Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dřevařský kongres Ostrava 16.9.2011 Postavení podnikatelů v LH a perspektivy podnikání v LH z pohledu SPLH Václav Šebek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dřevařský kongres Ostrava 16.9.2011 Postavení podnikatelů v LH a perspektivy podnikání v LH z pohledu SPLH Václav Šebek."— Transkript prezentace:

1 Dřevařský kongres Ostrava 16.9.2011 Postavení podnikatelů v LH a perspektivy podnikání v LH z pohledu SPLH Václav Šebek

2 Osnova přednášky 1. Představení sdružení 2. Současné postavení podnikatelů v LH 3. Perspektivy podnikání 4. Závěr

3 1. SPLH bylo založeno v roce 2006 2. sdružuje 28 právnických osob, které podnikají v lesnicko dřevařském sektoru a příbuzných oborech 3. Sdružení zastupuje navenek předseda představenstva nebo jím pověřená osoba 4. Měřeno velikostí sdružení představují členové v roce 2011 cca 70 % lesnické zakázky státního podniku Lesy ČR 5. Sdružení je členem Agrární komory ČR 6. Sdružení je členem KLDS Představení sdružení

4 Agroforest, a.s.Agrowald, s.r.o.České lesy, a.s. Lesy Hluboká n.V., a.s.LS Broumov Holding, a.s. JULEFA, s.r.o.LDF Rožnov, a.s. R-LES, a.s. LS Královský Hvozd, a.s. Lesní společnost Teplá, a.s. Lesy Beskydy, a.s.Lesy Ruda, a.s.LST, a.s. Opavská lesní, a.s.UNILES, a.s.Kaiser, s.r.o. Wotan Forest Service, a.s.Jihočeské lesy, a.s.Progles, s.r.o. Rašelina, a.s.Pradědský lesní závod, a.s. LESS FOREST, a.s.Kloboucká lesní, s.r.o.Kalespol, s.r.o. Lesostavby Frýdek-Místek, a.s. Servis les, s.r.o. Geodet a les, a.s.PL trade, s.r.o. Představení sdružení Členové

5 Rozložení zakázky

6 1. Základní rámec byl vymezen transformací ekonomiky na počátku 90. let 2. Podnikatelé nesli významnou část transformačních nákladů 3. Díky zvolené metodě privatizace proběhla modernizace oboru a zásadní racionalizace lesnických činností 4. Podnikatelé v LH mají nezastupitelnou roli při vytváření a udržení pracovních míst na venkově 5. Na rozdíl od zemědělství nejsou téměř žádnými příjemci dotací, ani jiných podpor ze strany státu Postavení podnikatelů v LH

7 Specifika podnikání v lesním hospodářství významně ovlivňují chování podnikatelů Sezónnost prací (Nerovnoměrná poptávka po kvalifikované pracovní síle v průběhu roku) Krátkodobost kontraktů (budovaná infrastruktura se často stává nepotřebnou) Vliv „velkých hráčů“ na vstupu a výstupu Využívání živnostníků a zahraničních dělníků Postavení podnikatelů v LH

8 1. SPLH podporujeme současný rámec podnikání postavený na „outsorcingu služeb“ a vymezený „Dřevěnou knihou“ 2. Klíčovými faktory jsou - komplexní lesnická zakázka - dlouhodobá lesnická zakázka - nesoutěžení celého území LČR v jeden okamžik - vstup dřeva na trh prostřednictvím privátních subjektů Postavení podnikatelů v LH Vztah ke státní zakázce

9 1. Nekoncepčnost a nepřipravenost tendrů ze strany státního podniku v minulých letech znamenala významné problémy pro soukromý lesnicko-dřevařský sektor 2. Neustálé změny koncepce správy státního lesa realizované managmenty státního podniku neumožňovaly rozvoj a stabilizaci firem 3. Nedořešená problematika indexace cen dříví 4. Neexistence možnosti diskuse mezi podnikateli a státem Postavení podnikatelů v LH Vztah ke státní zakázce

10 1. Omezená poptávka po nabízené komplexní službě u jiných majitelů lesa 2. Vynucování nepřiměřených smluvních podmínek ze strany Lesů ČR 3. Úzká vazba na dřevařský sektor jako nositele peněz pro lesní hospodářství 4. Legislativní a jiné faktory omezující podnikání (legislativa ŽP, zvyšování poplatků, implementace dokumentů EU) Perspektivy podnikání

11 Jde opravdu o dvoukolové řízení? v prvním kole se přihlásilo 66 uchazečů na 4132 SUJ do druhého kola postoupilo 62 uchazečů na 3930 SUJ počet uchazečů tak kolísá mezi 22- 43 na SUJ Byly správně nastaveny podmínky pro postup? (nepostoupilo 6% uchazečů, resp. 5% nabídek) Perspektivy podnikání Tendry LČR 2012 +

12 Jsou LČR v dominantním postavení na trhu? Ano o této skutečnosti rozhodoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2005 viz http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/5481/ Perspektivy podnikání Tendry LČR 2012 +

13 Jsou podmínky tendru vyvážené ? Ne Dle zpracované právní analýzy je smlouva pro uchazeče nevýhodná a vysoce riziková. Některá ustanovení smlouvy jsou vynucena zadavatelem a jeví se jako zneužití dominantního postavení. Perspektivy podnikání Tendry LČR 2012 +

14 Závěr: Přestože se můžeme domnívat, že zásady zadávání zakázky jsou konsensuální, způsob provedení výběrového řízení včetně výsledné smlouvy je pro podnikatele ale nepřijatelný. Perspektivy podnikání Tendry LČR 2012 +

15 Děkuji za pozornost Václav Šebek Sdružení podnikatelů v lesním hospodářství Lesní 691 Hluboká nad Vltavou splhakcr@seznam.cz@seznam


Stáhnout ppt "Dřevařský kongres Ostrava 16.9.2011 Postavení podnikatelů v LH a perspektivy podnikání v LH z pohledu SPLH Václav Šebek."

Podobné prezentace


Reklamy Google