Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Zpracováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Zpracováno."— Transkript prezentace:

1 Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro Třeboňsko", registrační číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063

2 JAN KREGL TERCIE 30.3. 2011 Terezino údolí

3 Úvod Vybudován roku 1756, původní název Krásné údolí Hrabě Jan Buquoy – pro manželku Terezii Původní rozloha parku 68,8 ha Součást starobylé kulturní krajiny mezi návrším s hradem Novými Hrady a pozdně gotickou tvrzí Cuknštejn

4 Základní informace Národní přírodní památka Terezino údolí vyhlášena v roce 1992 Kompozice parku zpočátku zahrnovala především prvky německého romantického pojetí Ve 2. polovině 19. století převládl v jeho formování anglický romantismus Řadí se k nejvýznamnějším historickým parkům v České republice

5 Hamr Dlouhou dobu soukromým majetkem V roce 1860 již patřil rodu Buquoyů Upraven ve stylu anglické novogotiky Bílé dřevěné mostky a zahradní lavice známe z vyobrazení parku z poloviny 19. století

6 Lázničky Václavovy lázně(dnes „Lázničky”), dala postavit Terezie Buquoyová Stavba dokončena v roce 1788 V budově lázní se nacházel salonek, lázeň, kabinet, kuchyně a toaleta Vlastní lázeň zařízena na způsob krápníkové jeskyně U severního průčelí lázní byla terasa s výhledem na řeku Stropnici a Modrý dům

7 Modrý dům Od založení údolí součástí jádra parku Hlavní účel – letní bydlení Finální empírovou podobu získal v roce 1803 Hraběnka později prodala park svému synovci hraběti Jiřímu I. Ten z vděčnosti park pojmenoval na Terezino údolí

8 Vodopád Na konci 18. století se údolí nad Modrým domem přeměnilo v horskou bystřinu V roce 1817 byl v romantickém parku zřízen nad kamenitým korytem umělý vodopád Napájený náhonem z říčky Stropnice. V první polovině 19. století se pod vodopádem nacházela rybářská chata Koryto Stropnice překlenovaly mostky, vysoko ve svahu stála Toniččina chýše

9 Tvrz Cuknštejn Tvrz Cuknštejn - dominanta západní části parku Sítí alejí se napojuje na malebnou krajinu Novohradských hor Gotickorenesanční tvrz Cuknštejn postavil v letech 1488-1491 jako své sídlo rytíř Vilém Pouzar z Michnic Od roku 1620 byla využívána jen hospodářsky, v pozdější době zde vznikl dvůr

10 Louky Luční porosty NPP Terčino údolí – skvělý příklad souladu šetrného hospodaření Louky zejména v okolí Lázniček – jedny z nejzachovalejších na celém Novohradsku Šetrné hospodaření - přítomnost mnoha chráněných druhů rostlin a živočichů Význam těchto luk oceněn, díky výskytu modráska očkovaného začleněn do soustavy Natura 2000

11 Dřeviny a Byliny Rostlinná a živočišná pestrost - dokázána vzácnými rostlinami Samovolně se zde rozšiřují již desítky let Nejvýznamnější druhy - severoamerické muchovníky, zanice zimolezovitá a jihoevropský kakost Solitérní jedinci platanu a cypřišku u Modrého domu

12 Historie parku v datech 1756 první úpravy parku – zahradník Ignác Fnoika 1770 nejstarší dochovaný plán parku „Krásné údolí” 1780 a 1794 povodně poškodily zahradu i dvůr - zrušeno 1788 areál Václavových lázní 1817 umělý vodopád; hraběnka Terezie předala park svému synovci hraběti Jiřímu I. – park pojmenován „Tereziino údolí” 1860 romantická přestavba Hamru 1945 majetek Buquoyů zabaven státem 1991 – 2002 celková rehabilitace parku, oprava mostků

13 Říčka Stropnice

14 Vodopád a Modrý dům

15 Zdroje Z. DOKOUPIL a kol., Historické zahrady v Čechách a na Moravě, Praha 1957 http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/res/dat a/115/015566.pdf http://cs.wikipedia.org/wiki/Ter%C4%8Dino_%C3 %BAdol%C3%AD


Stáhnout ppt "Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Zpracováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google