Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Číslo materiálu: EU030210 Název: Husitství 4. Autor: Mgr. Marek Lengál Třída: 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Číslo materiálu: EU030210 Název: Husitství 4. Autor: Mgr. Marek Lengál Třída: 6."— Transkript prezentace:

1 Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Číslo materiálu: EU030210 Název: Husitství 4. Autor: Mgr. Marek Lengál Třída: 6. V Doporučený čas:15 – 20 minut Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219. Stručná anotace Materiál slouží k výkladu dějin českého státu před vypuknutím husitské revoluce. Je zaměřen na počátky husitské revoluce a rozdělení husitského tábora.

2 Počátek husitské revoluce Husova a Jeronýmova smrt vyvolala v Čechách a na Moravě vlnu odporu mezi Husovými příznivci z řad šlechty a odeslali do Kostnice protestní list, ke kterému bylo přivěšeno 452 pečetí Václav IV. zachoval pasivitu a část české šlechty vytvořila katolickou jednotu → boj s kacířstvím

3 1 Stížný list

4 Husovi přívrženci začali pořádat pouti na hory, jimž dávali biblická jména → Oreb, Beránek, Tábor → tam kritizovali církev a dožadovali se zrušení světské moci církve a sekularizace (zesvětštění) jejího majetku přijímání pod obojí způsobou → jako důkaz rovnosti všech věřících před Bohem jejich symbolem se stal kalich → kališníci = utrakvisté (sub utraque specie = pod obojí zp.) → 1414 zavedl Jakoubek ze Stříbra utrakvisté

5 1. pražská defenestrace nepokoje vyvrcholily v létě r. 1419 → chudina drancovala kostely a fary na Novém Městě pražském → radní nechali několik výtržníků z řad husitů zatknout Jan Želivský → 30. července 1419 kázal u P. Marie Sněžné a podnítil ozbrojený dav k útoku na Novoměstskou radnici, kde se dožadovali propuštění zajatých husitů → radní odmítli a tak byli i s purkmistrem vyházeni z oken radnice na nastavená kopí davu a byli ubiti k smrti → po této události zemřel Václav IV. a o titul českého krále se ucházel nyní jeho bratr Zikmund Lucemburský, který byl v Čechách značně nepopulární

6 Novoměstská radnice 2

7 Složení husitského tábora Umírněná skupina kališnické panstvo, část měšťanstva a nižší šlechta → vůdci této skupiny byli univerzitní mistři z Husova okruhu (Kříšťan z Prachatic, Jan Příbram…) vypracovali husitský ideový program →

8 4 pražské artikuly 1.svobodné kázání slova Božího a výklad Bible 2.právo přijímání podobojí způsobou 3.zbavit církev světské moci a zabavit jí majetek 4.spravedlivé trestání smrtelných hříchů bez rozdílu stavu

9 Střední proud tvořili pražané → univerzitní mistři a měšťané → hájili zájmy hlavního města → avšak neustálé spory mezi radikálním Novým Městem pražským a Starým Městem (j. ze Stříbra, Jan Rokycana) → odmítali vizionářství a sociální excesy chudiny Nového Města, vedeného radikálem Janem Želivským (popraven staroměstskými 9. 3. 1422 → Prahu poté ovládlo konzervativní křídlo)

10 3 Pamětní deska Jana Želivského na Staroměstské radnici

11 Radikální proud tvořen především poddanými a městskou chudinou požadovali nejen reformu církve, ale i odstranění poddanství a sociální rovnost Celkem 4 skupiny: Táborité Orebité (od r. 1424 Sirotci) Žatec Louny

12 Použité materiály a seznam citací 1.http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St%C3%AD%C5%BEn%C3%BD_l ist_%C4%8Desk%C3%A9_a_moravsk%C3%A9_%C5%A1lechty_kostnick% C3%A9mu_koncilu.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:St%C3%AD%C5%BEn%C3%BD_l ist_%C4%8Desk%C3%A9_a_moravsk%C3%A9_%C5%A1lechty_kostnick% C3%A9mu_koncilu.jpg 2.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radnice_Novom%C4%9Bstsk%C3%A 1_%28Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto%29_Karlovo_n%C3%A1m._23.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radnice_Novom%C4%9Bstsk%C3%A 1_%28Nov%C3%A9_M%C4%9Bsto%29_Karlovo_n%C3%A1m._23.jpg 3.http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zelivsky1.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zelivsky1.JPG 4.Harna, Josef, Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí I. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1995. 296 s. ISBN 80-7168-286-1.


Stáhnout ppt "Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Číslo materiálu: EU030210 Název: Husitství 4. Autor: Mgr. Marek Lengál Třída: 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google