Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ TELECOM, A.S. Informace o společnosti Autor:Ing. Patrik Luxemburk Objednatel: Prof. Ing. Miloš Mařík, Csc. Zpracováno k 30.červnu 2005, resp. 31.prosinci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ TELECOM, A.S. Informace o společnosti Autor:Ing. Patrik Luxemburk Objednatel: Prof. Ing. Miloš Mařík, Csc. Zpracováno k 30.červnu 2005, resp. 31.prosinci."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ TELECOM, A.S. Informace o společnosti Autor:Ing. Patrik Luxemburk Objednatel: Prof. Ing. Miloš Mařík, Csc. Zpracováno k 30.červnu 2005, resp. 31.prosinci 2005

2 Základní informace o společnosti  Zřízena dne 1. ledna 1994  Právní forma: akciová společnost  IČ: 60193336  Sídlo: Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3  Základní kapitál 32 208 990 000 Kč 322 089 890 ks akcie na majitele (NH=100Kč) 1ks akcie na jméno (NH = 1000 Kč)

3 Historie společnosti  Společnost založena českou vládou v roce 1989 pod názvem Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik  K 31.12.1992 transformace do SPT Telecom, s.p.  K 1.1.1994 převod na akciovou společnost SPT Telecom a.s.  V průběhu roku 1994 bylo 27% základního kapitálu nabídnuto v druhé vlně kupónové privatizace

4 Historie společnosti (pokračování)  V roce 1995 na základě veřejného tendru vybráno konsorcium TelSource N.V. (KPN Royal Dutch Telecom 51% a Swisscom 49%) jako strategický partner  V roce 1998 společnost KPN Royal Dutch Telecom získala dalších 6,5%  K 1.1.2000 změnila společnost SPT Telecom, a.s. název na ČESKÝ TELECOM, a.s.

5 Historie (závěr)  V roce 2003 prodaly společnosti TelSource a KPN Royal Dutch Telecom své podíly ve společnosti institucionálním investorům prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha  Po této transakci podíly ve společnosti: 51,1% FNM 48,9% obchodováno na volném trhu  Na konci roku 2003 koupil ČESKÝ TELECOM podíl ve výši 49% ve společnosti Eurotel  V roce 2004 došlo k privatizaci státního podílu ve společnosti (51,1%)

6 Současnost  V prvním pololetí roku 2005 prodej podílu 51,1% novému majoritnímu vlastníkovi- společnosti Telefónica, S.A., za 82,6 mld. Kč (502 Kč/akcii).  Prodej dokončen 16. června 2005.  Zástupci společnosti Telefónica obsadili 9 z 15 míst v dozorčí radě, post předsedy představenstva a generálního ředitele ČT.  Vytvořeny tři nové divize (obchodní, provozní a finance a zdroje), přímo podřízené generálnímu řediteli.  Dne 30. června 2005 předložila Telefónica Komisi pro cenné papíry ke schválení návrh povinné nabídky odkupu akcií minoritních akcionářů týkající se 48,9 % akcií ČT (456 Kč za akcii).

7 Předmět činnosti společnosti  Telekomunikační skupina tvořená Českým Telecomem (vedoucí poskytovatel služeb na trhu pevných linek), Eurotelem (vedoucí operátor mobilních služeb) a dalšími společnostmi podnikajícími zejména v oblasti telekomunikací poskytuje komplexní nabídku hlasových a datových služeb.  Počet pevných linek provozovaných ČT k 30. červnu 2005:3 248 738  Celkový počet zákazníků Eurotelu k 30.6.2005: 4 419 842

8 Hlavní předmět podnikání  Poskytování telekomunikačních služeb  Poskytování veřejné pevné telekomunikační sítě  Poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do ČR a z ČR do jiných států

9 Čtyři základní segmenty zákazníků  spotřebitelský segment  podnikatelský segment  korporátní klientela  státní správa

10 Hlavní cíl skupiny v současnosti Zvýšení podílu tržeb z poskytování datových a internetových služeb a dalších služeb s vyšší přidanou hodnotou.

11 Vedení společnosti k 31.12.2005  Statutární orgán-představenstvo (5 členů) předseda:J.S. Bastera 1. místopředseda: Juraj Šedivý 2.místopředseda: Petr Slováček členové: S.A.Gonzalez, Ramon Ros Bigeriego  Dozorčí rada (15 členů) Předseda: J.L. López 1. místopředseda: L.L. Díaz 2. místopředseda: Lubomír Vinduška

12 Schéma výkonné makrostruktury  Generální ředitel (J.S. Bastera)  Marketing a prodej (F.A. Laín)  Sítě a provoz (Petr Slováček)  Finance a zdroje (Juraj Šedivý)  Regulace a propojování (David Šita)  Transformace (Petr Křeček)  Vnější a vnitřní komunikace (Karel Taschner)  Korporátní vztahy (Pavla Činátlová)  Právní záležitosti (Jakub Chytil)

13 Zařazení dle OKEČ  Sekce „I“ (Doprava, skladování a spoje)  Oddíl č. 64 (Spoje)  Skupina 2 (Telekomunikace)

14 Rozdělení majetkových podílů  51,1%............Telefónica, S.A.  (dle tržní kapitalizace třetí největší telekomunikační operátor na světě)  48,9 %............soukromí/institucionální investoři

15 Oblasti organizační struktury podniku  Správa společnosti Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada  Výkonná makrostruktura Generální ředitel (J.S.Bastera)  Marketing a prodej (F.A.Laín)  Sítě a provoz (Petr Slováček)  Finance a zdroje (Juraj Šedivý)  Regulace a propojování (David Šita)  Transformace (Petr Křeček)  Vnější a vnitřní komunikace (Karel Taschner)  Korporátní vztahy (Pavla Činátlová)  Právní záležitosti (Jakub Chytil)

16 Výbory dozorčí rady  Zřizuje dozorčí rada  Poradní a iniciativní orgány dozorčí rady  Působnost vymezena v článku 27 Stanov společnosti  Výbory: Výbor personální a pro odměňování Výbor finanční a pro audit Poradní výbor pro strategii a kapitálové účasti Výbor pro etiku a sociální odpovědnost

17 Poslední úspěchy společnosti  Červen 2004- Eurotel JukeBox vítězem londýnské akce Mobile Entertainment Forum. Ocenění MEF Best Contribution to Mobile Music 2004 a MEF Best in Show 2004  Srpen 2004- v Praze zahájeno pilotní digitální televizní vysílání  Srpen 2004-Eurotel jako vůbec první operátor na světě nabídl vysokorychlostní mobilní přístup na internet prostřednictvím CDMA-Eurotel DataExpres  Září 2004- spuštění digitálního vysílání v Brně  Eurotel jako první v ČR získal komplexní certifikaci integrovaného systému řízení (řízení kvality, environmentálního řízení, řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a systém informační bezpečnosti). Eurotel se stal členem Aliance mobilních operátorů Starmap Mobile Alliance  Listopad 2004- ČT získal významná mezinárodní ocenění IR Magazine 2004  Prosinec 2004- spuštění Push To Talk  Březen 2005- Eurotel umožnil svým zákazníkům v oblastech s nejvyšším provozem GPRS používat k přenosu dat technologii EDGE  Květen 2005-Eurotel vstoupil do aliance vedoucích světových operátorů Fixed-Mobile Convergence Aliance (FMCA)  Červen 2005-ČT a Eurotel mají již více než 200 000 zákazníků vysokorychlostního připojení k internetu

18 Obchody s akciemi ČT v první polovině roku 2005  Akcie ČT patřily mezi nejlikvidnější tituly na BCPP.  V dubnu 2005 dosahovaly objemy obchodů s akciemi ČT 50-70% denních objemů na BCPP.  Průměrná výše denních objemů činila 1 361 mil. Kč.  Tržní kapitalizace k 30. červnu 2005: 150 mld. Kč

19 Vývoj cen akcií ČT na BCPP v roce 2004 Zdroj: VZ 2004

20 Akcie ČT na veřejném trhu (1.1.2005-30.6.2005)  Cena akcie ČT na BCPP k 30.6.2005: 465,7 Kč (+26% ve srovnání s lednem 2005, resp. +46% meziročně). Byla to maximální cena za první pololetí 2005.  S akciemi ČT se ve formě globálních depozitních certifikátů (GDR) obchoduje i na londýnské burze (LSE).  Průměrná cena GDR v prvním pololetí 2005: 17,3 USD (18,76 USD na konci června).

21 Vývoj ceny akcií ČT na BCPP (leden – červen 2005) Zdroj: www.telecom.cz

22 Struktura základního kapitálu k 30.6.2005  Základní kapitál: 32 208 990 000 Kč  Akcie na majitele: 322 089 890 ks kmenových akcií (NH 100 Kč) v zaknihované podobě, zaregistrovaných v SCP (ISIN: CZ0009093209) veřejně obchodovatelných.  Akcie na jméno: 1 ks kmenové akcie (NH 1000 Kč) v zaknihované podobě.

23 Dceřinné společnosti Obchodní jménoZákladní kapitálPodíl ČT Eurotel Praha, spol. s r.o. 1 211 000 tis.Kč100 % SPT TELECOM (Czech Republic)Finance B.V. 18 151 EUR100 % OMNICON Praha, spol. s r.o. 10 000 tis. Kč100 % CZECH TELECOM Austria GmbH 35 tis. EUR100 % CZECH TELECOM Germany GmbH 25 tis. EUR100 % CZECH TELECOM Slovakia s.r.o. 200 tis. SK100 % CenTrade, a.s. 600 000 tis. Kč100 % Augustus, spol. s r.o. 166 tis. Kč39,76 %

24 Český telekomunikační trh  Pokračující nárůst poptávky po datových, internetových a dalších službách na úkor tradičních hlasových služeb.  Český telekomunikační trh je jedním z nejrozvinutějších a nejliberalizovanějších ve střední a východní Evropě.  Plná liberalizace očekávána k 1. lednu 2006 (přenositelnost čísel).  Telekomunikační trh v ČR představuje cca 4,3 % HDP ČR (118,5 mld. Kč).  Z těchto 4,3 % patří cca 1,8% trhu pevných technologií a 2,5 % trhu mobilních technologií.

25 Regulace českého telekomunikačního trhu  Zákon o elektronických komunikacích.  Platný od 1. května 2005.  Tímto se do právního řádu ČR přenáší nové právo EU- tzv. „regulační rámec“.  Cenová rozhodnutí vydaná Českým telekomunikačním úřadem (součástí pololetní zprávy ČT 2005).  V oblasti mobilní komunikace je hlavní oblastí regulace stanovení propojovacích cen do veřejných mobilních sítí.  Účelem regulace je dosažení a udržení konkurenčního prostředí, ochrana telekomunikačního trhu a ochrana uživatelů telekomunikačních služeb.

26 Telekomunikační trh v ČR (konkurence-pevné technologie)  11.2.2005 převedeny akcie společnosti Aliatel na společnost GTS Czech = dokončení procesu akvizice společnosti Aliatel společností GTS Czech.  Sloučením těchto dvou alternativních operátorů na trhu pevných technologií vznikla společnost GTS Novera (podíl na trhu cca 10%)  K 30.6.2005 poklesl od ledna 2005 počet telefonních linek provozovaných ČT na 3 248 738 (-4%)  Penetrace pevných linek k 30.6.2005 činila 32%  V roce 2004 došlo ke změně sazby DPH která nejprve vzrostla z 5% na 22% a od 1. května 2004 se snížila na 19%.  V oblasti regulace došlo ke změnám propojovacích poplatků na volání do pevných sítí, které od 8. ledna 2004 na základě rozhodnutí ČTÚ klesly v průměru o 20%.  V letech 2003-2004 došlo k více jak dvojnásobnému růstu provozu služeb Volba a Předvolba operátora.  ČT odhaduje, že jeho podíl na výnosech trhu pevných technologií dosáhl na konci roku 2004 zhruba 78%.

27 Vývoj podílu alternativních operátorů na trhu pevných technologií v ČR dle tržeb

28 Podíl hlavních konkurentů ČT na trhu pevných technologií v ČR v roce 2004

29 Telekomunikační trh v ČR (konkurence-mobilní technologie)  V červnu 2005 došlo ke vstupu mezinárodního mobilního operátora Vodafone Group do společnosti Oskar Mobil

30 Postavení ČT na trhu mobilních technologií  Čistý přírůstek GSM zákazníků smluvních služeb Eurotelu v prvním pololetí 2005 dosáhl 192 tis. (79 tisíc ve stejném období 2004)  Počet zákazníků Eurotelu vzrostl k 30. červnu 2005 na 1 197 tisíc (+19 % od ledna 2005), tj. podíl na trhu 27%.  Penetrace SIM karet v populaci překročila na konci prvního čtvrtletí roku 2005 úroveň 107%  Čistý přírůstek GSM zákazníků smluvních služeb Eurotelu v prvním pololetí 2005 dosáhl 192 tis. (79 tis. Ve stejném období 2004)

31 Eurotel Praha, spol. s r.o. (profil společnosti)  Založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne 21.2.1991  Základní kapitál: 1 211 000 000 Kč  Sídlo: Vyskočilova 1442/1b, Praha 4  Datum zápisu do OR: 9. dubna 1991  Hlavní předmět činnosti: poskytování telekomunikačních služeb

32 Eurotel  První telekomunikační operátor, který v ČR začal poskytovat mobilní telekomunikační služby.  1991...získání licence na provozování sítě 450 MHz (NMT)  1996...získání licence v pásmu 900 MHz  1999...získání licence v pásmu 1800 MHz  Platnost licencí= 20 let  Síť Eurotelu pokrývá území na němž žije 99% obyvatel ČR  Eurotel také vlastní licence na provoz mobilních telekomunikačních služeb 3. generace UMTS (platnost do prosince 2021)

33 Eurotel  V současnosti Eurotel využívá pro hlasové služby především technologii GSM.  V roce 2004 však začal s frekvencí 450 MHz sítě NMT nově využívat i na bezdrátový přenos datových služeb.  Eurotel se stal prvním operátorem v Evropě poskytujícím vysokorychlostní přístup na internet prostřednictvím vysoce vyspělé technologie CDMA2000 1xEV-DO (zákazníkům nabízena jako „Eurotel Data Express“)

34 Eurotel-vedoucí poskytovatel mobilního internetu v ČR  Používané technologie HSCSD CDMA2000 1xEV-DO GPRS Wi-Fi  Služby mobilního internetu jak pro smluvní zákazníky tak pro zákazníky „Go“  Podíl přerušených hovorů činí pouze 1% (nejnižší hodnota mezi českými operátory)  Využití technologií Frequency Hopping a SuperSound

35 Eurotel-produkty  Hlasové služby  Mobilní připojení k internetu  WAP  Kompletní sortiment a obsah multimediálních služeb, včetně videa a MMS  Na konci roku 2004 376 roamingových partnerů ve 150 zemích světa

36 Eurotel-hlasové služby  Vedle tradičních služeb zavedeny i tzv. TOP balíčky  V rámci TOP balíčku si zákazník může ke svému tarifu dokoupit volné minuty volání do všech sítí nebo jen na pevnou linku či výhodnější volání o víkendu nebo v noci, případně volné SMS či MMS zprávy  Blíže k různým cenovým akcím viz VZ2004 a pololetní zpráva 2005

37 Eurotel-datové a internetové služby  Eurotel prvním mobilním operátorem v Evropě poskytujícím neomezené připojení na internet za měsíční paušál (Eurotel Data Nonstop)  V srpnu 2004 představena služba Eurotel Data Expres-neomezené vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím CDMA 1xEV-DO (nejrychlejší mobilní připojení na internet v ČR)  Od 2002 nabízena Eurotel WifiJet

38 Eurotel WiFiJet  Přístup na internet pomocí přístupových bodů (tzv.Hot Spotů)  Ke konci roku 2004 více jak 160 Hot Spotů po ČR-největší v ČR  Rychlost připojení až 512 kb/s

39 Push To Talk  Eurotel nabízí tuto službu jako první v ČR  Obdoba vysílačky v mobilním telefonu

40 ČT-trendy vybraných ukazatelů

41 Trendy  Pevné linky  Postupná substituce pevných linek mobilními telefony.  „voice over IP“- růst počtu hlasových přenosů realizovaných přes internet.  Snižování počtu vytáčeného připojení (Dial up).  Telefonní tarify-dá se očekávat pokles cen v důsledku rostoucí konkurence a regulace propojovacích poplatků.  Přesun od analogu k digitálu.  Mobilní technologie  Rostoucí konkurence a vstup Vodafone do Oskara sníží marže a pravděpodobně zlevní mezinárodní hovory.  Nástup nové technologie UMTS.Rozvoj datových a internetových služeb.  Vysoká penetrace a s ní spojený malý prostor pro růst.  Přenositelnost čísla od roku 2006 zvýší cenový tlak.  Vysoký podíl mobilní komunikace na HDP signalizuje vysokou úroveň cen za služby.  Penetrace v ČR odpovídá vyspělým zemím.

42 Trendy připojení domácností k internetu (%)

43 ČT- vybrané finanční ukazatele (mil. Kč)

44

45 ČT-vybrané provozní ukazatele

46 Počet HTS v provozu (tis.)

47 Poměrové ukazatele (%)

48 ČT- skladba aktiv společnosti (mil. Kč)

49 ČT- vlastní kapitál a závazky (mil. Kč)

50 Konkurence  České Radiokomunikace (ČRa)  Zajišťování přenosu televizního a rádiového signálu  Poskytovatel služeb pro telekomunikační operátory, firmy i domácnosti.  Rozsáhlá páteřní síť  Účast ve společnosti Radiomobil (39%)  GTS Novera  Plné portfolio telekomunikačních služeb  Provozuje metropolitní optickou síť Metronet  Tržby na úrovni 5 mld. Kč (po akvizici s Aliatelem)  Připojení na internet hlavně pro firmy  Jeden z pěti největších poskytovatelů připojení na internet.

51 Konkurence  Contactel  Vlastníkem firma TDC Solutions (od 2003).  Poskytování telekomunikačních služeb koncovým zákazníkům.  Po akvizici společnosti CESNET jedním z největších poskytovatelů připojení na internet pro podniky.  eTel  Zaměření hlavně na hlasové služby.  Působnost po celé střední Evropě.  Zákazníky především firmy.

52 Konkurence  UPC  Provozovatel kabelové televize.  Nabízí i internetové připojení za výhodných podmínek.  Tele 2  Součást švédské skupiny TELE2 AB.  Od 2002 alternativním operátorem s nabídkou hlasových služeb.  Poskytovatel pevného, bezdrátového připojení k internetu v Praze, Brně, ČB, Plzni, HK, Liberci, Ostravě a Pardubicích.  Tiscali  Součástí italské TISCALI S.p.A.  Poskytovatel širokopásmového připojení k internetu a hlasových služeb pro domácnosti i firmy

53 Investice  Celková délka přenosové soustavy optických vláken k 31.12.2004 dosáhla 29 158 km.  Celková délka vláken je 867 870 km.  2004-masivní investice do širokopásmové internetové služby.  Vysokorychlostní internet díky tomu přístupný 88 % zákazníků.  2004-výrazné investice do páteřní datové IP/MPLS sítě a do Multiservisní sítě (ATM, FR).

54 Investiční výdaje (mil.Kč)

55 ČESKÝ TELECOM-zaměstnanci  Celkový počet zaměstnanců skupiny poklesl o 2064 (15%)  Eurotel +2%, ČT -19%  Cílem snižovat počet zaměstnanců v segmentu pevných technologií až na cca 7 000 ke konci roku 2005

56 Zdroje informací  Výroční zprávy ČT 2002,2003,2004;pololetní zpráva 2005  Výroční zprávy Eurotelu 2002,2003,2004  Internetové stránky ČT a Eurotelu (www.telecom.cz, www.eurotel.cz)  www.justice.cz  www.rm-system.cz  www.pse.cz  www.sce.cz  www.czso.cz  www.mpo.cz  www.mfcr.cz  www.itu.int (International Telecommunication Union)  www.casopis-telekomunikace.cz  www.financninoviny/obory/telekomunikace  Časopis Ekonom a archiv Hospodářských novin  Internetové stránky konkurentů

57 Kontaktní údaje  Email: pluxemburk@american-appraisal.com patrik@luxemburk.com  Mob.: 603 147 349


Stáhnout ppt "ČESKÝ TELECOM, A.S. Informace o společnosti Autor:Ing. Patrik Luxemburk Objednatel: Prof. Ing. Miloš Mařík, Csc. Zpracováno k 30.červnu 2005, resp. 31.prosinci."

Podobné prezentace


Reklamy Google