Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"— Transkript prezentace:

1 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA
VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA Předmět: Zeměpis Cílová skupina: 3. ročník (septima) gymnázia Oblast podpory: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Roman Bartoníček Téma: Makroregion západní Evropa – země Beneluxu Datum vytvoření: Přílohy: VY_52_INOVACE_ZEM.2.19

2 Anotace: Souhrnné opakování přírodních, historických a socioekonomických charakteristik makroregionu západní Evropa – země Beneluxu s důrazem na upevnění základní terminologie spojené s tímto územím a vymezením okruhu typologických problémů. Práce se slepou mapou.

3 VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 1) Vyznač do slepé mapy níže vypsané základní přírodní pojmy zemí Beneluxu: Calaiská / Doverská úžina – úžina mezi Velkou Británií a Francií Severní moře Mosela Západofríské ostrovy Mása Calaiská / Doverská úžina jezero Ijsselmeer Ardeny Rýn

4 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni!
VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 3) Přírodní podmínky: Nehodící se škrtni! Země Beneluxu se nacházejí v subpolárním / mírném podnebném pásu. Jejich břehy omývá Severní / Baltské moře. Moře významným způsobem ovlivňuje podnebí tohoto regionu. Mezi dnem a nocí a zimou a létem bývají velké / malé teplotní rozdíly. Léto je horké / mírné s malým / velkým množstvím srážek. Zima bývá teplá / mrazivá s deštěm / sněhem. Povrch regionu je velmi rozmanitý. Od převažujících nížin a až po pahorkatinu Ardeny, která se nachází na severu / středu / jihu regionu. Největším vodním tokem zemí Beneluxu je Mása / Šelda / Rýn.

5 VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 4) Historie. Doplň do volných míst pojmy uvedené pod textem! Některá slova nepoužijete! Ve starověku bylo toto území osídleno keltskými a germánskými kmeny, jež byly v 1. století p ř .n.l. podrobeny Římem. Po jeho pádu následuje začlenění do Francké říše. V století se zde vytvořila četná samostatná světská i církevní feudální panství v rámci Svaté říše římské. Ve 14. a 15. století získává dominantní postavení Burgundské vévodství, které po vymření zdejší dynastie připadlo roku 1477 Habsburkům Po Velké francouzské revoluci vznikají Spojené státy belgické (1790) a na severu Batavská republika. Rozhodnutím Vídeňského kongresu v roce 1815 jsou severní a jižní části Nizozemí sjednoceny ve Spojené království Nizozemské, které formou personální unie připojilo i Lucembursko. V revolučním roce 1830 se osamostatnila Belgie a zanedlouho anektovala polovinu Lucemburska. Nizozemsko se od 16. století aktivně podílelo na koloniálním rozdělení světa (nejvýznamnější kolonií byla dnešní Indonésie). Belgie obsadila v 19. století rozsáhlou oblast rovníkové Afriky (později Zair, nyní Demokratická republika Kongo). Za 2. světové války byly Belgie a Nizozemsko okupovány Německem, Lucembursko bylo přímo anektováno (zabráno). Po válce se všechny tři země staly iniciátory integračního evropského procesu.

6 VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 5) Belgie a Nizozemí měly v minulosti významné koloniální državy. Podtrhni červeně kolonie Belgie a zeleně kolonie (zájmové oblasti) Nizozemí. Indonésie, Zaire (Demokratická republika Kongo), Surinam, Rwanda, Burundi

7 VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 6) Obyvatelstvo Beneluxu. Rozšiř pracovní text o další charakteristické poznatky! Státy Beneluxu jsou nejhustěji zalidněné státy Evropy, což je dáno přítomností dobrých přírodních i ekonomických podmínek. Vykazují vysoký stupeň urbanizace, jehož vrcholem je vznik konurbační zóny Ranstadt Holland. Přirozený přírůstek je malý. Zdrojem růstu počtu obyvatelstva je imigrace. Nizozemsko je homogenní stát , což znamená ,že v něm žije převážná většina Holanďanů (85%). V Belgii jsou dvě velké národnostní skupiny 56% tvoří germánští Vlámové a románští Valoni.  Kulturní a hospodářské rozdílnosti občas způsobí národnostní problémy. Složení obyvatel Lucemburska je velmi pestré, což je dáno vysokou životní úrovní, nízkou nezaměstnaností, a dalšími faktory. Rozšířeny text přečtěte před třídou!

8 7) Rozdělte uvedená města do tabulky:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 7) Rozdělte uvedená města do tabulky: Belgie Nizozemsko Lucembursko Bruggy Antverpy Gent Brusel Charleroi Lutych Amsterdam Utrecht Rotterdam Eindhoven Haag Tilburg Luxembourg

9 8) Podle značek poznej stát a obor jejich činnosti.
VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 8) Podle značek poznej stát a obor jejich činnosti. Gouda, Eidam, Leyden sýry - Nizozemsko Heineken, Amstel, Bavaria pivovarnictví – Nizozemsko Dolfin, Café Tasse, New Tree výroba čokolády - Belgie Rothmans, Black Devil, Pink Elefant Cigarety – Nizozemsko ING, KBC Broep, Dexia a Fortis bankovní sektor - Benelux

10 9) Urči podle nápovědy stát Beneluxu:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 9) Urči podle nápovědy stát Beneluxu: finanční centrum, Evropský parlament, hutnictví oceli Frísové, poldry, Coffee shop Ardeny, Valoni, Šelda Lucembursko Nizozemsko Belgie

11 10) Jsou pravdivá tato tvrzení v celém znění? A - N
Belgie, Nizozemsko a Lucembursko jsou zakládající členové EHS (dnešní EU). A Belgie a Nizozemsko jsou republiky, Lucembursko je konstituční monarchií. N Pro státy Beneluxu je typická nízká míra urbanizace. N Všechny tři státy mají přístup k Severnímu moři. N Za 2. světové války byly Belgie a Nizozemsko okupovány Německem, Lucembursko bylo přímo anektováno (zabráno). A Lucembursko má vysoké HDP založené jak na bankovním sektoru, tak i na hutnictví. A Belgie je národnostně jednotná. N Nizozemsko je světovou velmocí v pěstování cibulovin. A V Amsterdamu zasedá většina orgánu EU a NATO a v Haagu Mezinárodní soudní dvůr. N

12 Rozšiřující pojmy k zapamatování:
VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 Rozšiřující pojmy k zapamatování: Ranstadt Holland – název pro jednu z významných jádrových oblastí Evropy, která se táhne od Belgie až po Nizozemsko Búrové – potomci zejména nizozemských, vlámských i německých přistěhovalců na území RSA (Republika Jižní Afrika) Flandry – Vlámský region Belgie, který proslul výrobou krajek Waterloo – město v Belgii, kde byla v roce 1815 poražena vojska Napoleona Bonaparteho Batavská republika – státní útvar vytvořený v 18. století Francií na území dnešního Nizozemska. Roku 1806 byla přetvořena na Holandské království, jež bylo roku 1810 zrušeno a jeho území prohlášeno za přímou součást Francie Poldry – zúrodněné a vysušené plochy mořského dna sloužící k zemědělství Coffee shop – nizozemské obchody, ve kterých se prodává marihuana

13 Mapa 1: http://www.zemepis.com/smze.php - upraveno
VY_32_INOVACE_ZEM.2.19 Použitá literatura: Mapa 1: - upraveno Obr. 1:


Stáhnout ppt "Gymnázium Jiřího Ortena KUTNÁ HORA"

Podobné prezentace


Reklamy Google