Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S TRATEGIE A KADEMIE VĚD Č ESKÉ R EPUBLIKY POZNÁNÍ VYTVÁŘÍ HODNOTY Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S TRATEGIE A KADEMIE VĚD Č ESKÉ R EPUBLIKY POZNÁNÍ VYTVÁŘÍ HODNOTY Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."— Transkript prezentace:

1 S TRATEGIE A KADEMIE VĚD Č ESKÉ R EPUBLIKY POZNÁNÍ VYTVÁŘÍ HODNOTY Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz

2 Strategie AV ČR A.Situace AV ČR v kontextu VaV v ČR B.Rekapitulace přípravy Strategie C.Aktuální stav Strategie D.Systém koordinace E.Diskuse

3 Situace AV ČR v kontextu VaV v ČR 1/3 Posílení společných synergií při působení na odbornou a politickou veřejnost Současná organizační struktura AV ČR (54 samostatných VVI): Silná právní subjektivita ústavů Oslabená vyjednávací pozice AV jako celku

4 Situace AV ČR v kontextu VaV v ČR 2/3 Zdroj: AV ČR Finanční zdroje AV ČR

5 Výdaje SR pro kapitoly MŠMT-VVŠ, AV ČR, TA ČR a GA ČR (období 2007–2014 a návrh RVVI na r. 2015–2017) VVŠ – institucionální prostředky na VZ a RVO včetně výdajů na spec. výzkum (poskytovaných do r. 2009 formou institucionální podpory a od r. 2010 formou účelové podpory ve výši asi 1 mld. Kč ročně) AV ČR – institucionální prostředky na VZ, RVO a podporu činnosti AV ČR a jejích pracovišť TA ČR, GAČR – účelové prostředky Zdroj: RVVI Situace AV ČR v kontextu VaV v ČR 3/3

6 Rekapitulace přípravy Strategie 1/6 Hlavní inspirací pro debaty o strategii rozvoje AV již v minulé AR byl neuniverzitní výzkum ve Francii a Německu. Více či méně formalizovaná maticová struktura: instituce x výzkumné okruhy (výzkumné programy) CNRS  Zcela jiná formální struktura  Velmi silná interakce s univerzitami  Důraz zejména na flexibilní společné laboratoře, ne tolik na ústavy

7 Důraz na aplikovaný výzkum v zájmu průmyslu - zaměření na produkty Důraz na rozsáhlý infrastrukturní výzkum v národním zájmu - zaměření na projekty Důraz na strategický výzkum ve veřejném zájmu - zaměření na témata Důraz na základní výzkum „curiosity driven“ - zaměření na osobnosti Rozdílná právní úprava klíčových institucí Hodnocení a financování probíhá odděleně od jiných subjektů VaV Rekapitulace přípravy Strategie 2/6 Max Planck Society Fraunhofer Society Helmholtz Association Leibniz Association

8 Helmholtz Gemeinschaft : prvotní inspirace pro Strategii AV  Formální struktura analogická AV ČR  Nejdéle fungující systém společných programů (od r. 2003)  Velmi podrobné informace z webu, osobních kontaktů a návštěvy v Berlíně v září 2013. Rozdíly oproti AV ČR  Velké ústavy, infrastrukturně orientované, detailně propracované programy s „povinnou“ účastí a systémem financování založeným na konkurenci jednotlivých programů  Kritická odezva ze strany ústavů (nebezpečí zvýšené byrokracie, problém koordinace programů, finance, atd.)  Diskuse pomohla AR lépe pochopit obavy některých ústavů ze Strategie a ovlivnila naše úvahy při jejím dalším koncipování Rekapitulace přípravy Strategie 3/6

9 Navzdory oprávněné kritice některých jejích aspektů byla nová Strategie i v této fázi přípravy pro řadu ústavů výrazným impulsem k hledání dalších, dosud nerealizovaných spoluprací uvnitř AV. Oba základní dokumenty ke Strategii, tedy „Proč formulovat novou strategii AV“ a „Základní teze Strategie rozvoje AV“, byly formulovány promyšleně a nevyžadují zásadních změn. Rekapitulace přípravy Strategie 4/6

10 Leibniz Gemeinschaft a její nově zaváděné Leibniz Research Aliances: vhodnější model pro AV ČR  Transformované ústavy bývalé AV NDR (řada ústavů je nicméně v západní části Německa)  Motto LG: Theoria cum praxi  Návštěva v Berlíně začátkem března 2014 (podrobná diskuse o LRA, důvodech zavedení, administraci, atd.) Důležité zjištění  Jasná profilace LG v německém výzkumném prostředí vyjádřena heslem: výzkum v zájmu veřejnosti. Rekapitulace přípravy Strategie 5/6

11 Formulace základního poslání LG by pro nás měla být inspirací: Posláním AV ČR je provádět špičkový výzkum ve veřejném zájmu. Excelence jako taková není cíl, ale nástroj pro uskutečnění tohoto poslání: nejde jen o slova, ale o možnou změnu pohledu na smysl AV ČR. Rekapitulace přípravy Strategie 6/6

12  Výzkumné programy jsou primárně prostředky jak nové poslání AV ČR dokumentovat a uskutečňovat - nebudou narušovat existující výzkum, ale měly by ho dále rozvíjet.  Budou formulovány po dohodě vedení AV s řediteli zapojených pracovišť s přihlédnutím k: o trendům světové vědy; o společenské relevanci; a o Národním prioritám orientovaného výzkumu (NP).  O rozsahu zapojení vědeckých kapacit pracoviště do výzkumných programů rozhoduje ředitel společně s radou pracoviště. Aktuální stav Strategie 1/4

13  Není cílem, aby programy v této fázi Strategie pokrývaly větší část výzkumu v AV ČR: podstatné je, aby byly zaměřeny na konkrétní a důležité problémy dnešní společnosti (viz příklady programů).  Programy budou schvalovány Akademickou radou v součinnosti s Vědeckou radou.  Programy jsou od začátku otevřeny VŠ a podnikatelské sféře. Měly by být prostředkem, jak spolupráci s podniky vyhledávat a rozvíjet. Aktuální stav Strategie 2/4

14  Programy by měly vykazovat společné aktivity, orientované dovnitř AV ČR i navenek, které by mohly vyústit v identifikaci dalších témat v rámci programu.  AV ČR bude tyto společné aktivity programů přiměřeným způsobem finančně podporovat.  Při hodnocení v roce 2015 budou programy součástí představ ústavů o činnosti v dalším období. Hodnocení samotných programů je otázka vzdálenější budoucnosti. Aktuální stav Strategie 3/4

15 Výzkumné okruhy  Tematicky blízké výzkumné programy jsou integrovány do širších výzkumných okruhů  Reprezentují strategickou a společenskou relevanci výzkumu AV ČR Struktura hmoty a vesmíruMatematika a informatikaBuňky a organismyZdraví člověkaSpolečnost a komunikacePaměť a dějinyZemě a životní prostředíZdroje a využití energieNové materiályTechnologie a metody Aktuální stav Strategie 4/4

16 Systém koordinace 1/4 Základní principy:  Organizační struktura jednotlivých výzkumných programů bude respektovat vnitřní institucionální strukturu pracovišť  Náplň činnosti, organizační zajištění výzkumného programu, forma jeho koordinace a osoby, které budou výzkumný program reprezentovat, budou určeny dohodou mezi řediteli zapojených pracovišť a vedením AV ČR s tím, že: o koordinátor výzkumného programu bude určen z řad ředitelů zapojených pracovišť nebo z řad vědeckých pracovníků se souhlasem ředitelů zapojených pracovišť o administrativní podpora koordinátora výzkumného programu bude zajištěna tajemníkem výzkumného programu

17 Schéma koordinace výzkumných programů Systém koordinace 2/4

18 Koordinátor výzkumného programu (VP) zajišťuje koordinaci následujících činností:  Vyhledávání nových a společensky relevantních témat výzkumu  Syntéza dostupných informací a výsledků výzkumu z hlediska současné úrovně dosaženého poznání  Identifikace hlavních problémů a mezer v poznání ve vybrané oblasti výzkumu v národním i mezinárodním kontextu  Příprava tematického zaměření výzkumného programu  Vypracování návrhu výzkumného programu v součinnosti se zapojenými pracovišti, vědeckými skupinami a garantem výzkumného okruhu  Reprezentace na veřejnosti ve funkci mluvčího VP Systém koordinace 3/4

19 Garant výzkumného okruhu (VO) zajišťuje následující činnosti:  Administrativní, organizační a věcná podpora koordinátorů jednotlivých výzkumných programů (v součinnosti s odborem podpory vědy KAV)  Vypracování pozičního dokumentu výzkumného okruhu v součinnosti s koordinátory výzkumných programů (na základě návrhů výzkumných programů)  Reprezentace na veřejnosti ve funkci mluvčího VO Systém koordinace 4/4

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "S TRATEGIE A KADEMIE VĚD Č ESKÉ R EPUBLIKY POZNÁNÍ VYTVÁŘÍ HODNOTY Jiří Drahoš předseda Akademie věd ČR www.avcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google