Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o společnosti"— Transkript prezentace:

1 Informace o společnosti
ČESKÝ TELECOM, A.S. Informace o společnosti Autor:Ing. Patrik Luxemburk Objednatel: Prof. Ing. Miloš Mařík, Csc. Zpracováno k 30.červnu 2005, resp. 31.prosinci 2005

2 Základní informace o společnosti
Zřízena dne 1. ledna 1994 Právní forma: akciová společnost IČ: Sídlo: Olšanská 55/5, Praha 3 Základní kapitál Kč ks akcie na majitele (NH=100Kč) 1ks akcie na jméno (NH = 1000 Kč)

3 Historie společnosti Společnost založena českou vládou v roce 1989 pod názvem Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik K transformace do SPT Telecom, s.p. K převod na akciovou společnost SPT Telecom a.s. V průběhu roku 1994 bylo 27% základního kapitálu nabídnuto v druhé vlně kupónové privatizace

4 Historie společnosti (pokračování)
V roce 1995 na základě veřejného tendru vybráno konsorcium TelSource N.V. (KPN Royal Dutch Telecom 51% a Swisscom 49%) jako strategický partner V roce 1998 společnost KPN Royal Dutch Telecom získala dalších 6,5% K změnila společnost SPT Telecom, a.s. název na ČESKÝ TELECOM, a.s. Bod 1- Po tomto vstupu strategického partnera byla vlastnická struktura následující: 51%....Fond národního majetku, 27% TelSource a 22% institucionální investoři

5 Historie (závěr) V roce 2003 prodaly společnosti TelSource a KPN Royal Dutch Telecom své podíly ve společnosti institucionálním investorům prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha Po této transakci podíly ve společnosti: 51,1% FNM 48,9% obchodováno na volném trhu Na konci roku 2003 koupil ČESKÝ TELECOM podíl ve výši 49% ve společnosti Eurotel V roce 2004 došlo k privatizaci státního podílu ve společnosti (51,1%) Bod 1 prodej byl za 22,2 mld. Kč(tj. 255 Kč/akcii), resp. za 7,1 mld. Kč (tj. 339,- Kč/akcii). Bod 3-tímto získána 100% kontrola nad tímto mobilním operátorem

6 Současnost V prvním pololetí roku 2005 prodej podílu 51,1% novému majoritnímu vlastníkovi- společnosti Telefónica, S.A., za 82,6 mld. Kč (502 Kč/akcii). Prodej dokončen 16. června 2005. Zástupci společnosti Telefónica obsadili 9 z 15 míst v dozorčí radě, post předsedy představenstva a generálního ředitele ČT. Vytvořeny tři nové divize (obchodní, provozní a finance a zdroje), přímo podřízené generálnímu řediteli. Dne 30. června 2005 předložila Telefónica Komisi pro cenné papíry ke schválení návrh povinné nabídky odkupu akcií minoritních akcionářů týkající se 48,9 % akcií ČT (456 Kč za akcii).

7 Předmět činnosti společnosti
Telekomunikační skupina tvořená Českým Telecomem (vedoucí poskytovatel služeb na trhu pevných linek), Eurotelem (vedoucí operátor mobilních služeb) a dalšími společnostmi podnikajícími zejména v oblasti telekomunikací poskytuje komplexní nabídku hlasových a datových služeb. Počet pevných linek provozovaných ČT k 30. červnu 2005: Celkový počet zákazníků Eurotelu k :

8 Hlavní předmět podnikání
Poskytování telekomunikačních služeb Poskytování veřejné pevné telekomunikační sítě Poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do ČR a z ČR do jiných států

9 Čtyři základní segmenty zákazníků
spotřebitelský segment podnikatelský segment korporátní klientela státní správa

10 Hlavní cíl skupiny v současnosti
Zvýšení podílu tržeb z poskytování datových a internetových služeb a dalších služeb s vyšší přidanou hodnotou.

11 Vedení společnosti k Statutární orgán-představenstvo (5 členů) předseda:J.S. Bastera 1. místopředseda: Juraj Šedivý 2.místopředseda: Petr Slováček členové: S.A.Gonzalez, Ramon Ros Bigeriego Dozorčí rada (15 členů) Předseda: J.L. López 1. místopředseda: L.L. Díaz 2. místopředseda: Lubomír Vinduška

12 Schéma výkonné makrostruktury
Generální ředitel (J.S. Bastera) Marketing a prodej (F.A. Laín) Sítě a provoz (Petr Slováček) Finance a zdroje (Juraj Šedivý) Regulace a propojování (David Šita) Transformace (Petr Křeček) Vnější a vnitřní komunikace (Karel Taschner) Korporátní vztahy (Pavla Činátlová) Právní záležitosti (Jakub Chytil)

13 Zařazení dle OKEČ Sekce „I“ (Doprava, skladování a spoje)
Oddíl č. 64 (Spoje) Skupina 2 (Telekomunikace)

14 Rozdělení majetkových podílů
51,1% Telefónica, S.A. (dle tržní kapitalizace třetí největší telekomunikační operátor na světě) 48,9 % soukromí/institucionální investoři Dceřinou společností společnosti Telefónica je Telefónica Móviles poskytující mobilní služby. Na konci března 2005 měla více než 81 mil. zákazníků v 15 zemích světa. Telefónica Móviles je nejsilnějším mobilním operátorem ve Španělsku a jižní Americe. Své služby poskytuje pod obchodním jménem MoviStar.

15 Oblasti organizační struktury podniku
Správa společnosti Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Výkonná makrostruktura Generální ředitel (J.S.Bastera) Marketing a prodej (F.A.Laín) Sítě a provoz (Petr Slováček) Finance a zdroje (Juraj Šedivý) Regulace a propojování (David Šita) Transformace (Petr Křeček) Vnější a vnitřní komunikace (Karel Taschner) Korporátní vztahy (Pavla Činátlová) Právní záležitosti (Jakub Chytil)

16 Výbory dozorčí rady Zřizuje dozorčí rada
Poradní a iniciativní orgány dozorčí rady Působnost vymezena v článku 27 Stanov společnosti Výbory: Výbor personální a pro odměňování Výbor finanční a pro audit Poradní výbor pro strategii a kapitálové účasti Výbor pro etiku a sociální odpovědnost

17 Poslední úspěchy společnosti
Červen Eurotel JukeBox vítězem londýnské akce Mobile Entertainment Forum. Ocenění MEF Best Contribution to Mobile Music 2004 a MEF Best in Show 2004 Srpen v Praze zahájeno pilotní digitální televizní vysílání Srpen 2004-Eurotel jako vůbec první operátor na světě nabídl vysokorychlostní mobilní přístup na internet prostřednictvím CDMA-Eurotel DataExpres Září spuštění digitálního vysílání v Brně Eurotel jako první v ČR získal komplexní certifikaci integrovaného systému řízení (řízení kvality, environmentálního řízení , řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a systém informační bezpečnosti). Eurotel se stal členem Aliance mobilních operátorů Starmap Mobile Alliance Listopad ČT získal významná mezinárodní ocenění IR Magazine 2004 Prosinec spuštění Push To Talk Březen Eurotel umožnil svým zákazníkům v oblastech s nejvyšším provozem GPRS používat k přenosu dat technologii EDGE Květen 2005-Eurotel vstoupil do aliance vedoucích světových operátorů Fixed-Mobile Convergence Aliance (FMCA) Červen 2005-ČT a Eurotel mají již více než zákazníků vysokorychlostního připojení k internetu

18 Obchody s akciemi ČT v první polovině roku 2005
Akcie ČT patřily mezi nejlikvidnější tituly na BCPP. V dubnu 2005 dosahovaly objemy obchodů s akciemi ČT 50-70% denních objemů na BCPP. Průměrná výše denních objemů činila 1 361 mil. Kč. Tržní kapitalizace k 30. červnu 2005: 150 mld. Kč Intro: Obchodovatelnost akcií na Burze cenných papírů Praha, a.s. se datuje od , pak byly akcie Českého Telecomu zařazeny do obchodování v systému SPAD. Ad Bod 3- rok předtím 416 mil. Kč

19 Vývoj cen akcií ČT na BCPP v roce 2004
Zdroj: VZ 2004

20 Akcie ČT na veřejném trhu (1.1.2005-30.6.2005)
Cena akcie ČT na BCPP k : 465,7 Kč (+26% ve srovnání s lednem 2005, resp. +46% meziročně). Byla to maximální cena za první pololetí 2005. S akciemi ČT se ve formě globálních depozitních certifikátů (GDR) obchoduje i na londýnské burze (LSE). Průměrná cena GDR v prvním pololetí 2005: 17,3 USD (18,76 USD na konci června).

21 Vývoj ceny akcií ČT na BCPP (leden – červen 2005)
Zdroj:

22 Struktura základního kapitálu k 30.6.2005
Základní kapitál: Kč Akcie na majitele: ks kmenových akcií (NH 100 Kč) v zaknihované podobě, zaregistrovaných v SCP (ISIN: CZ ) veřejně obchodovatelných. Akcie na jméno: 1 ks kmenové akcie (NH 1000 Kč) v zaknihované podobě. ad 2) (ISIN: CZ ), které jsou veřejně obchodovatelné na hlavním trhu Burzy cenných papírů, a.s. a na trhu RM-Systém, a.s. Akcie Českého Telecomu jsou ve formě globálních depozitních certifikátů (GDR) obchodovány i na Londýnské burze (the London Stock Exchange). ad 3)Tato akcie není veřejně obchodovatelná a je spojená se zvláštními právy podle ustanovení čl. IV. odst. 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony.

23 Dceřinné společnosti Obchodní jméno Základní kapitál Podíl ČT
Eurotel Praha, spol. s r.o. tis.Kč 100 % SPT TELECOM (Czech Republic)Finance B.V. EUR OMNICON Praha, spol. s r.o. tis. Kč CZECH TELECOM Austria GmbH 35 tis. EUR CZECH TELECOM Germany GmbH 25 tis. EUR CZECH TELECOM Slovakia s.r.o. 200 tis. SK CenTrade, a.s. tis. Kč Augustus, spol. s r.o. 166 tis. Kč 39,76 % Eurotel= mobilní telekomunikace OMNICOM=komplexní IT řešení v oblasti telekomunikací Austria, Germany, Slovakia= přístupové body pro mezinárodní služby CenTrade= elektronické tržiště pro obchodování mezi firmami

24 Český telekomunikační trh
Pokračující nárůst poptávky po datových, internetových a dalších službách na úkor tradičních hlasových služeb. Český telekomunikační trh je jedním z nejrozvinutějších a nejliberalizovanějších ve střední a východní Evropě. Plná liberalizace očekávána k 1. lednu 2006 (přenositelnost čísel). Telekomunikační trh v ČR představuje cca 4,3 % HDP ČR (118,5 mld. Kč). Z těchto 4,3 % patří cca 1,8% trhu pevných technologií a 2,5 % trhu mobilních technologií.

25 Regulace českého telekomunikačního trhu
Zákon o elektronických komunikacích. Platný od 1. května 2005. Tímto se do právního řádu ČR přenáší nové právo EU- tzv. „regulační rámec“. Cenová rozhodnutí vydaná Českým telekomunikačním úřadem (součástí pololetní zprávy ČT 2005). V oblasti mobilní komunikace je hlavní oblastí regulace stanovení propojovacích cen do veřejných mobilních sítí. Účelem regulace je dosažení a udržení konkurenčního prostředí , ochrana telekomunikačního trhu a ochrana uživatelů telekomunikačních služeb. Bod 4- Na další vývoj ČT i celého trhu budou mít vliv cenová rozhodnutí vydaná ČTÚ v 1.pol.2005 Bod března 2005 vydal ČTÚ cenové rozhodnutí které s účinností od 1. dubna 2005 snížilo maximální cenu za propojení veřejných telekomunikačních sítí o 2,5 % na 3,11 Kč, čímž se propojovací poplatky v porovnání s ostatními evropskými zeměmi dostaly na velice nízkou úroveň.

26 Telekomunikační trh v ČR (konkurence-pevné technologie)
převedeny akcie společnosti Aliatel na společnost GTS Czech = dokončení procesu akvizice společnosti Aliatel společností GTS Czech. Sloučením těchto dvou alternativních operátorů na trhu pevných technologií vznikla společnost GTS Novera (podíl na trhu cca 10%) K poklesl od ledna 2005 počet telefonních linek provozovaných ČT na (-4%) Penetrace pevných linek k činila 32% V roce 2004 došlo ke změně sazby DPH která nejprve vzrostla z 5% na 22% a od 1. května 2004 se snížila na 19%. V oblasti regulace došlo ke změnám propojovacích poplatků na volání do pevných sítí, které od 8. ledna 2004 na základě rozhodnutí ČTÚ klesly v průměru o 20%. V letech došlo k více jak dvojnásobnému růstu provozu služeb Volba a Předvolba operátora. ČT odhaduje, že jeho podíl na výnosech trhu pevných technologií dosáhl na konci roku 2004 zhruba 78%.

27 Vývoj podílu alternativních operátorů na trhu pevných technologií v ČR dle tržeb

28 Podíl hlavních konkurentů ČT na trhu pevných technologií v ČR v roce 2004

29 Telekomunikační trh v ČR (konkurence-mobilní technologie)
V červnu 2005 došlo ke vstupu mezinárodního mobilního operátora Vodafone Group do společnosti Oskar Mobil

30 Postavení ČT na trhu mobilních technologií
Čistý přírůstek GSM zákazníků smluvních služeb Eurotelu v prvním pololetí 2005 dosáhl 192 tis. (79 tisíc ve stejném období 2004) Počet zákazníků Eurotelu vzrostl k 30. červnu 2005 na tisíc (+19 % od ledna 2005), tj. podíl na trhu 27%. Penetrace SIM karet v populaci překročila na konci prvního čtvrtletí roku 2005 úroveň 107% Čistý přírůstek GSM zákazníků smluvních služeb Eurotelu v prvním pololetí 2005 dosáhl 192 tis. (79 tis. Ve stejném období 2004)

31 Eurotel Praha, spol. s r.o. (profil společnosti)
Založena na základě zakladatelské smlouvy ze dne Základní kapitál: Kč Sídlo: Vyskočilova 1442/1b, Praha 4 Datum zápisu do OR: 9. dubna 1991 Hlavní předmět činnosti: poskytování telekomunikačních služeb

32 Eurotel První telekomunikační operátor, který v ČR začal poskytovat mobilní telekomunikační služby. získání licence na provozování sítě 450 MHz (NMT) získání licence v pásmu 900 MHz získání licence v pásmu 1800 MHz Platnost licencí= 20 let Síť Eurotelu pokrývá území na němž žije 99% obyvatel ČR Eurotel také vlastní licence na provoz mobilních telekomunikačních služeb 3. generace UMTS (platnost do prosince 2021)

33 Eurotel V současnosti Eurotel využívá pro hlasové služby především technologii GSM. V roce 2004 však začal s frekvencí 450 MHz sítě NMT nově využívat i na bezdrátový přenos datových služeb. Eurotel se stal prvním operátorem v Evropě poskytujícím vysokorychlostní přístup na internet prostřednictvím vysoce vyspělé technologie CDMA2000 1xEV-DO (zákazníkům nabízena jako „Eurotel Data Express“)

34 Eurotel-vedoucí poskytovatel mobilního internetu v ČR
Používané technologie HSCSD CDMA2000 1xEV-DO GPRS Wi-Fi Služby mobilního internetu jak pro smluvní zákazníky tak pro zákazníky „Go“ Podíl přerušených hovorů činí pouze 1% (nejnižší hodnota mezi českými operátory) Využití technologií Frequency Hopping a SuperSound

35 Eurotel-produkty Hlasové služby Mobilní připojení k internetu WAP
Kompletní sortiment a obsah multimediálních služeb, včetně videa a MMS Na konci roku roamingových partnerů ve 150 zemích světa

36 Eurotel-hlasové služby
Vedle tradičních služeb zavedeny i tzv. TOP balíčky V rámci TOP balíčku si zákazník může ke svému tarifu dokoupit volné minuty volání do všech sítí nebo jen na pevnou linku či výhodnější volání o víkendu nebo v noci, případně volné SMS či MMS zprávy Blíže k různým cenovým akcím viz VZ2004 a pololetní zpráva 2005

37 Eurotel-datové a internetové služby
Eurotel prvním mobilním operátorem v Evropě poskytujícím neomezené připojení na internet za měsíční paušál (Eurotel Data Nonstop) V srpnu 2004 představena služba Eurotel Data Expres-neomezené vysokorychlostní připojení k internetu prostřednictvím CDMA 1xEV-DO (nejrychlejší mobilní připojení na internet v ČR) Od 2002 nabízena Eurotel WifiJet

38 Eurotel WiFiJet Přístup na internet pomocí přístupových bodů (tzv.Hot Spotů) Ke konci roku 2004 více jak 160 Hot Spotů po ČR-největší v ČR Rychlost připojení až 512 kb/s

39 Push To Talk Eurotel nabízí tuto službu jako první v ČR
Obdoba vysílačky v mobilním telefonu

40 ČT-trendy vybraných ukazatelů

41 Trendy Pevné linky Mobilní technologie
Postupná substituce pevných linek mobilními telefony. „voice over IP“- růst počtu hlasových přenosů realizovaných přes internet. Snižování počtu vytáčeného připojení (Dial up). Telefonní tarify-dá se očekávat pokles cen v důsledku rostoucí konkurence a regulace propojovacích poplatků. Přesun od analogu k digitálu. Mobilní technologie Rostoucí konkurence a vstup Vodafone do Oskara sníží marže a pravděpodobně zlevní mezinárodní hovory. Nástup nové technologie UMTS.Rozvoj datových a internetových služeb. Vysoká penetrace a s ní spojený malý prostor pro růst. Přenositelnost čísla od roku 2006 zvýší cenový tlak. Vysoký podíl mobilní komunikace na HDP signalizuje vysokou úroveň cen za služby. Penetrace v ČR odpovídá vyspělým zemím.

42 Trendy připojení domácností k internetu (%)

43 ČT- vybrané finanční ukazatele (mil. Kč)
Konsolidované finanční výkazy v roce 2004 zahrnovaly plnou konsolidaci Eurotelu, zatímco do zahrnovaly 51% proporcionální konsolidaci.

44 ČT- vybrané finanční ukazatele (mil. Kč)
V roce 2003 provedl Český Telecom jednorázové snížení hodnoty dlouhodobých aktiv ve výši 9,9 mld. Kč. Jedná se o opravnou položku vytvořenou v důsledku špatného odhadu penetrace trhu, kdy se předpokládal její růst na cca dvounásobek jejího současného stabilizovaného stavu (cca 33%).

45 ČT-vybrané provozní ukazatele

46 Počet HTS v provozu (tis.)

47 Poměrové ukazatele (%)

48 ČT- skladba aktiv společnosti (mil. Kč)

49 ČT- vlastní kapitál a závazky (mil. Kč)

50 Konkurence České Radiokomunikace (ČRa) GTS Novera
Zajišťování přenosu televizního a rádiového signálu Poskytovatel služeb pro telekomunikační operátory, firmy i domácnosti. Rozsáhlá páteřní síť Účast ve společnosti Radiomobil (39%) GTS Novera Plné portfolio telekomunikačních služeb Provozuje metropolitní optickou síť Metronet Tržby na úrovni 5 mld. Kč (po akvizici s Aliatelem) Připojení na internet hlavně pro firmy Jeden z pěti největších poskytovatelů připojení na internet.

51 Konkurence Contactel eTel Vlastníkem firma TDC Solutions (od 2003).
Poskytování telekomunikačních služeb koncovým zákazníkům. Po akvizici společnosti CESNET jedním z největších poskytovatelů připojení na internet pro podniky. eTel Zaměření hlavně na hlasové služby. Působnost po celé střední Evropě. Zákazníky především firmy.

52 Konkurence UPC Tele 2 Tiscali Provozovatel kabelové televize.
Nabízí i internetové připojení za výhodných podmínek. Tele 2 Součást švédské skupiny TELE2 AB. Od 2002 alternativním operátorem s nabídkou hlasových služeb. Poskytovatel pevného, bezdrátového připojení k internetu v Praze, Brně, ČB, Plzni, HK, Liberci, Ostravě a Pardubicích. Tiscali Součástí italské TISCALI S.p.A. Poskytovatel širokopásmového připojení k internetu a hlasových služeb pro domácnosti i firmy

53 Investice Celková délka přenosové soustavy optických vláken k dosáhla km. Celková délka vláken je km. 2004-masivní investice do širokopásmové internetové služby. Vysokorychlostní internet díky tomu přístupný 88 % zákazníků. 2004-výrazné investice do páteřní datové IP/MPLS sítě a do Multiservisní sítě (ATM, FR).

54 Investiční výdaje (mil.Kč)
Peněžní toky z investiční činnosti vyjma nákupu cenných papírů a výnosů z prodeje cenných papírů a vyjma nákupu majetkové účasti v Eurotelu.

55 ČESKÝ TELECOM-zaměstnanci
Celkový počet zaměstnanců skupiny poklesl o 2064 (15%) Eurotel +2%, ČT -19% Cílem snižovat počet zaměstnanců v segmentu pevných technologií až na cca ke konci roku 2005 Eurotel ČT ostatní Celkem

56 Zdroje informací Výroční zprávy ČT 2002,2003,2004;pololetní zpráva 2005 Výroční zprávy Eurotelu 2002,2003,2004 Internetové stránky ČT a Eurotelu ( (International Telecommunication Union) Časopis Ekonom a archiv Hospodářských novin Internetové stránky konkurentů

57 Kontaktní údaje Mob.:


Stáhnout ppt "Informace o společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google