Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE 1. Teplotní - žárovky Látka (vlákno žárovky) rozžhavená průchodem elektrického proudu vysílá spojité optické záření 2. Výbojové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE 1. Teplotní - žárovky Látka (vlákno žárovky) rozžhavená průchodem elektrického proudu vysílá spojité optické záření 2. Výbojové."— Transkript prezentace:

1 1 ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE 1. Teplotní - žárovky Látka (vlákno žárovky) rozžhavená průchodem elektrického proudu vysílá spojité optické záření 2. Výbojové - Hg, Na výbojky V elektric. výbojích v plynech a parách kovů se při návratu vybuzených atomů plynů do stabilních stavů uvolní energie a ta se mění v optické záření s čárovým spektrem

2 2 PARAMETRY SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 1. Elektrický příkon P p ( W ) 2. Světelný tok  ( lm ) 3. Měrný výkon sv.zdroje  E =  / P p ( l m. W -1 ) 4. Doba života (h) 9. Rozdělení toku do prostoru 10. Rozměry, tvar, hmotnost 11. Pořizovací a provozní náklady 5. Barevná jakost vyzařovaného světla souřadnice x, y ; teplota chromatičnosti Tc (K) 6. Kvalita vjemu barev povrchů index podání barev R a 7. stabilita světelného toku 8. Provozní vlastnosti  (U);  (t); rychlost ustálení  ; pracovní poloha.…

3 3 Typová skupina světelných zdrojů P ř íkon (W) M ě rný výkon ( lm.W -1 ) Ž ivot (h) Index podání barev R a Teplota chromatičnosti (K) Ž árovky klasické 25 - 1009 - 1310001002700 Ž árovky halogenové 20 - 30010 - 202000 - 30001003000 Zá ř ivky lineární 14 - 8070 - 100až 2000080 - 982700 - 6500 Zá ř ivky kompaktní 5 - 8050 - 100až 2000080 - 903300 Výbojky halogenidové20 - 200065 - 100až 1800065 - 903000 - 6000 Výbojky sodíkové vysokotlaké50 - 100075 - 150až 28000242000 Výbojky sodíkové nízkotlaké18 - 180100 - 1751600010 - 201700 Bezelektrodové induk č ní výb. 35 - 30050 - 80  60000 802700 - 6500 Sv ě telné diody (LED) 0,01 - 380 - 130  50000 70 - 902700 - 6500 hodnoty parametrů Orientační hodnoty parametrů vybraných zdrojů pro všeobecné osvětlování

4 4 DOBA ŽIVOTA ZDROJE Fyzický život – doba svícení až do úplné ztráty provozuschopnosti (přepálení vlákna, ztráta schopnosti zapálit výboj, …) Užitečný život – doba, po kterou jsou parametry zdroje v požadovaných mezích Jmenovitývýbojových Jmenovitý tok výbojových zdrojů = tok po 100 h hoření Život do X % (obv. 50 %) výpadku = doba, po které dosáhne konce života (kriteria předem dohodnuta) X % ze souboru zkoušených zdrojů, svíticích za stanovených podmínek

5 5 Závislost světelného toku a života některých zdrojů na změnách napájecího napětí 1 - poměrný světelný tok klasických žárovek 2-3 - oblast změn poměrného toku výbojek vysokotlakých rtuťových a sodíkových, výbojek halogenidových a halogenových žárovek; 4 - poměrný tok zářivek; 5 - poměrný tok nízkotlakých sodíkových výbojek; 6 - poměrný život zářivek; 7 - poměrný život klasických žárovek Informativní průběhy změn poměrného světelného toku a života některých zdrojů v závislosti na napájecím napětí.

6 6 Teplota chromatičnostiT Teplota chromatičnosti T c (K) T c je rovna teplotě černého zářiče, jehož záření má tutéž barevnou jakost (chromatičnost) [např. tytéž souřadnice x, y] jako uvažované záření. Čára teplotních zářičů s vyznačenými hodnotami teploty chromatičnosti T c je zakreslena v diagramu chromatičnosti [křivka 2] Pro výbojové zdroje (spektrální složení má výrazná pásma a čáry) - přibližný popis barvy náhradní teplota chromatičnosti T n. T n = T c bodu na čáře teplotních zářičů nejblíže bodu chromatičnosti (souřad. x, y ) uvažovaného světla, ale v rovnoměrném diagramu chromatičnosti, např. diagram stejných barevných kontrastů u, v v soustavě U V W. Diagram chromatičnosti v soustavě XYZ

7 7 Diagram stejných barevných kontrastů v souřadnicích u, v v soustavě U V W u v

8 8 PODÁNÍ BAREV charakterizuje vliv spektrálního složení světla zdrojů na vjem barvy osvětlených předmětů. Problémy vznikají v běžném životě, v obchodě i v průmyslové výrobě při rozlišování barev a zejména v přizpůsobení barvy vyráběného předmětu barvě standardu. Vjem barvy člověk přitom vědomě či nevědomě srovnává s jejich vzhledem v denním světle či ve světle smluvního zdroje. Věrně vnímáme barvy v denním světle a ve světle teplotních zdrojů - žárovek

9 9 INDEX PODÁNÍ BAREV R a R a = číslo 0 až 100 vystihuje věrnost vjemu barev ve světle daného zdroje 100 - věrný vjem barev0 - barvy se nerozlišují vůbec R a vyjadřuje stupeň shodnosti vjemu barvy předmětů osvětlených uvažovaným zdrojem a barvy týchž předmětů osvětlených smluvním zdrojem (žárovka) Metoda hodnocení je založena na číselném vyjádření rozdílu vjemu barvy vybraného souboru osmi barevných vzorků (růžová, žlutá, žluto-zelená, zelená, světle modrá, blankytně modrá, fialová a světle purpurová) při postupném osvětlení uvažovaným a smluvním zdrojem. Všeobecný index barevného podání R a R a = 100 – 4,6 ·    je vzdálenost bodů chromatičnosti v rovnoměrném diagramu u, v

10 10 UKÁZKY SPEKTER VYBRANÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Na svislé ose diagramů např. stupnice  W / 10 nm / lm

11 11 ŽÁROVKY KLASICKÉ nejrozšířenější snadná instalace snadná údržba široký sortiment  nízký měrný výkon krátký život neefektivní zdroj Konstrukční provedení 1 wolframové vlákno 2 držáky vlákna 3 zploštělý konec tyčinky 4 skleněná tyčinka 5 přívody 6 místo stisku 7 přitmelená patice 8 trubička zv. talířek 9 čerpací trubička 10 čerpací otvor 11 vnější baňka 12 kontakt na plechu patice 13 kontakt na spodku patice 14 izolant Pozor na povrchovou teplotu Popis závislostí  (U), T(U)

12 12 Trendy vývoje  Zvýšení měrného výkonu  Prodloužení doby života žárovek  Zlepšení emise vláken povlaky z hafnia  Reflektorové multivrstvy (zpětný odraz vyhřívá vlákno)  Reflektorové žárovky s průměrem 51 mm na síťové napětí  Zlepšení mechanických vlastností vláken pro lepší stabilitu vlákna Žárovky klasické

13 13 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Zjednodušený popis halogenového regeneračního cyklu  W odpařený z vlákna putuje k baňce  poblíž baňky se W slučuje s J či Br  halogenid se vrací k vláknu  Vlivem vysoké teploty poblíž vlákna se halogenid štěpí na : – J či Br ( vracejí se k baňce ) – W ( zvyšuje koncentraci W u vlákna a brání dalšímu odpařování W ). Cyklus probíhá kolmo k vláknu. S fluorem i podél – zatím nezvládnuto technologicky. Wolframové vlákno 1 drží několik podpěrek 2 v ose baňky ve tvaru válečku Lineární halogenová žárovka dvoupaticová Jednopaticová HŽ kompaktnější vlákno

14 14 TRENDY VÝVOJE HALOGENOVÝCH ŽÁROVEK  IRC technologie - IČ multivrstvy - zpětný odraz záření na vlákno – zvýšení měrného výkonu  dávkovaní xenonu – vyšší měrný výkon  dotace „certitu“ do křemenného skla baňky k potlačení UV záření  HŽ na síťové napětí  nové tvary baněk pro různé aplikace  změna T c (cca 4000 K)  HŽ na malé napětí - musí mít trafo či měnič - život až 5000 h, měr.výkon až 25 lm.W -1  Miniaturizace  Dichroický reflektor – speciální vrstva na povrchu reflektoru propouští část IR záření

15 15 ZÁŘIVKY 1 výbojová trubice 2 vrstva luminoforu 3 kolíčková patice 4 elektroda – W drátek 5 nosný systém 6 náplň Hg + argon, neon luminoforem nízkotlaké Hg výbojky se žhavenými elektrodami výbojová trubice opatřena luminoforem – transformuje 19 % příkonu z UV do viditelného spektra Každou výbojku zapojit vždy s předřadníkem Zapojení zářivky Z s - indukčním předřadníkem Tl, - doutnavkovým zapalovačem ZP, - kondenzátorem C 2 (kompanzačním) - kondenzátorem C 1 (odrušovacím) Tzv. „ Duo zapojení “ Zapojení zářivek Z1 a Z2 s tlumivkami Tl 1 a Tl 2, zapalovači ZP a odrušovacími kondenzátory C 1, C 2 kondenzátor C zajišťuje : - fázový posuv I 1 a I 2 [zábrana stroboskop. jevu] - kompenzaci účiníku C Luminiscenční zdroj

16 16 Děkuji vám za pozornost Učební texty : www.powerwiki.cz

17 17

18 18

19 19 hodnoty parametrů Orientační hodnoty parametrů vybraných zdrojů pro všeobecné osvětlování Typová skupina světelných zdrojů Příkon (W) Měrný výkon ( l m. W -1 ) Život (h) Index podání barev R a Teplota chromati č nosti (K) Žárovky klasické25 - 3009 - 1710001002900 Žárovky halogenové100 - 30016 – 202000 - 30001003000 Zářivky lineární15 - 5860 - 100až 2000080 - 982900 - 6500 Zářivky kompaktní7 - 2545 - 65až 15000803300 Výbojky halogenidové250 - 350065 - 100až 800060 - 904500 Výbojky sodíkové vysokotlaké50 -100065 - 150až 20000242050 Výbojky sodíkové nízkotlaké18 - 180100 - 185  8000 0–


Stáhnout ppt "1 ELEKTRICKÉ SVĚTELNÉ ZDROJE 1. Teplotní - žárovky Látka (vlákno žárovky) rozžhavená průchodem elektrického proudu vysílá spojité optické záření 2. Výbojové."

Podobné prezentace


Reklamy Google