Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Test z biologie 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Test z biologie 2006."— Transkript prezentace:

1 Test z biologie 2006

2 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří:
a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace c. utváření jádra d. struktura biomembrán e. žádná odpověď není správná

3 2. Které z uvedených historických dat je správné:
Robert Koch objevil v r původce tuberkulózy J.D.Watson a F.Crick objevili v r dvouvláknovou strukturu DNA V r bylo publikováno narození prvního klonovaného zvířete – ovce Dolly Louis Pasteur prokázal v r. 1776, že kvašení je způsobeno mikroorganismy žádná odpověď není správná

4 3. Strukturu deoxyribonukeové kyseliny objasnili v r. 1953
H. Krebs J.D.Watson a F. Crick L.C.Pauling H.G.Khorana žádná odpověď není správná

5 in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin
4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastností, kterou mají viry společnou se živými systémy. Viry se tedy mohou množit: in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin in vitro v přítomnosti nukleotidů, aminokyselin a ATP i v buňce mrtvé jen v buňce metabolicky aktivní žádná odpověď není správná

6 5. Které z uvedených výpovědí není správná
v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou primárním účinkem zvýšení teploty na molekulu bílkoviny je zhroucení její terciární struktury mezi makrobiogenní prvky patří H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami žádná odpověď není správná

7 orgán – tkáň – buňka – organismus
6. Ve které z uvedených kombinací jsou živé systémy seřazeny podle jejich stupně organizovanosti orgán – tkáň – buňka – organismus buňka – orgán – tkáň – orgánová soustava buňka – orgán – organismus – společenství organismů tkáň – orgán – organismus – buňka žádná odpověď není správná

8 7. Mezi nebuněčné organismy patří:
mykoplasmata ricketsie bakteriofágy spirily žádná odpověď není správná

9 8. Který z uvedených vědeckých poznatků má nejstarší datum objevu:
produkce lidského insulinu v bakteriích naklonování ovečky Dolly přečtení úplné sekvence lidského genomu rozluštění genetického kódu žádná odpověď není správná

10 9. Rychlost difúze molekul přes plazmatickou membránu závisí na:
koncentraci ATP v cytoplazmě na koncentračním spádu aktivitě transportních proteinů aktivitě membránových enzymů žádná odpověď není správná

11 10. DNA se v buňce vyskytuje:
v jádře v lyzosomech v ribosomech v endoplasmatickém retikulu žádná odpověď není správná

12 žádná odpověď není správná
11. Při srovnání diferencované buňky organismu se zygotou, z níž se organismus vyvinul, zjišťujeme, že mají obě: různý genom stejný genom stejné mRNA molekuly stejný fenotyp žádná odpověď není správná

13 12. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou:
buněčná stěna mitochondrie jádro obalené membránou vakuoly žádná odpověď není správná

14 13. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je:
G1 – G2 – S – M S – G1 – G2 – M M – G1 – G2 – S G1 – S – G2 – M žádná odpověď není správná

15 14. Tloušťka tyčinkových baktérií buňky je řádově:
10 –1 mm – 10 – 2 mm 10 –2 mm – 10 – 3 mm 10 –3 mm – 10 – 4 mm 10 –4 mm – 10 – 5 mm žádná odpověď není správná

16 15. Bičík eukaryontních buněk má strukturální základ podobný:
bičíku bakteriální buňky svazku mikrofilament bičíku bakteriofága řasinkám žádná odpověď není správná

17 16. Která z buněk lidského těla by mohla být pozorovatelná pouhým okem:
buňka příčně pruhovaného svalu buňka motorického neuronu zralý oocyt makrofág ze zánětlivého ložiska žádná odpověď není správná

18 17. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin:
v lyzosomech ve vakuolách rostlinných buněk v mitochondriích a chloroplastech v plazmatické membráně žádná odpověď není správná

19 18. K replikaci jaderné DNA dochází:
v G1 fázi v G2 fázi v M fázi v G0 fázi žádná odpověď není správná

20 žádná odpověď není správná
19. Který z uvedených desoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T: U T A C žádná odpověď není správná

21 20. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možnosti uspořádání:
primární struktury bílkovin sekundární struktury bílkovin lineárních polysacharidů nukleových kyselin žádná odpověď není správná

22 lyzosomy Golgiho aparát ribosomy jadérko
21. K živým buňkám byl do kultivačního média přidán 14C-uracil, který se včleňuje do nově syntetizované RNA. Místo syntézy RNA lze určit technikou radiografie. Nad kterými buněčnými strukturami se objeví zrníčka stříbra, ukazující místo RNA syntézy? lyzosomy Golgiho aparát ribosomy jadérko

23 22. Podstatou vzájemné komplementarity obou polynukleotidových řetězců DNA molekuly jsou:
dvě vodíkové vazby mezi A-T a tři vodíkové vazby mezi C-G dvě vodíkové vazby mezi C-G a tři vodíkové vazby mezi A-T fosfodiesterové vazby mezi deoxyribózou a kyselinou fosforečnou nukleotidů A-T a G-C specifické hydrofobní interakce mezi A-T a G-C žádná odpověď není správná

24 23. Molekula glukózy je ve vztahu ke škrobu stejně jako:
steroid k lipidu nukleotid k nukleové kyselině protein k aminokyselině sacharóza ke škrobu žádná odpověď není správná

25 24. Cytokineze je: pohyb buňky pomocí panožek
rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřinné pohyb buňky pomocí bičíku rozdělení jádra žádná odpověď není správná

26 25. Semiautonomní organely eukaryontní buňky:
mají schopnost omezeně se množit mimo buňku využívají ke svému dělení dělící vřeténko mají vlastní endoplasmatické retikulum mají svou vlastní DNA žádná odpověď není správná

27 26. Mezi semiautonomní organely eukaryontní buňky patří:
endoplasmatické retikulum a jaderný obal mitochondrie a chloroplasty vakuoly plasmatických membrán a Gogiho aparát jaderný obal a plasmatická membrána žádná odpověď není správná

28 27. Fagocytóza je schopnost některých buněk:
pohlcovat pevné částice, např. bakterie tvořit protilátky shlukovat lymfocyty pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky žádná odpověď není správná

29 28. Plasmolýza je: reakce rostlinné buňky na hypertonický roztok
reakce živočišné buňky na hypertonický roztok reakce rostlinné buňky na hypotonický roztok osmotická lýza červených krvinek žádná odpověď není správná

30 29. Živočišné buňky mají na povrchu:
plasmatickou membránu buněčnou stěnu vrstvu osku kutinové pouzdro žádná odpověď není správná

31 30. Dělící vřeténko vzniká:
v S fázi buněčného cyklu v interfázi buněčného cylu v profázi mitózy v anafázi mitózy žádná odpověď není správná

32 31. Karyokineze je: proces dělení jádra v M fázi buněčného cyklu
proces zaškrcování cytoplasmy na konci M fáze buněčného cyklu pohyb buněčného jádra v ose buňky v průběhu G1 fáze buněčného cyklu rotační pohyb jádra v interfázi

33 32. Pinocytóza je schopnost buněk:
pohlcovat pevné částice, např. bakterie tvořit dlouhé výběžky cytoplasmy shlukovat lymfocyty pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky žádná odpověď není správná

34 33. Plasmolýzu lze snadno demonstrovat na rostlinné buňce
z důvodů specifické struktury rostlinné plasmatické membrány protože osmotické jevy se vyskytují jen u rostlin protože v živočišné buňce nejsou zřetelné vakuoly protože v rostlinné buňce je patrno oddělení plasmatické membrány od buněčné stěny žádná odpověď není správná

35 34. Plasmatická membrána je tvořena:
pouze vrstvou glykokalyx dvojvrstvou fosfolipidů s bílkovinami jednou vrstvou fosfolipidů a cukry pouze bílkovinami a cukry žádná odpověď není správná

36 35. Mezi membránové organely nepatří:
lyzosomy endoplasmatické retikulum ribosomy mitochondrie žádná odpověď není správná

37 36. Tloušťka plasmatické membrány je přibližně:
0,75 nm 7,5 nm 75 nm 7,5 μm žádná odpověď není správná

38 jádro chlorofyl syntéza ATP cytoplasma methionin syntéza bílkovin
37. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? jádro chlorofyl syntéza ATP cytoplasma methionin syntéza bílkovin Golgiho aparát uracil syntéza RNA vakuola vitamín C buněčné oxidace žádná odpověď není správná

39 jádro glukóza syntéza polysacharidů lyzosom histidin proteosyntéza
38. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? jádro glukóza syntéza polysacharidů lyzosom histidin proteosyntéza mitochondrie cytochrom syntéza nukleových kyselin plastidy uracil syntéza RNA žádná odpověď není správná

40 39. Bičík, tvořený svazky mikrotubulů, je orgánem pohybu u:
bakteriofágů prvoků baktérií améb žádná odpověď není správná

41 40. Strukturálním základem bičíku eukaryontních buněk jsou:
mikrotubuly mikrofilamenta polysacharidy glykoproteiny žádná odpověď není správná

42 41. Endocytózou rozumíme proces vylučování látek z buňky
pasivní příjem molekul buňkou aktivní transport makromolekul a pevných částí do buňky samonatrávení buněčného obsahu žádná odpověď není správná

43 42. Proces endocytózy se uskutečňuje
pomocí průduchů vytvářením iontových kanálů v plasmatické membráně tvorbou vchlípenin v plasmatické membráně uvolněním hydrolytických enzymů z lyzosomů žádná odpověď není správná

44 43. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrotubulech:
jsou jednou z komponent cytoskeletu jsou tvořeny aktinem tvoří strukturální základ dělícího vřeténka jsou tvořeny bílkovinou tubulinem Která tvrzení jsou správná? tvrzení 1 a 2 tvrzení 1,3 a 4 tvrzení 3 a 4 tvrzení 1,2 a 3 žádná odpověď není správná

45 44. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrofilamentech:
jsou tvořeny bílkovinou tubulinem podílí se na amébovitém pohybu buňky podílí se na bičíkovitém pohybu buňky jsou tvořeny bílkovinou aktinem Která tvrzení jsou správná? tvrzení 1,2 a 3 tvrzení 2,3 a 4 tvrzení 1 a 2 tvrzení 2 a 4 žádná odpověď není správná

46 45. Karyokineze je součást M fáze buněčného cyklu
může být indukována i v G1 fázi je uskutečňována zaškrcením jádra probíhá pouze u buněk s centriolem žádná odpověď není správná

47 Přestávka 10 min

48 46. Které z tvrzení o „semiautonomních“ organelách neodpovídá definici semiautonomie:
mitochondrie se dělí v cytoplasmě nezávisle na S fázi buněčného cyklu chloroplasty i mitochondrie obsahují vlastní DNA, mRNA a ribosomy po dodání nukleotidů, aminokyselin a ATP se mohou mitochondrie množit i in vitro semiautonomní organely mají svůj vlastní proteosyntetický aparát žádná odpověď není správná

49 47. Která z výpovědí o plasmatické membráně neodpovídá skutečnosti:
plasmatická membrána tvoří semipermeabilní bariéru buňky plasmatické membrána je nepropustná pro molekuly vody plasmatická membrána prokaryontů obsahuje enzymy dýchacího řetězce plasmatická membrána některých buněk obsahuje specifické protilátky žádná odpověď není správná

50 interfázi buněčného cyklu profázi mitózy anafázi mitózy
48. Dělící vřeténko, důležité pro rozdělení genetického materiálu buňky vzniká v: S fázi buněčného cyklu interfázi buněčného cyklu profázi mitózy anafázi mitózy žádná odpověď není správná

51 49. Pořadí fází buněčného cyklu je následující:
G1,G2,S,M G1,S,G2,M G0,G1,G2,M G1,G2,S,cytokinese žádná odpověď není správná

52 50. Na biochemickém rozkladu přijatých látek se v buňce podílí:
endoplasmatické retikulum Golgiho aparát lyzosomy mitochondrie žádná odpověď není správná

53 51. Golgiho aparát je jednou z organel:
sekreční dráhy syntézy proteinů syntézy fosfolipidů endocytózy žádná odpověď není správná

54 52. Které tvrzení o centriolu neodpovídá současným poznatkům biologie buňky:
je součástí centrosomu jeho strukturálním základem jsou mikrotubuly je organizační strukturou pro dělící vřeténko je umístěn v primární konstrikci chromozómu žádná odpověď není správná

55 v hypertonickém roztoku sacharózy v hypotonickém roztoku sacharózy
53. Koncentrace rozpuštěných látek v erytrocytu je asi 2%. Přes jeho plasmatickou membránu nemůže pronikat sacharóza, avšak voda a močovina ano. Ve kterém z uvedených roztoků se projeví nejvíce osmotické svraštění erytrocytů: v hypertonickém roztoku sacharózy v hypotonickém roztoku sacharózy v čisté vodě v hypotonickém roztoku močoviny žádná odpověď není správná

56 žádná odpověď není správná
54. Mikrofotografie dělící se myší buňky (2n=40) ukazuje 40 chromosomů, z nichž každý je tvořen 2 zřetelnými chromatidami. Kterou fázi buněčného cyklu tato mikrofotografie zachycuje? profázi meiosy I. anafázi meiosy II. profázi mitózy metafázi mitózy žádná odpověď není správná

57 vznikla polymerací gukózových molekul
55. V cytoplasmě améby jsme mikroskopicky zjistili zrníčka škrobu. jakým mechanismem se zrníčka dostala do buňky? endocytózou exocytózou vznikla polymerací gukózových molekul vznikla přeměnou zrníček glykogenu žádná odpověď není správná

58 žádná odpověď není správná
56. Endosymbiotická teorie vzniku eukaryontníchbuněk vysvětluje ůvod mitochondrií a chloroplastů z prokaryontů. Který z uvedených poznatků není správný a tedy tuto představu nepodporuje: mitochondrie a chloroplasty mají velikost, která odpovídá prokaryontnímbuňkám mitochondrie a chloroplasty mají vlastní DNA, zpravidla ve formě cirkulárního chromosomu ribosomy mitochondrií a chloroplastů mají stejnou velikost jako ribosomy prokaryontních buněk po isolaci z buňky se mitochondrie a chloroplasty mohou dělit podobně jako prokaryontní buňky žádná odpověď není správná

59 57. Které z následujících ukazatelů jsou rozhodující pro zařazení buňky mezi prokaryontní a eukaryontní: přítomnost či nepřítomnost buněčné stěny přítomnost či nepřítomnost ribosomů zda obsahuje nebo neobsahuje v cytoplasmě membránové organely zda obsahuje nebo neobsahuje chromosomy žádná odpověď není správná

60 58. Diktyosomy jsou součástí Golgiho aparátu
jsou typickou membránovou organelou prokaryontů jsou proteinové agregáty, na které jsou navinuty molekuly DNA jsou mechanické svorky zajišťující soudržnost tkáně žádná odpověď není správná

61 59. Aktivní transport molekul přes plasmatickou membránu závisí na:
polaritě přenášených molekul velikosti pórů v plasmatické membráně aktivitě přenašečových molekul v plasmatické membráně koncentračním spádu rozpuštěných molekul žádná odpověď není správná

62 60. Kterou z uvedených buněčných součástí nemůžeme pozorovat světelným mikroskopem:
chromosomy v metafázi dělící vřeténko ribosomy mitochondrie žádná odpověď není správná

63 61. Centromera je: dělící tělísko ležící poblíž jádra buňky
jedna z blastomer blastuly tělísko v přední části hlavičky spermie místo spojení dvou sesterských chromosomů v metafázi žádná odpověď není správná

64 žádná odpověď není správná
62. Chceme zjistit, na kterém místě se v buňce syntetizuje DNA. jednou z možností je použití radioaktivních sloučenin, které se přednostně včleňují do DNA; radioaktivní DNA se potom detekuje autoradiograficky. Kterou z uvedených radioaktivních sloučenin použijeme? kyselinu fosforečnou tymidin adenin deoxyribózu žádná odpověď není správná

65 63. Rozdělení replikovaného prokaryontního chromosomu je zajišťováno:
jednoduchým dělícím vřeténkem sekundárně vytvořením buněčné přepážky růstem plasmatické membrány, ke které jsou chromosomy uchyceny náhodnou distribucí replikovaných cirkulárních molekul DNA žádná odpověď není správná

66 64. Fenotypový štěpný poměr v F2 u dihybridismu s úplnou dominancí je:
1:1 1:2:1 9:3:3:1 9:4:2:1 žádná odpověď není správná

67 65. Chromosomy prokaryontních buněk jsou:
tvořeny jednou, zpravidla do kruhu uzavřenou, dvouvláknovou makromolekulou DNA uzavřeny v jaderném obalu tvořeny kruhovou molekulou jednovláknové DNA tvořeny cirkulární molekulou dvouvláknové RNA žádná odpověď není správná

68 66. Alely téhož genu se od sebe liší tím, že:
nesou informaci pro jiný protein jsou na chromosomech různých párů mají změnu v sekvenci nukleotidů leží na různých částech téhož chromosomu žádná odpověď není správná

69 67. Při křížení jedinců s genotypy AaBB x AaBB bude štěpný poměr genotypů:
9:3:3:1 3:1 1:2:1 4:4:2:2:2:1:1:1:1 žádná odpověď není správná

70 68. Fenotyp je: obvykle determinován dvěma alelami
je nezávislý na genotypu je u haploidních organismů totéž co genotyp soubor všech znaků organismu žádná odpověď není správná

71 69. Alela se vždy vyskytuje ve dvou formách je jednotkou fenotypu
je konkrétní forma genu se vždy vyskytuje ve více než dvou formách žádná odpověď není správná

72 70. Homologní chromosomy mají:
stejný tvar a stejné alely různý tvar a stejné alely stejný tvar a rozměr a různé geny stejný tvar a stejné geny žádná odpověď není správná

73 71. Při úplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově:
shodný s AA shodný s aa mezi AA a aa odlišný od obou rodičů (AA, aa) žádná odpověď není správná

74 žádná odpověď není správná
72. Při dihybridismu s úplnou dominancí nacházíme v F2 následujcící počet různých fenotypů: 1 2 3 4 žádná odpověď není správná

75 73. Alely A a B pro krevní skupinu systému AB0 jsou ve vztahu:
recesivity a dominance intermediarity kodominance superdominance žádná odpověď není správná

76 74. Má-li matka krevní skupinu 0 a otec rovněž 0, mohou mít děti krevní skupinu:
0 a A 0,A,AB 0,A,AB,B žádná odpověď není správná

77 75. Genotyp je: podmíněn fenotypem soubor všech genů organismu
typický gen je vždy užší soubor než fenotyp téhož jedince žádná odpověď není správná

78 76. Která z uvedených odpovědí není správná:
v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou mezi biopolymery patří: polysacharidy, bílkoviny, tuky a nukleové kyseliny mezi makrobiogenní prvky patří: H,C,N,S,O,Na,K,Cl,Mg,Fe deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami žádná odpověď není správná

79 S díky za Vaše úsilí Orko

80 1. K zásadním rozdílům mezi buňkami prokaryontními a eukaryontními patří:
a. přítomnost buněčné stěny b. kódování genetické informace c. utváření jádra d. struktura biomembrán e. žádná odpověď není správná

81 2. Které z uvedených historických dat je správné:
Robert Koch objevil v r původce tuberkulózy J.D.Watson a F.Crick objevili v r dvouvláknovou strukturu DNA V r bylo publikováno narození prvního klonovaného zvířete – ovce Dolly Louis Pasteur prokázal v r. 1776, že kvašení je způsobeno mikroorganismy žádná odpověď není správná

82 3. Strukturu deoxyribonukeové kyseliny objasnili v r. 1953
H. Krebs J.D.Watson a F. Crick L.C.Pauling H.G.Khorana žádná odpověď není správná

83 in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin
4. Schopnost autoreprodukce je jednou z vlastností, kterou mají viry společnou se živými systémy. Viry se tedy mohou množit: in vitro v přítomnosti nukleotidů a aminokyselin in vitro v přítomnosti nukleotidů, aminokyselin a ATP i v buňce mrtvé jen v buňce metabolicky aktivní žádná odpověď není správná

84 5. Které z uvedených výpovědí není správná
v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou primárním účinkem zvýšení teploty na molekulu bílkoviny je zhroucení její terciární struktury mezi makrobiogenní prvky patří H,C,N,Cu,O,Na,K,Cl,Mg,Fe deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami žádná odpověď není správná

85 orgán – tkáň – buňka – organismus
6. Ve které z uvedených kombinací jsou živé systémy seřazeny podle jejich stupně organizovanosti orgán – tkáň – buňka – organismus buňka – orgán – tkáň – orgánová soustava buňka – orgán – organismus – společenství organismů tkáň – orgán – organismus – buňka žádná odpověď není správná

86 7. Mezi nebuněčné organismy patří:
mykoplasmata ricketsie bakteriofágy spirily žádná odpověď není správná

87 8. Který z uvedených vědeckých poznatků má nejstarší datum objevu:
produkce lidského insulinu v bakteriích naklonování ovečky Dolly přečtení úplné sekvence lidského genomu rozluštění genetického kódu žádná odpověď není správná

88 9. Rychlost difúze molekul přes plazmatickou membránu závisí na:
koncentraci ATP v cytoplazmě na koncentračním spádu aktivitě transportních proteinů aktivitě membránových enzymů žádná odpověď není správná

89 10. DNA se v buňce vyskytuje:
v jádře v lyzosomech v ribosomech v endoplasmatickém retikulu žádná odpověď není správná

90 žádná odpověď není správná
11. Při srovnání diferencované buňky organismu se zygotou, z níž se organismus vyvinul, zjišťujeme, že mají obě: různý genom stejný genom stejné mRNA molekuly stejný fenotyp žádná odpověď není správná

91 12. Pravidelnou součástí bakteriální buňky jsou:
buněčná stěna mitochondrie jádro obalené membránou vakuoly žádná odpověď není správná

92 13. Sled jednotlivých fází buněčného cyklu je:
G1 – G2 – S – M S – G1 – G2 – M M – G1 – G2 – S G1 – S – G2 – M žádná odpověď není správná

93 14. Tloušťka tyčinkových baktérií buňky je řádově:
10 –1 mm – 10 – 2 mm 10 –2 mm – 10 – 3 mm 10 –3 mm – 10 – 4 mm 10 –4 mm – 10 – 5 mm žádná odpověď není správná

94 15. Bičík eukaryontních buněk má strukturální základ podobný:
bičíku bakteriální buňky svazku mikrofilament bičíku bakteriofága řasinkám žádná odpověď není správná

95 16. Která z buněk lidského těla by mohla být pozorovatelná pouhým okem:
buňka příčně pruhovaného svalu buňka motorického neuronu zralý oocyt makrofág ze zánětlivého ložiska žádná odpověď není správná

96 17. Ve kterých buněčných strukturách probíhá syntéza bílkovin:
v lyzosomech ve vakuolách rostlinných buněk v mitochondriích a chloroplastech v plazmatické membráně žádná odpověď není správná

97 18. K replikaci jaderné DNA dochází:
v G1 fázi v G2 fázi v M fázi v G0 fázi žádná odpověď není správná

98 žádná odpověď není správná
19. Který z uvedených desoxyribonukleotidů je při replikaci DNA komplementární k T: U T A C žádná odpověď není správná

99 20. Alfa helix a beta skládaný list jsou dvě z možnosti uspořádání:
primární struktury bílkovin sekundární struktury bílkovin lineárních polysacharidů nukleových kyselin žádná odpověď není správná

100 lyzosomy Golgiho aparát ribosomy jadérko
21. K živým buňkám byl do kultivačního média přidán 14C-uracil, který se včleňuje do nově syntetizované RNA. Místo syntézy RNA lze určit technikou radiografie. Nad kterými buněčnými strukturami se objeví zrníčka stříbra, ukazující místo RNA syntézy? lyzosomy Golgiho aparát ribosomy jadérko

101 22. Podstatou vzájemné komplementarity obou polynukleotidových řetězců DNA molekuly jsou:
dvě vodíkové vazby mezi A-T a tři vodíkové vazby mezi C-G dvě vodíkové vazby mezi C-G a tři vodíkové vazby mezi A-T fosfodiesterové vazby mezi deoxyribózou a kyselinou fosforečnou nukleotidů A-T a G-C specifické hydrofobní interakce mezi A-T a G-C žádná odpověď není správná

102 23. Molekula glukózy je ve vztahu ke škrobu stejně jako:
steroid k lipidu nukleotid k nukleové kyselině protein k aminokyselině sacharóza ke škrobu žádná odpověď není správná

103 24. Cytokineze je: pohyb buňky pomocí panožek
rozdělení mateřské buňky na dvě buňky dceřinné pohyb buňky pomocí bičíku rozdělení jádra žádná odpověď není správná

104 25. Semiautonomní organely eukaryontní buňky:
mají schopnost omezeně se množit mimo buňku využívají ke svému dělení dělící vřeténko mají vlastní endoplasmatické retikulum mají svou vlastní DNA žádná odpověď není správná

105 26. Mezi semiautonomní organely eukaryontní buňky patří:
endoplasmatické retikulum a jaderný obal mitochondrie a chloroplasty vakuoly plasmatických membrán a Gogiho aparát jaderný obal a plasmatická membrána žádná odpověď není správná

106 27. Fagocytóza je schopnost některých buněk:
pohlcovat pevné částice, např. bakterie tvořit protilátky shlukovat lymfocyty pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky žádná odpověď není správná

107 28. Plasmolýza je: reakce rostlinné buňky na hypertonický roztok
reakce živočišné buňky na hypertonický roztok reakce rostlinné buňky na hypotonický roztok osmotická lýza červených krvinek žádná odpověď není správná

108 29. Živočišné buňky mají na povrchu:
plasmatickou membránu buněčnou stěnu vrstvu osku kutinové pouzdro žádná odpověď není správná

109 30. Dělící vřeténko vzniká:
v S fázi buněčného cyklu v interfázi buněčného cylu v profázi mitózy v anafázi mitózy žádná odpověď není správná

110 31. Karyokineze je: proces dělení jádra v M fázi buněčného cyklu
proces zaškrcování cytoplasmy na konci M fáze buněčného cyklu pohyb buněčného jádra v ose buňky v průběhu G1 fáze buněčného cyklu rotační pohyb jádra v interfázi

111 32. Pinocytózy je schopnost buněk:
pohlcovat pevné částice, např. bakterie tvořit dlouhé výběžky cytoplasmy shlukovat lymfocyty pohlcovat kapičky tekutiny z okolí buňky žádná odpověď není správná

112 33. Plasmolýzu lze snadno demonstrovat na rostlinné buňce
z důvodů specifické struktury rostlinné plasmatické membrány protože osmotické jevy se vyskytují jen u rostlin protože v živočišné buňce nejsou zřetelné vakuoly protože v rostlinné buňce je patrno oddělení plasmatické membrány od buněčné stěny žádná odpověď není správná

113 34. Plasmatická membrána je tvořena:
pouze vrstvou glykokalyx dvojvrstvou fosfolipidů s bílkovinami jednou vrstvou fosfolipidů a cukry pouze bílkovinami a cukry žádná odpověď není správná

114 35. Mezi membránové organely nepatří:
lyzosomy endoplasmatické retikulum ribosomy mitochondrie žádná odpověď není správná

115 36. Tloušťka plasmatické membrány je přibližně:
0,75 nm 7,5 nm 75 nm 7,5 μm žádná odpověď není správná

116 jádro chlorofyl syntéza ATP cytoplasma methionin syntéza bílkovin
37. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? jádro chlorofyl syntéza ATP cytoplasma methionin syntéza bílkovin Golgiho aparát uracil syntéza RNA vakuola vitamín C buněčné oxidace žádná odpověď není správná

117 jádro glukóza syntéza polysacharidů lyzosom histidin proteosyntéza
38. V následujících sloupcích jsou uvedeny součásti buňky, jejich biochemické složky a jejich biochemická funkce. Která z trojic tvoří významový celek? jádro glukóza syntéza polysacharidů lyzosom histidin proteosyntéza mitochondrie cytochrom syntéza nukleových kyselin plastidy uracil syntéza RNA žádná odpověď není správná

118 39. Bičík, tvořený svazky mikrotubulů, je orgánem pohybu u:
bakteriofágů prvoků baktérií améb žádná odpověď není správná

119 40. Strukturálním základem bičíku eukaryontních buněk jsou:
mikrotubuly mikrofilamenta polysacharidy glykoproteiny žádná odpověď není správná

120 41. Endocytózou rozumíme proces vylučování látek z buňky
pasivní příjem molekul buňkou aktivní transport makromolekul a pevných částí do buňky samonatrávení buněčného obsahu žádná odpověď není správná

121 42. Proces endocytózy se uskutečňuje
pomocí průduchů vytvářením iontových kanálů v plasmatické membráně tvorbou vchlípenin v plasmatické membráně uvolněním hydrolytických enzymů z lyzosomů žádná odpověď není správná

122 43. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrotubulech:
jsou jednou z komponent cytoskeletu jsou tvořeny aktinem tvoří strukturální základ dělícího vřeténka jsou tvořeny bílkovinou tubulinem Která tvrzení jsou správná? tvrzení 1 a 2 tvrzení 1,3 a 4 tvrzení 3 a 4 tvrzení 1,2 a 3 žádná odpověď není správná

123 44. V následujícím přehledu je uvedeno několik tvrzení o mikrofilamentech:
jsou tvořeny bílkovinou tubulinem podílí se na amébovitém pohybu buňky podílí se na bičíkovitém pohybu buňky jsou tvořeny bílkovinou aktinem Která tvrzení jsou správná? tvrzení 1,2 a 3 tvrzení 2,3 a 4 tvrzení 1 a 2 tvrzení 2 a 4 žádná odpověď není správná

124 45. Karyokineze je součást M fáze buněčného cyklu
může být indukována i v G1 fázi je uskutečňována zaškrcením jádra probíhá pouze u buněk s centriolem žádná odpověď není správná

125 46. Které z tvrzení o „semiautonomních“ organelách neodpovídá definici semiautonomie:
mitochondrie se dělí v cytoplasmě nezávisle na S fázi buněčného cyklu chloroplasty i mitochondrie obsahují vlastní DNA, mRNA a ribosomy po dodání nukleotidů, aminokyselin a ATP se mohou mitochondrie množit i in vitro semiautonomní organely mají svůj vlastní proteosyntetický aparát žádná odpověď není správná

126 47. Která z výpovědí o plasmatické membráně neodpovídá skutečnosti:
plasmatická membrána tvoří semipermeabilní bariéru buňky plasmatické membrána je nepropustná pro molekuly vody plasmatická membrána prokaryontů obsahuje enzymy dýchacího řetězce plasmatická membrána některých buněk obsahuje specifické protilátky žádná odpověď není správná

127 interfázi buněčného cyklu profázi mitózy anafázi mitózy
48. Dělící vřeténko, důležité pro rozdělení genetického materiálu buňky vzniká v: S fázi buněčného cyklu interfázi buněčného cyklu profázi mitózy anafázi mitózy žádná odpověď není správná

128 49. Pořadí fází buněčného cyklu je následující:
G1,G2,S,M G1,S,G2,M G0,G1,G2,M G1,G2,S,cytokinese žádná odpověď není správná

129 50. Na biochemickém rozkladu přijatých látek se v buňce podílí:
endoplasmatické retikulum Golgiho aparát lyzosomy mitochondrie žádná odpověď není správná

130 51. Golgiho aparát je jednou z organel:
sekreční dráhy syntézy proteinů syntézy fosfolipidů endocytózy žádná odpověď není správná

131 52. Které tvrzení o centriolu neodpovídá současným poznatkům biologie buňky:
je součástí centrosomu jeho strukturálním základem jsou mikrotubuly je organizační strukturou pro dělící vřeténko je umístěn v primární konstrikci chromozómu žádná odpověď není správná

132 v hypertonickém roztoku sacharózy v hypotonickém roztoku sacharózy
53. Koncentrace rozpuštěných látek v erytrocytu je asi 2%. Přes jeho plasmatickou membránu nemůže pronikat sacharóza, avšak voda a močovina ano. Ve kterém z uvedených roztoků se projeví nejvíce osmotické svraštění erytrocytů: v hypertonickém roztoku sacharózy v hypotonickém roztoku sacharózy v čisté vodě v hypotonickém roztoku močoviny žádná odpověď není správná

133 žádná odpověď není správná
54. Mikrofotografie dělící se myší buňky (2n=40) ukazuje 40 chromosomů, z nichž každý je tvořen 2 zřetelnými chromatidami. Kterou fázi buněčného cyklu tato mikrofotografie zachycuje? profázi meiosy I. anafázi meiosy II. profázi mitózy metafázi mitózy žádná odpověď není správná

134 vznikla polymerací gukózových molekul
55. V cytoplasmě améby jsme mikroskopicky zjistili zrníčka škrobu. jakým mechanismem se zrníčka dostala do buňky? endocytózou exocytózou vznikla polymerací gukózových molekul vznikla přeměnou zrníček glykogenu žádná odpověď není správná

135 žádná odpověď není správná
56. Endosymbiotická teorie vzniku eukaryontníchbuněk vysvětluje ůvod mitochondrií a chloroplastů z prokaryontů. Který z uvedených poznatků není správný a tedy tuto představu nepodporuje: mitochondrie a chloroplasty mají velikost, která odpovídá prokaryontnímbuňkám mitochondrie a chloroplasty mají vlastní DNA, zpravidla ve formě cirkulárního chromosomu ribosomy mitochondrií a chloroplastů mají stejnou velikost jako ribosomy prokaryontních buněk po isolaci z buňky se mitochondrie a chloroplasty mohou dělit podobně jako prokaryontní buňky žádná odpověď není správná

136 57. Které z následujících ukazatelů jsou rozhodující pro zařazení buňky mezi prokaryontní a eukaryontní: přítomnost či nepřítomnost buněčné stěny přítomnost či nepřítomnost ribosomů zda obsahuje nebo neobsahuje v cytoplasmě membránové organely zda obsahuje nebo neobsahuje chromosomy žádná odpověď není správná

137 58. Diktyosomy jsou součástí Golgiho aparátu
jsou typickou membránovou organelou prokaryontů jsou proteinové agregáty, na které jsou navinuty molekuly DNA jsou mechanické svorky zajišťující soudržnost tkáně žádná odpověď není správná

138 59. Aktivní transport molekul přes plasmatickou membránu závisí na:
polaritě přenášených molekul velikosti pórů v plasmatické membráně aktivitě přenašečových molekul v plasmatické membráně koncentračním spádu rozpuštěných molekul žádná odpověď není správná

139 60. Kterou z uvedených buněčných součástí nemůžeme pozorovat světelným mikroskopem:
chromosomy v metafázi dělící vřeténko ribosomy mitochondrie žádná odpověď není správná

140 61. Centromera je: dělící tělísko ležící poblíž jádra buňky
jedna z blastomer blastuly tělísko v přední části hlavičky spermie místo spojení dvou sesterských chromosomů v metafázi žádná odpověď není správná

141 žádná odpověď není správná
62. Chceme zjistit, na kterém místě se v buňce syntetizuje DNA. jednou z možností je použití radioaktivních sloučenin, které se přednostně včleňují do DNA; radioaktivní DNA se potom detekuje autoradiograficky. Kterou z uvedených radioaktivních sloučenin použijeme? kyselinu fosforečnou tymidin adenin deoxyribózu žádná odpověď není správná

142 63. Rozdělení replikovaného prokaryontního chromosomu je zajišťováno:
jednoduchým dělícím vřeténkem sekundárně vytvořením buněčné přepážky růstem plasmatické membrány, ke které jsou chromosomy uchyceny náhodnou distribucí replikovaných cirkulárních molekul DNA žádná odpověď není správná

143 64. Fenotypový štěpný poměr v F2 u dihybridismu s úplnou dominancí je:
1:1 1:2:1 9:3:3:1 9:4:2:1

144 65. Chromosomy prokaryontních buněk jsou:
tvořeny jednou, zpravidla do kruhu uzavřenou, dvouvláknovou makromolekulou DNA uzavřeny v jaderném obalu tvořeny kruhovou molekulou jednovláknové DNA tvořeny cirkulární molekulou dvouvláknové RNA žádná odpověď není správná

145 66. Alely téhož genu se od sebe liší tím, že:
nesou informaci pro jiný protein jsou na chromosomech různých párů mají změnu v sekvenci nukleotidů leží na různých částech téhož chromosomu žádná odpověď není správná

146 67. Při křížení jedinců s genotypy AaBB x AaBB bude štěpný poměr genotypů:
9:3:3:1 3:1 1:2:1 4:4:2:2:2:1:1:1:1 žádná odpověď není správná

147 68. Fenotyp je: obvykle determinován dvěma alelami
je nezávislý na genotypu je u haploidních organismů totéž co genotyp soubor všech znaků organismu žádná odpověď není správná

148 69. Alela se vždy vyskytuje ve dvou formách je jednotkou fenotypu
je konkrétní forma genu se vždy vyskytuje ve více než dvou formách žádná odpověď není správná

149 70. Homologní chromosomy mají:
stejný tvar a stejné alely různý tvar a stejné alely stejný tvar a rozměr a různé geny stejný tvar a stejné geny žádná odpověď není správná

150 71. Při úplné dominanci A nad a je heterozygot Aa fenotypově:
shodný s AA shodný s aa mezi AA a aa odlišný od obou rodičů (AA, aa) žádná odpověď není správná

151 žádná odpověď není správná
72. Při dihybridismu s úplnou dominancí nacházíme v F2 následujcící počet různých fenotypů: 1 2 3 4 žádná odpověď není správná

152 73. Alely A a B ro krevní skupinu systému AB0 jsou ve vztahu:
recesivity a dominance intermediarity kodominance superdominance žádná odpověď není správná

153 74. Má-li matka krevní skupinu 0 a otec rovněž 0, mohou mít děti krevní skupinu:
0 a A 0,A,AB 0,A,AB,B žádná odpověď není správná

154 75. Genotyp je: podmíněn fenotypem soubor všech genů organismu
typický gen je vždy užší soubor než fenotyp téhož jedince žádná odpověď není správná

155 76. Která z uvedených odpovědí není správná:
v makromolekule škrobu jsou vázány molekuly glukózy glykosidickou vazbou mezi biopolymery patří: polysacharidy, bílkoviny, tuky a nukleové kyseliny mezi makrobiogenní prvky patří: H,C,N,S,O,Na,K,Cl,Mg,Fe deoxyribonukleová kyselina je štěpena enzymy nukleázami žádná odpověď není správná


Stáhnout ppt "Test z biologie 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google