Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INSTAR ITS Předávání dat z LDS dodavatelsky, co odběratel může žádat po dodavateli Aleš Kij INSTAR ITS Ostrava, a.s. www.instar.cz 5.listopadu 2003 AEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INSTAR ITS Předávání dat z LDS dodavatelsky, co odběratel může žádat po dodavateli Aleš Kij INSTAR ITS Ostrava, a.s. www.instar.cz 5.listopadu 2003 AEM."— Transkript prezentace:

1 INSTAR ITS Předávání dat z LDS dodavatelsky, co odběratel může žádat po dodavateli Aleš Kij INSTAR ITS Ostrava, a.s. www.instar.cz 5.listopadu 2003 AEM a SVSE

2 INSTAR ITS 1991 Ostrava, Česká republika 25 Vývoj a implementace IS ENERGIS Založení Sídlo Zaměstnanci Business

3 INSTAR ITS Technické řešení pro lokální distribuční soustavy, komunikace s IS operátora trhu IS ENERGIS

4 INSTAR ITS Hlavní funkce Sběr dat z fakturačních elektroměrů – uložení v datovém skladu IS ENERGIS Agregace do vyšších časových a bilančních úrovní – podle potřeb oprávněných zákazníků a požadavků OTE Odesílání dat do IS OTE, do IS nadřazeného REASu, na ERÚ Fakturace oprávněným zákazníkům za distribuci

5 INSTAR ITS Další funkce Zobrazení odběrového diagramu oprávněného zákazníka Monitoring okamžitých odběrů Zpracování dalších veličin v IS ENERGIS Grafické přehledy dat uložených v datovém skladu IS ENERGIS On-line analýza ukládaných dat Bilance distribučních soustav a výrobních procesů Výrobní controlling Emisní monitoring a bilance model distribuční sítě

6 INSTAR ITS Ukázky uživatelského rozhraní

7 INSTAR ITS Ukázka uživatelského rozhraní

8 INSTAR ITS Ukázka uživatelského rozhraní

9 INSTAR ITS Ukázka uživatelského rozhraní

10 INSTAR ITS Ukázka uživatelského rozhraní

11 INSTAR ITS Ukázka uživatelského rozhraní

12 INSTAR ITS „ELEKTŘINA“ a „PLYN“ Balíček „ELEKTŘINA“ a „PLYN“ pro řízení odběrového diagramu elektřiny a plynu Balíček je koncipován jako lokální řídící systém realizovaný pomocí PLC firmy Amit s maximálním využitím všech funkcí IS ENERGIS v datovém centru. Optimální cena za výkon. Balíček je provozován lokálně u zákazníka, řeší celou problematiku řízení diagramu nezávisle na IS ENERGIS, kterému poskytuje data a přebírá od něj podklady - předpis diagramu. Samotnou regulaci řeší PLC AMIT, Emini řeší řízení toku dat a interakci s uživatelem. Balíček umožňuje sledovat technologii a provádět akční zásahy pro dva základní nabízené modely: 1. Centralizovaný model Měření z fakturačního rozhraní, sledovaných spotřebičů a výstupy na akční členy jsou v jednom místě zpracovávány jedním PLC, které je partnerem pro nadřazenou navazující vrstvu architektury. 2. Decentralizovaný model Měření z fakturačního rozhraní, sledovaných spotřebičů a výstupy na akční členy jsou roztroušeny a jsou zpracovávány více PLC. Tato PLC mezi sebou komunikují na jednom společném komunikačním kanálu RS485 pomocí AMIT DBNet. Řízení diagramu realizuje jedno hlavní PLC, které je i partnerem pro nadřazenou navazující vrstvu architektury

13 INSTAR ITS „ELEKTŘINA“ a „PLYN“ Balíček „ELEKTŘINA“ a „PLYN“ pro řízení odběrového diagramu elektřiny a plynu Balíček umožňuje: - bezpečný lokální provoz nezávislý na navazující nadřazené systémy - bezobslužný provoz -obslužný provoz - lokální uživatelskou vizualizaci diagramu a interakci s obsluhou -dokladování průběhu řízení diagramu - evidence událostí -podporu návaznosti na IS ENERGIS provozovaný v lokálně nebo v datovém centru Technické řešení Datové centrum ENERGIS Balíček Emini PLC AMIT Internet RS485/DBNet nebo Ethernet/IP/UDP

14 INSTAR ITS „ELEKTŘINA“ a „PLYN“ Balíček „ELEKTŘINA“ a „PLYN“ pro řízení odběrového diagramu elektřiny a plynu Hlavní funkce Lokální sledování diagramu a podružných měření připojených na PLC AMIT Řízení diagramu nastavením režimu AUTOMAT/MANUAL odpojovaných akčních členů V režimu MANUAL možnost akční člen povelovat ZAPNOUT/VYPNOUT Režimu AUTOMAT možnost nastavit prioritu odepínání akčního členu Výstrahový systém s možností kvitace výstrah, který jej upozorní na překročení prognózy Diagramu a překročení stanovených hodnot jednotlivých měření Prohlédnout si provozní deník událostí - dokladování řízení diagramu a seznam výstrah Zadávat podklady pro diagram přes Datové centrum ENERGIS Další funkce Zobrazení odběrového diagramu oprávněného zákazníka Monitoring okamžitých odběrů Zpracování dalších veličin v IS ENERGIS Grafické přehledy dat uložených v datovém skladu IS ENERGIS On-line analýza ukládaných dat Bilance distribučních soustav a výrobních procesů Výrobní controlling Emisní monitoring a bilance Model distribuční sítě V případě výpadku spojení mezi uživatelem a datovým centrem bude mít uživatel pro sledování a řízení diagramu k dispozici plně funkční Balíček v lokálním režimu - Emini. Po obnovení spojení se data z období výpadku spojení automaticky doplní do Datového centra ENERGIS (minutové a čtvrthodinové hodnoty). Při výpadku spojení mezi PLC a Emini bude řízení diagramu probíhat bezobslužně v PLC podle naposled platných parametrů. Po obnovení spojení se data z období výpadku spojení automaticky doplní do pracovní stanice (minutové hodnoty pro diagram minimálně za období dvou sledovaných period diagramu; čtvrthodiny minimálně za posledních 72 hodin)

15 INSTAR ITS Co je ENERGIS?

16 INSTAR ITS DATAWAREHOUSE integruje vše, co může být vyjádřeno číslem za určitý časový úsek IS ENERGIS je daleko více ….

17 INSTAR ITS MES umožňuje modelovat, sledovat, analyzovat a řídit výrobní procesy

18 INSTAR ITS BI umožňuje strategické řízení celé společnosti s využitím výkonnostních ukazatelů

19 INSTAR ITS I n t e r n e t Datové centrum Přístupový server Linux Red Hat WWW Server FTP Server SMTP Server 100 MBit ENERGIS server Enterprise RDBMS Secure AppServer+ WebSpeed TS 150 MBit MS Internet Explorer Opera Servis ASP Uživatel / Technická podpora aplikace Datové zdroje ASP model IS ENERGIS

20 INSTAR ITS ENERGIS Přehled hlavích funkcí  Integrace dat (měřicí přístroje, řídicí systémy, terminály, ruční vstupy)  Datový sklad/Analýzy (předdefinované, Ad Hoc)  Sledování provozu (různé časové a organizační úrovně, modelování)  Controlling (firma, závod, středisko, výrobní jednotka)  Fakturace (elektřina, teplo, TUV, externí, interní)  Systémová integrace (ERP, Maintenance, OTE)  Plánování výroby (plán/skutečnost, kalkulace cen)  Environment Management (shoda se zákonnými předpisy)

21 INSTAR ITS ENERGIS Vlastnosti  Otevřená architektura (datové zdroje, HW, OS, databáze)  Dospělý produkt (plánovaný rozvoj, zpětná kompatibilita)  Bezpečnost (selektivní přístup k datům a funkcím)  Lokalizace (česky, anglicky, německy, …)  Ochrana proti ztrátě dat (integrovaná na všech úrovních systému)  Zákaznická parametrizace  Pružnost (nové datové zdroje, organizační změny, …)

22 INSTAR ITS ENERGIS Přínosy  Kompletní vyspělý programový balík (ERP)  Měřitelnost procesů  Zaměření na hlavní předmět podnikání  Atraktivní návratnost  Zpětná kompatibilita  Zodpovědné rozhodování na všech úrovních řízení

23 INSTAR ITS Oblasti využití IS ENERGIS v oblasti trhu s elektřinou  Provozní systém lokálního distributora elektrické energie  Podpora zúčtování na trhu - minimalizace odchylky  Podpora zúčtování mimo trh - využití zdrojů  Optimalizace efektivity zdroje  Optimalizace spotřeby elektrické energie

24 INSTAR ITS Účel využití IS ENERGIS  Minimalizovat odchylky v dodávce elektřiny přes OTE  Optimalizovat řazení zdrojů (min. odchylka, max. výnosů)  Minimalizovat odchylky v odběru elektřiny přes OTE  Regulovat odběr elektřiny (min. odchylka, min. nákladů)  Řízení odběru a dodávky na krátkodobém trhu s elektřinou  Řízení dvoustranného smluvního vztahu přes OTE  Řízení dvoustranného smluvního vztahu mimo OTE  Vyrovnávat odchylky pro více výrobců  Vyrovnávat odchylky pro více odběratelů  Optimalizovat využívání systémových služeb

25 INSTAR ITS Liberalizovaný trh s elektrickou energií, plynem, teplem, … Utility Výroba energie Datové centrum Přístupový server Linux Red Hat WWW Server FTP Server SMTP Server 100 MBit ENERGIS server Enterprise RDBMS Secure AppServer+ WebSpeed TS Distribuce

26 INSTAR ITS Provozní informační a řídicí systém pro oblast výroby a distribuce energií, řízení průmyslové výroby, energetického a environmentalního managementu. PLZEŇSKÁ ENERGETIKA1993 CINERGETIKA U/L1999 KAUČUK 1995 ENERGETIKA TATRA1995 ŠKODA AUTO 1997 CHEMOPETROL 1998OTE duben - 2003 ŠKO-ENERGO1999 ENERGETIKA TŘINEC2001 ENERGETIKA Vítkovice2002OTE září - 2003 ENERGIS vybrané reference

27 INSTAR ITS LDS x oprávněný zákazník (přidaná hodnota služeb) Zobrazení odběrového diagramu oprávněného zákazníka Monitoring okamžitých odběrů Zpracování dalších veličin - energií Grafické přehledy dat Bilance spotřeb a výrobních procesů Výrobní controlling LDS x dodavatel technologie zasílání a zpracování dat variantní nabídku technického řešení a služeb, nezkreslené informace o řešení, referencích, volný přístup k informacím (referenční návštěvy), kompletní outsorcing služeb (zpracování a kontrola dat, fakturace,…), profesionálně odvedenou práci, Co odběratel může žádat po dodavateli (z různých pohledů)

28 INSTAR ITS IS ENERGIS umožňuje nejen komunikaci s OTE, ale i s finančními a CRM systémy zákazníků, Plně podpořena rozhraní OTE pro oboustrannou komunikaci, IS ENERGIS je provozní informační a řídicí systém pro oblast výroby a distribuce energií, řízení průmyslové výroby, energetického a environmentalního managementu. Závěr


Stáhnout ppt "INSTAR ITS Předávání dat z LDS dodavatelsky, co odběratel může žádat po dodavateli Aleš Kij INSTAR ITS Ostrava, a.s. www.instar.cz 5.listopadu 2003 AEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google