Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro příjemce nadačního příspěvku 24.10.2011, Praha Sbírkový projekt Pomozte dětem! 13. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro příjemce nadačního příspěvku 24.10.2011, Praha Sbírkový projekt Pomozte dětem! 13. ročník."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro příjemce nadačního příspěvku 24.10.2011, Praha Sbírkový projekt Pomozte dětem! 13. ročník

2 Pořadatel semináře: Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 Tel. 221 217 211 e-mail: pomoztedetem@nros.cz web: www.nros.czpomoztedetem@nros.cz

3 Program semináře 1.jak komunikovat s NROS 2.kontrola naplnění cílů projektu – obsahová část - přestávka 10 minut - 3.harmonogram 4.kontrola čerpání NP – finanční část

4 Komunikace s NROS e-mail: projektyPD@nros.czprojektyPD@nros.cz nutnost uvádění čísla projektu v korespondenci tel.: 227 217 254, 227 217 211 telefonicky konzultovat, preferovat e-mail

5 Změny v průběhu projektu Provádění změn v projektu se řídí pravidly, které určuje Smlouva, článek VI, Změny v projektu Příjemce je povinen oznamovat e-mailem nebo písemně:  změny malého rozsahu  změny velkého rozsahu (povinnost žádat o tuto změnu nejpozději 1 měsíc před její realizací)

6 Změny malého rozsahu Jde o změny, které neovlivní celkový význam projektu. Je potřeba potvrzení ze strany NROS.  změny v rozpočtu (dle stanovených limitů)  změny v harmonogramu  změna kontaktních údajů  změna realizátora/koordinátora  změna čísla účtu

7 Změny velkého rozsahu Změny výrazně ovlivní celkový význam projektu. Nutné požádat 30 dní před uskutečněním změny. ošetřeno Dodatkem ke Smlouvě (vystaví NROS)  změny v rozpočtu (zásadní vliv)  významné obsahové změny aktivit projektu (zrušení aktivity, změna charakteru aktivity)  změna registrace příjemce (včetně změny názvu, či sídla organizace)  změny v rozsahu či vymezení cílové skupiny apod.  doba realizace projektu

8 Zdroje ověření realizace aktivit Každá projektová aktivita musí být doložena zdrojem ověření - dokladem o její realizaci (viz výstupy a ukazatele úspěchu v projektové žádosti).  např. prezenční listiny, interní statistiky (počtů klientů, poskytnutých konzultací apod.), individuální plány, zápisy z jednání s klientem či institucí, dotazníky, fotodokumentace, TZ, pozvánky atd. Realizaci aktivit dokládají i tzv. oficiální výstupy projektu  např. publikace, letáky a jiné propagační/informační materiály

9 Publicita projektu Na všech výstupech, materiálech souvisejících s projektem a na internetových stránkách organizace musí být uvedeno logo projektu. Ideálně doprovázeno odpovídajícím sdělením: „projekt Pomozte dětem! organizovaný Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti“.

10 Kontrola v průběhu realizace projektu Posouzení NROS, zda projekt probíhá v souladu se smluvními podmínkami a stanoveným harmonogramem. Prezentace dosavadního průběhu projektu (uskutečněné či probíhající aktivity, materiály, výstupy).  Monitorovací návštěva provádí pracovníci NROS, případně pověření externí asistenti monitoringu odehrává se v místě realizace projektu (přítomen musí být koordinátor a účetní projektu) případně návštěva na akci realizované příjemcem  Sepsání monitorovací zprávy  Průběžná zpráva – tématické projekty

11 Závěrečná zpráva Zpracování Závěrečné zprávy je formálně jednotné - formuláře finanční i obsahové části budou vyvěšeny na www.pomoztedetem.cz,www.pomoztedetem.cz součástí ZZ budou i oficiální výstupy naplňující publicitu projektu a dokládající realizaci projektových aktivit, závěrečné vyúčtování projektu. Termín odevzdání ZZ je nejpozději 30 dnů po ukončení realizace projektu (Článek V, Informování o Projektu). Doporučení: od začátku projektu průběžně systematicky ukládat a zasílat na www.pomoztedetem.cz všechny výstupy z projektu a jejich dokumentaci (tj. budoucí přílohy ZZ).www.pomoztedetem.cz

12 - přestávka - Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 Tel. 221 217 254, 221 217 216, 221 217 211 e-mail: projektyPD@nros.cz web: www.pomoztedetem.czprojektyPD@nros.cz

13 Finanční řízení projektů podpořených v rámci VŘ 13. ročníku PD

14 Platby nadačního příspěvku INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY: zálohová platba - po podpisu smlouvy ve výši 100% nadačního příspěvku ROČNÍ PROJEKTY: zálohová platba - po podpisu smlouvy ve výši 85% nadačního příspěvku závěrečná platba - po schválení závěrečné zprávy ve výši max. zbylých 15% nadačního příspěvku

15 Platby nadačního příspěvku TEMATICKÉ PROJEKTY: zálohová platba - po podpisu smlouvy ve výši 50% nadačního příspěvku průběžná platba - po schválení průběžné zprávy ve výši 35% nadačního příspěvku závěrečná platba - po schválení závěrečné zprávy ve výši max. zbylých 15% nadačního příspěvku

16 Závěrečná platba – konečná výše NP -Bude poskytnuta po předložení a schválení závěrečné zprávy -Konečná výše nadačního příspěvku se bude odvíjet od vyúčtování Projektu -Výše nadačního příspěvku, uvedená v článku III.3 Smlouvy, představuje maximální částku, kterou nelze dále navýšit

17 Oprávněnost nákladů je definována na 2 úrovních: -Pro všechny náklady Projektu – financované z nadačního příspěvku i ze zdrojů spolufinancován (článek VII.1. Smlouvy) -Pro náklady financované z nadačního příspěvku (článek VII.2. Smlouvy)

18 Přímé výnosy Projektu článek VIII.3 Smlouvy -Jedná se o výnosy, které vzniknou jako přímý důsledek realizace aktivit Projektu (tržby za školení, prodej publikací...) -Veškeré přímé výnosy Projektu musí být zaevidovány a použity k financování oprávněných nákladů Projektu (zdroj spolufinancování) - v rámci Projektu nesmí být realizován zisk -Kreditní úroky nepatří mezi přímé výnosy Projektu

19 Účetní evidence projektu musí být vedena odděleným způsobem za: -Celý Projekt -Nadační příspěvek – jako jeden ze zdrojů financování Projektu

20 Děkujeme Vám za pozornost.

21

22

23 Předávání smluv - Morava

24 Jihovýchod Celkem rozdělená částka – 2 420 814 Kč Roční projekty – 1 452 714 Kč; Tématické projekty – 968 100 Kč

25 Střední Morava Celkem rozdělená částka – 1 116 694 Kč Roční projekty – 1 116 694 Kč; Tématické projekty – 0 Kč

26 Moravskoslezsko Celkem rozdělená částka – 3 062 625 Kč Roční projekty – 1 324 625 Kč; Tématické projekty – 1 738 000 Kč


Stáhnout ppt "Seminář pro příjemce nadačního příspěvku 24.10.2011, Praha Sbírkový projekt Pomozte dětem! 13. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google