Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení DUM Fi - DUM Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení DUM Fi - DUM Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr."— Transkript prezentace:

1 Označení DUM Fi - DUM Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr. Škola: Základní škola a Mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Adresa: Zahradní 10, Štěpánkovice, Předmět a očekávaný výstup Ročník: Datum: Předmět: Výchova ke zdraví Tematický celek: Historie rodiny. Očekávaný výstup: Seznámí se s historii rodiny, vytváří si vztah k rodině. Chápe rozdíly a vývoj rodiny dříve a dnes. Anotace: • Pracovní list pro žáky ke kontrole znalostí. • Motivační křížovka pro žáky. • Prezentace slouží jako podpora k výuce učiva – k lepší komunikaci a pochopení daného tématu. Klíčová slova: Výchova ke zdraví, rodina, historie rodiny.

2 Historie rodiny Současná rodina Vývojové fáze rodiny

3 Pravěk a rodina Člověk dnešního typu se objevuje v době kamenné
Žil ve skupinách, které byly pokrevně spřízněné Klanová společnost – klany sdílely zpravidla určité území, náboženský kult, vnitřní i vnější ekonomické vazby První znaky rodiny – matriarchální Lovecké společnosti – typická rodina s menším počtem dětí, neustále migrující za potravou získávanou lovem

4 Rodina ve starověku Řecko – oikos – nejmenší jednotka – domácnost s domem, půdou a otroky Genos – organizace rodů Středověké rodiny jsou výrazně patriarchální Ženy byly mužům podřízeny, zdržovaly se v gynaikein – speciálně ženám vyhrazená místa domu

5 Mužům se tolerovaly mimomanželské vztahy – většinou s konkubínami
Ženili se asi ve 30 letech, ženy se vdávaly v období konce puberty Dítě se stalo plnoprávnou bytostí až když mělo jméno – 10 den po narození Děti se často odkládaly a byly vychovávány tím, kdo je našel, často se pak stávaly otroky

6 Středověká rodina Slovanská rodina – kolem 5 stol.n.l. – žila v malých vesnických pospolitostech, byla patriárchální Nástup křesťanství a jeho norem a hodnot – manželský svazek je nezrušitelnou institucí Hlavními hodnotami je mravní čistota, láska, věrnost, vzájemná úcta Poslání rodiny je plození a kvalitní výchova dětí

7 Ekonomika rodiny – rodina jako výrobní jednotka
Ekonomické vazby ovlivňují výběr partnera a oblast sňatků Rodiny jsou početnější, běžné je soužití 3 generací v jedné domácnosti Dětství dětí bylo krátké- asi do 8 let – brzy se musely zapojit do práce Byla zde zjevná necitelnost k narozeným dětem.

8 Novověká rodina Přestává dominovat ryze patriarchální charakter rodiny
Propagace občanských svobod Objevují se hnutí propagující ženskou emancipaci Vstup žen do výrobní sféry Mění se role ženy v rodině, muž přestává být jediným živitelem rodiny Zavedení povinné školní docházky Omezen vliv matky na péči a výchovu dětí

9 Znaky současné rodiny Tendence odkládat sňatky a rození dětí na pozdější dobu Tendence ve větší míře zakládat rodinu neformálně, bez legálního sňatku Zvyšování rozvodovosti Tendence omezovat počet dětí, popř. nemít děti vůbec

10 Zaměstnanost rodičů vede k větší izolovanosti od dětí, důsledkem je větší samostatnost dětí, ale také psychické strádání Plánovitost rodičovství, výchovy, vzdělávání Emancipace žen = uplatnění žen ve společnosti, s tím souvisí větší zaměstnanost a také méně času ne děti a rodinu

11 Prodlužování doby, po kterou jsou děti s rodiči pospolu v jedné domácnosti
Větší odstup mezi generacemi rodičů a dětí

12 Vývojové fáze rodiny z hlediska rodinného cyklu
Manželská rodina - do 1 roku po uzavření sňatku Rodina s dítětem předškolního věku - od 2 – 9 let po sňatku Úplná rodina se všemi dětmi – minimálně dvěma – od 6. do 20.roku po sňatku

13 Úplná rodina se všemi dětmi – žádné není předškolního věku – od 10
Úplná rodina se všemi dětmi – žádné není předškolního věku – od 10. do 20.roku po sňatku Úplná rodina po odchodu prvního dítěte – od 21. do 24 roku po sňatku Manželská rodina – porodičovská etapa od 25. do 45.roku po sňatku

14 Etapizace rodinného cyklu
Bezdětné manželství Obr.1 Obr.2

15 Rodina s malými dětmi Obr.3 Obr.4

16 Rodina s dětmi školního věku
Obr.5

17 Rodina s dospívajícími dětmi
Obr.6

18 Rodina po odchodu dětí Obr.7 Obr.8

19 Manželství s jedním partnerem v důchodu Manželství důchodců
Vývoj rodiny končí vdovstvím Obr.9

20 Autorizace : Obr.1: Obr.2: Obr.3: Obr.4: Obr.5: Obr.6: Obr.7: Obr.8: Obr.9:


Stáhnout ppt "Označení DUM Fi - DUM Autor Příjmení a jméno: Fialová Kamila, Mgr."

Podobné prezentace


Reklamy Google