Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Okupace Československa Vznik Protektorátu Čechy a Morava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Okupace Československa Vznik Protektorátu Čechy a Morava"— Transkript prezentace:

1 Okupace Československa Vznik Protektorátu Čechy a Morava
Dagmar Zemanová

2 Opakování Vysvětli pojmy: anšlus Rakouska Karlovarský program
diplomatická mise lorda Runcimana appeasement Mnichovská konference Zdroj:

3 Opakování Jaké důsledky měla pro náš stát mnichovská dohoda?
Zdroj:

4 Po Mnichovu Již 3.října 1938 navštívil Hitler území tzv.Sudet
Strávil zde několik dní a všude byl nadšeně vítán Na počest jeho návštěvy dokonce vznikla pamětní kniha s názvem „Hitler osvobozuje Sudety“ Zdroj:

5 Bez komentáře Zdroj:

6 Bez komentáře Zdroj:

7 Bez komentáře Zdroj:

8 Situace ve „zbytku republiky“
konec demokracie zklamání z politické reprezentace zklamání ze zrady Západu nástup konzervativních pravicových a krajně nacionalistických skupin volání po „vládě silné ruky“

9 Situace ve „zbytku republiky“
tisk a rozhlas – útoky na představitelé vládních politických stran a demokratické síly (Karel Čapek) fašistické strany a organizace – Vlajka, Akce národní obrody, Národní obec fašistická atd.) útoky na Beneše, odsuzování Masaryka, demokraticky smýšlejících umělců aj. Znak organizace Vlajka Zdroj:

10 Politická situace  5.října – Slovensko vyhlašuje autonomii podle Pittsburské dohody (Žilinská smlouva) prezident Beneš abdikuje (emigrace do Velké Británie) nový název Česko-Slovensko neoficiálně tzv.druhá republika Znak Česko-Slovenské republiky Zdroj:

11 Druhá republika Česko-Slovensko
Jaké měla šance na přežití? Zdroj:

12 Politická situace  vznik 2 politických stran
Strana národní jednoty – agrárníci, pravicové strany Národní strana práce – socialisté předseda vlády Rudolf Beran program podobný italskému fašismu Rudolf Beran ( ) Zdroj:

13 Politická situace  nový prezident Emil Hácha – právník
orientace republiky na Německo 15.prosince . zmocňovací zákon – vláda vládne bez kontroly parlamentu definitivní konec demokracie Emil Hácha ( ) Zdroj:

14 Politická situace  zahraniční politika vedena snahou zalíbit se Německu a tím se zachránit - ČSR vystoupilo ze Společnosti národů, vypovědělo staré spojenecké smlouvy, snížilo stav armády, vydávalo protižidovské zákony od začátku roku 1939 bylo již jasné, že Československo nic nezachrání Zdroj:

15 Hospodářská situace  ztráta obyvatelstva ( z toho Čechů) ztráty ekonomické (průmysl sklářský, textilní, papírenský; černé uhlí (1/3), 99% hnědého uhlí) narušení komunikačního systému (železnice) příliv uprchlíků z pohraničí – bez práce, bydlení, majetku

16 Uprchlíci z pohraničí Zdroj:

17 Zápis říjen 1938 abdikace Beneše  prezident Emil Hácha
konec demokracie  2 povolené politické strany  Strana národní jednoty (pravice) a Národní strana práce (levice) předseda vlády Rudolf Beran vládne bez parlamentu

18 Leden-březen 1939 Příprava rozbití Česko-Slovenska
leden zvýšený nátlak na Česko-Slovensko ze strany Německa a Maďarska (pohotovost Wehrmachtu, incidenty na maď.hranicích) Zdroj:

19 Leden-březen 1939  únor 1939 – jednání slovenských nacionalistických politiků s Hitlerem o rozbití čs.státu Německo si vynutilo čs. zlata a deviz (481 mil.Kč) – „náhrada“ oběživa za Sudety Jozef Tiso ( ) slovenský nacionalista Zdroj:

20 Březen 1938  Slovensko – stupňující se protičeské kampaně
čs. vláda vyhlásila výjimečný stav, 9./10. moc převzala armáda stupňuje se protičeská propaganda v Říši i mezi Němci v protektorátu 13.3. napadení četnických stanic ve Stonařově a Pohořelicích incidenty záminkou příp. vojenské akce Německa

21 Březen 1938  13.3. – jednání v Berlíně – Jozef Tiso + Hitler
ultimátum – vyhlášení samostatného Slovenského státu X okupace Slovenska Maďary 14. března – vyhlášení Slovenského štátu požadavek připojení Podkarpatské Rusi k Maďarsku (pokus o vojenský puč – potlačen čs.vojáky) čs. vojska nucena k ústupu – tvrdé boje se separatisty

22 Jednání v Berlíně Zdroj:

23 Březen 1938  14. 3. - odjezd E. Háchy na jednání s Hitlerem
večer již obsazení části Ostravy německými vojsky – ozbrojené střetnutí s posádkou ve Frýdku-Místku nepokoje v Praze i v Brně (Němci začínají přebírat moc) 15.3. – hrubý nátlak Hitlera na Háchu (vyhrožoval rozbitím země, bombardováním měst, likvidací obyvatelstva) Hácha postižen srdečním záchvatem - zlomen

24 Hácha u Hitlera Zdroj:

25 Březen 1938  Hácha a Chvalkovský (min.zahraničí) nuceni podepsat prohlášení německé a česko-slovenské vlády Čs. prezident prohlásil, že...“ klade osud českého národa a země s plnou důvěrou do rukou vůdce Německé říše.“ vydán rozkaz všem armádním sborům neklást jakýkoliv odpor

26 Plán vpádu do Česko-Slovenska
Zdroj:

27 Německé jednotky vstupují na území Česko-Slovenska
Zdroj:

28 15. březen 1939  6.00 hodin - německá armáda obsazuje zbytek Čech a Moravy. Na obsazeném území je vydáván tzv. Rozkaz pro obyvatele Zdroj:

29 Rozkas pro Obyvatele!  Aufruf an die Bevölkerung! Auf Befehl des Führers und Obeersten Befehlshabers der Deutschen Wehrmacht habe ich im Lande Böhmen mit dem heutigen Tage die volziehende Gewalt übernommen. Hauptquartier Prag, den 15. März Der Oberbefehlshaber der Heeresgruppe 3                                 Blaskowitz                                 General der Infanterie

30 Rozkas pro Obyvatele!  Rozkas pro Obyvatele! Na rozkas Votze a neivršiho Prezidenta německé Armady převzal sem v zemi česke s nešnim dnem celou moc. Hlavni-Quartier Praha, dne 15. Března 1939                Vrchni Komandant Armadni-Odil 3                                 Blaskowitz                                 General Pjechoty Jak asi reagovali Češi při čtení tohoto dokumentu?

31 15. březen 1939  19.15 hodin přijel na Pražský hrad Hitler
zvláštní vlak s Emilem Háchou se vrátil do Prahy až v hodin s úmyslným zpožděním Zdroj:

32 Okupace Zdroj:

33 Okupace Zdroj:

34 Němci v Brně Zdroj:

35 Jak reagovali Pražané na okupanty?
Zdroj:

36 Bez komentáře Zdroj:

37 Zápis  leden-březen 1939  příprava Německa na rozbití Česko-Slovenska  incidenty na hranicích, protičeská propaganda Slovensko – aktivizace nacionalistů  cíl: vyhlášení samostatného slovenského státu 14.března – jednání Hitlera s Jozefem Tisem (bud.slov.prezident) – vyhlášen Slovenský štát 15.března – jednání Hitlera s Háchou  pod nátlakem přistoupil na okupaci Čech a Moravy  vzniká Protektorát Čechy a Morava

38 16. březen 1939  Hitler vydal na Pražském hradě Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava česko-slovenská vláda byla přejmenována v nezměněném složení na vládu protektorátní druhá republika skončila de iure. Co znamená pojem de iure?

39 Hitler vyhlašuje Protektorát Čechy a Morava
Zdroj:

40 Mezinárodní reakce na okupaci
Francie - vyhlášení:“ francouzská vláda považuje okupaci Čech a Moravy za flagrantní porušení mnichovské dohody a neuznává v žádném případě situaci, která se vytvořila německou akcí v ČSR...“ VB – Chamberlain: „vznikem Slovenského štátu došlo k zániku ČSR a VB není povinna garantovat její hranice“. – odmítnut opozicí – protest F a VB odvolává velvyslance v Německu připojují se i USA SSSR - protest a výzva VB a F k jednání o smlouvě o vzájemné pomoci – neúspěch po uzavření paktu s Německem uznává SSSR zřízení Slovenského štátu i Protektorátu Čechy a Morava Itálie a Maďarsko uznávají Protektorát

41 Protektorát Čechy a Morava
Zdroj:

42 Protektorát Čechy a Morava
hospodářské podniky – zavedena „nucená správa“, slučování ústřední svazy průmyslu, obchodu, řemesel a dopravy, určovaly objem produkce, sortimentu, rozdělování surovin a prostředků zaměřeno především na zbrojní výrobu německý kapitál postupně ovládal české podniky.

43 Protektorát Čechy a Morava 
zemědělství - povinné dodávky živočišné a rostlinné produkce za pevné výkupní ceny produkce načerno (porážky prasat, prodej obilí apod.) - přísné tresty v budoucnu mělo být území plně germanizováno – docházelo i k vystěhovávání obyvatel (např. Drahanská vrchovina)

44 Protektorát Čechy a Morava 
obchod a bankovnictví – kurs marky a koruny 1:1 (skutečný poměr byl 1:6-7) finance plně pod kontrolu Německa Německo finančními machinacemi připravilo český stát o 43 tun měnového zlata

45 Protektorátní peníze Zdroj:

46 Protektorát Čechy a Morava 
potravinové lístky - tři kategorie českého obyvatelstva – obyčejné spotřebitele, těžce pracující a velmi těžce pracující šatenky - na textil a obuv příděly potravin snižovány růst černého trhu Co znamená pojem černý trh?

47 Potravinové lístky Zdroj:

48 Protektorátní známky Zdroj:

49 Protektorátní občanský průkaz
Zdroj:

50 V těžkých chvílích lidé nezapomínali na humor
V těžkých chvílích lidé nezapomínali na humor. Místo protektorát říkali Protentokrát Zdroj:


Stáhnout ppt "Okupace Československa Vznik Protektorátu Čechy a Morava"

Podobné prezentace


Reklamy Google