorikem v letech 1365 – 1367 detail z katedrály sv. Víta malba na sklo –kostel Marie Panny v Norimberku Mistr vyšebrodského oltáře - portrét Český Krumlov - Pieta

10 Móda: vrchní sukně (muži i ženy) muži: ženy:
krátké kabátce nohavice špičaté boty ženy: upnuté šaty zdůrazňující postavu rouška, čepec se závojem,… oděvní pořádky raná gotika ženský oděv dvorská kultura

11 Móda v gotice pozdní gotika
Hennin- vysoký kuželovitý klobouk zdobený průhledným závojem byl součástí gotické módy

12 Vzdělanost: školství: jazykem vzdělanců byla latina školy klášterní
později školy farní a městské univerzity Anglie, Itálie, Francie,… v čele stojí rektor univerzity dělíme na fakulty filosofická, pedagogická,… v čele fakulty stojí děkan jazykem vzdělanců byla latina učenec se svými žáky – středověká iluminace klášterní školy

13 Literatura: psalo se latinsky u nás později i německy a česky
Dalimilova kronika autora neznáme je to nejstarší česky psaná kronika je méně přesná a hodně vlastenecká Zbraslavská kronika oslavuje poslední Přemyslovce ukázka Dalimilovy kroniky poslední přemyslovští králové na vyobrazení ze Zbraslavské kroniky

14 Hladomor v Čechách – ukázka textu ze Zbraslavské kroniky
„V celém království nastal nedostatek potravin. V zemi se rozmohl mor tak prudký, jaký žádný stařec nepamatoval. Když lidé neměli potravy, živili se rozličnými druhy bylin, aby vysíleni tísnivým hladem náhle nezahynuli, ale nikdy nemůže lidská přirozenost dlouho vydržet, živí-li se semeny a trávou. Většina lidí jedla mršiny koní a ostatních zvířat, ohryzující maso jako psi z kostí syrové a nesolené a tím rychleji hromadně umírali. Čím více byli souženi hladem, tím více se obraceli k nezvyklé stravě. O neslýchaném soužení hladem svědčí i jedna matka, která zapomínajíc na mateřské city zabila nemluvně u svých prsou, aby nasycena jeho tělem mohla na chvilku prodloužit svůj bídný život. Před očima synům hynou hladem rodiče, bezprostředně následujíc již zemřelé. Od zápachu mrtvol se kazí vzduch a ten, kdo snad mohl žít déle, nakažen smradlavým vzduchem náhle se zadusí. Bratr chystá pohřeb bratru a hned ho spěšně ve smrti následuje. Hřbitovy nestačí a pro pohřbívání jsou kopány velké jámy, do nichž neustále přivážejí na vozech mnoho mrtvol a shazují je tam. Stalo se, že byl jeden lékař domněle mrtvý vhozen do připravené jámy, tam nabyl trošku vědomí a po tři dny ohryzoval lidské maso, poté ho položivého vytáhli. Když tedy lidé schli strachem z hladu, část ztrápeného národa opustila rodnou půdu a přestěhovala se do okolních zemí, kde si vydělávala mezi neznámým lidem na životní potřeby způsobem, kterým dovedla“.

15 Zápis: Gotika Vznik: polovina 12. století ve Francii
odtud se šířila po Evropě u nás největší rozmach za Karla IV. Architektura: katedrály, kláštery, hrady, radnice, domy znaky: štíhlé, vysoké stavby lomený oblouk připomínající sepjaté ruce vnější opěrné pilíře žebrová klenba rozeta portály (zdobené vchody) naši významní stavitelé: Petr Parléř Matyáš z Arrasu stavby: Chrám sv. Víta Karlův most Karlštejn Nové město pražské,…

16 Gotické malířství a sochařství:
nástěnné a deskové obrazy Madony a piety (lítost) Mistr Theodorik Mistr višebrodského oltáře Petr Parléř: sochař a architekt chrám sv. Víta Móda: vrchní sukně (muži i ženy) muži: krátké kabátce nohavice špičaté boty ženy: upnuté šaty zdůrazňující postavu rouška, čepec se závojem,… Vzdělanost: školství: školy klášterní později školy farní a městské univerzity Anglie, Itálie, Francie,… v čele stojí rektor univerzity dělíme na fakulty Filosofická, pedagogická,… v čele fakulty stojí děkan

17 jazykem vzdělanců byla latina
Literatura: psalo se latinsky u nás později i německy a česky Dalimilova kronika autora neznáme je to nejstarší česky psaná kronika je méně přesná a hodně vlastenecká Zbraslavská kronika oslavuje poslední Přemyslovce

18 Otázky pro mladé historiky:
Opakování: Kde a kdy gotika vznikla? Jaké jsou znaky gotické architektury? Které naše významné architekty znáš? Které významné gotické stavby znáš? Co víš o malířství a sochařství? Popiš vzdělanost v období gotiky. Jak se dělí univerzity a kdo stojí v čele? Otázky pro mladé historiky: Porovnej jednotlivé stavební slohy na našem území od počátku. Porovnej Kosmovu a Dalimilovu kroniku?

19 Test – kdo nebo co je na obrázku?
lomený oblouk na katedrále ve Strasbourgu ženský oděv Matyáš z Arrasu Mistr Thedorik - autoportrét gotický dům rozeta chrám sv. Víta

20 Odkazy:

21


Stáhnout ppt "7. ročník Středověk ZŠ Rajhrad Autor: PaedDr. Zdeněk Motlíček"

Podobné prezentace


Reklamy Google