Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PB161 – Programování v jazyce C++ Objektově Orientované Programování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PB161 – Programování v jazyce C++ Objektově Orientované Programování"— Transkript prezentace:

1 PB161 – Programování v jazyce C++ Objektově Orientované Programování
STL algoritmy, Funktory, Výjimky STL algs, Výjimky, Functor

2 Organizační - zvané přednášky
Juraj Michálek (YSoft) 1.12. Jiří Weiser (Laboratoř Paradise) - C++11 STL algs, Výjimky, Functor

3 STL Algoritmy STL algs, Výjimky, Functor

4 STL zavádí nové koncepty
Kontejnery objekty, které uchovávají jiné objekty bez ohledu na typ kontejnery různě optimalizovány pro různé typy úloh např. std::string (uchovává pole znaků) např. std::list (zřetězený seznam) Iterátory způsob (omezeného) přístupu k prvkům kontejneru např. std::string.begin() přetížené operátory ++ pro přesun na další prvek atd. Algoritmy běžné operace vykonané nad celými kontejnery např. sort(str.begin(), str.end()) 6. Přednáška STL algs, Výjimky, Functor

5 STL Algoritmy Standardní metody pracující nad kontejnery
Obsahuje často používané operace (hledání, řazení…) Mohou kontejner číst nebo i měnit Často využívají (jako argument) iterátory // sort algorithm example from #include <algorithm> #include <vector> using namespace std; int main () { vector<int> myvector; // fill vector by values sort (myvector.begin(), myvector.end()); return 0; } STL algs, Výjimky, Functor

6 Algoritmy - dokumentace
Funkce dostupné v <algorithm> Ukázka syntaxe na for_each STL algs, Výjimky, Functor

7 Základní dostupné STL algoritmy
Vyhledávání, statistika (nemodifikují cílový kontejner) find(), search(), count()… Modifikují cílový kontejner copy(), remove(), replace(), transform() Aplikace uživatelské funkce for_each()– (typicky) nemodifikuje původní kontejner transform()– (typicky) modifikuje obsah kontejneru Řadící sort() vhodný řadící algoritmus automaticky vybrán dle typu kontejneru Spojování rozsahů, Minimum, maximum… A spousta dalších STL algs, Výjimky, Functor

8 http://www.cplusplus.com/reference/algorithm Převzato z
STL algs, Výjimky, Functor

9 http://www.cplusplus.com/reference/algorithm Převzato z
STL algs, Výjimky, Functor

10 STL algoritmy – find #include <iostream> #include <list>
#include <iterator> #include <algorithm> using std::cout; using std::endl; int main() { std::list<int> myList; myList.push_back(1);myList.push_back(2);myList.push_back(3); myList.push_back(4);myList.push_back(5); // 1, 2, 3, 4, 5 std::list<int>::iterator iter; // Find item with value 4 if ((iter = std::find(myList.begin(), myList.end(), 4)) != myList.end()) { cout << *iter << endl; } // Try to find item with value 10 if ((iter = std::find(myList.begin(), myList.end(), 10)) != myList.end()) { else cout << "10 not found" << endl; return 0; STL algs, Výjimky, Functor

11 STL algoritmy – for_each a transform
#include <iostream> #include <list> #include <algorithm> using std::cout; using std::endl; int increase10(int value) { return value + 10; } void print(int value) { cout << value << endl; for_each může také modifikovat kontejner Pokud je hodnota předávána referencí print(int& value) Pro modifikaci používejte ale raději transform int main() { std::list<int> myList; // … fill something into myList // Apply function to range (typically non-modifying) std::for_each(myList.begin(), myList.end(), print); // Apply function to range (will work only for integers) (modifying) std::transform(myList.begin(),myList.end(),myList.begin(),increase10); return 0; } STL algs, Výjimky, Functor

12 STL algoritmy – callback funkce
Některé algoritmy berou jako parametr funkci aplikují ji na prvky kontejneru Může být klasická C funkce (např. print()) Může být static metoda objektu (viz. dále) Může být objekt s přetíženým operátorem() tzv. functor, viz dnes později Může být lambda (C++11, pozdější přednáška) std::for_each(myList.begin(), myList.end(), print); template<class InputIterator, class Function> Function for_each(InputIterator first, InputIterator last, Function f) { for ( ; first!=last; ++first ) f(*first); return f; } STL algs, Výjimky, Functor

13 STL algoritmy – sort #include <iostream>
// sort algorithm example from #include <iostream> #include <algorithm> #include <vector> using namespace std; bool myfunction (int i,int j) { return (i<j); } int main () { int myints[] = {32,71,12,45,26,80,53,33}; vector<int> myvector (myints, myints+8); // vector<int>::iterator it; // using default comparison (operator <): sort (myvector.begin(), myvector.begin()+4); //( ) // using function as comp sort (myvector.begin()+4, myvector.end(), myfunction); // ( ) cout << endl; return 0; } STL algs, Výjimky, Functor

14 Funkční objekty STL algs, Výjimky, Functor

15 Funkční objekt - motivace
Z C/C++ jsou známé tzv. callback funkce pomocí funkčního ukazatele je možné předat jako parametr ukazatel na funkci, která je později zavolána používá se například u STL algoritmů std::for_each(l.begin(),l.end(), print); Co když chceme přičítat pomoc std::transform číslo 10? vytvoříme funkci int add10(int value){return value+10;} std::transform(l.begin(),l.end(),l.begin(),add10); Co když chceme přičítat libovolné číslo? STL algs, Výjimky, Functor

16 Funkční objekt – Functor
Objekt, který může zavolán, jako by to byla běžná funkce dosáhneme pomocí přetíženého operátoru() A prom; prom(5); Operátor () musíme přetížit pro všechny potřebné typy a počty argumentů tj. pro každou funkci, kterou chceme functorem nahradit jeden functor může nahrazovat několik funkcí (jak?) Pokud se pokusíme použít objekt jako functor a neexistuje odpovídající přetížený operátor () error: no match for call to '(typ_objektu) (typ_argumentů)' stl_algo.h:4688:2: error: no match for call to '(A) (int&)' STL algs, Výjimky, Functor

17 Nyní přičítač stojedničky
#include <iostream> #include <list> #include <algorithm> class CAddX { int m_whatAdd; public: CAddX(int whatAdd) : m_whatAdd(whatAdd) {} void set(int whatAdd) { m_whatAdd = whatAdd; } int operator () (int value) { return value + m_whatAdd; } }; Functor - ukázka int main() { std::list<int> myList; myList.push_back(1); myList.push_back(2); myList.push_back(3); myList.push_back(4); CAddX variableAdder(3); // variableAdder is functor object, now adding number 3 transform(myList.begin(), myList.end(), myList.begin(), variableAdder); // change added value variableAdder.set(101); return 0; } Nyní přičítač trojky Nyní přičítač stojedničky STL algs, Výjimky, Functor

18 Functory – vhodnost použití
Výhodou je možnost uchovávat (a měnit) stav functoru u funkcí bychom museli použít globální proměnné Functor může být výrazně rychlejší než funkce překladač může vložit kód functoru namísto volání u funkčních ukazatelů (callback) není možné Využívá myšlenek z funkcionálním programování současné imperativní jazyky mají podporu pro některé funkční prvky Functor, delegates a lambda výrazy... (C++11, C#...) STL algs, Výjimky, Functor

19 Příklad - kompozice funktorů
Aplikace série funkcí na zadaný argument Např. pseudozápis 'a(b(c(d(5))))' znamená, že funkce a, b, c a d jsou aplikovány na argument 5. Úkolem je vytvořit program umožňující vytvářet (aritmetické) funkce složené z jednodušších funktorů Definice vhodného rozhraní a využití dědičnosti STL algs, Výjimky, Functor

20 Hierarchie UnaryFunction i FunctionCompositor
mají přetížený operátor () a budou použity jako functory STL algs, Výjimky, Functor

21 Přetížíme operátor () pro aplikaci unární funkce
class UnaryFunction { public: virtual ~UnaryFunction() {} virtual int operator() (int arg) const = 0; }; class UnaryNumericFunction : public UnaryFunction { UnaryNumericFunction(int rightOperand) : rightOperand_m(rightOperand) {} virtual int rightOperand() const { return rightOperand_m; } virtual void setRightOperand(int r) { rightOperand_m = r; } private: int rightOperand_m; class Adder : public UnaryNumericFunction { Adder(int r) : UnaryNumericFunction(r) {} int operator() (int arg) const { return arg + rightOperand(); } class Multiplier : public UnaryNumericFunction { Multiplier(int r) : UnaryNumericFunction(r) {} int operator() (int arg) const { return arg * rightOperand(); } Přetížíme operátor () pro aplikaci unární funkce Numerická unární funkce je functor s parametrizací v rightOperand_m Parametrizace functoru V přetiženém operátoru () přičítáme STL algs, Výjimky, Functor

22 Parametrizace functoru probíhá přidáváním unárních funkcí
// Function for deallocation void delete_ptr(UnaryFunction* ptr) { delete ptr; } class FunctionCompositor { public: FunctionCompositor() {} ~FunctionCompositor() { // Use for_each algorithm to deallocate separate functions std::for_each(functions_m.begin(), functions_m.end(), delete_ptr); } void appendFunction(UnaryFunction* fn) { functions_m.push_back(fn); } void prependFunction(UnaryFunction* fn) { functions_m.push_front(fn); } int operator() (int arg) { typedef std::list<UnaryFunction*>::iterator iterator; for (iterator it = functions_m.begin(); it != functions_m.end(); ++it) { UnaryFunction* fnc = *it; // Get particular function arg = (*fnc)(arg); // Apply it on argument return arg; private: std::list<UnaryFunction*> functions_m; }; Parametrizace functoru probíhá přidáváním unárních funkcí Aplikací functoru pomocí operátoru () postupně zavoláme všechny obsažené funkce STL algs, Výjimky, Functor

23 Použití functorů #include <iostream> Vytváříme functor comp
#include <algorithm> #include <list> int main() { FunctionCompositor comp; comp.prependFunction(new Adder(10)); comp.prependFunction(new Multiplier(2)); comp.prependFunction(new Adder(-5)); comp.prependFunction(new Adder(2)); int number = 0; std::cin >> number; std::cout << comp(number) << std::endl; } Vytváříme functor comp Vytváříme functor typu Adder (a další) a vkládáme do comp Aplikujeme functor comp STL algs, Výjimky, Functor

24 Výjimky (Exceptions) STL algs, Výjimky, Functor

25 Obsluha chyby – bez výjimek
Proměnná s hodnotou chyby (0 == OK) int foo(std::string name) { int status = 0; Person person(name); if (status == 0) { if (person.isValidName()) { cout << "Valid person " << person.getName() << endl; } else status = -1; // signalize problem with name if (status == 0) { // Still no problem? std::string message; message = "My favourite person is "; message += person.getName(); cout << message << endl; // ... do something else if (status != 0) { // Some problem? // ... report problem, roll back info.... return status; Test, zda se nevyskytla chyba V případě chyby nastav status Každý další logický blok kódu obalen testem na OK Udělej něco v reakci na problém Vrať informaci o průběhu STL algs, Výjimky, Functor

26 Výjimky – motivace Výskyt situace, kterou je potřeba okamžitě řešit
nedostatek paměti nepovolený přístup do paměti dělení nulou Může nastat kdekoli v kódu a může být řešitelné uvolníme nepotřebnou paměť a zkusíme znovu vypíšeme varování uživateli a nulou dál nedělíme Zároveň ale není praktické mít reagující kód na v každé metodě nedostatečná paměť může nastat kdekoli STL algs, Výjimky, Functor

27 Výjimky - syntaxe Označení oblasti kde zachytávat výjimku
klíčové slovo try Zachycení výjimky klíčové slovo catch jeden nebo více bloků specifikace objektu výjimky typicky jako reference (Vyvolání výjimky) klíčové slovo throw try { // … some code throw std::logic_error("Problem"); // … some code (not executed) } catch (std::logic_error& ex) { // … handle somehow exception cout << ex.what() << endl; STL algs, Výjimky, Functor

28 Výjimky (Exception) - princip
V případě výskytu problému se vyvolá výjimka objekt obsahující informaci o problému můžeme vyvolat i vývojář programově (throw) Výjimka postupně “stoupá” volajícími funkcemi (callstack), dokud ji někdo nezachytí Výjimka je zachycena obslužným blokem specifikuje, v jaké části kódu a jaké výjimky zachytávat try/catch blok Na základě výjimky proběhne programová reakce ukončení programu výpis varování uživateli exception handling STL algs, Výjimky, Functor

29 Ukázka 1. Výjimka vyvolána Kód nebude vykonán 2. Výjimka zachycena,
class Person { std::string m_name; public: Person(const std::string name) : m_name(name) { if (m_name.size() == 0) throw WrongNameExceptionExt("Invalid empty name"); } void print() const { cout << m_name << endl; } }; int main() { cout << "Code before exception handling" << endl; try { Person p1("Pepa Novak"); // No problem Person p2(""); p1.print(); p2.print(); } catch (WrongNameExceptionExt& ex) { cout << "WrongNameExceptionEx: " << ex.what(); cout << "Continuing after block with exception handling"; return 0; 1. Výjimka vyvolána Kód nebude vykonán 2. Výjimka zachycena, obsloužena a zaniká 3. Program pokračuje STL algs, Výjimky, Functor

30 Datový typ výjimky Primitivní datové typy Struktury, třídy
např. int, char… throw 1; catch (int ex) { } throw 'e'; catch (char ex) { } Struktury, třídy struktury nebo třídy definované programátorem MyStructException ex; throw ex; catch (MyStructException& ex) { } Potomci std::exception nejčastěji potomci std::logic_error nebo std::runtime_error class MyException : public std::logic_error { catch (std::logic_error& ex) {} STL algs, Výjimky, Functor

31 Vyhazuje různé typy výjimek podle what
#include <iostream> #include <stdexcept> #include <string> using std::cout; using std::endl; struct MyStructException { std::string reason; int someValue; }; class MyException : public std::invalid_argument { public: MyException(const std::string& reason = "") : std::invalid_argument(reason) {} void foo(int what) { if (what == 1) throw 1; if (what == 2) throw 'e'; if (what == 3) { MyStructException ex; ex.reason = "Just testing"; ex.someValue = -1; throw ex; } if (what == 4) throw MyException("Just testing"); int main() { cout << "Code before exception handling“; try { foo(4); // throw exception cout << "Will not be printed"; } catch (int ex) { cout << "Integer exception: " << ex; catch (char ex) { cout << "Char exception: " << ex; catch (MyStructException& ex) { cout << "Struct exception : " << ex.reason; catch (MyException& ex) { cout << "class MyException : " << ex.what(); cout << "Continuing after block with EH“; return 0; foo(1) foo(2) Vyhazuje různé typy výjimek podle what foo(3) foo(4) STL algs, Výjimky, Functor

32 Standardní výjimky Výjimky jsou vyvolávané
jazykovými konstrukcemi (např. new) funkcemi ze standardní knihovny (např. STL algoritmy) uživatelským kódem (výraz throw) Základní třída std::exception #include <stdexcept> metoda exception::what() pro získání specifikace důvodu Dvě základní skupiny standardních výjimek std::logic_error – chyby v logice programu např. chybný argument, čtení za koncem pole… std::runtime_error – chyby způsobené okolním prostředím např. nedostatek paměti (bad_alloc) v konstruktoru můžeme specifikovat důvod (std::string) STL algs, Výjimky, Functor

33 new a zachycení výjimky
class A { int m_value; public: A(int value) : m_value(value) {} void print() const {cout << m_value << endl; } }; // Allocate A object dynamically // If fail, std::bad_alloc exception is thrown A* pTest2 = 0; try { pTest2 = new A(20); pTest2->print(); // no need to test pTest2 != NULL delete pTest2; } catch (std::bad_alloc& ex) { cout << "Fail to allocate memory"; STL algs, Výjimky, Functor

34 Vlastní výjimky - třídy
std::exception nemá konstruktor s možností specifikace důvodu (řetězec) Dědíme typicky z logic_error a runtime_error mají konstruktor s parametrem důvodu (std::string) Nebo jejich specifičtějších potomků např. std::invalid_argument pro chybné argumenty STL algs, Výjimky, Functor

35 Vlastní výjimky - ukázka
Výjimka může nést dodatečné informace dle našich potřeb Jméno výjimky rodič výjimky zvolte co nejspecifičtěji class WrongNameExceptionExt : public std::invalid_argument { std::string m_wrongName; public: WrongNameExceptionExt(const std::string& reason = "", const std::string name = "") : std::invalid_argument(reason), m_wrongName(name) {} const std::string getName() const { return m_wrongName; } ~WrongNameExceptionExt() throw () {} }; Můžeme přidat vlastní dodatečné metody Konstruktor pro specifikace informací o výjimce. Inicializuje i předka. Destruktor – nutné pokud máme atributy, které mají také destruktor STL algs, Výjimky, Functor

36 Zachycení výjimek – využití dědičnosti
Výjimky mohou tvořit objektovou hierachii typicky nějací potomci std::exception Při zachytávání můžeme zachytávat rodičovský typ nemusíme chytat výjimky podle nejspecifičtějšího typu obslužný kód může reagovat na celou třídu výjimek např. zachytává výjimku typu std::runtime_error a všechny potomky class MyException : public std::invalid_argument; int main() { try { throw MyException(“Test”); } catch (std::invalid_argument& ex) { cout << “invalid argument : " << ex.what(); return 0; Vyvoláme MyException, chytáme invalid_argument STL algs, Výjimky, Functor

37 Pořadí vyhodnocování catch klauzulí
Dle pořadí v kódu pokud je více klauzulí, postupně se hledá klauzule s odpovídajícím datovým typem klauzule “výše” budou vyhodnoceny dříve Vhodné řadit od nejspecifičtější po nejobecnější nejprve potomci, potom předci jinak se pozdější specifičtější nikdy neuplatní Kompilátor nás upozorní warningem warning: exception of type 'WrongNameException' will be caught by earlier handler for 'std::logic_error' STL algs, Výjimky, Functor

38 Pořadí zachycení – ukázka problému
class WrongNameExceptionExt : public std::invalid_argument; class Person; int main() { cout << "Code before exception handling" << endl; try { Person p2(""); // Exception WrongNameExceptionExt thrown } catch (std::invalid_argument& ex) { cout << "Exception from group std::logic_error : " << ex.what(); catch (WrongNameExceptionExt& ex) { cout << "WrongNameExceptionExt: " << ex.what() << " " << ex.getName(); cout << "Continuing after block with exception handling" << endl; return 0; Není nikdy provedeno – všechny výjimky WrongNameExceptionExt jsou zachyceny jako std::invalid_argument STL algs, Výjimky, Functor

39 Zachycení a znovuposlání výjimky
Někdy zjistíme že ji nedokážeme obsloužit nebo chceme ještě provést obsluhu jinde Výjimka typicky zaniká na konci bloku catch, který ji zachytí pokud neurčíme jinak Výjimku můžeme poslat dál do bloku catch umístíme throw bez argumentů pošle dál aktuální výjimku STL algs, Výjimky, Functor

40 Znovuposlání výjimky - ukázka
class WrongNameExceptionExt : public std::invalid_argument; class Person; void foo() { try { Person p1("Pepa Novak"); // No problem Person p2(""); // Exception thrown } catch (WrongNameExceptionExt& ex) { cout << "WrongNameExceptionExt: " << ex.what() << endl; throw; // Let it propagate further Prázdné jméno způsobí výjimku Výjimka odchycena, ale poslána dál int main() { try { foo(); } catch (std::logic_error& ex) { cout << "Exception std::logic_error : " << ex.what(); return 0; Výjimka znovu zachycena a finálně zpracována. STL algs, Výjimky, Functor

41 Zachycení všech výjimek catch(…)
Klauzule catch(…){} zachytí většinu běžných výjimek závisí na překladači, někdy i nezotavitelné jako SIGSEGV (VS6) není přístup k objektu výjimky V běžném kódu zachytávejte pouze výjimky, které umíte zpracovat pokud opravdu nevíte že potřebujete zachytit všechny okolní kód může být schopen na výjimku reagovat lépe STL algs, Výjimky, Functor

42 Zachycení všech výjimek catch(…)
V některých případech je naopak velmi vhodné zachytávat všechny výjimky výjimky by neměly být propagovány mimo váš modul není dána přesná realizace objektu výjimky, záleží na překladači kód přeložený jiným může spadnout při ošetření Obalení těla funkce main() zabrání neřízenému pádu programu Obalení těla destruktoru destruktor by neměl nikdy vyvolat výjimku (kdo by ošetřil?) Obalení těla callback funkce výjimka z naší callback funkce jde do kontextu uživatele callbacku STL algs, Výjimky, Functor

43 catch(…) pro logování Využívá se např. v kombinaci se znovuvyvoláním pro uložení logu o problému int main() { try { foo(); } catch (...) { cerr << "error in " << __FILE__ << __LINE__; throw; return 0; STL algs, Výjimky, Functor

44 Nezachycená výjimka Může nastat když Následuje ukončení programu
neobsluhujeme výjimky vůbec nastane mimo blok s obsluhou výjimky Následuje ukončení programu #include <stdexcept> int main() { // 1. Segmentation fault (SIGSEGV) int array[10]; array[100] = 1; // 2. Division by zero (SIGFPE) float result = 10 / 0; // 3. Own uncoght exception throw std::logic_error("Test"); return 0; } STL algs, Výjimky, Functor

45 Seznam vyvolávaných výjimek
Můžeme specifikovat seznam výjimek, které daná metoda může vyvolat (exception-specification) informace pro uživatele metody (co hlídat a zkoušet odchytávat) informace pro překladač (možné optimalizace, ale viz. dále) Pokud metoda vyvolá jinou výjimku než deklarovanou je zavolána funkce std::unexpected() defaultní implementace přeruší program můžeme upravit set_unexpected(naše_obslužná_fce) Pozor na odlišnost od Javy! u Javy kontroluje překladač (nedovolí vyvolávat jinou výjimku) u C++ kontroluje až běhové prostředí (pomocí unexpected()) Problematické, spíše nepoužívejte viz. diskuze vývojáře nekontroluje (až za běhu), překladači téměř nepomáhá STL algs, Výjimky, Functor

46 Seznam vyvolávaných výjimek - ukázka
struct MyStructException; class MyException : public std::invalid_argument; void foo(int what) throw(int, MyException) { if (what == 1) throw 1; if (what == 2) throw 'e'; if (what == 3) { MyStructException ex; ex.reason = "Just testing"; ex.someValue = -1; throw ex; } if (what == 4) throw MyException("Just testing"); // Note: will compile even when foo() // has different exception-specification void foo2(int what) throw(int) { foo(what); void handleUnexpected () { std::cerr << "unexpected exception thrown"; // throws exception with int type //(allowed in exception-specification) throw -1; // ... or e.g., terminate //std::terminate(); #include <iostream> #include <stdexcept> #include <string> using std::cout; using std::endl; int main() { std::set_unexpected(handleUnexpected); cout << "Code before exception handling" << endl; try { foo2(3); // throw MyStructException cout << "Will not be printed"; } catch (int ex) { cout << "Integer exception: " << ex << endl; catch (MyStructException& ex) { cout << "Struct exception : " << ex.reason; cout << "Continuing after block with EH"; // We may reset unexpected handler to default std::set_unexpected(std::terminate); return 0; STL algs, Výjimky, Functor

47 Vhodnost použití – opakovaná obsluha chyb
Výjimky mohou výrazně omezit podmíněný kód pro obsluhu chyby kód s podmínkami obsahuje nejčastěji chybu výjimky omezují množství kódu s podmínkami musí však být používány správně (viz. zneužívání) Při použití výjimek nemusíme mít kód pro vyhodnocení a předání chyby v každé funkci STL algs, Výjimky, Functor

48 Vhodnost použití výjimek - konstruktory
Chybu v konstruktoru nelze předat návratovou hodnotou žádná není  typicky chybné argumenty Lze řešit nějakou validační metodou “isValid()” může být nepohodlné musíme testovat každý vytvářený objekt Při chybě v konstruktoru lze vyhodit výjimku viz. prázdné jméno u třídy Person typicky instance std::invalid_argument nebo její potomek throw std::invalid_argument(“Invalid empty name”); STL algs, Výjimky, Functor

49 Vhodnost použití výjimek - operátory
Chyby při použití operátorů operátory typicky nevrací chybový status návratová hodnota operátoru nemusí být použitelná např. operátor sčítání může způsobit přetečení výsledku Některé operátory nastavují “fail” bit např. >> a << pro iostream může být nutné testovat po každé operaci - nepraktické Při chybě v operátoru lze vyhodit výjimku např. při detekci přetečení u sčítání throw std::overflow_error(“+ result overflow”); STL algs, Výjimky, Functor

50 Výjimky pro I/O operátory
int x; cin >> x; if (cin.fail()) { } #include <iostream> int main() { std::cin.exceptions( std::istream::failbit); try { int i; std::cin >> i; std::cout << "Succesfully read: " << i << std::endl; } catch (std::istream::failure & ex) { std::cout << "Exception: " << e.what() << std::endl; return 0; STL algs, Výjimky, Functor

51 (Ne)vhodnost použití výjimek – dealokace
Výjimka může způsobit memory leak kód s dealokací díky výjimce neproběhne Lze řešit kombinací zachycení a znovuvypuštění catch (…) { delete[] data; throw; } Lze řešit použitím auto_ptr,unique_ptr vhodnější, můžeme deklarovat i alokovat v podblocích STL algs, Výjimky, Functor

52 Zneužívání a nadužívání výjimek
Zachytávání, ale neošetřování výjimek catch (…) { /* do nothing */ } zachytíme vše a nereagujeme Nadužívání výjimek např. nadměrné testování přístupu k poli pomocí at() std::vector<int> myVect(100, 5); float result = 0; for (unsigned int i = 0; i < ; i++) { if (i < myVect.size()) result += myVect[i]; } try { result += myVect.at(i); catch (std::out_of_range& ex) { // do nothing bez výjimky s výjimkou STL algs, Výjimky, Functor

53 Problém s defaultním destruktorem
Může nastat při vytváření vlastní výjimky jako potomek exception error: looser throw specifier for … pozor, ne všechny překladače hlásí Nastává, pokud u třídy výjimky definujeme atributy s vlastním destruktorem např. std::string pro uložení dalších informací atribut může způsobit vyvolání výjimky, kterou předek v throw deklaraci nespecifikuje Více viz. STL algs, Výjimky, Functor

54 Další informace k výjimkám
Motivace a pravidla pro vhodnost použití výjimek Princip výjimek a vhodnost (např. RAII) STL algs, Výjimky, Functor

55 Standardní výjimky bad_alloc – při dynamické alokaci (typicky nedostatek paměti) bad_cast – chybné přetypování bad_exception – vyvolaná výjimka není v seznamu deklarovaných výjimek bad_typeid – výjimka vyvolaná funkcí typeid ios_base::failure – problém STL algs, Výjimky, Functor

56 Výjimky - ukázky Ukázky exceptionTypeDemo.cpp exceptionDemo.cpp
zachycení výjimek různých typů exceptionDemo.cpp zachycení obecnější výjimky před specifičtější (chyba) exceptionReThrowDemo.cpp ukázka znovuvyvolání výjimky unhandledException.cpp ukázka neošetřené výjimky exceptionSpeedDemo.cpp ukázka nadužívání výjimek exceptionSpecifDemo.cpp ukázka použití specifikace vyvolávaných výjimek STL algs, Výjimky, Functor

57 Shrnutí STL Algoritmy Functor
Velké množství předpřipravených operací nad kontejnery a itearátory Functor Objekt využitelný namísto funkčního ukazatele Výjimky jsou nástroj pro usnadnění ošetření chyb Společné místo pro ošetření výjimek z většího rozsahu kódu Lze využít dědičnosti Pozor na nadužívání výjimek STL algs, Výjimky, Functor

58 Bonus  STL algs, Výjimky, Functor


Stáhnout ppt "PB161 – Programování v jazyce C++ Objektově Orientované Programování"

Podobné prezentace


Reklamy Google