Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie mezinárodních vztahů 9. přednáška 4.12.2014 10. přednáška 11.12.2014 Mgr. Lukáš Vacík AZ Smart.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie mezinárodních vztahů 9. přednáška 4.12.2014 10. přednáška 11.12.2014 Mgr. Lukáš Vacík AZ Smart."— Transkript prezentace:

1 Historie mezinárodních vztahů 9. přednáška 4.12.2014 10. přednáška 11.12.2014 Mgr. Lukáš Vacík AZ Smart

2 Třicetiletá válka Náboženská válka 1618 – 1648 Vestfálský mír Habsburská říše, Španělsko, Švédsko, Dánsko Devastace téměř celé Evropy Sekularizace státu Rovná pozice katolíků i protestantů Vznik moderního státu v Evropě

3 Sedmiletá válka 1756 – 1763 První celosvětový konflikt Obsažení všech evropských mocností Dědiční nepřátelé a spojenci Vítězství Velké Británie – Nadvláda nad světovými oceány

4 Americká válka za nezávislost 1775-1783 Snaha 13 amerických osad získání nezávislosti na Velké Británii 1773 – Bostonské pití čaje Neplacení daní pro VB Podpora Francie a Španělska pro americké osady Nakonec VB po 6 letech války uznala

5 Velká Francouzská revoluce 1789 – 1799 Sociální a politické problémy francouzské společnosti Svolání stavů králem Vznik „Národního shromáždění“ Dobití Bastily Boj jakobínů a girondistů Robespierre 1799 – Napoleon Bonaparte

6 Napoleonské války Tažení do Itálie Tažení do Egypta Vnitrostátní boj ve Francii – císař 1805 Bitva u Slavkova – Porazil Švédsko, Rakousko, Rusko Různé bitvy po Evropě Osudné tažení do Ruska Poražen v bitvě u Waterloo Vídeňský kongres

7 1815 Uspořádání Evropy po Napoleonských válkách Kníže Metternich Vzniká koncert velmocí – Francie, Rakousko, Rusko, Prusko, Velká Británie

8 Svatá aliance Spojenectví Rakouska, Pruska a Ruska Vznik 1815 Ochrana křesťanských hodnot v monarchiích K. Metternich

9 Revoluční rok 1848 Série evropských revolucí v roce 1848 Povstání v Rakousku-Uhersku Vypracování ústavy Konec Metternicha Rozpuštění říšského sněmu Vznik Oktrojované ústavy 1849 Poražení Maďarského povstání Vyhlášení neoabsolutismu

10 Krymská válka 1853 – 1856 Poloostrov Krym Jedna z mála válek v Evropě v 19. st. Šlo o území Osmanské říše Porážka Ruska – od VB, Francie, Osmanské říše Pařížská mírová smlouva

11 Prusko-francouzská válka 1870 – 1871 Francie se ocitla po předchozích diplomatických problémech v rozepři s Německými státy Došlo na konflikt mezi Pruskem (včetně dalších německých států) a Francií Porážka Francie – zhrocení Bonapartského systému – Odtržení Alsaska a Lotrinska od Francie – Kapitulace ve Versailles Sjednocení Německa pod vedením Pruska

12 Berlínský kongres a kolonizace Afriky 1884 – 1885 Snaha o revizi kolonizace Afriky Německo se stává světovou velmocí Evropské mocnosti si rozdělily kolonie v Africe VB – od severu k jihu Francie – od západu k východu

13 Búrské války 1880 – 1902 Mezi Velkou Británií a jihoafrickými búrskými osadníky Územní zisky pro VB Za cenu obrovských obětí

14 Boxerské povstání Snaha o zastavení expanze světových mocností do Číny 1898 – 1901 – především snaha místního čínského obyvatelstva o zastavení vlivu evropských velmocí v čínských přístavech Nakonec s podporou čínské vlády poraženo

15 Durandova linie Afghánsko – pákistánská hranice Výsledek afghánsko-britských ujednání Konec 19.st. 1947 – vznik Pákistánu – snaha o ignoraci této linie

16 Rusko-japonská válka 1904 – 1905 Na Dálném východě Vítězství Japonska Ruská expanze do Mandžuska – Snaha o získání strategického námořního přístavu Port Artur –

17 Ruská buržoazní revoluce 1905-1907 Špatná situace v Rusku – Politická – Hospodářská – Sociální Povstání proti carovi Mikuláši II. – Částečné ústupky – Založení Dumy (zdání konstituční monarchie)

18 Ruská bolševická revoluce 1917 – občanská válka v Rusku „Velká říjnová revoluce“ Vznik SSSR V. Lenin, L.Trockij Rozšíření komunismu Bolševici X menševici, eseři

19 Příčiny 1.sv. války Německý expanze a síla na konci 19. st. Koloniální expanze evropských mocností Odkaz na vývoj v celém 19. st. – Již od uspořádání Vídeňského kongresu Výrazný technologický a průmyslový pokrok Ekonomické zájmy Atentát na následníka monarchie F.F. D´Este

20 Výsledky 1.sv.války Příměří 11.11.1918 Změna mapy světa – Nové nástupnické státy Vítězové – VB, FRA, USA, IT, JAP, ŘEC, SRB, RUS Poražení – R-U, NĚM, BUL, OSMAN Územní ústupky

21 Versailleský systém Uspořádání světa po 1.sv.v. Založen na systému mírových smluv revidující právě výsledky 1.sv.v. Vznik Společnosti národů Angažovanost USA – W.Wilson

22 Společnost národů Předchůdkyně dnešní OSN Systém kolektivní bezpečnosti Měla zabránit dalšímu konfliktu jako byla 1.sv.v. USA – W.Wilson Nakonec její role selhala – USA nikdy nebyly členem – Německo členem 1926-1933 – SSSR členem od 1934 – vyloučen 1939 – Japonsko vystoupilo 1933 – Itálie vystoupila 1937

23 Versailleská mírová smlouva 1919 S Německem Vysoké finanční reparace pro Německo Ztráta části území (Alsasko, Lotrinsko) a kolonií Určená podoba armády Později přispěla k nástupu A.Hitlera k moci

24 Saint-Germainská smlouva 1919 S Rakouskem Rozpuštění Rakouska-Uherska Označeno spolu s Německem za viníky války Územní rozpad říše – nástupnické státy

25 Neuillyská smlouva S Bulharskem 1919 Reparace Omezení armády Ztráta velkého území zejména na Balkíně

26 Trianonská smlouva S Maďarskem 1920 Stanovení hranic Maďarského státu Nástupnictví po R-U Uznání ČSR

27 Sévreská smlouva S Tureckem 1920 Turecko ztratilo 4/5 svého území (Osmanské říše) Reparace Vzdání se nároků na všechna neturecká území

28 Smlouva z Rappalo 1922 Mezi Německem a SSSR Navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi Navzájem se obě země zřekly nároků na škody a reparace z 1.sv.v. Vojenské sbližování obou zemí

29 Konference v Locarnu 1925 Rýnský garanční pakt – Garance německých západních hranic – Východní hranice garantovány nebyly Mezi ČSR, NĚM, FRA, VB, IT, BEL, POL.

30 Ekonomická krize 30. let 1929 „Velká hospodářská krize“ Propad akcií na USA burze Zhroucení všech světových ekonomik – Kromě SSSR Snaha o přenesení viny na kapitalismus a demokratický systém – Nárůst vlivu nacionalistů, fašistů a komunistů

31 Vzrůst nacionalismu v Německu Ekonomická situace v 30. letech Odkaz 1.sv.v. – reparace Nástup Hitlera k moci Snaha o expanzi (ČSR) Vystoupení ze SN (1933) Anšlus Rakouska – 1938 – ozbrojený převrat – násilné připojení k Německu

32 Itálie a fašismus ve 30. letech B. Mussolini „období zákonné diktatury“ Podpora německého nacionalismu Agresivní zahraničí politika Itálie 1935 – Itálie napadla Habeš Kooperace s nacistickým Německem

33 Francovo Španělsko Nacionalista Občanská válka ve Španělsku ve 30. letech Podpora od fašistů a nacistů Obnovení monarchie ve Španělsku

34 Malá Dohoda Vojensko-politická spojenecká smlouva Mezi Československem, Rumunskem a Jugoslávií 1921 – 1939 Součást francouzského spojeneckého systému

35 Mnichovská dohoda 29.9.1938 Odstoupení Sudet (pohraničí) v ČSR pro Německo VB, FRA, NĚM, IT Role NSDAP v ČSR Politika appeasementu

36 Pakt Ribbentrop-Molotov 1939 Mezi Německem a SSSR Pakt o neútočení mezi oběma státy Platil do r. 1941 – Německo napadlo SSSR

37 Příčiny 2. sv. války Hospodářská krize ve 30. letech – Reparace z 1.sv.v. Nacionalistické a fašistické tendence v Evropě Slabost vítězů 1.sv.v. (VB, FRA, IT) Odveta poražených z 1.sv.v. (NĚM, MAD) Národnostní třenice v nových nástupnických státech po 1.sv.v. (ČSR, Polsko…) Selhání systému kolektivní obrany

38 Výsledky 2. sv. války Změna mapy světa Pouze 2 světové velmoci (USA, SSSR) Bipolární systém Jaderný věk Zdecimovaná Evropa – Demografický dopad – Integrační proces v Evropě

39 Konference v Teheránu První konference „Velké Trojky“ během 2.sv.v. 1943 SSSR, USA, VB Řešení válečných otázek Otevření Západní fronty

40 Konference na Jaltě 1945 SSSR, USA, VB Otázka Německa a Francie Polsko Vznik OSN

41 Konference v Postupimi 1945 SSSR, USA, VB Otázka poraženého Německa – Rozdělení do okupačních zón Poválečné uspořádání v Evropě

42 Založení OSN 1944 – schůzka v Dumbarton Oak 1945 v San Franciscu – Zakládající konference – Podpis zakládající listiny OSN – 50 států (+ Polsko)

43 Počátek Studené války 2 odlišná mocenské bloky – 2 odlišné politické ideologie Posilování SSSR v Evropě Obava USA ze šíření komunismu Jaderná zbraň již není USA doménou – SSSR 1949 – VB 1952 – Francie 1960

44 Založení NATO Rok 1949 Washingtonská smlouva Proti šíření komunismu a rozpínaní SSSR Klíčová role v Evropě Vedoucí role USA

45 Pakt Varšavské smlouvy 1955 - 1991 Protiváha NATO Vojenský pakt evropských satelitních zemí SSSR SSSR, ČSR, Albánie, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko, Bulharsko „Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“

46 Korejská válka 1950 – 1953 KLDR (za pomoci SSSR a ČLR) chtěla ovládnou celý Korejský poloostrov Šíření komunismu Zásah USA a OSN Nyní příměří Demilitarizovaná zóna 38. rovnoběžka – dělící hranice

47 Čankajšek v Číně a na Tchaj-wanu Občanská válka v Číně Kuomintang – Národní strana Po 2.s.v. – odchod na Tchaj-wan

48 Indicko-Pákistánský konflikt 1947 Konflikt o oblast Kašmíru Rozdělení oblasti na indickou x pákistánskou část 1947 - nezávislost Indie – M. Ghándí Náboženský rozměr – Muslimové, hinduisté

49 Indočínská válka 1946 – 1954 Konflikt mezi francouzskou koloniální samosprávou XX komunistickou Ligou za nezávislost Vietnamu Porážka a odchod Francie z Indočíny Přenesený bipolární konflikt

50 Alžírská válka 1954 – 1962 Boj Alžírska za nezávislost Odtržení od Francie Role Ch. De Gaulle 5. republika Francie

51 Suezská krize 1956 Kontrola nad strategickým Suezským průplavem Konflikt mezi Egyptem XX VB, FRA a IZRAEL Oslabení evropských mocností, posílení SSSR na Blízkém východě a posílení pozice Egypta

52 Maďarské povstání 1956 Celonárodní povstání proti SSSR okupaci Maďarska Imre Nagy – nová vláda – Snaha o vystoupení z Varšavského paktu János Kádár – podpora SSSR Brutální potlačení povstání

53 Proces dekolonizace Afriky 60. léta Státy Afriky získávají nezávislost a suverenitu Vstupují do OSN 1960 – Rok Afriky Poručenská rada OSN

54 Vietnamská válka 1955 – 1975 Na území Vietnamu, Kambodži a Laosu Pomoc USA pro jižní Vietnam proti boji komunistů XX SSSR a Čína Porážka USA Pařížská konference

55 Karibská krize 1962 Eskalace konfliktu Východ – Západ Téměř již došlo na jadernou konfrontaci Rozmístění SSSR raket na Kubě – reakce na USA rakety v Turecku Role USA prezidenta Kennedyho

56 70. léta a détenté „uvolnění“ Konference NATO a Varšavské sml. Podepsání dokumentu KBSE v Helsinkách (1975) Sbližování USA a Číny – Pingpongová diplomacie Konec války ve Vietnamu Podpis smlouvy SALT I

57 Bretton-woodský měnový systém Systém regulace mezinárodních měnových vztahů Trval v letech 1945 – 1971 Standart ekvivalence dolaru a zlata Statut amerického dolaru jakožto světové reservní měny Garance směnitelnosti dolaru za zlato v pevném kurzu 35 $ za trojskou unci zlata

58 Jaderné zbrojení / odzbrojení Smlouvy mezi USA a SSSR omezující jaderné zbrojení 1972 - SALT I 1979 - SALT II 80. léta - START I

59 Iránsko-Íránská válka 1980 – 1988 Historické územní nároky Ropné pole Nábožensko-ideologické pozadí S. Husajn

60 Afghánsko-sovětská válka 1979 – 1989 Občanská válka mezi afghánskými komunisty (SSSR) xx mudžahedýni (USA) „sovětský Vietnam“ Odkaz na současný konflikt v regionu

61 Válka o Falklandy 1982 Velká Británie X Argentina Porážka Argentiny M. Thacher

62 Sovětská perestrojka M. Gorbačov 1985 „přestavba“ Snaha o ekonomickou stabilizaci SSSR Špatný ekonomický stav SSSR Role zbrojení v 80. letech 90. léta – rozpad SSSR

63 Panamský konflikt 1989 Invaze USA do Panamy Svržení diktátora Noriega Neutralita průplavu

64 Rozpad bipolárního uspořádání 1989 Události ve střední a východní Evropě Ekonomické problémy „uzbrojení“ USA SSSR přestal existovat 26.12.1991

65 Společenství nezávislých států Nástupnické státy SSSR Post-sovětské země „sféra vlivu“ či „blízké zahraničí“ Ruska Kromě 3 baltských zemí – Litvy, Lotyšska a Estonska

66 Války v Jugoslávii Celá 90. léta Územní, etnický, nacionalistický i náboženský podtext „divoký“ Balkán – Jugoslávie – přibrždění konfliktu

67 Konflikt v Somálsku „failed state“ 1991 – 1992 Občanská válka Mise OSN 1992 Zásah USA 1993

68 Africké konflikty v 90. letech Etnické, nacionalistické Občanské války Náboženské Velké množství konfliktů

69 Válka v Perském zálivu 1990 – 1991 Irák x koalice 28 států Operace pouštní bouře Mandát OSN Osvobození Kuvajtu Účast ČSR

70 Genocida ve Rwandě 1994 Etnické čistky mezi Tutsii a Hutui ve Rwandě Pozdní reakce OSN Až 1 milion obětí !!! Přeliv do okolních států

71 Konflikty na Kavkaze Čečensko Abcházie Jižní Osetie Nábožensko-separatistické konflikty Terorismus Role Ruska

72 Válka v Kosovu 1999 Letecké bombardování NATO území státu Jugoslávie Snaha donutit srbskou armádu odejít z Kosova S. Milosevic

73 11. září 2001 Prezident G.W.Bush Teroristické útoky na USA Reakce USA Al-káida OSA ZLA – Irák, Írán, KLDR

74 Válka v Iráku Svrhnutí diktátorského režimu S.Husajna Původně záminka ZHN Bez mandátu OSN Proti terorismu

75 Válka v Afghánistánu 80. léta - sovětská invaze – USA podpora místních bojovníků – Táliban + Bin Ládin 90. – Táliban vládne velmi krutě – právo šaria – podpora terorismu 2001 – invaze USA + NATO – Operace Trvalá svoboda – Mise ISAF – Účast ČR


Stáhnout ppt "Historie mezinárodních vztahů 9. přednáška 4.12.2014 10. přednáška 11.12.2014 Mgr. Lukáš Vacík AZ Smart."

Podobné prezentace


Reklamy Google