Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie mezinárodních vztahů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie mezinárodních vztahů"— Transkript prezentace:

1 Historie mezinárodních vztahů
9. přednáška 10. přednáška Mgr. Lukáš Vacík AZ Smart

2 Třicetiletá válka Náboženská válka 1618 – 1648 Vestfálský mír
Habsburská říše, Španělsko, Švédsko, Dánsko Devastace téměř celé Evropy Sekularizace státu Rovná pozice katolíků i protestantů Vznik moderního státu v Evropě

3 Sedmiletá válka 1756 – 1763 První celosvětový konflikt
Obsažení všech evropských mocností Dědiční nepřátelé a spojenci Vítězství Velké Británie Nadvláda nad světovými oceány

4 Americká válka za nezávislost
Snaha 13 amerických osad získání nezávislosti na Velké Británii 1773 – Bostonské pití čaje Neplacení daní pro VB Podpora Francie a Španělska pro americké osady Nakonec VB po 6 letech války uznala

5 Velká Francouzská revoluce
1789 – 1799 Sociální a politické problémy francouzské společnosti Svolání stavů králem Vznik „Národního shromáždění“ Dobití Bastily Boj jakobínů a girondistů Robespierre 1799 – Napoleon Bonaparte

6 Napoleonské války Tažení do Itálie Tažení do Egypta
Vnitrostátní boj ve Francii – císař 1805 Bitva u Slavkova Porazil Švédsko, Rakousko, Rusko Různé bitvy po Evropě Osudné tažení do Ruska Poražen v bitvě u Waterloo Vídeňský kongres

7 Vídeňský kongres 1815 Uspořádání Evropy po Napoleonských válkách
Kníže Metternich Vzniká koncert velmocí Francie, Rakousko, Rusko, Prusko, Velká Británie

8 Svatá aliance Spojenectví Rakouska, Pruska a Ruska Vznik 1815
Ochrana křesťanských hodnot v monarchiích K. Metternich

9 Revoluční rok 1848 Série evropských revolucí v roce 1848
Povstání v Rakousku-Uhersku Vypracování ústavy Konec Metternicha Rozpuštění říšského sněmu Vznik Oktrojované ústavy 1849 Poražení Maďarského povstání Vyhlášení neoabsolutismu

10 Krymská válka 1853 – 1856 Poloostrov Krym
Jedna z mála válek v Evropě v 19. st. Šlo o území Osmanské říše Porážka Ruska – od VB, Francie, Osmanské říše Pařížská mírová smlouva

11 Prusko-francouzská válka
1870 – 1871 Francie se ocitla po předchozích diplomatických problémech v rozepři s Německými státy Došlo na konflikt mezi Pruskem (včetně dalších německých států) a Francií Porážka Francie – zhrocení Bonapartského systému Odtržení Alsaska a Lotrinska od Francie Kapitulace ve Versailles Sjednocení Německa pod vedením Pruska

12 Berlínský kongres a kolonizace Afriky
1884 – 1885 Snaha o revizi kolonizace Afriky Německo se stává světovou velmocí Evropské mocnosti si rozdělily kolonie v Africe VB – od severu k jihu Francie – od západu k východu

13 Búrské války 1880 – 1902 Mezi Velkou Británií a jihoafrickými búrskými osadníky Územní zisky pro VB Za cenu obrovských obětí

14 Boxerské povstání Snaha o zastavení expanze světových mocností do Číny
1898 – 1901 – především snaha místního čínského obyvatelstva o zastavení vlivu evropských velmocí v čínských přístavech Nakonec s podporou čínské vlády poraženo

15 Durandova linie Afghánsko – pákistánská hranice
Výsledek afghánsko-britských ujednání Konec 19.st. 1947 – vznik Pákistánu – snaha o ignoraci této linie

16 Rusko-japonská válka 1904 – 1905 Na Dálném východě Vítězství Japonska
Ruská expanze do Mandžuska Snaha o získání strategického námořního přístavu Port Artur

17 Ruská buržoazní revoluce
Špatná situace v Rusku Politická Hospodářská Sociální Povstání proti carovi Mikuláši II. Částečné ústupky Založení Dumy (zdání konstituční monarchie)

18 Ruská bolševická revoluce
1917 – občanská válka v Rusku „Velká říjnová revoluce“ Vznik SSSR V. Lenin, L.Trockij Rozšíření komunismu Bolševici X menševici, eseři

19 Příčiny 1.sv. války Německý expanze a síla na konci 19. st.
Koloniální expanze evropských mocností Odkaz na vývoj v celém 19. st. Již od uspořádání Vídeňského kongresu Výrazný technologický a průmyslový pokrok Ekonomické zájmy Atentát na následníka monarchie F.F. D´Este

20 Výsledky 1.sv.války Příměří 11.11.1918 Změna mapy světa Vítězové
Nové nástupnické státy Vítězové VB, FRA, USA, IT, JAP, ŘEC, SRB, RUS Poražení R-U, NĚM, BUL, OSMAN Územní ústupky

21 Versailleský systém Uspořádání světa po 1.sv.v.
Založen na systému mírových smluv revidující právě výsledky 1.sv.v. Vznik Společnosti národů Angažovanost USA W.Wilson

22 Společnost národů Předchůdkyně dnešní OSN
Systém kolektivní bezpečnosti Měla zabránit dalšímu konfliktu jako byla 1.sv.v. USA – W.Wilson Nakonec její role selhala USA nikdy nebyly členem Německo členem SSSR členem od 1934 – vyloučen 1939 Japonsko vystoupilo 1933 Itálie vystoupila 1937

23 Versailleská mírová smlouva
1919 S Německem Vysoké finanční reparace pro Německo Ztráta části území (Alsasko, Lotrinsko) a kolonií Určená podoba armády Později přispěla k nástupu A.Hitlera k moci

24 Saint-Germainská smlouva
1919 S Rakouskem Rozpuštění Rakouska-Uherska Označeno spolu s Německem za viníky války Územní rozpad říše – nástupnické státy

25 Neuillyská smlouva S Bulharskem 1919 Reparace Omezení armády
Ztráta velkého území zejména na Balkíně

26 Trianonská smlouva S Maďarskem 1920 Stanovení hranic Maďarského státu
Nástupnictví po R-U Uznání ČSR

27 Sévreská smlouva S Tureckem 1920
Turecko ztratilo 4/5 svého území (Osmanské říše) Reparace Vzdání se nároků na všechna neturecká území

28 Smlouva z Rappalo 1922 Mezi Německem a SSSR
Navázání diplomatických styků mezi oběma zeměmi Navzájem se obě země zřekly nároků na škody a reparace z 1.sv.v. Vojenské sbližování obou zemí

29 Konference v Locarnu 1925 Rýnský garanční pakt
Garance německých západních hranic Východní hranice garantovány nebyly Mezi ČSR, NĚM, FRA, VB, IT, BEL, POL.

30 Ekonomická krize 30. let 1929 „Velká hospodářská krize“
Propad akcií na USA burze Zhroucení všech světových ekonomik Kromě SSSR Snaha o přenesení viny na kapitalismus a demokratický systém Nárůst vlivu nacionalistů, fašistů a komunistů

31 Vzrůst nacionalismu v Německu
Ekonomická situace v 30. letech Odkaz 1.sv.v. – reparace Nástup Hitlera k moci Snaha o expanzi (ČSR) Vystoupení ze SN (1933) Anšlus Rakouska 1938 – ozbrojený převrat – násilné připojení k Německu

32 Itálie a fašismus ve 30. letech
B. Mussolini „období zákonné diktatury“ Podpora německého nacionalismu Agresivní zahraničí politika Itálie 1935 – Itálie napadla Habeš Kooperace s nacistickým Německem

33 Francovo Španělsko Nacionalista
Občanská válka ve Španělsku ve 30. letech Podpora od fašistů a nacistů Obnovení monarchie ve Španělsku

34 Malá Dohoda Vojensko-politická spojenecká smlouva
Mezi Československem, Rumunskem a Jugoslávií 1921 – 1939 Součást francouzského spojeneckého systému

35 Mnichovská dohoda Odstoupení Sudet (pohraničí) v ČSR pro Německo VB, FRA, NĚM, IT Role NSDAP v ČSR Politika appeasementu

36 Pakt Ribbentrop-Molotov
1939 Mezi Německem a SSSR Pakt o neútočení mezi oběma státy Platil do r. 1941 Německo napadlo SSSR

37 Příčiny 2. sv. války Hospodářská krize ve 30. letech
Reparace z 1.sv.v. Nacionalistické a fašistické tendence v Evropě Slabost vítězů 1.sv.v. (VB, FRA, IT) Odveta poražených z 1.sv.v. (NĚM, MAD) Národnostní třenice v nových nástupnických státech po 1.sv.v. (ČSR, Polsko…) Selhání systému kolektivní obrany

38 Výsledky 2. sv. války Změna mapy světa
Pouze 2 světové velmoci (USA, SSSR) Bipolární systém Jaderný věk Zdecimovaná Evropa Demografický dopad Integrační proces v Evropě

39 Konference v Teheránu První konference „Velké Trojky“ během 2.sv.v.
1943 SSSR, USA, VB Řešení válečných otázek Otevření Západní fronty

40 Konference na Jaltě 1945 SSSR, USA, VB Otázka Německa a Francie Polsko
Vznik OSN

41 Konference v Postupimi
1945 SSSR, USA, VB Otázka poraženého Německa Rozdělení do okupačních zón Poválečné uspořádání v Evropě

42 Založení OSN 1944 – schůzka v Dumbarton Oak 1945 v San Franciscu
Zakládající konference Podpis zakládající listiny OSN 50 států (+ Polsko)

43 Počátek Studené války 2 odlišná mocenské bloky
2 odlišné politické ideologie Posilování SSSR v Evropě Obava USA ze šíření komunismu Jaderná zbraň již není USA doménou SSSR 1949 VB 1952 Francie 1960

44 Založení NATO Rok 1949 Washingtonská smlouva
Proti šíření komunismu a rozpínaní SSSR Klíčová role v Evropě Vedoucí role USA

45 Pakt Varšavské smlouvy
Protiváha NATO Vojenský pakt evropských satelitních zemí SSSR SSSR, ČSR, Albánie, Maďarsko, NDR, Polsko, Rumunsko, Bulharsko „Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci“

46 Korejská válka 1950 – 1953 KLDR (za pomoci SSSR a ČLR) chtěla ovládnou celý Korejský poloostrov Šíření komunismu Zásah USA a OSN Nyní příměří Demilitarizovaná zóna 38. rovnoběžka – dělící hranice

47 Čankajšek v Číně a na Tchaj-wanu
Občanská válka v Číně Kuomintang – Národní strana Po 2.s.v. – odchod na Tchaj-wan

48 Indicko-Pákistánský konflikt
1947 Konflikt o oblast Kašmíru Rozdělení oblasti na indickou x pákistánskou část nezávislost Indie M. Ghándí Náboženský rozměr Muslimové, hinduisté

49 Indočínská válka 1946 – 1954 Konflikt mezi francouzskou koloniální samosprávou XX komunistickou Ligou za nezávislost Vietnamu Porážka a odchod Francie z Indočíny Přenesený bipolární konflikt

50 Alžírská válka 1954 – 1962 Boj Alžírska za nezávislost
Odtržení od Francie Role Ch. De Gaulle 5. republika Francie

51 Suezská krize 1956 Kontrola nad strategickým Suezským průplavem
Konflikt mezi Egyptem XX VB, FRA a IZRAEL Oslabení evropských mocností, posílení SSSR na Blízkém východě a posílení pozice Egypta

52 Maďarské povstání 1956 Celonárodní povstání proti SSSR okupaci Maďarska Imre Nagy – nová vláda Snaha o vystoupení z Varšavského paktu János Kádár – podpora SSSR Brutální potlačení povstání

53 Proces dekolonizace Afriky
60. léta Státy Afriky získávají nezávislost a suverenitu Vstupují do OSN 1960 – Rok Afriky Poručenská rada OSN

54 Vietnamská válka 1955 – 1975 Na území Vietnamu, Kambodži a Laosu
Pomoc USA pro jižní Vietnam proti boji komunistů XX SSSR a Čína Porážka USA Pařížská konference

55 Karibská krize 1962 Eskalace konfliktu Východ – Západ
Téměř již došlo na jadernou konfrontaci Rozmístění SSSR raket na Kubě – reakce na USA rakety v Turecku Role USA prezidenta Kennedyho

56 70. léta a détenté „uvolnění“ Konference NATO a Varšavské sml.
Podepsání dokumentu KBSE v Helsinkách (1975) Sbližování USA a Číny Pingpongová diplomacie Konec války ve Vietnamu Podpis smlouvy SALT I

57 Bretton-woodský měnový systém
Systém regulace mezinárodních měnových vztahů Trval v letech 1945 – 1971 Standart ekvivalence dolaru a zlata Statut amerického dolaru jakožto světové reservní měny Garance směnitelnosti dolaru za zlato v pevném kurzu 35 $ za trojskou unci zlata

58 Jaderné zbrojení / odzbrojení
Smlouvy mezi USA a SSSR omezující jaderné zbrojení SALT I SALT II 80. léta - START I

59 Iránsko-Íránská válka
1980 – 1988 Historické územní nároky Ropné pole Nábožensko-ideologické pozadí S. Husajn

60 Afghánsko-sovětská válka
1979 – 1989 Občanská válka mezi afghánskými komunisty (SSSR) xx mudžahedýni (USA) „sovětský Vietnam“ Odkaz na současný konflikt v regionu

61 Válka o Falklandy 1982 Velká Británie X Argentina Porážka Argentiny
M. Thacher

62 Sovětská perestrojka M. Gorbačov 1985 „přestavba“
Snaha o ekonomickou stabilizaci SSSR Špatný ekonomický stav SSSR Role zbrojení v 80. letech 90. léta – rozpad SSSR

63 Panamský konflikt 1989 Invaze USA do Panamy Svržení diktátora Noriega
Neutralita průplavu

64 Rozpad bipolárního uspořádání
1989 Události ve střední a východní Evropě Ekonomické problémy „uzbrojení“ USA SSSR přestal existovat

65 Společenství nezávislých států
Nástupnické státy SSSR Post-sovětské země „sféra vlivu“ či „blízké zahraničí“ Ruska Kromě 3 baltských zemí Litvy, Lotyšska a Estonska

66 Války v Jugoslávii Celá 90. léta
Územní, etnický, nacionalistický i náboženský podtext „divoký“ Balkán Jugoslávie – přibrždění konfliktu

67 Konflikt v Somálsku „failed state“ 1991 – 1992 Občanská válka
Mise OSN 1992 Zásah USA 1993

68 Africké konflikty v 90. letech
Etnické, nacionalistické Občanské války Náboženské Velké množství konfliktů

69 Válka v Perském zálivu 1990 – 1991 Irák x koalice 28 států
Operace pouštní bouře Mandát OSN Osvobození Kuvajtu Účast ČSR

70 Genocida ve Rwandě 1994 Etnické čistky mezi Tutsii a Hutui ve Rwandě
Pozdní reakce OSN Až 1 milion obětí !!! Přeliv do okolních států

71 Konflikty na Kavkaze Čečensko Abcházie Jižní Osetie
Nábožensko-separatistické konflikty Terorismus Role Ruska

72 Válka v Kosovu 1999 Letecké bombardování NATO území státu Jugoslávie
Snaha donutit srbskou armádu odejít z Kosova S. Milosevic

73 11. září 2001 Prezident G.W.Bush Teroristické útoky na USA Reakce USA
Al-káida OSA ZLA Irák, Írán, KLDR

74 Válka v Iráku Svrhnutí diktátorského režimu S.Husajna
Původně záminka ZHN Bez mandátu OSN Proti terorismu

75 Válka v Afghánistánu 80. léta - sovětská invaze
USA podpora místních bojovníků Táliban + Bin Ládin 90. – Táliban vládne velmi krutě – právo šaria – podpora terorismu 2001 – invaze USA + NATO Operace Trvalá svoboda Mise ISAF Účast ČR


Stáhnout ppt "Historie mezinárodních vztahů"

Podobné prezentace


Reklamy Google