Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravěk III. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době bronzové a době železné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravěk III. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době bronzové a době železné."— Transkript prezentace:

1 Pravěk III. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době bronzové a době železné.

2 Základní pojmy doba bronzová doba železná řemesla náboženství
matriarchát patriarchát diferenciace společnosti směna mohyla ruda depot hřivna druid Keltové Germáni oppidum

3 Doba bronzová ( tisíciletí př. n. l.; v Orientu tisíciletí př. n. l.) počátek doby bronzové je rozdílný pro jednotlivé oblasti světa závisel na životních podmínkách dané lokality – nejrozvinutější byla oblast Předního Východu a u Egejského moře, kde díky úrodné půdě vznikaly první státy (Egypt, Mezopotámie, Řecko, Řím…) obr. 1

4 Doba bronzová bronz – slitina mědi (Cu) a cínu (Sn)
je křehký, tvrdý, dá se odlévat (měděné výrobky se naproti tomu jen kovaly nebo tepaly) rozšířila se těžba rud, ruda = nerost nebo hornina obsahující kov bronz se odléval do forem (zbraně, nástroje, figurky) lidé doby bronzové umí kvalitně zpracovávat bronz, zlato, stříbro obr. 2 obr. 3

5 Doba bronzová drahé bronzové nástroje a šperky byly nalezeny v tzv. depotech – bronzové poklady byly zakopané do země buď z rituálních důvodů, nebo pro uschování před nepřáteli časté nálezy i v hrobech jako milodary obr. 4 obr. 5

6 Doba bronzová druhá společenská dělba práce (odděluje se řemeslo jako samostatná činnost, specializují se jednotlivá řemesla – např. hutnictví, kovolitectví nebo kovotepectví) výrobky směňovali mezi sebou – hřivna = určité množství daného kovu (např. bronzu – bronzové tyčinky) stavěli nadzemní domy s kůlovými konstrukcemi a sedlovou střechou je dokázána existence jam na obilí („sklepy“) domestikace dalších druhů zvířat – kočky, kachny, slepice, sobi uctívání božstev a rituální obětování zvířat i lidí diferenciace společnosti (bohatě vybavené hroby náčelníků; naproti tomu chudě vybavené hroby obyčejných lidí)

7 Zápis do sešitu Doba bronzová
počátek rozdílný pro jednotlivé oblasti světa nejdříve na Předním Východě, vznik prvních států (Egypt, Mezopotámie, Řecko, Řím…) bronz – slitina mědi a cínu těžba rud, ruda = nerost nebo hornina obsahující kov odlévání do forem (zbraně, nástroje, figurky) kvalitní zpracovávání bronzu, zlata, stříbra směnný obchod – hřivna = dané množství kovu depoty – bronzové poklady (rituální důvody, skrýše) a v hrobech druhá společenská dělba práce (oddělení řemesel) diferenciace společnosti (bohatí – chudí)

8 Doba bronzová Archeologické kultury doby bronzové:
unětická kultura (typická nádoba je unětický koflík) – nádoby potírané grafitem lužická kultura (doba popelnicových polí) – spalování mrtvých a ukládání popela do tzv. popelnic mohylová kultura (milavečská) – významní jedinci pohřbeni s milodary pod mohylami obr. 6 obr. 7

9 Zápis do sešitu Archeologické kultury doby bronzové:
unětická kultura (unětický koflík) lužická kultura (doba popelnicových polí) – spalování mrtvých, ukládání popela do tzv. popelnic mohylová kultura – mohyly s milodary

10 Doba železná 1. tisíciletí př. n. l.
objevení železné rudy, začalo se zpracovávat železo první využívání železa asi v 3. tisíciletí př.n.l. – Chetité vyvinulo se odvětví hutnictví železa vznikají nová řemesla (kolářství) dokonalejší a odolnější nástroje definitivní rozklad rodové společnosti přebytek výrobků => směna majetkové rozdíly: rozdělení společnosti na majetné a nemajetné, mocné a nevlivné, rozvrstvení společnosti obr. 8 video – kovy

11 Doba železná Rozdělení doby železné:
starší doba želená př.n.l., (halštatská) doba podle pohřebiště v Hallstattu v Rakousku mladší doba želená př.n.l. - 0 n.l., laténská doba (období Keltů) podle archeologického naleziště La Téne ve Švýcarsku

12 Zápis do sešitu Rozdělení doby železné: Doba železná
objevení železné rudy hutnictví železa nová řemesla (kolářství) rozvrstvení společnosti Rozdělení doby železné: starší doba železná př.n.l., halštatská doba mladší doba železná př.n.l. - 0 n.l., laténská doba (období Keltů)

13 Doba železná Halštatská kultura
podle města Hallstatt v Rakousku (Solná komora) domestikace dalších zvířat – koně (doprava – jízdní a tažné zvíře) výroba loukoťových kol (kolářství) obr. 9

14 Doba železná rozvoj hutnictví a kovářství
těžba soli (solné doly) a vzdálený obchod se solí pohřbívání vládců do hrobů pod mohyly s bohatými milodary (např. vozy)

15 Zápis do sešitu Halštatská kultura domestikace koní (doprava)
výroba loukoťových kol rozvoj hutnictví a kovářství těžba soli a obchod se solí mohyly

16 Doba železná Laténská kultura nositeli této kultury byli Keltové
objevovaly se první historicky pojmenované kmeny v této době byl největší rozkvět Římské říše probíhal rozsáhlý obchod hroby z této doby mají bohatou výbavu, nacházíme zde i pozůstatky lidských obětí obr. 10

17 Zápis do sešitu Laténská kultura Keltové rozkvět Římské říše
rozsáhlý obchod lidské oběti

18 Keltové od 10. století př.n.l. také se jim říká Galové
území Keltů: Galie - předalpská a zaalpská byli vysocí, štíhlí, modroocí, blonďáci boje s Římskou říší u nás žil kmen Bójů (proto název Bohemia) obr. 11

19 Keltové stavba hradišť – opid (v Česku - Závist, Stradonice, Staré Hradisko u Prostějova, Třísov, Hostýn) v době Keltů velký vývoj zemědělství – železná radlice, srpy, kosy, motyky, rýče, hrábě řemesla – hutnictví, kovářství, řetězy, nůžky, kladiva, šperky, sklo, mince (duhovky) obr. 12 obr. 13

20 Keltové používání rotačního mlýnku na obilí a hrnčířského kruhu
pěstování ječmene, vaření piva, chov hus, koní, rozvoj vinařství a sadařství obr. 14 obr. 15

21 Keltové keltská společnost: 1) vládnoucí válečníci
2) rodová aristokracie 3) kněží (druidové) 4) řemeslníci a rolníci na přelomu 1. stol. př. n. l. postupný zánik keltské kultury zapříčiněný přesunem germánských kmenů

22 Zápis do sešitu Keltové neboli Galové
území Keltů: Galie - předalpská a zaalpská u nás kmen Bójů (Bohemia) hradiště – opida (v Čechách - Závist, Stradonice, Staré Hradisko, Třísov) vývoj zemědělství – železná radlice, srpy, kosy, motyky, rýče, hrábě řemesla – hutnictví, kovářství, řetězy, nůžky, kladiva, šperky, sklo, mince (duhovky) rotační mlýnek na obilí a hrnčířský kruh

23 Keltové Náboženství: kněžím se říká druidové
uctívali rostliny (jmelí, dub), zvířata (kanec, kohout) a měsíční symboly svátky - Samhain (1.11. – Dušičky), Imbolc (1.2. – Hromnice), Beltine (30.4. – „čarodějnice“), Lugnasad (1.8. – dožínky) video - Keltové

24 Zápis do sešitu Náboženství: kněží = druidové
uctívali rostliny (jmelí, dub), zvířata (kanec, kohout) a měsíční symboly svátky - Samhain (1.11), Imbolc (1.2), Beltine (30.4. ), Lugnasad (1.8.)

25 OPAKOVÁNÍ Doba bronzová Archeologické kultury doby bronzové:
počátek rozdílný pro jednotlivé oblasti světa nejdříve na Předním Východě, vznik prvních států (Egypt, Mezopotámie, Řecko, Řím…) bronz – slitina mědi a cínu těžba rud, ruda = nerost nebo hornina obsahující kov odlévání do forem (zbraně, nástroje, figurky) kvalitní zpracovávání bronzu, zlata, stříbra směnný obchod – hřivna = dané množství kovu depoty – bronzové poklady (rituální důvody, skrýše) a v hrobech druhá společenská dělba práce (oddělení řemesel) diferenciace společnosti (bohatí – chudí) Archeologické kultury doby bronzové: unětická kultura (unětický koflík) lužická kultura (doba popelnicových polí) – spalování mrtvých, ukládání popela do tzv. popelnic mohylová kultura – mohyly s milodary Doba železná objevení železné rudy hutnictví železa nová řemesla (kolářství) rozvrstvení společnosti Rozdělení doby železné: starší doba železná př.n.l., halštatská doba mladší doba železná př.n.l. - 0 n.l., laténská doba (období Keltů)

26 OPAKOVÁNÍ Keltové Halštatská kultura domestikace koní (doprava)
výroba loukoťových kol rozvoj hutnictví a kovářství těžba soli a obchod se solí mohyly Laténská kultura Keltové rozkvět Římské říše rozsáhlý obchod lidské oběti Keltové neboli Galové území Keltů: Galie - předalpská a zaalpská u nás kmen Bójů (Bohemia) hradiště – opida (v Čechách - Závist, Stradonice, Staré Hradisko, Třísov) vývoj zemědělství – železná radlice, srpy, kosy, motyky, rýče, hrábě řemesla – hutnictví, kovářství, řetězy, nůžky, kladiva, šperky, sklo, mince (duhovky) rotační mlýnek na obilí a hrnčířský kruh Náboženství: kněží = druidové uctívali rostliny (jmelí, dub), zvířata (kanec, kohout) a měsíční symboly svátky - Samhain (1.11), Imbolc (1.2), Beltine (30.4. ), Lugnasad (1.8.)

27 Otázky a úkoly Co pro člověka znamenalo objevení těžby a zpracování kovů? V jaké souvislosti dnes používáme slovo mohyla? Odkud vznikl název kultura popelnicových polí? Vysvětli název opidum. Zjisti, jestli někde na světě ještě existují místa, kde se používá nějaký keltský jazyk.

28 Zdroje Webová stránka: MIKOLÁŠ, David. Web pro podporu výuky a poskytování informací [online]. Roudnice nad Labem, 2006, [cit ]. Dostupné z:  Použitá literatura: kolektiv autorů. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, s. ISBN [ ] obr. 1 – bronzové nástroje obr. 2 – odlévání bronzu obr. 3 – bronzová soška býka obr. 4 – bronzový poklad obr. 5 – bronzový poklad obr. 6 – únětický koflík obr. 7 – mohyla v Chotouni obr. 8 – keltský železný nůž obr. 9 – rekonstrukce hrobu náčelníka

29 Zdroje obr. 10 – laténská nádoba
obr. 11 – rozšíření Keltů v Evropě obr. 12 – oppidium obr. 13 – plastika Kelta obr. 14 – rotační mlýnek obr. 15 – keltská keramika


Stáhnout ppt "Pravěk III. Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o době bronzové a době železné."

Podobné prezentace


Reklamy Google