Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teplotní zdroje světla

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teplotní zdroje světla"— Transkript prezentace:

1 Teplotní zdroje světla
Světelná technika Teplotní zdroje světla

2 Rozdělení Podle vzniku: Druhy světelných zdrojů:
* přírodní (slunce, blesk, měsíc) * umělé (svíčka, žárovka, výbojka, …) * prvotní světelný zdroj - zdroj, ve kterém světlo vzniklo * druhotný světelný zdroj - povrch nebo předmět, který světelné paprsky pouze odráží nebo propouští Druhy světelných zdrojů: * teplotní při průchodu proudu vodivou látkou dochází ke žhavení na teplotu, při které dochází k emisi viditelného záření. Spektrum záření je spojité. (wolframová žárovka, …) Výhody a nevýhody teplotních zdrojů světla ?

3 Rozdělení Druhy světelných zdrojů: Luminiscence (fotoluminiscence):
* výbojové (nízkotlaké a vysokotlaké) jsou založeny na principu elektrického výboje v plynech a parách kovů. Elektrická energie se přeměňuje na kinetickou energii na kinetickou energii elektronů. Při srážkách elektronů s atomy plynů kovových par se jejich energie mění na optické záření. Spektrum záření je čárové, rozložení je dáno druhem výboje a složení a tlaku plynné náplně. * LED a OLED – pracují na principu uvolnění energie při průchodu proudu polovodičovým přechodem PN Luminiscence (fotoluminiscence): je přeměna (transformace) ultrafialového záření výboje uvnitř trubice v luminiscenční vrstvě (na vnitřní stěně trubice) na viditelné záření. Luminiscenční záření je čárové.

4 Ukazatelé parametrů světelných zdrojů
* Elektrický příkon Pp (W) * Vyzařovaný světelný tok  (lm) * Měrný světelný výkon zdroje e (lm/W) * Doba života zdroje T (hod) Doba života je orientační údaj, tolerance u daného světelného zdroje může být velká. Určení doby života: Zkouší se naráz 100 stejných světelných zdrojů. Doba života je čas, kdy přestane svítit 50% zkoušených světelných zdrojů * Ekonomická doba života Te (hod) Při provozu se většinou s časem snižuje světelný tok. Ekonomická doba života je doby, kdy klesne světelný tok na 80 % původní hodnoty.

5 Ukazatelé kvality světelných zdrojů
* Teplotou chromatičnosti Tc (K) * Index podání barev Ra (-) Body 6 a 7. tvoří důležité parametry pro světelnou pohodu Kde mají největší význam parametry Tc a Ra ? * Stabilita světelného toku a rozdělení světelné toku do prostoru, možnost regulace * Závislost světelného toku na vnějších vlivech (teplota, napětí, …) * Geometrické rozměry, hmotnost * Poloha zdroje * Cena

6 Vývoj měrných výkonů běžných světelných zdrojů

7 Energetický štítek Světelné zdroje používané v domácnosti musí mít energetický štítek Rozsah: A - velmi účinné G - méně účinné Příklad: Zářivky a energeticky úsporné světelné zdroje A, B Halogenové žárovky C, D Klasické žárovky E, F

8 Úsporné žárovky Od se začaly v EU postupně nahrazovat klasické žárovky úspornými zdroji světla. Informace na obalech: * světelný tok (lm) * energetická účinnost (energetický štítek) * životnost (hod.) (u některých žárovek je vliv častého spínání) * teplota chromatičnosti (K) * počet spínacích cyklů * zahřívací doba * stmívání * provozní teplota * rozměry žárovky * způsob likvidace film

9

10

11 světelný zdroj (výběr) žárovka sodíková výbojka
Rtuťová vysokotlaká výbojka Nízkotlaká rtuťová výbojka Kompaktní zářivka halogenová klasická nízkotlaká vysokotlaká s luminoforem lineární zářivka kompaktní s předřadníkem příkon (W) 10-300 7-2000 18-180 50-400 4-120 7-80 e (lm/W) 16,5-18,7 9,2-17 66-139 36-60 60-105 45-65 život (h) 2000 1000 8000 Ra 100 20 50 60-98 60-90 Tc (K) xxx 2050 3150

12 Vliv napětí na světelný tok a životnost
7. Klasická žárovka 6. Zářivka s klasickým předřadníkem Poměrný světelný tok: 1. Klasická žárovka 4. Zářivka s klasickým předřadníkem (tlumivkou) 2.-3. Vysokotlaké výbojky, halogenové žárovky 5. Nízkotlaké výbojky

13 Spektrální křivky Popište průběhy z pohledu indexu barevného podání a teploty chromatičnosti

14 Proč není v baňce vzduch ?
Žárovka 1 1. Vlákno (wolfram) 2. Nosné háčky 3. Skleněná tyčinka 4. Přívody 5. Těsnící dráty 6. Čerpací trubička 7. Patice (kontakt) 8. Středový kontakt 2 3 4 5 Náplň baňky: * malé výkony – vakuové Proč není v baňce vzduch ? * větší výkony – vzácné plyny (zabraňují oxidaci vlákna) Teplota vlákna: (2000 – 26000)C Teplota baňky: je dána polohou žárovky (60 – 220)0C 6 7 8

15 Základní vlastnosti žárovky
Patice E 27, napětí 240 V Příkon (W) 25 40 60 75 100 150 200 Světelný tok (lm) 225 410 700 930 1330 2160 2980 * Mají nejnižší měrný výkon (9 – 17) lm/W, jejich používání je postupně omezováno * Nepotřebují žádné přídavné zařízení, mohou mít různé tvary a baňky * Nejvíce se přibližují slunečnímu svitu, (Ra = 100), a proto jsou vhodné ve společenských a obytných prostorech * Nevadí „teplé“ starty, po zapnutí svítí okamžitě s maximálním světelným tokem * Dají se plynule regulovat změnou napětí * Životnost (1000 hodin) je výrazně ovlivněna počtem sepnutí a velikostí napětí, při zapnutí vzniká značný proudový náraz (Iz = 12*In) * Existují i žárovky s paticí E15 (nižší výkony) a E 40 s výkony 500 W a 2000 W

16 Halogenová žárovka Rozdělení podle konstrukce: 1 2 3
1. baňka (křemenné sklo) 2. vlákno 3. podpěry Rozdělení podle konstrukce: * lineární (2 patice) * jednopaticové Využitím halogenového regeneračního cyklu dochází k výraznému zvýšení měrného výkonu.

17 Halogenový regenerační cyklus
křemenné sklo atomy odpařeného wolframu halogenid wolframu vlákno halogeny V baňce inertní plyn (argon, nově xenon), halogen (brom nebo jód). Žárovka by měla mít ochranný kryt (udává výrobce). 1. wolfram se odpařuje z vlákna (3 000K), molekuly odpařeného wolframu se v blízkosti baňky slučují s atomy halogenů, vzniká halogenid wolframu, který se neusazuje na stěně baňky 2. halogenid wolframu proudí směrem k chladnějšímu vláknu žárovky, kde se v blízkosti vlákna se vlivem vysoké teploty halogenid opět štěpí na wolfram a volný halogen 3. halogen se vrací ke stěně baňky, wolfram zůstává u vlákna a zabraňuje dalšímu odpařování kovu z vlákna - simulace

18 Halogenový regenerační cyklus
* halogenid wolframu se pohybuje do chladnějšího prostoru (viz obrázek) a atom wolframu se neusazuje na baňce, ale vrací na vlákno. * regenerační cyklus představuje zvýšení světelného toku o 30% a dvojnásobnou životnost (běžné použití – hodin) * podmínkou halogenového cyklu je teplota u vlákna vyšší než 25000C (problém při stmívání) a pro lineární žárovku vodorovná poloha (± 40) * při manipulaci je třeba zabránit znečištění baňky (mastnota), která může způsobit zhoršený odvod tepla a zničení žárovky. V případě znečištění lze odmastit, například lihem. Nové žárovky (ECO-technologie): * IRC technologie – napaření tenké kovové vrstvy na vnitřní povrch baňky, která odráží tepelné záření * jako inertní plyn se používá xenon, který má menší tepelné vodivost  dochází k nižším tepelným ztrátám  snižuje se potřebná energie  zvyšuje se měrný výkon

19 Halogenové žárovky

20 Halogenové žárovky * Nové tvarování baňky umožňuje zvýšení výkonů a rozšíření pracovní polohy (± 150) (OSRAM HALOLINE) * UV záření se omezuje přísadami do křemenného skla * Použití: - bodové zdroje světla - žárovky pro fotografování, automobily - osvětlování sportovišť, staveniště - reflektory

21 Halogenové žárovky na malé napětí
Vyrábějí se v provedení bez odrazné plochy (odraznou plochu pak musí mít svítidlo) nebo s odraznou plochou (Dichroický reflektor) s omezením infračerveného záření (menší tepelné namáhání osvětlovaného tělesa). Při použití je třeba brát ohled: 1. Připojení na elektrický obvod - umístění převodního transformátoru (přenos oteplení, kmitání, …) - nebezpečí většího tepelného namáhání, nutno respektovat při uložení (odvod tepla, nehořlavé hmoty). - rozvod elektrické energie (malé napětí  velké proudy  U, které způsobí snížení světelného toku    3 * U - použití elektronických stmívačů (odpovídající typ, zpětné rušení v síti) 2. Světelně technické vlastnosti (viz katalog) * Napětí 12 V (6, 24V), životnost (2-5) tisíc hodin, měrný výkon 25 lm/W Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody halogenových žárovek v porovnání s klasickými ?

22 Halogenové žárovky na malé napětí
Parametry - 12 V, 36 W, hodin Parametry - 12 V, 10 W, hodin Mohou plně nahradit halogenové žárovky klasické ?

23 Dichroický reflektor * Maximální světelný tok v daném směru
Infračervené záření Světelný tok * Maximální světelný tok v daném směru * Výrazné omezení infračerveného (tepelného) záření ve směru světelného toku * Nutno respektovat větší tepelné namáhání podložky při umístění svítidla * Světlo není vhodné na práci

24 Halogenové žárovky s reflektorem na malé napětí

25 Halogenová žárovka na malé napětí se zabudovaným transformátorem

26 „Topná koule“ Klasické žárovky od daného výkonu se již nesmí prodávat, ale její zastánci našli řešení – na trhu se objevila „topná koule“. „Není to žárovka, ale pasuje do objímky (čistě náhodou). Je ve třídě A, jako tepelný zdroj má 95% účinnost a je to příspěvek k ochraně životního prostředí…“ (Cena – 30 centů)

27 Zdroj: Autor děkuje Petru Niesigovi z firmy Elkovo Čepelík za aktivní pomoc při tvorbě prezentačních materiálů. Jiří Plch Světelná technika v praxi Jiří Habel Základy světelné techniky materiály firmy Osram Petr Žák, Jiří Habel Vývojové tendence ve světelných zdrojích Materiál je určen pouze pro studijní účely


Stáhnout ppt "Teplotní zdroje světla"

Podobné prezentace


Reklamy Google