Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČREU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.2146 Název projektu školyInovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka Šablona III/2Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SADA č. XII Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA XII_D, DUM č.1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Název: Na prahu husitství (chiliasmus) Autor: Mgr. Soňa Jarošová Stručná anotace: Objasnění situace ve společnosti před vypuknutím husitských válek Metodické zhodnocení: Aktivita určená pro žáky sedmých ročníků – pilotáž dne 23.1.2012 v 7.A

2 I. Ze vzpomínek pana Jana Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová Byla to neklidná doba. Byli jsme nespokojeni s celkovým stavem ve společnosti. Velmi nás zatěžovaly dávky světským i církevním feudálům. Nejvíce nás ale pobuřoval způsob, jakým žila církev. Toto byly důvody, pro které jsme naslouchali prorokům, vizionářům a reformátorům, kteří nám dávali naději na lepší život.

3 II. Otázky a úkoly 1.Které období našich dějin předurčují tyto nálady ve společnosti? Urči událost, která zahájila tuto revoluční dobu (rok a jméno hlavní osoby s událostí spojenou) 2.Jaké dávky museli poddaní šlechtě a církvi odevzdávat? A za co? 3.Proč byla církev kritizována? 4.Uveď alespoň 3 jména kritiků církve 5.Kdo nebo co je na obrázku? obr. 1obr. 2obr. 3obr. 4obr. 5 Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

4 Obrázek Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová Betlémská kaple - současnost

5 Pomník mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

6 Mezi nejrozšířenější vizionářské představy patřilo chiliastické proroctví o zániku hříšného světa a počátku tisíciletého Kristova království na zemi. Netrpělivě jsme čekali na příchod Krista Spasitele. Mělo se tak stát v 2. polovině února roku 1420. Lidé měli být potrestáni za své hříchy. Města měla být srovnána se zemí. Zůstane pouze pět vyvolených měst, kam bychom mohli odejít, být zachráněni a spaseni. Věřili jsme, že našim jediným pánem a králem bude Kristus. Byli jsme nadšeni myšlenkou o rovnosti všech lidí, o životě bez bolesti a utrpení, bez bídy a nespravedlivých zákonů. Jediným pro nás platným zákonem měl být zákon Boží, který není nikde psaný, který máme ve svém srdci. Další sled událostí však ukázal marnost a nereálnost našich nadějí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová III. Chiliastické proroctví

7 IV. Otázky a úkoly 1.Co bylo podstatou chiliasmu? 2.Na kdy byl vypočítán příchod Spasitele? 3.Zjisti jména 5 vyvolených měst, která budou zachráněna. 4.Byly organizovány poutě na posvátné biblické hory, kde kněží hlásali příchod Krista – Spasitele. Zjisti jména alespoň 3 poutních hor a upřesni, kde se tato místa nacházejí (část Čech popřípadě blízké město). 5.Zjisti, pro který druh novodobého společenského zřízení jsou typické myšlenky rovnosti všech lidí a beztřídní společnosti, kde všechno mělo patřit všem. 6.Podaří se ti zjistit, kde byla neprávem zneužita myšlenka nastolení tisíciletého Kristova království? Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

8 V. Křížovka

9 1.písemné doklady o prominutí hříchů prodávaných církví 2.anglický učenec vyzývající k nápravě církve 3.místo, kam jel Jan Hus obhajovat své učení na koncil 4.zákaz konání svátosti a obřadů 5.sdružení řemeslníků stejného nebo podobného oboru 6.hodnost husitského vojevůdce 7.symbol husitů 8.první velká bitva 100leté války (padl tam Jan Lucemburský) 9.městská práva 10.člověk, jehož názory se lišily od závazného učení katolické církve 11.sestra Václava I. (svatořečena v listopadu 1989) 12.tvar gotického oblouku Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová Otázky ke křížovce

10 VI. Otázky a úkoly 1.Která 2 známá hříšná města (celkem jich bylo 5) Bůh podle Bible zničil ohněm a sírou a srovnal je se zemí? Pravděpodobné zbytky obou měst byly objeveny u Mrtvého moře. 2.Kde je Mrtvé moře? 3.V jaké souvislosti používáme dnes výraz „sodoma a gomora“ ? Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

11 Klíč II. 1) husitství, 1. pražská defenestrace 30.7. 1419 – Jan Želivský II. 2) naturálie (vypěstované produkty: obilí, dobytek …) - později přeměněny na poplatky v penězích, za to mohli hospodařit na půdě feudála (pronájem za půdu) robota – služba a práce bez nároku na odměnu (desátky = 10% daň) II. 3)těžila v souladu s Biblí (chudoba, skromnost, pokora, služba Bohu). Oddávala se světským radovánkám (jídlo, pití, pochybné ženy). Nevěnovala se svému poslání (bohatí kněží si za peníze najímali chudé kněze bez místa a ti za ně vykonávali náboženské obřady). II. 4)Mistr Jan Hus, Jeroným Pražský, Jakoubek ze Stříbra, Tomáš Štítný, Jan Viklef, Jan Milíč z Kroměříže II. 5)Mistr Jan Hus, Kaple Betlémská, Novoměstská radnice, Jan Želivský, Václav IV. Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

12 IV. 1)podstatou chiliasmu byl zánik hříšného pozemského světa a příchod Krista-Spasitele,který ve svém tisíciletém království nastolil spravedlivou společnost, kde si všichni lidé budou rovni IV. 2)2. polovina února roku 1420 IV. 3)Plzeň, Louny, Žatec, Slaný, Klatovy IV. 4)hory:Tábor – u Bechyně (jižní Čechy) Beránek – U Tábora (jižní Čechy) Oreb – u Třebechovic pod Orebem (východní Čechy) IV. 5)komunismus IV. 6)Adolf Hitler chtěl nastolit svou tisíciletou říši Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

13 V. Křížovka - řešení Tajenka: PETR CHELČICKÝ Petr Chelčický byla jedna z nejvýznamnějších osobností doby, stoupenec chiliastických myšlenek a zakladatel Jednoty bratrské. Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

14 Vl. 1)Sodoma a Gomora VI. 2)mezi Izraelem a Jordánskem VI. 3)neřest, zkaženost, zvrácenost Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová

15 Citace Mistr Jan Hus [cit. 2011-12-28] – dostupný pod licencí Public domain na www - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus.jpg Kaple Betlémská [cit. 2011-12-28] – dostupný pod licencí Public domain na www- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple_na_%C5%BDi%C5%BEkov%C4%9B_5.jpg Novoměstská radnice [cit. 2011-12-28] – dostupný pod licencí Public domain na www- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Nove_Mesto_-_Novomestska_radnice_III.jpg Jan Želivský [cit. 2011-12-28] – dostupný pod licencí Public domain na www- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zelivsky1.JPG Václav IV. [cit. 2011-12-28] – dostupný pod licencí Public domain na www- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav_IV.jpg Petr Chelčický [cit. 2011-12-28] – dostupný pod licencí Public domain na www- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chle%C4%8Dice_(7).JPG Betlémská kaple – současnost [cit. 2011-12-28] – dostupný pod licencí Public domain na www- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Betlemska_kaple.jpg Pomník mistra Jana Husa [cit. 2011-12-28] – dostupný pod licencí Public domain na www- http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_hus_statue.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Prague_hus_statue.jpg Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Mgr. Soňa Jarošová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google