Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomovaný oční optik – Geometrická optika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomovaný oční optik – Geometrická optika"— Transkript prezentace:

1 Diplomovaný oční optik – Geometrická optika
Úvod - fyzikální podstata světla - optická prostředí a jejich charakterizace, index lomu - šíření světla optickým prostředím - rychlost šíření světla v prostředí a její měření Základní zákony geometrické optiky - zákon přímočarého šíření - zákon vzájemné nezávislosti šíření světelných paprsků - zákon odrazu a lomu - Fermatův princip - odrazivost, propustnost a absorpce optických prostředí Chod paprsků v jednoduchých soustavách - chod paprsku hranolem - chod paprsku klínem - chod paprsku destičkou Optické zobrazování v obecném prostoru - zobrazování kulovou lámavou plochou - zobrazování rovinnou lámavou plochou - zobrazování soustavou lámavých ploch - zobrazování odrazem (rovinné, kulové zrcadlo) Optické zobrazování v paraxiálním prostoru - použití matic v paraxiálním prostoru - zvětšení (příčné, úhlové a osové) - základní body optické soustavy (ohniska, hlavní body, uzlové body) - základní zobrazovací rovnice Optické zobrazování čočkou a soustavou čoček - základní parametry sférické čočky - zobrazování sférickou tenkou a tlustou čočkou - zobrazování soustavou čoček - asférické čočky, základní parametry, zobrazování Vady optického zobrazování - otvorová vada - zkreslení - astigmatismus a zklenutí - koma - barevná vada velikosti - barevná vada polohy - aberace vyšších řádů - trigonometrické vyjádření vad optické soustavy - algebraické vyjádření monochromatických vad v prostoru III.řádu Chod paprsků v optických přístrojích - lupa - mikroskop - dalekohled - objektivní zobrazovací přístroje - laboratorní optické přístroje

2 Hodnocení na konci zímního období – zkouška
Podmínky zápočtu : 1. 3 testy minimálně na 55% 2. ústní pohovor – viz soubor otázek 3. účast ve výuce 75% Literatura: Jexová, S.: Geometrická optika, Brno 2010 publikaci možno zakoupit v prodejně odborné literatury,NCO NZO, Vinařská 6, Brno internetový prodej na Havelka, B., Fuka, J.: Optika, Praha 1961 Halliday,D. a kol.: Fyzika – Elektromagnetické vlny – Optika - Relativita

3 Okruhy ke zkoušce z geometrické optiky
za 2.ročník DOP – zimní období Jednoduchá čočka - odvození Gullstrandovy rovnice. Pojem imerze s ohledem na Gullstrandovu rovnici. Sférická čočka ve vzduchu - SPOJNÁ - diskuse s ohledem na optickou mohutnost a tloušťku čočky (BI,PLAN). 4. Sférická čočka ve vzduchu - ROZPTYLNÁ- diskuse s ohledem na optickou mohutnost a 5. Sférická čočka ve vzduchu - MENISKOVÁ- diskuse s ohledem na optickou mohutnost a tloušťku čočky . 6. Zvláštní případy čoček ve vzduchu. 7. Vrcholová lámavost a optická mohutnost - odvození vztahu. 8. Otvorová vada - příčiny vzniku, projev nástin korekce. 9. Zkreslení - příčiny vzniku, projev nástin korekce. 10. Astigmatismus a zklenutí - příčiny vzniku, projev nástin korekce. 11. Koma - příčiny vzniku, projev nástin korekce. 12. Barevná vady polohy a velikosti - příčiny vzniku, projev nástin korekce. 13. Lupa - zvětšení lupy, zraková konvenční vzdálenost, lupy v praxi. 14. Mikroskop - zvětšení mikroskopu, optický interval, numerická apertura objektivu, typy objektivů. 15. Keplerův dalekohled - zvetšení afokálnost soustavy. 16. Galileův dalekohled - zvetšení , převracecí soustavy. 17. Triedr - popis, schéma, využití. 18. Newtonův dalekohled - schéma, popis chodu paprsků. 19. Fotografické přístroje - folie s nákresem bude dodána, vysvětlení vzniku obrazu, typy objektivů, světelnost. 20. Diaskopická a episkopická projekce - popis jednotlivých součástí a jejich charakteristika

4 Opakovací test za první ročník
- !!!

5 Opakovací příklady: Rozhodněte, zda paprsek dopadající pod úhlem  ze skla (1,5) do vzduchu se láme nebo úplně odráží: a)  = 48o b)  = 30o c)  = 42o 2. Do dna jezera v hloubce 2,0 m je zasazen sloup, který vyčnívá 1,0 nad hladinou. Určete délku stínu sloupu na hladině a na dně jezera, jestliže slunce je 30o nad obzorem. Index lomu vody je 1,33. 3. Monochromatický paprsek dopadá na skleněný hranol ve vzduchu pod úhlem 45o. Lámavý úhel hranolu je 60o, index lomu skla je 1,6. Vypočtěte deviaci. 4. Určete polohu paraxiálního obrazu vytvořeného kulovým zrcadlem o poloměru křivosti r = 500 mm, je-li předmět ve vzdálenosti 2 m před zrcadlem. Situaci řešte i graficky.


Stáhnout ppt "Diplomovaný oční optik – Geometrická optika"

Podobné prezentace


Reklamy Google